34804

D.C. (Duurzame Connecties)

€ 125.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 188
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 23-03-2020 in 1 uur volgeschreven door 188 investeerders

Samenvatting

Na de verkoop van het familiebedrijf Clysan is Jan van der Giesen medio vorig jaar gestart met Duurzame Connecties. 
Duurzaam Connecties is adviseur in duurzame en circulaire technieken en verkoopt duurzame, circulaire en sociale ledverlichting (voor het bedrijfsleven) van de merken Illuxtron International en GreenFox Lighting.
Duurzame Connecties levert een verdere bijdrage aan de energietransitie en een duurzamere, circulaire en sociale samenleving. De verwachting is dat de komende jaren zeer veel bedrijven gaan besparen op hun elektriciteitsrekening en tevens een maatschappelijke bijdrage willen leveren aan de terugdringing van CO₂. 
Inmiddels zijn er al een aantal opdrachten succesvol uitgevoerd en heeft Duurzame Connecties momenteel een groot aantal offertes uitstaan bij haar relaties. Verder zijn er repeterende opdrachten van bestaande klanten.
Jan van der Giesen heeft inmiddels uitgebreide kennis en ervaring in deze markt en met name op het gebied van CO₂-reductie.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 125.000,-. De looptijd is 60 maanden waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij. Vanaf de 7e maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 54 maanden. De rente bedraagt 7,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet geeft Duurzame Connecties de kwalificatie Laag risico.
De overall Collin Credit Score is Voldoende.

 • De debiteuren zijn:
  • de heer J. van der Giesen h/o D.C. (Duurzame Connecties). Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer ruim.
  • zijn echtgenote mevrouw E.J. van der Giesen-van Dijk
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van D.C. (Duurzame Connecties) worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund
 • Er wordt een derde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 125.000,- op het woonhuis aan de Nijverheidsweg 8, 4675 PX Sint Philipsland verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving bij ABN AMRO Bank van € 238.000,- en een tweede hypothecaire inschrijving door ABN AMRO Bank van € 170.000,-. De openstaande schuld per ultimo 2018 is € 284.000,-. Het onroerend goed kent een WOZ-waarde van € 322.000,-.
 • De heer J. van der Giesen en zijn echtgenote geven een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis aan de Nijverheidsweg 8, 4675 PX Sint Philipsland. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en).

Leendoel

De projecten hebben een lange doorlooptijd, van acquisitie tot de werkelijke opdracht en betaling. 
De financiering is dus nodig om de doorlooptijd te kunnen overbruggen, alsmede werkkapitaal ten behoeve van voorfinanciering van de inkopen en debiteuren.

Ondernemer

Jan van der Giesen (1958) is geboren in een ondernemersgezin. Het familiebedrijf Clysan had drie werkmaatschappijen; Clysan Brandertechniek B.V., Clysan Duurzame Energie Projecten B.V. en Clysan Inspectie en Service B.V.
In 1985 is hij gestart in het familiebedrijf Clysan en vanaf 1994 heeft hij de directie gevoerd. 
Na de verkoop van Clysan heeft hij medio 2019 zijn eenmanszaak D.C. (Duurzame Connecties) opgericht.

Jan van der Giesen heeft een ruime ervaring op het gebied van het ontwerpen en aanleggen van technische installaties ten behoeve van sanitair, dakwerken, gas, water, centrale verwarming, klimaattechniek, duurzame technieken en installatie-veiligheidsinspecties.
Naast deze technische opleiding heeft hij opleidingen in administratie, calculatie, commerciële marketing (acquisitie, verkoop, relatiebeheer en presenteren), bedrijfsvoering en bedrijfsbeheer gevolgd en afgerond.
Verder heeft hij veel ervaring op het gebied van CO₂-uitstoot en het voorkomen daarvan en in de ontwikkeling van duurzame en circulaire technieken. Als belangrijk onderdeel van zijn vakgebied heeft hij 10 jaar lang in het dagelijks bestuur van de Branche Vereniging SCIOS gezeten, een landelijke vereniging op het gebied van onderhoud en veiligheidsinspecties van grote stookinstallaties.
Hij is ondernemend, sportief en positief ingesteld. Zijn grootste passie is bergsport en daarnaast houdt hij ook van de natuur, wandelen, fietsen, fitness en kanoën.

Onderneming

Kernprofiel en doelgroep
Duurzame Connecties is een eenmanszaak van Jan van der Giesen die ondersteund wordt door zijn echtgenote en incidenteel ook zijn dochter. De historie van het bedrijf is begonnen in 1907 toen opa Barend van der Giesen in Numansdorp het bedrijf Giesens IJzerwaren is gestart. De ondernemende vier zonen die hieruit voortkwamen hadden eerst een gezamenlijk bedrijf met de naam Gizon (Giesen en Zonen), maar na vele jaren samenwerken startte iedere zoon zijn eigen bedrijf. Zo startte Jan zijn vader, gesteund door zijn moeder, in 1968 het bedrijf Clysan Brandertechniek.
Jan van der Giesen is in 1985 gestart in het familiebedrijf Clysan en heeft vanaf 1994 de directie gevoerd. Na de doorstart vanuit een faillissement in 2016 heeft hij Clysan B.V. in 2018 verkocht en is hij medio 2019 gestart met de eenmanszaak Duurzame Connecties. 
In de Clysan-periode heeft hij een groot landelijk relatienetwerk in de zakelijke markt van technische installaties in grote panden opgebouwd. Deze vaste relaties zijn nu weer de klantengroep van zijn nieuwe bedrijf Duurzame Connecties.
Duurzame Connecties is adviseur in duurzame en circulaire technieken en het verkopen van duurzame, circulaire en sociale ledverlichting (voor het bedrijfsleven) van de merken Illuxtron en GreenFox Lighting.
De kernactiviteit is de verkoop en het relatiebeheer in duurzame, circulaire en sociale ledverlichting voor grote bedrijfspanden.

Klanten 
Duurzame Connecties werkt voor klanten in heel Nederland in allerlei sectoren zoals gemeenten, defensie, utiliteit, sport en recreatie, gezondheidszorg, rijksvastgoed en industrie. 
De opdrachtgevers zijn divers zoals aannemers, installateurs, adviseurs, architecten en ingenieursbureaus. 
Omdat het landelijke relaties betreft, beheren deze relaties ook grote projecten en panden in Nederland. Het voordeel daarvan is een groot potentieel aan projecten en repeterende opdrachten.

Visie
De eenmanszaak die nu is opgezet staat volledig in het teken van duurzaam, circulair en sociaal.
Dit is vanaf januari 2020 uitgebreid met het dealerschap van de producten van Illuxtron International.

Missie
De huidige unieke aanpak de komende jaren uitrollen in heel Nederland.

Doelstelling
Omdat Jan vrijwel alles alleen doet en de kosten daardoor laag houdt verwacht hij in de komende jaren een groeiende omzet en winst te kunnen realiseren.

Onderscheidend vermogen
Duurzame Connecties heeft een samenwerkingsverband met twee fabrikanten van LED verlichting; GreenFox Lighting en Illuxtron International. 
De producten staan in het teken van kwaliteit, duurzaam, circulair en sociaal.
Bij Duurzame Connecties gaat men uit van de visie “energie die we niet verbruiken hoeven we ook niet op te wekken”. 
Dit is mogelijk omdat men de in de bedrijfspanden aanwezige conventionele verlichting op een professionele wijze weet om te bouwen naar ledverlichting. Na de ombouw is er namelijk meteen een energiebesparing op het elektriciteitsgebruik van 60% ten opzichte van de oude situatie. 

Bij Illuxtron International verrichten 150 mensen met een beperking, hier in Nederland, de montage van de verlichtingsproducten. Verder omschrijven zij hun kwaliteiten als ‘Made in Holland’, snelle levering (vijf tot tien dagen), hoge kwaliteit en zeven jaar garantie.

GreenFox Lighting is gespecialiseerd in de ombouw van bestaande verlichting, zodat de bestaande armaturen niet op de afvalberg terechtkomen. Ook wil men duurzaam zijn door de extreem lange levensduur (100.000 branduren), bovendien geeft men tien jaar garantie. 
Circulair vanwege het feit dat deze fabriek voor 100% op gerecycled materiaal draait. Sociaal omdat de productie en de eenvoudige montagewerkzaamheden worden uitgevoerd door mensen met een beperking en met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Verder is de rode draad dat de producten een grondstoffenpaspoort hebben en een minimale belasting van de afvalberg. Ook garandeert men dat in heel de productketen geen uitbuiting en kinderarbeid voorkomt. 
Verwijderen en afvoeren van verpakkingen en oude materialen gebeurt op een verantwoorde wijze door Wecycle. 
GreenFox Lighting heeft voor de inzet van kwetsbare werkgroepen door TNO de hoogste certificering op de Prestatieladder Sociaal Ondernemen ontvangen. De score was ver boven de minimumscore voor de PSO-certificering Trede 3. Dit is het hoogste prestatieniveau van de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO). 
De producten en werkwijze passen geheel in de huidige economie. Vandaar dat ook dat zij overal het commitment krijgen om samen te werken. Het doel is om deze aanpak verder op te schalen in heel Nederland.

Doordat er een partnership is met GreenFox Lighting en Illuxtron International heeft Duurzame Connecties geen medewerkers nodig voor planning, montage en oplevering. Hierdoor ligt de focus op de omzet en kan er met beperkte kosten een mooi rendement behaald worden.
 

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Werkkapitaal   € 125.000,-
Collin Crowdfund € 125.000,

Leenbedrag: € 125.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden, waarvan de eerste zes maanden aflossingsvrij en daarna lineaire maandelijkse aflossingen.
 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn:
  • de heer J. van der Giesen h/o D.C. (Duurzame Connecties). Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer ruim.
  • zijn echtgenote mevrouw E.J. van der Giesen-van Dijk
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van D.C. (Duurzame Connecties) worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund
 • Er wordt een derde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 125.000,- op het woonhuis aan de Nijverheidsweg 8, 4675 PX Sint Philipsland verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving bij ABN AMRO Bank van € 238.000,- en een tweede hypothecaire inschrijving door ABN AMRO Bank van € 170.000,-. De openstaande schuld per ultimo 2018 is € 284.000,-. Het onroerend goed kent een WOZ-waarde van € 322.000,-.
 • De heer J. van der Giesen en zijn echtgenote geven een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis aan de Nijverheidsweg 8, 4675 PX Sint Philipsland. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en).

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor D.C. (Duurzame Connecties) is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De Collin Credit Score is gebaseerd op de prognose voor 2020.
De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Afloscapaciteit 
In het boekjaar 2019 realiseerde Duurzame Connecties een omzet van € 45.000,- en bedroeg het netto cashflowoverschot na privé € 4.000,-. Op basis van de huidige en de te verwachten orders wordt de omzet over boekjaar 2020 geprognosticeerd op € 748.000,- met daarbij een netto cashflowoverschot, na privé, van ruim € 100.000,-. Hoewel er al voor een deel vaste orders zijn ontvangen hebben wij de score voor de Afloscapaciteit voorzichtigheidshalve vastgesteld op Voldoende.

Solvabiliteit
Omdat het bedrijf is gestart in Q2 2019 is de score voor de solvabiliteit per ultimo 2019 niet representatief. 
Na realisatie van de prognose over 2020 komt de solvabiliteit uit op ruim 37% bij een balanstotaal van
€ 296.000,-, hetgeen een score Goed impliceert. Wij kwalificeren de score van de solvabiliteit voorzichtigheidshalve op Voldoende omdat de prognoses nog gerealiseerd moeten worden.

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • Er wordt een derde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 125.000,- op het woonhuis aan de Nijverheidsweg 8, 4675 PX Sint Philipsland verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving bij ABN AMRO Bank van € 238.000,- en een tweede hypothecaire inschrijving door ABN AMRO Bank van € 170.000,-. De openstaande schuld per ultimo 2018 is € 284.000,-. Het onroerend goed kent een WOZ-waarde van € 322.000,-.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van D.C. (Duurzame Connecties) worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Door zowel de verpanding van de roerende zaken evenals de derde hypothecaire inschrijving op het woonhuis kwalificeren wij de zekerheden als Ruim voldoende.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Ruim voldoende
Overall: Voldoende
 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-43270 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
23-03-2020 om 11:37
investeerder-66609 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-03-2020 om 11:35
investeerder-58839 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-03-2020 om 11:35
investeerder-89660 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-03-2020 om 11:35
investeerder-68047 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-03-2020 om 11:34

Ondernemer

Jan van der Giesen

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas