Collin’s netto rendementsontwikkeling in 2023

Afgelopen jaar is het gemiddeld netto rendement (renteopbrengst – kosten – defaults – voorzieningen) van onze investeerders gestegen van 4,30% naar 5,21%, en zelfs 5,29% per eind januari. Dit is het gemiddelde netto rendement over het gehele bijna 10-jarig bestaan van Collin. Daarnaast is het gemiddelde netto rendement over de afgelopen drie jaar gestegen tot 6,43%. Dat is een flinke stijging waar onze investeerders uiteraard blij mee zijn. In dit artikel worden de drie belangrijkste ontwikkelingen toegelicht die in 2023 hebben geleidt tot Collin’s sterke netto rendementsontwikkeling.

1. Stijging rente

Het afgelopen jaar is de gemiddelde rente fors gestegen. De gemiddelde rente is opgelopen van 7,41% in 2022 tot 8,82% in 2023. Deze stijging is een stuk lager dan de renteverhoging die de ECB in deze periode heeft doorgevoerd, maar spaarders hebben deze verhoging niet teruggezien in hun rentevergoeding op de spaarrekening. Juist als bemiddelaar zijn wij van mening dat een verdeling tussen investeerders en leningnemers van deze verhoging op zijn plaats is. Hierdoor is het verschil voor leningnemers met bancaire financiering afgenomen en het positieve verschil voor investeerders toegenomen.

2. Groeiende instroom

Het gefunde volume is ook het afgelopen jaar opnieuw gestegen, van € 138 miljoen in 2022 naar € 158 miljoen in 2023. Omdat de hogere instroom tegen hogere nieuwe rentes heeft plaatsgevonden, heeft dit een positief effect gehad op het gemiddelde netto rendement.

Zo hebben wij in 2021 een volumegroei doorgemaakt van € 95 miljoen tegen een gemiddelde rente van 6,88%, in 2022 een volumegroei van € 138 miljoen tegen 7,41% en in 2023 een volumegroei van € 158 miljoen tegen een gemiddelde rente van 8,82%.

De stijgende rente, in combinatie met het grote financieringsvolume van het afgelopen jaar, heeft veel invloed op het gemiddeld netto rendement.

3. Positieve resultaten uitwinning

Een hoge gemiddelde rente leidt nog niet direct tot een hoog netto rendement. De kwaliteit van de instroom is minstens zo belangrijk. De kwalitatieve toetsing die Collin uitvoert alvorens een investeringskans aan onze investeerders wordt voorgelegd leidt uiteindelijk tot minder betalingsproblemen en afboekingen en daarmee een hoger netto rendement. Sinds wij in 2019 de zekerheden binnen onze toetsing van leningaanvragen zwaarder zijn gaan wegen, zien wij dat de kwaliteit van de leningen aanzienlijk is verbeterd.

Zo kwamen 105 van de in totaal 109 financieringen waarbij een afboeking heeft plaatsgevonden uit de jaren 2014 tot en met 2019. Sinds de wijziging in onze toetsing, heeft er bij slechts vier financieringen uit de jaren 2020 tot en met 2023 een afboeking plaatsgevonden. Wij zien dezelfde trend terug bij het aantal financieringen waarvoor een voorziening is getroffen. Dit is dan ook een factor die erg belangrijk is bij het realiseren van een mooi netto rendement.

Tot slot heeft het uitwinnen van de gevestigde zekerheden ook een positieve invloed op het netto rendement. Enkel het vestigen van zekerheden is namelijk niet voldoende. Onze beheerafdeling zorgt ervoor dat zekerheden volgens de juiste procedure worden gevestigd én dat deze zekerheden op de juiste en meest rendabele manier worden uitgewonnen.

Maatwerk leidt vaak tot meer resultaat

Collin heeft, op het moment dat een ondernemer een betalingsachterstand heeft, het recht om namens de investeerders de gevestigde zekerheden uit te winnen. Dit doen wij niet direct. Bij elke casus gaan we op zoek naar de beste, en voor investeerders de meest rendabele, maatwerkoplossing. Er zijn bijvoorbeeld situaties waarbij het verlenen van uitstel van betaling een betere optie is. Het uitwinnen van zekerheden kost namelijk veel tijd en geld, terwijl in sommige gevallen het bieden van enkele maanden uitstel van betaling al voldoende is voor de ondernemer om zijn financiën weer op orde te krijgen. Dit is niet alleen goed voor de ondernemer, maar ook voor de investeerders. Bij een acute uitwinning van zekerheden zouden investeerders alsnog met een restschuld kunnen blijven zitten, die wellicht vermeden kan worden bij een maatwerk oplossing.

Juist ook deze maatwerk oplossing heeft in 2023 geleidt tot Collin’s sterke netto rendementsontwikkeling.

Stabiele maandelijkse groei van het netto rendement

In de onderstaande grafiek is zichtbaar dat het netto rendement in 2023 een stabiele groei vertoont, van 4,30% begin januari tot 5,21% eind december. Dit is het gemiddelde netto rendement van onze investeerders over het gehele (bijna 10-jarig) bestaan van Collin.

Het gemiddelde netto rendement over de afgelopen drie jaar ligt nog een stuk hoger, namelijk op 6,43%. Dit percentage biedt dan ook het perspectief dat het gemiddeld netto rendement nog verder zal blijven stijgen. Een mooi vooruitzicht voor onze investeerders.

Grafiek rendement per jaarlaag

Wij verwachten dat deze trend ook in 2024 doorzet. Bent u benieuwd naar meer statistieken over 2023 en onze werkwijze? Houd dan onze website, socials en nieuwsbrief in de gaten voor ons jaarverslag over 2023. Deze wordt aan het einde van het eerste kwartaal van 2024 gepubliceerd.

Bas Denissen

Bas Denissen is financieel directeur van Collin Crowdfund, marktleider in de Nederlandse crowdfinancebranche.

Ervaringen van investeerders

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille