fbpx
38896

Daniël Schilderwerken Huissen v.o.f.

€ 50.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 124
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 14-01-2021 in 1 uur volgeschreven door 124 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Daniël Schilderwerken Huissen v.o.f.
Sector Detailhandel
Rechtsvorm Vennootschap onder firma
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 01-07-2000
Website www.daniel-schilderwerken.nl

Leendoel

Ondernemer Walter Daniël is schilder en exploiteert samen met zijn partner de onderneming Daniël Schilderwerken Huissen v.o.f. Hij is op zoek naar een financiering om materialen en gereedschap voor diverse projecten voor te financieren en om zijn liquiditeitspositie te verbeteren.

Er wordt een lineaire lening van € 50.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 7,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 50.000
Collin Direct € 50.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren voor de financiering zijn W.W.H. Daniël en A.M. Daniël – van Zwam handelend onder de naam Daniël Schilderwerken Huissen v.o.f. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 50.000,- op de woning aan de Hofmeesterij 47 te Huissen verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De woning is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 170.000,- en openstaande schuld op 31 december 2019 van € 169.540,- . De WOZ waarde per 1 januari 2019 is € 228.000,-.
  • Meneer W.W.H. Daniël en mevrouw A.M. Daniël – Zwam geven een negatieve hypotheekverklaring af op de privéwoning. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de privéwoning met als adres Hofmeesterij 47 te Huissen wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en).

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Daniël Schilderwerken Huissen v.o.f. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Daniël Schilderwerken Huissen v.o.f. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Invloed corona
De ondernemer geeft aan weinig negatieve gevolgen te zien van de coronacrisis. Op dit moment werken zij met aangepaste maatregelen en zijn zij werkzaam in panden die niet bewoond zijn.

Toelichting jaarcijfers
Mevrouw Daniël – van Zwam is naast haar werkzaamheden in de v.o.f. ook nog werkzaam in loondienst.

Het negatief eigen vermogen is ontstaan omdat de ondernemers aanpassingen hebben gedaan aan de eigen woning en de kinderen financieel hebben geholpen. Zij zijn het negatief eigen vermogen nu weer aan het inlopen.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2019

Activa

  2019
Vaste activa € 2.000
Vlottende activa € 1.000
Overige vlottende activa € 3.000
Totaal € 6.000

Passiva

  2019
Eigen vermogen € -20.000
Langlopende schulden € 4.000
Kortlopende schulden € 21.000
Totaal € 6.000

Winst- en verliesrekening 2019

Omzet € 121.000  
Bruto winst € 97.000  
Kosten € 22.000  
Resultaat € 75.000  

 

Winst- en verliesrekening per 31-10-2020

Omzet € 118.000  
Bruto winst € 88.000  
Kosten € 23.000  
Resultaat € 65.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-103578 heeft € 100 geïnvesteerd.
14-01-2021 om 11:02
investeerder-11768 heeft € 100 geïnvesteerd.
14-01-2021 om 11:02
investeerder-64410 heeft € 100 geïnvesteerd.
14-01-2021 om 11:02
investeerder-171003 heeft € 200 geïnvesteerd.
14-01-2021 om 11:02
investeerder-206917 heeft € 200 geïnvesteerd.
14-01-2021 om 11:02

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders