38715

De Visser Yachtpainting B.V.

€ 90.000  |  8,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 190
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 22-01-2021 in 1 uur volgeschreven door 190 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam De Visser Yachtpainting B.V.
Sector Bouw
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 10-11-2020

Leendoel

In november 2020 heeft de heer De Visser, De Visser Yachtpainting B.V. opgericht. De ondernemer zal zich bezighouden met het schilderen van diverse jachten in het luxesegment. Over de jaren heen heeft de ondernemer veel kennis opgedaan op het gebied van het aanbrengen van verfsystemen, het managen van projecten en het calculeren van opdrachten. Voor de opstart van de onderneming is de ondernemer op zoek naar werkkapitaal voor onder andere de inkoop van gereedschap en materiaal.

Er wordt een lineaire lening van € 90.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 100.000
Totaal € 100.000
Eigen inbreng € 10.000
Collin Direct € 90.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor de financiering zijn:
  • De Visser Yachtpainting B.V.
  • De Visser People Supply B.V.
  • L.J.R. de Visser Holding B.V.
  • L.J.R. de Visser Beheer B.V.
 • Door de heer L.J.R. de Visser wordt een garantiestelling afgegeven ter hoogte van het leenbedrag.
 • Door mevrouw A. de Visser – Bakker wordt een garantiestelling afgegeven ter hoogte van het leenbedrag.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van De Visser Yachtpainting B.V., De Visser People Supply B.V., L.J.R. de Visser Holding B.V. en L.J.R. de Visser Beheer B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 90.000,- op het woonhuis aan de Ganzenroer 7A te Tollebeek verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 295.000,- en openstaande schuld van € 281.000,- . Op basis van een recent taxatierapport met waarde peildatum 26 oktober 2020 heeft het woonhuis een marktwaarde van € 380.000,-.
 • De heer L.J.R. de Visser en mevrouw A. de Visser – Bakker geven een negatieve hypotheekverklaring af op de privéwoning. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op de privéwoning met als adres Ganzenroer 7A te Tollebeek wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en).

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor De Visser Yachtpainting B.V. is Aanzienlijk risico. In het Dun & Bradstreet rapport treffen wij geen aanwijsbare reden aan voor het Aanzienlijke risico. De score voor De Visser People Supply B.V. is Verhoogd risico en de scores voor L.J.R. de Visser Holding B.V. en L.J.R. de Visser Beheer B.V. zijn Laag risico. Voor deze aanvraag kwalificeren we score op Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de prognose cijfers van De Visser Yachtpainting B.V., De Visser People Supply B.V., L.J.R. de Visser Holding B.V. en L.J.R. de Visser Beheer B.V. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Invloed corona
De ondernemer verwacht geen negatieve invloed te ervaren met betrekking tot het coronavirus. Het werk kan (met de maatregels in acht genomen) gewoon plaatsvinden.

Toelichting jaarcijfers
De 4 besloten vennootschappen zijn alle november 2020 opgericht. Waarbij we uitgaan van de aangeleverde prognose 2021.

Jaarcijfers

Balans overzicht na verstrekking Collin lening

Activa

  2020
Vaste activa € 70.000
Vlottende activa € –
Overige vlottende activa € 30.000
Totaal € 100.000

Passiva

  2020
Eigen vermogen € 10.000
Langlopende schulden € 90.000
Kortlopende schulden € –
Totaal € 100.000

Winst- en verliesrekening prognose 2021

Omzet € 1.332.000  
Bruto winst € 180.000  
Kosten € 146.000  
Belasting € 7.000
Netto winst € 27.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-182157 heeft € 100 geïnvesteerd.
22-01-2021 om 12:07
investeerder-109490 heeft € 300 geïnvesteerd.
22-01-2021 om 12:07
investeerder-167497 heeft € 100 geïnvesteerd.
22-01-2021 om 12:07
investeerder-46229 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-01-2021 om 12:07
investeerder-6138 heeft € 500 geïnvesteerd.
22-01-2021 om 12:07

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders