32835

De Huischmeesters B.V.

€ 80.000  |  8,5% rente  |  48 maanden  Investeerders: 146
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 26-08-2019 in 2 uur volgeschreven door 146 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam De Huischmeesters B.V.
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Verbouwing pand
Datum van oprichting 18-12-2015
Website www.dehuischmeesters.nl

Leendoel

De Huischmeesters B.V., bestaat uit twee gepassioneerde woonondernemers die zich richten op het (tijdelijk) transformeren en herbestemmen van overtallig vastgoed van Gemeenten, corporaties en zorginstellingen. Marc Ketelaar en Ronald Hanssen zijn op zoek naar een financiering voor het verbouwen van een leegstaand kantoorpand tot een woongelegenheid voor jongeren tussen de 18-23 jaar in de Gemeente Wijchen. Het pand wordt door de gemeente Wijchen om niet beschikbaar gesteld met een contractduur van 10 jaar. Bij tussentijdse opzegging worden de verbouwkosten doorberekend aan de gemeente Wijchen. In het eerste jaar is dit 100%, dit neemt elk jaar met 10% af. Er wordt een lineaire lening van € 80.000,- verstrekt met een looptijd van 48 maanden en een vaste rente van 8,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Verbouwing pand € 80.000
Collin Direct € 80.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteur voor de financiering is De Huischmeesters B.V. Door de heer M.R.J. Ketelaar en de heer R.P.L. Hanssen wordt een garantiestelling afgegeven ter hoogte van het leenbedrag.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor De Huischmeesters B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruikt gemaakt van de historische cijfers van De Huischmeesters B.V. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting Jaarcijfers
De overige activa post is relatief hoog, dit ontstaat door de borgsommen van de huurders die op de rekening blijven staan. De post wordt ook nog aangevuld met huur die per kwartaal of jaarlijks afgeboekt worden naar de vastgoedeigenaren. Welke voornamelijk bestaan uit Gemeenten, corporaties en zorginstellingen.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2017-2018 

Activa

  2017 2018
Vaste activa € 13.000 € 19.000
Vlottende activa € 75.000 € 126.000
Overige activa € 259.000 € 286.000
Totaal € 347.000 € 431.000

Passiva

  2017 2018
Eigen vermogen € 5.000 € 26.000
Langlopende schulden € 80.000 € 73.000
Kortlopende schulden € 262.000 € 332.000
Totaal € 347.000 € 431.000

Winst- en verliesrekening 2018

Omzet € 362.000  
Bruto winst € 277.000  
Kosten € 256.000  
Netto winst € 21.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-67744 heeft € 200 geïnvesteerd.
26-08-2019 om 10:05
investeerder-45559 heeft € 100 geïnvesteerd.
26-08-2019 om 10:05
investeerder-15595 heeft € 200 geïnvesteerd.
26-08-2019 om 10:03
investeerder-15717 heeft € 100 geïnvesteerd.
26-08-2019 om 10:03
investeerder-19643 heeft € 500 geïnvesteerd.
26-08-2019 om 10:03

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders