41741

De Beukenvallei

€ 750.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 751
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

45 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 15-06-2022 in 13 dagen volgeschreven door 751 investeerders

Samenvatting

De Beukenvallei in het Brabantse Leende is sinds 2002 een begrip onder ruiters in binnen- en buitenland. De stal is gespecialiseerd in de verkoop van talentvolle sportpaarden en de training van dressuurpaarden en ruiters. De eigenaresse Joyce Sterrenburg-Lenaerts en haar man Marcel zijn beiden ruiters met succesvolle internationale carrières. Dankzij hun unieke ervaring kunnen ze ruiters en paarden van alle niveaus trainen en begeleiden, waaronder internationale ruiters die op Olympisch niveau trainen. Marcel gaat waar nodig ook mee naar het buitenland voor wedstrijdbegeleiding.

De stal staat onder leiding van Marcel Sterrenburg en Joyce Sterrenburg-Lenaerts. Ondernemer Joyce is een wedstrijdamazone en drievoudig Nederlands kampioen. In 2000 is De Beukenvallei opgericht. Joyce en Marcel zijn niet alleen nationaal maar ook internationaal bekend in de hippische sport. 

De behoefte van werkkapitaal is ontstaan omdat tot nu toe enkel paarden worden opgeleid in opdracht van een klant. Om de business aanzienlijk winstgevender te maken, gaat de ondernemer paarden zelf inkopen, trainen en vervolgens verkopen. Deze activiteit werd tot nog toe enkel tegen een vaste vergoeding voor een klant uitgevoerd. Het werkkapitaal zal dan ook worden aangewend voor de verdere uitbreiding van dit verdienmodel. 

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering bedraagt € 750.000,-. De looptijd is 60 maanden met een slottermijn van € 250.000,-. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende.
De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

  • De debiteuren zijn De Beukenvallei C.V., De Beukenvallei Horse Sales B.V. en de heer J. Lenaerts. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het leenbedrag. De privévermogenspositie is op dit moment ruim gezien de overwaarde op de eigen woning.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 750.000,- op de bedrijfswoning met diverse bedrijfsopstallen, ondergrond, erf en tuin aan de Kapelstraat 12 en 14, 5595 GK te Leende, kadastraal bekend als sectie H, nummer 701 te Leende, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.150.000,- en openstaande schuld van € 1.150.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 2.265.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 19 juni 2019.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van De Beukenvallei C.V. en De Beukenvallei Horse Sales B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De (huidige en toekomstige) vorderingen van De Beukenvallei C.V. en De Beukenvallei Horse Sales B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 

Video Pitch

Leendoel

Het leendoel betreft werkkapitaal voor de aankoop van paarden en het trainen hiervan en het herfinancieren van een lening.

Ondernemer

Joyce Sterrenburg-Lenaerts (1981) heeft een passie voor paarden, deze passie kwam al op jonge leeftijd tevoorschijn. Haar passie gecombineerd met een natuurlijke aanleg vormden de basis voor een mooie carrière, beginnend bij de jeugd, en daarna via het Nederlands team naar het internationale toneel.

Inmiddels heeft ze als actieve wedstrijdamazone drie titels als Nederlands kampioen op haar naam en behaalde ze daarnaast vele andere nationale en internationale overwinningen. Joyce nam in 2018 en 2019 ook deel aan de wereldkampioenschappen voor jonge paarden.

Sinds begin 2000 heeft Joyce De Beukenvallei, waar ze samen met haar man Marcel anderen in staat stelt om hetzelfde plezier te halen uit paardrijden op topniveau, onder andere door het trainen van paarden en ruiters. Door hun jarenlange ervaring kunnen ze de potentie van paarden al vroeg en zeer accuraat herkennen.

Naast het trainen van nieuw aanstormend talent volgt Joyce sinds 2007 lessen bij Anky van Grunsven om haar eigen vaardigheden op peil te houden.

Marcel Sterrenburg (1976) heeft zelf een zeer succesvolle carrière gehad als dressuurruiter, met ervaring en prijzen bij verschillende Grand Prixs. In zijn werkzaamheden als trainer van professionele ruiters (en paarden) reist hij de hele wereld over om talent te helpen zich maximaal te ontplooien. Dit gaat met name om klanten in het hoge segment die aan topsport doen. Deze werkzaamheden voert hij uit in naam van De Beukenvallei.

Onderneming

De Beukenvallei C.V.
De Beukenvallei in het Brabantse Leende is sinds 2002 een begrip onder ruiters in binnen- en buitenland. De stal is gespecialiseerd in de verkoop van talentvolle sportpaarden en de training van dressuurpaarden en ruiters. De eigenaresse Joyce Sterrenburg-Lenaerts en haar man Marcel zijn beide ruiters met succesvolle internationale carrières. Dankzij hun unieke ervaring kunnen ze ruiters en paarden van alle niveaus trainen en begeleiden, waaronder internationale ruiters die op Olympisch niveau trainen. Marcel gaat waar nodig ook mee naar het buitenland voor wedstrijdbegeleiding.

In het geval mensen zelf wel over een wedstrijdpaard beschikken, maar niet de vaardigheden of tijd hebben om het paard wedstrijdervaring op te laten doen kan Joyce bijspringen. Zij doet dan met de paarden van andere mensen mee aan wedstrijden om zo het paard ervaring te bieden en om de investering in waarde te doen stijgen.

De Beukenvallei is ingericht om klanten te kunnen huisvesten voor hun trainingssessies. De klanten worden bijvoorbeeld gedurende een trainingsweekend volledig ontzorgd. Ze worden opgehaald vanaf de luchthaven, krijgen een top accommodatie op het terrein met ontbijt, en volgen professionele trainingen met veel persoonlijke aandacht. Letterlijk alles wordt geregeld vanaf het moment van aankomst tot het moment dat de klant weer op het vliegtuig stapt

De Beukenvallei Horse Sales B.V.
Naast het trainen van ruiters en paarden biedt de Beukenvallei ook talentvolle dressuurpaarden te
koop aan. De eigen fokkerij zorgt jaarlijks voor een constante hoeveelheid paarden die klaar zijn om hun plaats op het wereldtoneel in te nemen. Gemiddeld gaat dit om zes fokmerries per jaar.

Om niet alleen op de eigen fokkerij te leunen en om klanten daarnaast een bredere keuze aan te
bieden, gaat De Beukenvallei zich meer richten op de handel van paarden. In het bijzonder kopen ze paarden met potentie in bij een particulier om deze vervolgens intensief op te leiden volgens de hoogste standaarden. Wanneer de vaardigheden van het paard voldoende zijn toegenomen kan deze doorverkocht worden.

Kapelstraat 12-14 te Leende
Kapelstraat 12 (bouwjaar 1965) en 14 (bouwjaar 2005) te Leende is totaal circa vier hectare groot en bestaat uit twee goed onderhouden bedrijfswoningen met erf en tuin, rijhal uit 2005 met Eb- en vloedbodem, opslagloods uit 2005, paardenstallen uit 2000/2005, stapmolen en landbouwgrond/weidegrond. 

Het bedrijf is voorzien van vergunning Wet Natuurbescherming en een milieuvergunning voor het houden van 50 volwassen paarden en 20 paarden in opfok. 

Het object is gelegen in het bestemmingsplan "Buitengebied Heeze-Leende 2017" van de gemeente Heeze-Leende en heeft daarin de enkelbestemmingen "agrarisch – agrarisch bedrijf" met de functieaanduiding "paardenhouderij" en de enkelbestemming "agrarisch.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Werkkapitaal € 400.000,-
Aflossen lening huisbank € 350.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 750.000,-

Leenbedrag: € 750.000,- 
Rente: 7,0%
Looptijd: 60 maanden met een slottermijn van € 250.000,-

Overige financiers
De huisbank heeft een lening uitstaan groot € 1.150.000,- met als zekerheid een eerste hypothecaire inschrijving op de Kapelstraat 12 en 14 te Leende.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor De Beukenvallei Horse Sales B.V. is Verhoogd risico. De score voor de Beukenvallei C.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij de beoordeling gebruik gemaakt van de IB-aangifte 2020 van de ondernemer en haar vader, geconsolideerde cijfers 2020 tot en met 2021 van De Beukenvallei Horse Sales B.V. en De Beukenvallei C.V. en de geconsolideerde prognoses 2022 tot en met 2024. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende.

Afloscapaciteit 
De totale omzet van 2021 bedroeg € 437.000,- met een bijbehorende netto cashflow overschot van € 29.000,-. De geconsolideerde omzet wordt in 2022 na financiering, geprognosticeerd op € 1.450.000,- met een bijbehorend netto cashflow overschot van € 79.000,-. In 2023 wordt de omzet geprognosticeerd op € 1.825.000,- met een bijbehorend netto cashflow overschot van € 11.000,-, de daling van het netto cashflowoverschot is vanwege het feit dat de rente en aflossingen van Collin Crowdfund in 2023 voor een geheel jaar gelden. Wij kwalificeren de afloscapaciteit hiermee als Voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit na financiering bedraagt 30% op een totaalbalans van € 3.134.000,-. Hier is rekening gehouden met de stille reserves van het vastgoed. Ultimo 2023 wordt een solvabiliteit van 36% geprognosticeerd bij een balanstotaal van € 3.224.000,-. We kwalificeren de solvabiliteit op basis van de balans na financiering als Ruim Voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn De Beukenvallei C.V., De Beukenvallei Horse Sales B.V. en de heer J. Lenaerts. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het leenbedrag. De privévermogenspositie is op dit moment ruim gezien de overwaarde op de eigen woning.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 750.000,- op de bedrijfswoning met diverse bedrijfsopstallen, ondergrond, erf en tuin aan de Kapelstraat 12 en 14, 5595 GK te Leende, kadastraal bekend als sectie H, nummer 701 te Leende, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.150.000,- en openstaande schuld van € 1.150.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 2.265.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 19 juni 2019.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van De Beukenvallei C.V. en De Beukenvallei Horse Sales B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De (huidige en toekomstige) vorderingen van De Beukenvallei C.V. en De Beukenvallei Horse Sales B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Men heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn. 

Door zowel de tweede hypothecaire inschrijving, verpanding van de roerende zaken en vorderingen kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Ruim Voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-31876 heeft € 11.000 geïnvesteerd.
15-06-2022 om 19:06
investeerder-4258 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
15-06-2022 om 18:36
investeerder-38922 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
15-06-2022 om 18:30
investeerder-6149 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-06-2022 om 17:13
investeerder-28327 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-06-2022 om 16:18

Reacties

Investeerder – 82848
10-06-2022 10:59
Hoe gevoelig is deze onderneming voor de stikstofproblematiek? Afgelopen week kwam in het nieuws dat uit berekeningen blijkt dat in Noord-Brabant een reductie van de stikstofuitstoot van zo’n 70% tot 80% moet gaan plaatsvinden. Er wordt aangegeven dat er vergunningen zijn, maar hoe lang lopen deze nog en gaat de verlenging ervan dan nog problemen geven? Mijn vragen zijn dus niet gericht op de huidige situatie, maar op de toekomst.

Collin Crowdfund
10-06-2022 11:17
Beste investeerder,

Namens ondernemer kunnen wij melden dat alle vergunningen reeds aanwezig zijn en dat deze voor onbepaalde tijd zijn verstrekt. Het stikstofvraagstuk waar u op doelt is voornamelijk gericht op de varkens en rundveehouderij.

Met vriendelijke groet,
Collin Crowdfund

Ondernemer

Joyce Sterrenburg-Lenaerts

Crowdfund Coach


Niels Kampschuur