37467

D. van Zundert en S.M.J. van der Heijden

€ 360.000  |  6,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 409
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

3 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 28-07-2020 in 25 uur volgeschreven door 409 investeerders

Samenvatting

Daniël van Zundert en Sanne van der Heijden wensen het bedrijfsverzamelgebouw aan de Hoofdstraat 127A, B & C te kopen als commerciële belegging. Het object betreft een bedrijventerrein met daarop een voormalige leerlooierij (741 m²), een grote bedrijfshal (1.313 m²), een romneyloods (220 m²) en vijf garageboxen.

Men huurt op dit moment de grote bedrijfshal. De huidige eigenaar is op leeftijd en wenst het pand te verkopen. Enige tijd geleden is hiervoor tussen de partijen een prijs van € 340.000,- afgesproken. Conform het taxatierapport met waardepeildatum 22 mei 2020 bedraagt de huidige marktwaarde € 385.000,-. De gevraagde lening, inclusief verbouwingskosten, bedraagt € 360.000,- om de leerlooierij klaar voor de verhuur te maken.

Er zijn in totaal 13 ruimtes, verschillend van grootte, waarvan in de huidige staat 12 verhuurbaar en hiervan zijn er 11 per heden daadwerkelijk verhuurd. Met de huidige bezetting wordt er een huurstroom gerealiseerd ter hoogte van ruim € 46.000,- per jaar. Slechts één van de garageboxen staat momenteel leeg en de voormalige leerlooierij, met twee verdiepingen, zal verbouwd worden voor de verhuur. Bij volledige bezetting zal de huurstroom naar verwachting ruim € 62.000,- bedragen. Er is momenteel veel vraag naar de (te verbouwen) ruimtes.

Daarnaast voert Daniël een eenmanszaak met twee activiteiten. Hij voert een universele autogarage voor reparatie en onderhoud, gespecialiseerd in het merk Mercedes-Benz. Daarnaast exploiteert hij enkele weken per jaar een eigen kermisattractie. Sanne werkt in loondienst en heeft een vast dienstverband. Het pand wordt door Daniël en Sanne op advies van de accountant in privé (BOXIII) aangekocht. Hiermee zijn de huurinkomsten onbelast.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte bedraagt € 385.000,-. Er wordt € 25.000,- uit eigen middelen ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 360.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 230.000,-. De rente bedraagt 6,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Invloed coronavirus
De impact van het coronavirus is tot op heden nihil. Er zijn geen opzeggingen van bestaande huurders en men heeft ook geen signalen dat eventuele opzeggingen aanstaande zijn.
Hoewel de kermisactiviteiten een tijd stil hebben gelegen, heeft dit geen financiële impact gehad. Inkomsten die worden misgelopen, worden gecompenseerd door het garagebedrijf. Het autobedrijf krijgt in deze tijden veel meer klanten in zijn garage. Klanten met meer complexe problemen komen juist nu omdat de auto minder gebruikt hoeft te worden. Daarnaast maakt Sanne veel extra uren in de zorg.

Risico

 • Dun & Bradstreet kwalificeert Autoservice van Zundert als Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score is Goed.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 360.000,- op het bedrijventerrein gevestigd, met als adres: Hoofdstraat 127A, B & C, 5121 JC, te Rijen. De huidige marktwaarde bedraagt € 385.000,- op basis van het taxatierapport met waardepeildatum 22 mei 2020.
 • De debiteuren voor de financiering zijn de heer D. van Zundert handelend onder de naam Autoservice Van Zundert en mevrouw S.M.J. van der Heijden. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers beperkt.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het aan te kopen bedrijventerrein, met als adres: Hoofdstraat 127A, B & C, 5121 JC, te Rijen, worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

De financiering via Collin Crowdfund wordt aangewend voor de aankoop en verbouwing van een bedrijfsverzamelgebouw, in verhuurde staat.

Ondernemer

Daniël van Zundert (1979) is sinds 2012 zelfstandig ondernemer, na een aantal jaren in loondienst te zijn geweest als chauffeur en monteur, in combinatie met het sleutelen aan auto’s in zijn vrije tijd. Met een voorliefde voor Mercedes-Benz is hij gespecialiseerd in dit merk en met name in het oplossen van complexe storingen. In 2016 is hij tevens gestart met het exploiteren van een eigen kermisattractie.

Sanne van der Heijden (1990) is tien jaar werkzaam voor een organisatie die huisvesting en begeleiding biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. Ze voert binnen deze organisatie meerdere functies uit: begeleider, planner en begeleider in de nachtzorg. Ze heeft een vast dienstverband. In haar vrije tijd helpt ze graag mee in de garage en bij de kermisattractie.

Onderneming

Daniël van Zundert en Sanne van der Heijden wensen het bedrijfsverzamelgebouw aan de Hoofdstraat 127A, B & C te kopen als commerciële belegging. Het object betreft een bedrijventerrein met daarop:

 • Een bedrijfshal van (1200 m²);
 • Een voormalige looierij, waarvan het dak twee jaar geleden is vernieuwd (740 m²);
 • Romneyloods (220 m²);
 • Vijf garageboxen.

Dit alles gelegen op ruim 3.000 m² grond.

De objecten zijn gelegen tegen het centrum van Rijen aan. Alle voorzieningen die Rijen biedt op het gebied van winkels, horeca en openbaar vervoer (waaronder een treinstation) zijn dan ook op loopafstand gelegen.

Men huurt op dit moment de grote bedrijfshal. De huidige eigenaar is op leeftijd en wenst het pand te verkopen. Enige tijd geleden is hiervoor tussen de partijen een prijs van € 340.000,- afgesproken. Conform het taxatierapport met waardepeildatum 22 mei 2020 bedraagt de huidige marktwaarde € 385.000,-. De gevraagde lening, inclusief verbouwingskosten, bedraagt € 360.000,- om de leerlooierij klaar voor de verhuur te maken. De LTV (Loan to Value) bij de start van de financiering bedraagt 93,5%.

Er zijn in totaal 13 ruimtes, verschillend van grootte, waarvan in de huidige staat 12 verhuurbaar en hiervan zijn er 11 per heden daadwerkelijk verhuurd. Met de huidige bezetting wordt er een huurstroom gerealiseerd ter hoogte van ruim € 46.000,- per jaar. Alleen één van de garageboxen staat momenteel leeg en de voormalige leerlooierij, met twee verdiepingen, zal verbouwd worden voor de verhuur. Bij volledige bezetting zal de huurstroom naar verwachting ruim € 62.000,- bedragen. Er is veel vraag naar de (te verbouwen) ruimtes. Men verwacht deze binnen enkele maanden te kunnen verhuren.

Ruimte Huur per maand (ex. btw):
Ruimte in bedrijfshal 1 Eigen gebruik
Ruimte in bedrijfshal 2 € 1.200,-
Ruimte in bedrijfshal 3 € 600,-
Ruimte in bedrijfshal 4 € 650,-
Ruimte in bedrijfshal 5 € 60,-
Romneyloods € 650,-
Garagebox 1 € 75,-
Garagebox 2 € 75,-
Garagebox 3 € 75,-
Garagebox 4 € 60,-
Garagebox 5 Leeg – verwachte huur € 75,-
Leerlooierij eerste verdieping

Leeg – verwachte huur € 750,- in huidige staat, 

€ 1.250,- na verbouwing

Leerlooierij tweede verdieping € 400,-
Totaal bij huidige bezetting € 3.845 ( € 46.140,- op jaarbasis)
Totaal bij volledige bezetting € 5.170 ( € 62.040,- op jaarbasis)

Daarnaast voert Daniël een eenmanszaak met twee activiteiten. Hij voert een universele autogarage voor reparatie en onderhoud, gespecialiseerd in het merk Mercedes-Benz. Daarnaast exploiteert hij enkele weken per jaar een eigen kermisattractie. Sanne werkt in loondienst en heeft een vast dienstverband. Het pand wordt door Daniël en Sanne op advies van de accountant in privé (BOXIII) aangekocht. Hiermee zijn de huurinkomsten onbelast.

Juridische structuur
 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop pand € 340.000
Overdrachtsbelasting € 20.000
Kosten koper € 10.000
Verbouwing € 15.000
Totale investeringsbehoefte € 385.000
Eigen inbreng € 25.000
Financiering via Collin Crowdfund € 360.000

Leenbedrag: € 360.000,-
Rente: 6,5%
Looptijd: 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing van € 2.203,39 en een slottermijn van € 230.000,-. De LTV (Loan to Value) aan het eind van de financiering bedraagt 60%.

Men heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Overige financiers
Er zijn geen andere financieringen aanwezig.

Risico

Risico op wegvallen huurder(s): 

 1. Er zijn nog twee ruimtes niet verhuurd. De verwachte huuropbrengst op jaarbasis bedraagt € 900,- voor de garagebox en € 15.000,- voor de bovenverdieping van de leerlooierij. Als deze verhuurd zijn, is er een surplus van € 20.940,- in de huurinkomsten ten opzichte van de financieringslasten;
 2. Er is momenteel volop vraag naar deze ruimtes, dus mocht er sprake zijn van een opzegging, dan is de verwachting dat deze snel weer ingevuld worden; 
 3. Er is voldoende inkomen vanuit enerzijds de onderneming van Daniël en anderzijds het loondienstinkomen van Sanne, waar slechts zeer beperkte vaste lasten tegenover staan;
 4. Er is ongeveer € 50.000 spaargeld aanwezig, waarvan € 25.000 aan eigen inbreng wordt ingebracht. Er resteert dus nog € 25.000,- wat als buffer wordt aangehouden. 

Zekerheden en voorwaarden

 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 360.000,- op het bedrijventerrein gevestigd, met als adres: Hoofdstraat 127A, B & C, 5121 JC, te Rijen. De huidige marktwaarde bedraagt € 385.000,- op basis van het taxatierapport met waardepeildatum 22 mei 2020.
 • De debiteuren voor de financiering zijn de heer D. van Zundert handelend onder de naam Autoservice Van Zundert en mevrouw S.M.J. van der Heijden. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers beperkt.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het aan te kopen bedrijventerrein, met als adres: Hoofdstraat 127A, B & C, 5121 JC, te Rijen, worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Autoservice van Zundert is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de definitieve cijfers 2019 van de eenmanszaak, de inkomsten in privé en de (huidige en toekomstige) huurstromen. De overall score is Goed.

Afloscapaciteit
De huidige huurinkomsten op het object, met 11 huurders, bedragen ruim € 46.000,- op jaarbasis. Na een kleine verbouwing kunnen er nog eens twee huurders worden gevonden. Bij volledige bezetting zou dit ruim € 62.000,- aan huurinkomsten opleveren. Daarnaast heeft de ondernemer een eenmanszaak waar, in 2019, ruim € 50.000,- winst is behaald voor privé. De onderneemster heeft een inkomen uit loondienstverband. Met dit inkomen tezamen kunnen de financieringslasten worden gedragen, ook als er nog geen volledige huurbezetting is. Bij volledige bezetting en het continueren van de eenmanszaak behaalt men naar verwachting een genormaliseerde cashflow in 2021 van ruim € 69.000,-. De aflosverplichtingen van € 26.500,- per jaar kunnen hiermee worden voldaan, waardoor er een netto cashflowoverschot wordt geprognosticeerd van € 42.500,-. De afloscapaciteit kwalificeren we als Goed.

Solvabiliteit
Het gecombineerde eigen vermogen in de eenmanszaak en privé bedraagt per ultimo 2019 € 236.000,- op een balanstotaal van € 245.000,- (96%). Na aankoop van het beleggingsobject, de eigen inbreng en de huuropbrengsten in de resterende maanden van 2020, zal het eigen vermogen per ultimo 2020, naar verwachting, € 266.000,- bedragen op een balanstotaal van € 617.000,- (43%). Wij kwalificeren de Solvabiliteit als Goed.

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving van € 360.000,- op het bedrijventerrein gevestigd, met als adres: Hoofdstraat 127A, B & C, 5121 JC, te Rijen. De huidige marktwaarde bedraagt € 385.000,- op basis van het taxatierapport met waardepeildatum 22 mei 2020.
 • De debiteuren voor de financiering zijn de heer D. van Zundert handelend onder de naam Autoservice Van Zundert en mevrouw S.M.J. van der Heijden. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers beperkt.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het aan te kopen bedrijventerrein, met als adres: Hoofdstraat 127A, B & C, 5121 JC, te Rijen, worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Met name door de eerste hypothecaire inschrijving kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Goed
Zekerheden: Goed
Overall: Goed
 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-114697 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
28-07-2020 om 10:10
investeerder-56681 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-07-2020 om 10:08
investeerder-110943 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-07-2020 om 10:08
investeerder-59456 heeft € 5.000 geïnvesteerd.
28-07-2020 om 10:08
investeerder-40005 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-07-2020 om 10:07

Reacties

Investeerder – 49790
27-07-2020 12:22
Heeft er voor de (eventuele) aankoop een bodemonderzoek plaatsgevonden?

Collin Crowdfund
27-07-2020 12:48
Beste investeerder, Dank voor uw vraag over de pitch van D. van Zundert & S.M.J. van der Heijden. Er vindt voor de aankoop geen bodemonderzoek plaats. In het taxatierapport is opgenomen dat er vooralsnog uitgegaan wordt dat bodemsanering niet hoeft plaats te vinden, dan wel dat de eigenaar de grond met opstallen, indien noodzakelijk, gesaneerd over zal dragen.

Ondernemer

Daniël van Zundert & Sanne van der Heijden

Crowdfund Coach


Rick van Griensven