29101

CooLoo

€ 175.000  |  8,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 183
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 2-02-2018 in 2 uur volgeschreven door 183 investeerders

Samenvatting

De ervaren ondernemer Leo Schraven ontwikkelt en produceert met zijn bedrijf CooLoo sinds 2012 producten en afwerkingen voor interieurs, meubels en industriële toepassingen op basis van innovatieve coating technieken. De vormvrijheid die de technieken bieden in combinatie met het gebruik van afvalmaterialen leiden tot unieke maatwerk producten die passen binnen het duurzame gedachtegoed wat CooLoo nastreeft. De eindproducten worden in Nederland geproduceerd. Eigenaar Leo Schraven heeft meer dan 35 jaar ervaring in de interieurmarkt als ondernemer, leidinggevende en ontwikkelaar. Middels de financiering via Collin gaat CooLoo de fabriek, het machinepark en het personeel verder uitbreiden en verbeteren om zo de volgende stap te maken in de ontwikkeling van het bedrijf en zijn producten.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 175.000,-. De looptijd is 60 maanden, inclusief een aflossingsvrije periode van 3 maanden, daarna volgt een lineaire maandelijkse aflossing in 57 maanden. De rente bedraagt 8,5% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Cooloo als Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Voldoende. De debiteur is L.P.M. Schraven h.o.d.n. Cooloo. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De echtgenote van de heer L.P.M. Schraven tekent mee als debiteur voor de financiering. Er wordt een overlijdensrisicoverzekering op het leven van L.P.M. Schraven voor een bedrag van minimaal € 67.500,- verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Cooloo wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

De financiering die CooLoo aanvraagt zal hoofdzakelijk worden ingezet ten behoeve van de aanschaf van machines en vervoersmiddelen. De machines zijn benodigd om de grotere opdrachten, die CooLoo in de toekomst wil gaan uitvoeren, op een professionele en efficiëntere manier te kunnen uitvoeren dan met de huidige productielijn mogelijk is. 

Ondernemer

Leo Schraven (1961) is na het afronden van verscheidene mbo en hbo opleidingen werkzaam geweest in de meubelbranche. Eerst bij PTC Total Coating in Venray, waar hij hoofd van een Coating Unit was. Vervolgens tussen 1984 en 2006 bij Leolux (Venlo), onder andere als Hoofd Coated Products, Algemeen bedrijfsleider en een tijdje als Algemeen Directeur/medeaandeelhouder. In dit bedrijf heeft Leo alle ins- en outs van het maken van meubels onder de knie gekregen.

Leo heeft als ambitie het opzetten van een toonaangevende meubel- en interieurproductie bedrijf met een aansprekende klantenkring, dat over tien jaar kan worden doorgeven aan de volgende generatie. Hij heeft veel ervaring en kennis van productie organisaties en coatings. Juist dit wil hij op duurzame wijze toepassen op meubels- en interieurproducten. 

Onderneming

CooLoo ontwikkelt en produceert sinds 2012 producten en afwerkingen voor (voornamelijk) maatwerk interieurs, meubels en industriële toepassingen op basis van innovatieve coating technieken. 

Duurzaamheid en flexibiliteit zijn hierin twee belangrijke pijlers. Meubels worden nu nog inefficiënt geproduceerd. Het productieproces heeft doorgaans een grote ecologische ‘footprint’, brengt veel afval met zich mee, is belastend voor de werknemers en beperkt de ontwerpvrijheid en daarmee het functionele en esthetische eindresultaat. Daar wil CooLoo verandering in brengen door de toepassing van innovatieve technologieën en gerecyclede materialen. Daarnaast gebruikt CooLoo de aanwezige kennis en ervaring om de coating technieken breed in te zetten binnen de interieurmarkt, de bouw en voor industriële toepassingen.

CooLoo heeft 3 hoofdtakken waarin het opereert. 

  • CooLoo Foam Furniture: meubels produceren op basis van hard of zacht schuim welke met diverse afwerkingstechnieken in elke gewenste vorm en formaat gemaakt kunnen worden. Hiervoor ontwikkelt CooLoo zelf ecologische afwerkingen op basis van afval materialen en gerecycled schuim.
  • CooLoo InExterior: de ontwikkeling van afwerkingen voor in de bouw, interieurs of industriële toepassingen zoals dakbekledingen, vloeren, wandenbekledingen en esthetische akoestische oplossingen. 
  • CooLoo Development & Prototyping: in samenwerking met of op aanvraag van klanten en/of ontwerpers ontwikkelen van oplossingen en/of producten. Zoals samen met twee jonge Amsterdamse ontwerpers een kantelmeubel ontwikkelen en prototypen. Of het ontwikkelen van een coating voor transport materiaal ten behoeve van de chipindustrie.

CooLoo is in 2015 begonnen met de verkoop van Foam Furniture voor grote interieurprojecten. Hiervoor werkt het samen met gerenommeerde architecten en interieurbouwers die de technieken en producten toepassen bij onder andere scholen, universiteiten, openbare ruimtes, overheidsgebouwen en hospitality. InExterior wordt toegepast in vergelijkbare omgevingen waar esthetiek, akoestiek en ecologie van belang zijn in de afwerkingen van ruimtes. CooLoo heeft dagelijks contact met architecten en interieurbouwers over nieuwe projecten en afwerkingen. Daarbij weten deze partijen CooLoo ook te vinden zodra ze een nieuwe afwerking of toepassingen zoeken die nog niet beschikbaar zijn in de markt. In samenwerking wordt hier dan een oplossing of alternatief voor ontwikkeld.

Door de kennis en ervaring, ecologische inslag en ‘out of the box’ denken weet CooLoo zich te onderscheiden en kan het unieke producten maken en uitstralingen creëren. Hiermee kan voor elk project een passende oplossing gevonden worden, rekening houdend met vormvrijheid, esthetiek, akoestiek en het milieu.

Met de financiering wordt de huidige productielocatie verbeterd en het machinepark uitgebreid, zodat de kwaliteit, capaciteit en continuïteit van de onderneming gewaarborgd wordt. Ook het opleiden en trainen van nieuw personeel is hier een onderdeel van. Daarnaast wordt een deel gebruikt voor marketingdoeleinden.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Aanschaf machines € 60.000,-
Aanschaf vervoersmiddelen € 25.000,-
Debiteuren € 15.000,-
Voorraden € 15.000,-
Verbouwkosten € 25.000,-
Herfinanciering Funding Circle € 15.000,-
Onvoorzien € 20.000,-
Totaal € 175.000,-
Financiering via Collin Crowdfund € 175.000,-

Leenbedrag: € 175.000,-
Rente: 8,5%
Looptijd: 60 maanden, inclusief een aflossingsvrije periode van 3 maanden, daarna volgt een lineaire maandelijkse aflossing in 57 maanden. 

Overige financieringen
Op dit moment is Funding Circle de enige (externe) financier binnen CooLoo. Deze lening wordt door middel van de financiering via Collin geherfinancierd. De lening van Funding Circle is op het moment van financieren door Collin ongeveer € 15.000,- groot. 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is L.P.M. Schraven h.o.d.n. Cooloo. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers nihil. De echtgenote van de heer L.P.M. Schraven tekent mee als debiteur voor de financiering. 
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van L.P.M. Schraven voor een bedrag van minimaal € 67.500,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening loopt het verzekerde bedrag ieder kalenderjaar met € 7.500,- af. Deze verzekering wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Cooloo wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Machines welke eventueel in de toekomst zullen worden geleased zullen buiten de verpanding worden gehouden. 

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert Cooloo als Verhoogd risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de definitieve jaarcijfers van 2016, de geprognosticeerde jaarcijfers (onderbouwd door tussentijdse cijfers) van 2017 en de prognoses voor 2018. De jaarcijfers van 2017 zullen naar verwachting van de ondernemer en de adviseur (Bart Lemmen, Claassen Moolenbeek & Partners Venray) niet veel afwijken van de prognose. De prognose voor 2018 wordt onderbouwd door een goedgevulde pijplijn en intentieverklaringen. De overall Collin Credit Score is Voldoende. 

Rentabiliteit
In 2016 realiseerde Cooloo een omzet van € 128.000,-, waar een resultaat na privé-onttrekkingen van € 11.000,- van overbleef. In 2016 was er geen aflossingsdruk, waardoor het netto cashflowoverschot (bij geringe afschrijvingen) tevens gelijk aan € 11.000,- was (score Excellent). De privé-onttrekkingen zijn ongeveer € 25.000,- per jaar. Voor 2017 wordt er een omzet van € 209.000,- geprognosticeerd, waar een resultaat na privé-onttrekkingen van € 35.000,- van overblijft. Bij een genormaliseerde cashflow van € 41.000,- en een aflossingsdruk van € 14.000,- richting Funding Circle, blijft er een netto cashflowoverschot van € 27.000,- over (score Excellent). Voor 2018 wordt er, mede door investeringen en de goedgevulde pijplijn, een omzetstijging naar € 389.000,- verwacht. Deze omzetstijging is, gezien de pijplijn, voorzichtig geprognosticeerd. Door eenmalig hogere kosten, die samenhangen met de investeringen en hogere afschrijvingen, daalt het resultaat na privé-onttrekkingen naar € 10.000,-. Bij een genormaliseerde cashflow van € 36.000,-, een aflossingsdruk van ongeveer € 32.000,- aan Collin en het meefinancieren van de kosten van de investeringen, resteert er een netto cashflowoverschot van € 29.000,- (score Excellent). Voor 2019 wordt er verwacht dat zowel de omzet als het resultaat zich sterk zullen verbeteren. Wij achten het voorzichtigheidshalve passend om de Rentabiliteit van Cooloo vooralsnog als Voldoende te kwalificeren. 

Solvabiliteit
Per ultimo 2017 is de solvabiliteit van Cooloo ruim 62% (score Excellent) bij een balanstotaal van € 99.000,-. Op het moment van financieren daalt deze solvabiliteit naar ruim 24% (score Voldoende) bij een balanstotaal van ongeveer € 260.000,-. Indien er een vordering die bestaat op de rustende B.V. van Leo Schraven à € 22.000,- wordt afgewaardeerd naar nihil, is de solvabiliteit op het moment van financieren ruim 17% bij een balanstotaal van ongeveer € 238.000,- (score Voldoende). Per ultimo 2018 wordt de solvabiliteit van Cooloo geprognosticeerd op ruim 28% bij een balanstotaal van € 255.000,- (score Ruim voldoende). Wij achten het passend om de Solvabiliteit van Cooloo als Voldoende te kwalificeren.

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa / vlottende passiva) van Cooloo is per ultimo 2017, na afwaardering van de vordering op de rustende B.V. van Leo Schraven, 2,6 (score Excellent). Per ultimo 2018 wordt de current ratio geprognosticeerd op 3,3 (score Excellent). De vlottende activa bestaan voornamelijk uit voorraden en liquide middelen, terwijl de vlottende passiva met name bestaat uit aflossingsdruk in de komende 12 maanden voor de financiering van Cooloo. Wij achten het voorzichtigheidshalve passend om de Liquiditeit van Cooloo als Voldoende te kwalificeren. 

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Investeerders vanaf € 1.000,- krijgen 10% korting op de aankoop van CooLoo meubels uit de catalogus.
Investeerders vanaf € 2.500,- krijgen 15% korting op de aankoop van CooLoo meubels uit de catalogus.
Investeerders vanaf € 4.000,- krijgen 20% korting op de aankoop van CooLoo meubels uit de catalogus.
Deze beloning dient binnen 12 maanden na het verzenden van de voucher verzilverd te worden. Door aanspraak te maken op deze beloning zal uw anonimiteit opgeheven worden in verband met de benodigde adresgegevens voor de fysieke verzending. De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund. 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-50424 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
25-01-2018 om 14:22
investeerder-50442 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-01-2018 om 12:18
investeerder-18730 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-01-2018 om 20:34
investeerder-50405 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
22-01-2018 om 20:17
investeerder-50353 heeft € 3.000 geïnvesteerd.
22-01-2018 om 13:31

Reacties

Investeerder – 17403
02-02-2018 11:35
L.S. Denk ga even kijken op de website van de aanvraag, maar de contact info werkt niet? Komt toch wat slordig over bij mogelijke geldschieters.

Investeerder – 44425
02-02-2018 11:48
Ik heb het ook maar even geprobeerd. Het formulier gaf netjes aan dat mijn bericht verstuurd was. Ga er van uit dat het dan gewoon goed komt. Maar goed, als de bouwer ook controleert zien we het vanzelf.
RM Fiorito
02-02-2018 11:54
Beste investeerders,

Ik heb net inderdaad de eerste reacties via de website binnen gekregen. Het zou kunnen dat uw webbrowser verouderd is en deze functionaliteit niet ondersteunt. Ik ga er direct achteraan. Indien er mensen vragen of opmerkingen hebben en het niet via de website lukt. Graag uw vraag of opmerking mailen naar info@cooloo.nl, dan zorg ik dat u voor het einde van de dag reactie krijgt.

Met vriendelijke groet, en dank aan alle investeerders namens Leo, mij en iedereen bij CooLoo.

Ricco Fiorito

Ondernemer
Leo Schraven

Crowdfund Coach


Guus Oerlemans