38481

De Jong Civiel

€ 25.000  |  8,5% rente  |  36 maanden  Investeerders: 58
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 4-11-2020 in 1 uur volgeschreven door 58 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam De Jong Civiel
Sector Bouw
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 22-08-2016
Website www.dejongciviel.nl

Leendoel

De Jong Civiel is op 22 augustus 2016 opgericht door Johan de Jong. De onderneming is actief binnen de Civiele Techniek. De ondernemer helpt bij tekenwerk en het schrijven van bestekken voor (klein tot middelgrote) projecten binnen de wegenbouw, waterbouw of riolering. De ondernemer is op zoek naar liquide middelen voor de aanbesteding en voorbereiding van een nieuw project.

Er wordt een lineaire lening van € 25.000,- verstrekt met een looptijd van 36 maanden en een vaste rente van 8,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 25.000
Collin Direct € 25.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de heer J.J. de Jong handelend onder de naam De Jong Civiel. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
  • De heer J.J. de Jong geeft een negatieve hypotheekverklaring af op de privéwoning. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de privéwoning met als adres Bosweg 27 te Papendrecht wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Op de privéwoning rust op dit moment nog een restschuld van € 195.000,-. De WOZ-waarde per 1 januari 2019 is € 220.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor De Jong Civiel is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van De Jong Civiel. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Invloed coronavirus
De ondernemer geeft aan dat de coronacrisis zijn bedrijf niet geraakt heeft. Hij is werkzaam in de bouw en civiele techniek waar nog een forse inhaalslag moet worden gemaakt.

De projecten waaraan hij werkt zijn langjarige projecten die niet door Covid-19 worden geraakt. Dit blijkt ook uit de omzet over 2020 die op een vergelijkbaar niveau ligt van 2019 alsook de orderportefeuille die goed gevuld blijft.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2019

Activa

  2019
Vaste activa € 1.000
Vlottende activa € 17.000
Overige vlottende activa € 10.000
Totaal € 28.000

Passiva

  2019
Eigen vermogen € 19.000
Langlopende schulden € –
Kortlopende schulden € 9.000
Totaal € 28.000

Winst- en verliesrekening 2019

Omzet € 111.000  
Bruto winst € 111.000  
Kosten € 6.000  
Resultaat € 105.000  

 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-49564 heeft € 100 geïnvesteerd.
04-11-2020 om 11:00
investeerder-129471 heeft € 200 geïnvesteerd.
04-11-2020 om 11:00
investeerder-23745 heeft € 700 geïnvesteerd.
04-11-2020 om 11:00
investeerder-107898 heeft € 200 geïnvesteerd.
04-11-2020 om 11:00
investeerder-48995 heeft € 500 geïnvesteerd.
04-11-2020 om 11:00

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders