26464

De Netwerkvloer

€ 100.000  |  8,5% rente  |  36 maanden  Investeerders: 139
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

3 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Gemiddeld risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 12-07-2017 in 1 uur volgeschreven door 139 investeerders

Samenvatting

Via De Netwerkvloer creëert Yvon Moossdorff samen met haar team, de exposanten, zakenrelaties en bezoekers een groot businessplatform. Dit gebeurt door middel van een drie-stappen-plan: Online, de Exposantenavond en het Event De Netwerkvloer. Yvon biedt ondernemers een podium, online en offline, om hun bedrijf een zakelijke boost te geven. 

Sinds januari 2010 is Yvon eigenaar van De Netwerkvloer. Eén van de kernwaarden is dat zij altijd op zoek is naar kwalitatieve leads. Haar motto: 10 kwaliteits-leads zijn tienmaal waardevoller dan 100 leads die tot niets leiden. Deze gedachte komt uit haar sales ervaring: ze is jarenlang eigenaar geweest van een bedrijf (IMO Sales Support), waar ze met haar team ondernemers aan nieuwe leads hielp. Wat ze daar aan de telefoon deed, doet ze nu op De Netwerkvloer.

Door middel van een franchiseformule wil Yvon heel Nederland kennis laten maken met De Netwerkvloer. Ondernemers met neus voor organiseren en een sterk (lokaal) zakelijk netwerk kunnen gebruik maken van haar formule. Het concept wordt met enthousiasme ontvangen en ondernemers zien het belang van netwerken weer in. Zij zijn de crisis doorgekomen en nu wil ze samen met hen doorpakken!

Vanuit haar hoofdkantoor in Zwolle staan Yvon en haar team de franchisenemers met raad en daad bij. Dit doet ze met diverse marketingcampagnes en verkoop, maar ook telefoontrainingen en organisatieadvies spelen hierin een belangrijke rol.

Financieringsbehoefte
De Netwerkvloer vraagt € 100.000,- voor de diverse marketinginstrumenten zoals een vernieuwde website en app voor de verdere groei van de onderneming. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 100.000,-. De looptijd is 36 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,5% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
Dun & Bradstreet geeft voor De Netwerkvloer B.V. een Verhoogd risico. Dat wordt veroorzaakt omdat de vennootschap nog maar net is opgericht. Begin 2017 is de organisatiestructuur herzien en van een eenmanszaak omgezet in een Holdingstructuur. De debiteuren zijn Menoa Holding B.V., De Netwerkvloer B.V., De Netwerkvloer Franchise B.V. en Menoa Advies B.V. DGA Yvon Moossdorff en haar echtgenoot Jack Moossdorff (in loondienst) geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af van € 80.000,-. Deze is op dit moment van morele waarde. Er is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen tot en met een geconsolideerde solvabiliteit van 35% op het niveau van Menoa Holding B.V. Verder wordt er ten behoeve van de investeerders van Colin Crowdfund een dalende overlijdensverzekering groot € 100.000,- verpand.

Video Pitch

Leendoel

Om De Netwerkvloer naar een hoger level te tillen heeft Yvon mankracht en materiaal nodig. Mankracht om de franchisenemers extra ondersteuning te bieden. Ondersteuning in de vorm van telefonische acquisitie en tijdens de events zelf. Materiaal om de opleidingen van medewerkers en franchisenemers te garanderen. Dit doet ze nu op locatie maar Yvon zou graag een in-house opleidingsinstituut willen creëren. Een plek waar ik medewerkers en franchisenemers kan ontvangen om ze een gedegen salestraining kan geven, maar ook een plek om stagiaires te kunnen begeleiden. Materiaal zit hem ook in on- en offlineproducten. Yvon heeft een corporate brochure uitgegeven en zou deze ook in het Duits willen uitgeven om de oversteek naar Duitsland te kunnen maken. De website (www.denetwerkvloer.nl) moet vernieuwd worden en hierdoor ontstaat De Netwerkvloer Online. Een online platform om kennis met elkaar te delen en met elkaar in contact te blijven staan. Naast de website zal er ook De Netwerkvloer App ontwikkeld worden, zodat exposanten en bezoekers hun deelname of bezoek goed kunnen voorbereiden en kunnen gebruiken voor de aftersales. Yvon zou haar kantoor uit willen breiden om flex werkplekken te kunnen creëren voor de franchisenemers en stagiaires. Zo kan zij ze beter begeleiden en bijstaan in het organiseren van de Events. Tot slot zullen de lopende leningen bij Qredits worden afgelost, zodat Collin de enige externe financier is.

Ondernemer

“Ik verkoop alles, behalve mijn gezin”, is een quote van Yvon Moossdorff (1956) die gepubliceerd is in ‘Sales is Sexy’ van Lucinda Douglas en Jan-Willem Seip. Familie is het allerbelangrijkste voor Yvon maar we hebben als mens nou eenmaal (plat gezegd) handel nodig. Die handel, dat is waar Yvon voor staat.

Yvon is voor zichzelf begonnen toen ze haar baan verloor, nadat het bedrijf waar ze werkte werd opgeheven. De keuze om op de bank te gaan zitten wekte zoveel weerzin dat ze besloot voor zichzelf te beginnen. Ze werd directeur van haar eigen bedrijf. In 2010 werd IMO Sales Support geboren en met dit bedrijf heeft ze ontelbare afspraken en successen geboekt en gemaakt voor ondernemers.

Door haar bezoek aan netwerkevents begon het bloed te kruipen waar het niet gaan kon. Dit kon anders en vooral beter. Ze startte De Netwerkvloer en heeft inmiddels ruim 30 events succesvol georganiseerd.

De kracht van samen, dat is waarin Yvon altijd blijft geloven.

Onderneming

De Netwerkvloer staat voor het verbinden van ondernemers uit het MKB en MKB-plus, maar ook ZZP’ers, businessclubs, goede doelen en andere (voor ondernemers relevante) organisaties. De Netwerkvloer is een bedrijf met een open en transparante sfeer tussen de medewerkers, naar de franchisenemers, haar partners en de ondernemers. Yvon is trots op haar bedrijf en pleit altijd voor openheid en eerlijk handelen. Ook (en misschien wel juist) op moeilijke momenten. 

Met De Netwerkvloer verbindt Yvon ondernemers zodat zij en hun organisatie een zakelijke boost krijgen. De Netwerkvloer is een welkome aanvulling in de zakelijke markt: ondernemers stappen een dag uit de zaak opzoek naar nieuwe leads en new business. Tijdens het event worden ondernemers volledig ontzorgd, zodat zij hun volle aandacht en energie kunnen richten op het netwerken.

Als eigenaar van De Netwerkvloer begeleidt Yvon met haar team de franchisenemers, om zo (deels) zelfstandig evenementen te organiseren. Bij Yvon in dienst zijn op dit moment twee medewerkers: Marloes Dalsem en Nanda Rave. Zij zijn verantwoordelijk voor de sales en marketing. Samen met hen begeleidt Yvon de franchisenemers.

Naast haar medewerkers zijn er ook partners verbonden aan De Netwerkvloer. Door gebruik te maken van hun diensten en zij van haar concept werken ze samen aan elkaars groei.
   
Missie en doelstelling
“Meeting people, making business” is het motto en de doelstelling is om binnen een jaar 10 franchisenemers een eigen rayon te bieden.

Positionering en onderscheidend vermogen
De Netwerkvloer is een gerespecteerde organisatie die bij kleine- en (middel)grote bedrijven bekend is. Natuurlijk heeft Yvon concurrentie, maar liever spreekt ze van collega’s. Andere netwerkorganisaties benaderen haar voor haar ijzersterke netwerk en kennis en dat deelt ze dan ook graag. De Netwerkvloer is uniek in deze branche. Dit komt doordat er geen hiërarchie is op De Netwerkvloer. Iedereen is als mens gelijk, of je nu een groot of klein bedrijf hebt. Dat is merkbaar. Iedereen is benaderbaar en zo ontstaan verbindingen die je van tevoren niet ziet aankomen of verwacht.

Met de financiering ontstaat een sterk merk: meer events, meer franchisenemers, meer tools om ondernemers succesvoller te laten zijn. Een merk dat staat voor verbinden, zaaien, oogsten en uiteindelijk bloeien. Een merk dat staat voor kennis en expertise, een podium voor iedere ondernemer: groot of klein. Waar de jeugd kan leren en waar de doorgewinterde ondernemer nieuwe inspiratie uit haalt.

Structuur
In maart 2017 werd onderstaande B.V.-constructie opgezet. Vanuit De Netwerkvloer B.V. worden door mevrouw I.M.M. Moossdorff netwerkevenementen georganiseerd. Deze netwerkevenementen werden reeds een jaar vanuit de voorafgaande eenmanszaak georganiseerd. Vanuit De Netwerkvloer Franchise B.V. worden evenementen georganiseerd door de franchisenemers, volgens de afgesloten franchiseovereenkomsten. 

Yvon Moossdorff is 100% aandeelhouder van Menoa Holding B.V. De aandelen van De Netwerkvloer B.V. en de Netwerkvloer Zwolle B.V. zijn voor 100% in het bezit van Menoa Holding B.V.

Financieringsbehoefte

Investeringsbehoefte

Website € 25.000,-
Dynamische app € 20.000,-
Apparatuur voor opleidingen € 5.000,-
Mediapakket € 5.000,-
Telemarketing € 10.000,-
Social media en opleiding van werknemers hiervoor € 10.000,-
Aflossing lening bij Qredits € 25.000,-
Totale investeringsbehoefte  € 100.000,-

Leenbedrag: € 100.000,-
Rente: 8,5%
Looptijd: 36 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden en voorwaarden
  • De debiteuren zijn Menoa Holding B.V., De Netwerkvloer B.V., De Netwerkvloer Franchise B.V. en Menoa Advies B.V. 
  • Yvon Moossdorff en haar echtgenoot Jack Moossdorff (in loondienst) geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af van € 80.000,-. Deze borgstelling is op dit moment van morele waarde.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Menoa Holding B.V. mogen plaatsvinden, zolang de geconsolideerde solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is. 
  • Verder zullen gedurende de looptijd van de lening de aandelen niet zonder schriftelijke toestemming van Collin Crowdfund worden vervreemd. 
  • Er wordt een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van Yvon Moossdorff voor een bedrag van minimaal € 100.000,-. Deze is minimaal dalend en gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund en wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
  • De rechten met betrekking tot de website en de app worden verpand ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert De Netwerkvloer B.V. met een Verhoogd risico. Dat wordt veroorzaakt omdat de vennootschap nog maar net is opgericht. Deze kwalificatie geldt ook voor De Netwerkvloer Franchise B.V. en Menoa Advies B.V. Voor de Menoa Holding B.V. is de kwalificatie Laag risico van toepassing. Voor deze aanvraag wordt een Verhoogd risico gehanteerd. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score voor deze aanvraag is bepaald op basis van de jaarcijfers 2016 en de door de accountant opgestelde prognoses 2017 tot en met 2019. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Rentabiliteit
De historische cijfers kunnen niet goed vergeleken worden met de prognose. De activiteiten van het callcenter zijn immers verkocht en de organisatie van de diverse netwerkvloeren zal in toenemende mate via franchisenemers uitgevoerd worden. Het jaar 2016 is benut om de omslag naar een franchisegever te maken. Over 2016 is € 200.000,- omzet behaald, waarvan € 100.000,- met de activiteiten van De Netwerkvloer zijn gerealiseerd. De totale winst bedroeg bijna € 20.000,-, die grotendeels aan de callcenter activiteit is toe te wijzen. Over 2017 wordt er ruim € 300.000,- omzet verwacht, dat volgens prognose jaarlijks licht zal toenemen.. Op dit moment zit men op koers om dit te behalen en de lening via Collin zal hier ook een belangrijke bijdrage aan leveren.  Begin dit jaar zijn er al 3 toegewijde franchisenemers aangesloten en de verwachting is dat er eind 2017 4 extra franchisenemers door de strenge selectie zijn gekomen. In de aanvang is er intensieve begeleiding door De Netwerkvloer tot men het concept goed onder de knie heeft, daarna wordt je pas . De personeelskosten zijn fors hoger dan in 2016, omdat er is overgegaan naar een B.V.-structuur. De geprognosticeerde nettowinst over 2017 komt uit op € 40.000,- en in 2018 wordt € 53.000,- winst verwacht. Er wordt de komende jaren vooral geïnvesteerd in marketingactiviteiten. Het netto cashflowoverschot was in 2016 door de reorganisatie en investeringen in De Netwerkvloer negatief (-€ 15.000,-), maar dit is per ultimo 2017 geprognosticeerd op € 28.000,- en over 2018 is deze volgens prognose € 39.000,-. Omdat de prognoses nog wel gerealiseerd moeten worden, is de score voor rentabiliteit voorzichtigheidshalve Voldoende.

Solvabiliteit
De reorganisatie heeft beslag gelegd op de vermogenspositie. Deze is nog nipt positief gebleven in 2016. Over 2017 zal deze door winstinhouding oplopen naar € 42.000,- (27%) op een balanstotaal van € 155.000,-. In 2018 wordt er volgens prognose 50% verwacht, nadat er € 95.000,- eigen vermogen is opgebouwd op een balanstotaal van circa € 190.000,-. Voor nu wordt de solvabiliteitsscore per ultimo 2016 van Matig gehanteerd.

Liquiditeit
De kaspositie is voortdurend voldoende geweest om aan de verplichtingen te voldoen. De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) is per ultimo 2016 1,0 (Voldoende). Ook na financiering zijn de uitkomsten van de current ratio met 1,5 in 2017 en 2,7 in 2018 Excellent. Voorzichtigheidshalve wordt de score van eind 2016 Voldoende aangehouden.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Matig
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Als dank voor uw investering bieden wij als extra beloning een voucher:
 
We bieden u graag een overdraagbaar speciaal aanbod voor deelname aan een van De Netwerkvloer edities in 2017 bij een investering:
  • Vanaf € 1.500,- kost deelname slechts € 250,- (in plaats van € 695,-)
  • Vanaf € 2.500,- is deelname gratis 
De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-24105 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-07-2017 om 11:24
investeerder-36402 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-07-2017 om 11:23
investeerder-35810 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
12-07-2017 om 11:23
investeerder-17561 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-07-2017 om 11:22
investeerder-35696 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
12-07-2017 om 11:21

Ondernemer
Yvon Moossdorff

Crowdfund Coach


Gert-Jan van der Vegt