43808

Cosmo Hairstyling Hilversum

€ 120.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 247
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 15-12-2022 in 2 uur volgeschreven door 247 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam C. Bijlard Haarmode t.h.o.d.n. Cosmo Hairstyling Hilversum
Sector Verzorging
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Verbouwing
Datum van oprichting 15-10-2015
Website www.cosmohairstyling.com/salons/cosmo-hairstyling-hilversum

Leendoel

Carmen Bijlard exploiteert als franchisenemer de Cosmo Hairstyling vestiging te Hilversum. Cosmo Hairstyling is door Nederland gevestigd met 49 kapperszaken. De bestuurder van Cosmo Hairstyling is Provalliance Netherlands B.V., een entiteit met een eigen vermogen van meer dan 33 miljoen euro in 2021. Zij zijn naast Carmen Bijlard tevens debiteur. Cosmo Hairstyling is hoofdhuurder van het pand waar Carmen gevestigd is met haar kapperszaak. Het pand dient aangepast te worden naar de nieuwe formule van de huisstijl van Cosmo Hairstyling. De financiering via Collin Crowdfund is benodigd voor de verbouwingskosten, inventaris en aflossing van een lening.

Er wordt een lineaire lening van € 120.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Verbouwing en inventaris € 150.000
Aflossing lening derden € 30.000
Totaal € 180.000
Achtergestelde lening € 60.000
Collin Direct € 120.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn:
    • Mevrouw C. Bijlard handelend onder de naam C. Bijlard Haarmode t.h.o.d.n. Cosmo Hairstyling Hilversum. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid is op dit moment moreel van aard. Mevrouw C. Bijlard en haar partner bezitten een eigen woning en bedrijfspand;
    • Provalliance Netherlands B.V.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificaties voor C. Bijlard Haarmode t.h.o.d.n. Cosmo Hairstyling Hilversum en Provailliance Netherlands B.V. zijn beide Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische en prognose cijfers van C. Bijlard Haarmode t.h.o.d.n. Cosmo Hairstyling Hilversum. De prognose is mede gebaseerd op de ervaringen van de franchiseformule. Tenslotte is voor de beoordeling gebruik gemaakt van de definitieve jaarcijfers 2020 en de voorlopige jaarcijfers 2021 cijfers van Provalliance Netherlands B.V. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Toelichting jaarcijfers
Provalliance Netherlands B.V. bestaat uit een netwerk van meer dan 300 kapperszaken in Nederland en heeft een eigen vermogen van 51% op een balanstotaal van € 70.074.000,- op basis van de geconsolideerde jaarrekening. 

De eenmanszaak C. Bijlard Haarmode (Cosmo Hairstyling Hilversum) heeft met name door de Covid-19 maatregelen een negatief eigen vermogen opgebouwd van € 60.000,-. Provalliance Netherlands B.V. verstrekt een achtergestelde lening van € 60.000,-, waardoor het aansprakelijk vermogen van Cosmo Hairstyling Hilversum op € 0,- komt te staan. De overige schulden bestaan voor een groot deel uit terugbetaling van de Covid steunpakketten (NOW, TVL) en crediteuren. Het begrote resultaat over 2023 is exclusief een ondernemersbeloning van € 30.000,-. 

Jaarcijfers

Balans overzicht na financiering Cosmo Hairstyling Hilversum

Activa

  na financiering
Vaste activa € 196.000
Vlottende activa € 38.000
Overige vlottende activa € —
Totaal € 234.000

Passiva

  na financiering
Aansprakelijk vermogen € —
Langlopende schulden € 151.000
Kortlopende schulden € 83.000
Totaal € 234.000

Winst- en verliesrekening prognose 2023 Cosmo Hairstyling Hilversum

Omzet € 450.000
Bruto winst € 400.000
Kosten € 310.000
Resultaat € 90.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-18342 heeft € 1.100 geïnvesteerd.
15-12-2022 om 12:29
investeerder-127826 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-12-2022 om 12:24
investeerder-2486 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
15-12-2022 om 12:21
investeerder-46505 heeft € 100 geïnvesteerd.
15-12-2022 om 12:19
investeerder-110443 heeft € 100 geïnvesteerd.
15-12-2022 om 12:19

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders