36857

Dam Staete BOUWT

€ 350.000  |  6,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 295
Reeds
geïnvesteerd

82 %

63.500 nog te investeren

Verlopen
inschrijftijd

38 %

19 dagen resterend

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende

Samenvatting

De heer Ilyas Sari is vijf jaar lang teamleider geweest bij een woningcorporatie op de juridische afdeling in Rotterdam. Toen hij de mogelijkheden zag in het vastgoed is de heer Sari twee jaar geleden zelf begonnen met de aankoop van vastgoed, het klaarmaken voor de verhuur om dit vervolgens te verhuren in box 3. 

Op dit moment heeft hij 20 verhuurde panden (box 3) in zijn vastgoedportefeuille. Met de aankoop van de Rosier Faassenstraat 87 te Rotterdam wordt zijn vastgoedportefeuille verder uitgebreid. 

Invloed Coronavirus
De aangekochte panden betreft courant vastgoed in Rotterdam waar de vraag naar woonruimte hoog is. De invloed van het coronavirus wordt daarmee als gering ingeschat.

Financieringsbehoefte
De financiering zal worden gebruikt ter aanwending van de aankoop van de Rosier Faassenstraat 87 te Rotterdam, herfinanciering van de bestaande lening bij Collin Crowdfund en voor werkkapitaal. De totale investering is € 360.000,- met een eigen inbreng van € 10.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund is € 350.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire aflossing tot een slottermijn van € 200.000,-. De rente bedraagt 6,5% gedurende de gehele looptijd.
De bedenktermijn voor investeerders bedraagt twee dagen.

Risico
Dun & Bradstraat kwalificeert de heer I. Sari handelend onder de naam Dam Staete BOUWT als Verhoogd risico.
De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De volgende zekerheden en voorwaarden zijn van toepassing:

 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 350.000,- op het appartement aan de Rosier Faassenstraat 87 te Rotterdam verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 180.000,- op basis van een taxatierapport met een waardepeildatum van 26 mei 2020.
 • Er wordt een vierde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 195.000,- op het appartement aan de Mathenesserweg 7A te Rotterdam verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het appartement is door één hypotheekverstrekker voorbelast met drie hypothecaire inschrijvingen met een totale hypothecaire inschrijving van € 231.300,- en openstaande schuld van circa € 229.600,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde in verhuurde staat van € 450.000,- op basis van een taxatierapport met een waardepeildatum van 14 mei 2019.
 • De debiteur voor de financiering is de heer I. Sari, handelend onder de naam Dam Staete BOUWT. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer ruim.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen vanuit de Rosier Faassenstraat 87 worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Via Collin Crowdfund is er eerder gefinancierd. Deze kortlopende lening loopt naar tevredenheid en zal middels deze nieuwe lening worden geherfinancierd.

Leendoel

De heer Sari heeft de mogelijkheid gekregen om een appartement aan te kopen. Door de lopende financiering bij Collin Crowdfund te herfinancieren is dit mogelijk. Ten slotte heeft de heer Sari werkkapitaal nodig om een aantal lopende verbouwingen verder te bekostigen.

Ondernemer

Ilyas Sari (1976) is een alleenstaande vader van een dochter van 6. De heer Sari is al bijna zijn hele leven woonachtig in Rotterdam. Zijn passie voor het Rotterdamse vastgoed is ontstaan tijdens zijn masteropleiding rechten aan de Erasmus Universiteit. Hierdoor ging hij in 2010 als teamleider Huurincasso werken bij Woonstad Rotterdam, om vervolgens in 2015 verder te gaan bij ‘Optima Juris’, waar hij ervaring opdeed bij verschillende woningcoöperaties en deurwaarderskantoren. Hier specialiseerde hij zich verder op het gebied van beslag- en executierecht.

Naast zijn werk via ‘Optima Juris’ richtte de heer Sari in 2015 ‘Dam Staete BOUWT’ op waarmee hij met een vast team van onderaannemers ‘klusappartementen’ transformeerde tot sleutelklare appartementen.

In 2018 zag de heer Sari kans om zelf vastgoed aan te kopen, te verbouwen en te verhuren in Rotterdam. Dit bleek dermate lucratief, dat hij besloot zich hier volledig op te richten. Inmiddels heeft de heer Sari voor circa 4,5 miljoen euro aan getaxeerd vastgoed (verhuurde marktwaarde) met een totale financiering van circa 3,7 miljoen euro.

Onderneming

Vastgoed
De heer Sari is twee jaar geleden begonnen met het aankopen van vastgoed in Rotterdam om het vervolgens te verbouwen en te verhuren. Alle 20 woningen zijn in privé-eigendom en worden vanuit box 3 verhuurd.

Visie/doelstellingen
De heer Sari heeft nog één pand dat in augustus zal passeren, maar verder zijn er op korte termijn geen intenties om meer vastgoed aan te kopen. De markt in Rotterdam is volgens de heer Sari momenteel minder interessant om aankopen te doen gezien de gestegen prijzen.

Markt
Het huurdersbestand bestaat voornamelijk uit particulieren. Er is veel vraag naar de woningen, er zijn zelfs wachtlijsten en momenteel is er geen sprake van leegstand.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop Rosier Faassenstraat 87  € 175.000,-
Werkkapitaal  € 50.000,-
Herfinanciering Collin Crowdfund € 120.000,-
Overige kosten € 15.000,-
Totaal  € 360.000,-
Eigen middelen  € 10.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 350.000,-

Naast de overeengekomen verplichte slottermijn heeft de ondernemer de mogelijkheid om na een looptijd van 24 maanden de lening algeheel vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente voor de investeerders van drie maanden (in plaats van zes maanden conform de Algemene Voorwaarden).
De bedenktermijn voor investeerders bedraagt twee dagen.

Leenbedrag: € 350.000,-
Rente: 6,5%
Looptijd: 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing en een slottermijn van € 200.000,-

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 350.000,- op het appartement aan de Rosier Faassenstraat 87 te Rotterdam verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 180.000,- op basis van een taxatierapport met een waardepeildatum van 26 mei 2020.
 • Er wordt een vierde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 195.000,- op het appartement aan de Mathenesserweg 7A te Rotterdam verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het appartement is door één hypotheekverstrekker voorbelast met drie hypothecaire inschrijvingen met een totale hypothecaire inschrijving van € 231.300,- en openstaande schuld van circa € 229.600,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde in verhuurde staat van € 450.000,- op basis van een taxatierapport met een waardepeildatum van 14 mei 2019.
 • De debiteur voor de financiering is de heer I. Sari, handelend onder de naam Dam Staete BOUWT. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer ruim.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen vanuit de Rosier Faassenstraat 87 worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Dam Staete BOUWT is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is bepaald aan de hand van het totaal aan aangeleverde getekende huurovereenkomsten, rekeningafschriften van de afgelopen drie maanden, een BKR-overzicht, de IB-aangifte over 2019 en recente taxatierapporten. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Afloscapaciteit 
De huidige jaarlijkse huurstromen zijn € 498.000,-. Na aftrek van het totaal aan kosten, rente en aflossingenn en (overige) privé-onttrekkingen is er een netto cashflowoverschot van € 115.000,-. Wij kwalificeren hiermee de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
Het eigen vermogen op het moment van financiering bedraagt € 740.000,-. Op een balanstotaal van € 4.792.000 betekent dat een solvabiliteit van 15,4%. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Voldoende

Zekerheden
Voor deze lening zijn de volgende zekerheden verkregen:

 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 350.000,- op het appartement aan de Rosier Faassenstraat 87 te Rotterdam verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 180.000,- op basis van een taxatierapport met een waardepeildatum van 26 mei 2020.
 • Er wordt een vierde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 195.000,- op het appartement aan de Mathenesserweg 7A te Rotterdam verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het appartement is door één hypotheekverstrekker voorbelast met drie hypothecaire inschrijvingen met een totale hypothecaire inschrijving van € 231.300,- en openstaande schuld van circa € 229.600,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde in verhuurde staat van € 450.000,- op basis van een taxatierapport met een waardepeildatum van 14 mei 2019.
 • De debiteur voor de financiering is de heer I. Sari, handelend onder de naam Dam Staete BOUWT. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer ruim.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen vanuit de Rosier Faassenstraat 87 worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Door zowel de hypothecaire inschrijvingen als de privé-aansprakelijkheid kwalificeren wij de zekerheden als Goed.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-8399 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-07-2020 om 7:23
investeerder-109185 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
10-07-2020 om 18:05
investeerder-60068 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
10-07-2020 om 15:25
investeerder-184843 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-07-2020 om 14:35
investeerder-115330 heeft € 500 geïnvesteerd.
10-07-2020 om 8:01

Reacties

R.F.C. van Hest
29-06-2020 14:40
Ik zie de laatste tijd steeds vaker dit soort buy-to-let aanvragen voor vastgoedfinancieringen. Is dit de weg die Collin in wil slaan? Welke criteria worden gehanteerd bij het toelaten van een financieringsaanvraag?

Collin Crowdfund
29-06-2020 15:04
Beste investeerder,

Dank u wel voor uw reactie. Dit is niet zozeer de weg die Collin wil inslaan maar eerder een financieringsvraag passend binnen ons beleid.

De criteria die voor box-3 financieringen worden gehanteerd, zijn vergelijkbaar met de financiering van vastgoed voor een eenmanszaak. We zijn bereid om bij aanvang 100% te financieren, zolang de loan to value maar na vijf jaar is afgebouwd naar een acceptabele waarde om te worden geherfinancierd (hoogte aflossing is afhankelijk van de courantheid en type vastgoed).

We kijken verder naar de afloscapaciteit, solvabiliteit en de zekerheden. De dekking is op basis van de taxatierapporten meer dan 100%, daarnaast kijkend naar het overzicht van de aangeleverde huuroverkomsten (maal factor 15) is de dekking bij box-3 dus ook de solvabiliteit vele malen hoger dan de genoemde 15,4% in de pitch. Wij hebben er bewust voor gekozen terughoudend te zijn met de waarden waarmee wij werken in onze pitch.

Om de gewenste loan to value percentages te behalen, hebben wij er bewust voor gekozen om de ondernemer € 150.000,- in 5 jaar tijd af te laten lossen op een financiering van € 350.000,-. Zijn cashflow zou dit toe moeten laten en komt het over 5 jaar zijn solvabiliteit op zijn gehele portefeuille ten goede.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Investeerder – 109511
03-07-2020 9:20
Heel bijzonder hypotheek 350k op pand gekocht aan 175k kent een getaxeerde marktwaarde aan 180K maar de woz waarde 119k per 1.1.19 dus nu geschat +/- 140K ik begrijp deze constructie niet helemaal. hoor graag

Collin Crowdfund
03-07-2020 10:12
Dank u wel voor uw reactie.
De hypothecaire inschrijving is bewust op € 350.000,- gezet om te voorkomen dat een andere hypotheekverstrekker met een tweede hypothecaire inschrijving achter onze inschrijving komt te zitten of dat bij een default er problemen ontstaan met de uitwinning van deze hypothecaire zekerheid. De marktwaarde van de Rosier Faassenstraat is volgens een taxatierapport van 28 mei, € 180.000,-. De WOZ-waardes liggen in deze omgeving inderdaad een stuk lager, kijkende naar de gemiddelde m²-prijs van koopwoningen in deze omgeving, is dit circa € 150.000,-. Volgens de reeds aangeleverde huurovereenkomst wordt er € 1.250,- per maand betaald. Dat betekent een ECO-waarde (factor 15) van € 225.000,-. De woning is verder gebouwd na 1970, kent geen funderingsproblemen, heeft overal dubbelglas en is gemoderniseerd. Verder heeft de ondernemer, zover ons bekend, altijd netjes aan zijn rente- en aflosverplichtingen voldaan bij de andere hypotheekverstrekkers, dit geldt in ieder geval voor de reeds lopende financiering bij Collin Crowdfund. Om het risico zo veel mogelijk te beperken hebben we een vierde hypothecaire inschrijving op vastgoed waar op basis van de aangeleverde taxatierapporten al een flinke overwaarde zit, maar ook een ECO-waarde van € 800.000,- op basis van de aangeleverde huurovereenkomsten. Tot slot is er ook voor gekozen om ondernemer aanzienlijk af te laten lossen, vanuit de overtuiging dat hem dit op langere termijn ten goede komt voor toekomstige (her-)financieren. Daarbij heeft de heer Sari voldoende huurinkomsten om hier aan te voldoen.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer

Ilyas Sari

Crowdfund Coach


Niels Kampschuur