fbpx
39435

De Witte Burcht Vastgoed B.V.

€ 120.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 190
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 2-04-2021 in 1 uur volgeschreven door 190 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam De Witte Burcht Vastgoed B.V.
Sector Gezondheidszorg
Rechtsvorm Besloten vennootschap
Leendoel Aankoop onroerend goed
Datum van oprichting 05-11-2020

Leendoel

De heer G.W. Visser exploiteert sinds enkele jaren een eigen fysiotherapie- en chiropractorpraktijk. De ondernemer heeft de mogelijkheid gekregen om onroerend goed aan te kopen waarbij er meer ruimte ontstaat voor de praktijk. Hij heeft ervoor gekozen om zijn eenmanszaak om te zetten naar een BV-structuur. Op het terrein bevinden zich ook paardenstallen, de partner van de heer G.W. Visser, mevrouw Van der Berg, zal zich bezig houden met de exploitatie van de paardenstallen. Voor de aankoop van het onroerend goed zijn de ondernemers op zoek naar een financiering.

Er wordt een lineaire lening van € 120.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop onroerend goed € 1.000.000
Overdrachtsbelasting € 34.000
Aankoop- en verhuiskosten € 6.000
Totaal € 1.040.000
Eigen inbreng € 50.000
Twente hypotheek €610.000
Financierng kennis (dhr. Wakker) € 260.000
Collin Direct € 120.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor de financiering zijn:
  • De Witte Burcht Vastgoed B.V.
  • ODCT B.V.
  • Velvet Stables B.V.
  • TheBoneSetters.nl B.V.
 • De heer G.W. Visser en mevrouw S. van der Berg geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling ter hoogte van het leenbedrag. Deze borgstelling vertegenwoordigd op dit moment (na eigen inbreng van € 50.000,-)een morele waarde. De overwaarde die aanwezig is in de huidige eigen woning die te koop staat zal worden aangewend ter gedeeltelijke aflossing van de Collin lening.
 • Er wordt een derde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 120.000,- op het aan te kopen onroerend goed aan Schoterpad 2 te Bant verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed wordt voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 610.000,- en een tweede hypothecaire inschrijving van € 260.000,-. Op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 9 november 2020 heeft het onroerend goed een marktwaarde van € 1.020.000,-.
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om bij verkoop van het huidige woonhuis eenmalig gedeeltelijk vervroegd af te lossen (tussen de € 30.000,- en € 60.000,-)  tegen drie maanden rentevergoeding voor de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor De Witte Burcht Vastgoed B.V. en Velvet Stables B.V. is Verhoogd risico. De score voor ODCT B.V. en TheBoneSetters.nl B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag kwalificeren we de score op Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van de fysiotherapie en chiropractorpraktijk en de prognosecijfers op geconsolideerd niveau van ODCT B.V. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Invloed corona
Tijdens de eerste lockdown is de fysiotherapiepraktijk gesloten geweest. In de huidige lockdown is de praktijk open gebleven, dit vanwege de BIG registratie van de heer Visser. Ondanks de sluiting is door de kortere behandelduur de omzet in 2020 hoger uitgekomen dan in 2019 Corona zal geen gevolgen hebben voor de verhuur van paardenstallen.

Toelichting jaarcijfers
In de prognose 2021 is er rekening gehouden met de inkomsten vanuit de verhuur van de paardenstallen. Daarnaast werkt zoon sinds korte tijd bij de heer Visser in de praktijk waardoor de omzet naar verwachting zal stijgen. Tevens is de behandelingsduur verkort waardoor er meer cliënten per dag behandeld kunnen worden. Het eerste jaar zal er zowel bij Twente Hypotheek als bij de lening van de kennis niet worden afgelost. Twente Hypotheek heeft een rente van 4,5% voor 5 jaar vastgesteld, na het eerste jaar zal er jaarlijks € 24.000,- worden afgelost. De lening van de kennis van de ondernemers heeft een rente van 6,0% voor 5 jaar vastgesteld, na het eerste jaar zal er jaarlijks € 13.000,- worden afgelost.

Jaarcijfers

Openingsbalans

Activa

  2021
Vaste activa € 1.040.000
Vlottende activa € –
Overige vlottende activa € –
Totaal € 1.040.000

Passiva

  2021
Eigen vermogen € 50.000
Langlopende schulden € 966.000
Kortlopende schulden € 24.000
Totaal € 1.040.000

Winst- en verliesrekening 2020 (De Natuurgeneeskundige praktijk RBT, toen nog eenmanszaak)

Omzet € 253.000  
Bruto winst € 251.000  
Kosten € 107.000  
Resultaat € 144.000  

 

Winst- en verliesrekening prognose 2021

Omzet € 518.000  
Bruto winst € 506.000  
Kosten € 319.000  
Belasting € 28.000  
Netto winst € 159.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-135598 heeft € 300 geïnvesteerd.
02-04-2021 om 11:35
investeerder-58023 heeft € 100 geïnvesteerd.
02-04-2021 om 11:16
investeerder-115332 heeft € 100 geïnvesteerd.
02-04-2021 om 11:16
investeerder-108213 heeft € 500 geïnvesteerd.
02-04-2021 om 11:16
investeerder-110963 heeft € 100 geïnvesteerd.
02-04-2021 om 11:15

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders