44334

De Jong Vloeren

€ 50.000  |  8,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 89
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 30-01-2023 in 1 uur volgeschreven door 89 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam De Jong Vloeren
Sector Bouw
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Aankoop bedrijfsunit
Datum van oprichting 01-04-2014 Website https://www.dejongvloeren.nl/

Leendoel

Raymond de Jong heeft sinds 1996 zijn eigen onderneming gehad en sinds 2014 heeft hij de eenmanszaak De Jong Vloeren. Zijn werkzaamheden bestaan uit het leggen en leveren van pvc vloeren, pvc visgraat vloeren, marmoleum, vloerdecoratie en het leveren en plaatsen van plinten. Daarnaast plaatst en levert Raymond raamdecoratie zoals gordijnen, lamellen, zonneschermen en hordeuren. De bedrijfsactiviteiten vinden plaats bij zowel zakelijke als particuliere klanten.

Raymond heeft nu de mogelijkheid om een loods aan te kopen voor de opslag van voorraad van onderdelen voor zijn onderneming. Hij heeft nu een loods gehuurd, maar de huurstroom is dusdanig dat een loods aanschaffen voordeliger zal zijn in maandlasten. De aanneemovereenkomst is begin januari getekend. De bouw van de bedrijfsunit is in een vergevorderd stadium en de verwachte oplevering zal plaatsvinden begin maart 2023.

Er wordt een lineaire lening van € 50.000,- verstrekt met een looptijd van 36 maanden met een vaste rente van 8,0% per jaar en een slottermijn van € 35.000,-. De rente en aflossing worden maandelijkse geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aanneemsom bouw bedrijfsunit V.O.N. € 69.500
Aanvullende kosten € 1.500
Totaal € 71.000
Eigen inbreng € 21.000
Collin Direct € 50.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is meneer R. de Jong handelend onder de naam De Jong Vloeren. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De privévermogenspositie is beperkt.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van De Jong Vloeren worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 50.000,-, op het perceel grond, bestemd voor de bouw van een bedrijfsunit met als adres: Aldebaranweg 30a-34, 8938 BD te Leeuwarden, kadastraal bekend als sectie K nummer 7437, te Leeuwarden, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De taxatiewaarde, na volledige realisatie van de bedrijfsunit, is € 90.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 10 november 2022.
  • De ondernemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor De Jong Vloeren is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de jaarcijfers 2020, 2021 en de tussentijdse cijfers van 2022 tot en met juni alsmede de prognose van 2023 van De Jong Vloeren. De overall Collin Credit Score is Goed.

Toelichting jaarcijfers
De jaarcijfers van 2022 zijn gebaseerd op de tussentijdse cijfers tot en met juni en zijn geprognosticeerd naar ultimo 2022.

Jaarcijfers

 

Balans overzicht na financiering

Activa

  Na financiering
Vaste activa € 97.000
Vlottende activa € 5.000
Overige vlottende activa € 20.000
Totaal € 122.000

Passiva

  Na financiering
Eigen vermogen € 65.000
Langlopende schulden € 52.000
Kortlopende schulden € 5.000
Totaal € 122.000

Winst- en verliesrekening 2021

Omzet € 118.000
Bruto winst € 63.000
Kosten € 25.000
Resultaat € 38.000

 

Winst- en verliesrekening 2022

Omzet € 190.000
Bruto winst € 98.000
Kosten € 34.000
Resultaat € 64.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-366100 heeft € 200 geïnvesteerd.
30-01-2023 om 13:23
investeerder-5702 heeft € 200 geïnvesteerd.
30-01-2023 om 13:00
investeerder-148319 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-01-2023 om 12:33
investeerder-234683 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-01-2023 om 12:31
investeerder-293617 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-01-2023 om 12:22

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders