48325

Creativiteitsmeesters

€ 25.000  |  10,0% rente  |  24 maanden  Investeerders: 70
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 8-05-2024 in 1 uur volgeschreven door 70 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Creativiteitsmeesters
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Voorraad
Datum van oprichting 27-06-2022
Website www.creativiteitsmeesters.nl

Leendoel

Via Creativiteitsmeesters biedt Ivo van Boven diensten in het etaleren en decoreren van bedrijfspanden of winkelgelegenheid, het stickeren en wrappen van auto's en het fotograferen op opdracht van diverse producten/diensten. 

In 2022 heeft de ondernemer via Collin Crowdfund een lening verkregen voor de aanschaf van voorraad, welke inmiddels succesvol is afgelost. De eenmanszaak aan wie deze financiering was verstrekt is inmiddels opgeheven en voor een B.V. structuur ingeruild. 

Recentelijk heeft Ivo een contract afgesloten met een leverancier van kerstdecoratie uit Italië. Hij zoekt een financiering om bij deze leverancier op grotere schaal voorraad aan te schaffen. Door nu al voorraad aan te schaffen voor tijdens de kerstperiode zullen de inkooptarieven gunstig zijn. Naast de ondernemingsactiviteiten heeft de ondernemer een contract voor onbepaalde tijd in loondienst, welke ook tijdens de financiering zal worden voortgezet. Vanuit het loondienstverband kan de ondernemer in zijn privébehoeften voorzien.

Er wordt een lineaire lening van € 25.000,- verstrekt met een looptijd van 24 maanden en een vaste rente van 10,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 25.000
Totaal € 25.000
Collin Direct € 25.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemers zijn:
  • Creativiteitsmeesters
  • van Boven Beheer Groep B.V.
 • Er wordt een derde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 25.000,- op het woonhuis aan het Stravinskypad 5, 3261 WT Oud-Beijerland, kadastraal bekend als sectie K nummer 1338 te Oud-Beijerland verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste en tweede hypothecaire inschrijving (zelfde hypotheekhouder) van cumulatief € 361.092,- en een openstaande schuld van € 295.516,74,- per d.d. 22-04-2024. Het onroerend goed kent een waarde van € 375.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 15-02-2023.
 • Er wordt een borgstelling afgegeven door de heer I. van Boven (ondernemer) voor € 25.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard op basis van overwaarde op het woonhuis, waarop tevens hypotheek wordt gevestigd.
 • De heer I. van Boven geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis met als adres: Stravinskypad 5, 3261 WT Oud-Beijerland, kadastraal bekend als sectie K nummer 1338 te Oud-Beijerland. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van geldnemer worden verpand aan de Investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Creativiteitsmeesters is Verhoogd risico. De score voor van Boven Beheer Groep B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de score Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de prognosecijfers 2024 en 2025 voor Creativiteitsmeesters, alsmede de waarde van de hypothecaire dekking. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers

In 2023 hebben er in de werkmaatschappij nauwelijks activiteiten plaatsgevonden.

Naast de ondernemingsactiviteiten heeft de ondernemer een contract voor onbepaalde tijd in loondienst, welke ook tijdens de financiering zal worden voortgezet. Vanuit het loondienstverband kan de ondernemer in zijn privébehoeften voorzien.

Jaarcijfers

Balans overzicht na investering Creativiteitsmeesters

Activa

  BNI
Vaste activa € –
Vlottende activa € 27.000
Totaal € 27.000

Passiva

  BNI
Eigen vermogen -/- € 2.000
Langlopende schulden € 13.000
Kortlopende schulden € 16.000
Totaal € 27.000

Prognose winst- en verliesrekening 2024 Creativiteitsmeesters

Omzet € 81.000
Bruto winst € 74.000
Kosten € 46.000
Belasting € 5.000
Netto winst € 23.000

 

Prognose winst- en verliesrekening 2025 Creativiteitsmeesters

Omzet € 193.000
Bruto winst € 176.000
Kosten € 90.000
Belasting € 16.000
Netto winst € 70.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
08-05-2024 om 14:03
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
08-05-2024 om 14:03
Anonieme investeerder heeft € 200 geïnvesteerd.
08-05-2024 om 14:03
Anonieme investeerder heeft € 100 geïnvesteerd.
08-05-2024 om 14:03
Anonieme investeerder heeft € 200 geïnvesteerd.
08-05-2024 om 14:03

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders