37971

de Zwart Autoservice

€ 25.000  |  9,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 53
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 17-09-2020 in 1 uur volgeschreven door 53 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam de Zwart Autoservice
Sector Automotive
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Werkkapitaal / inventaris
Datum van oprichting 01-04-2019
Website www.dezwartautoservice.nl

Leendoel

Ondernemer Wilco de Zwart wil voor zijn onderneming de Zwart Autoservice nieuw gereedschap aankopen. Daarnaast is hij op zoek naar een stuk werkkapitaal om verder te kunnen uitbreiden.

Er wordt een lineaire lening van € 25.000,- verstrekt met een looptijd van 48 maanden en een vaste rente van 9,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal / inventaris € 25.000
Collin Direct € 25.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de heer W.A. de Zwart handelend onder de naam de Zwart Autoservice. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van de Zwart Autoservice worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor de Zwart Autoservice is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Bij de beoordeling is gebruik gemaakt van de historische cijfers van de Zwart Autoservice. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Invloed coronavirus
De ondernemer geeft aan dat de coronacrisis tot dusver nog geen invloed heeft gehad op de bedrijfsactiviteiten. Zowel het onderhoud alsmede de verkoop van (tweedehands) auto's loopt door zonder enige beperking.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2019

Activa

  2019
Vaste activa € 2.000
Vlottende activa € 5.000
Overige vlottende activa € 5.000
Totaal € 12.000

Passiva

  2019
Eigen vermogen € 11.000
Langlopende schulden € –
Kortlopende schulden € 1.000
Totaal € 12.000

Winst- en verliesrekening 2019

Omzet € 86.000  
Bruto winst € 74.000  
Kosten € 15.000  
Resultaat € 59.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-108306 heeft € 100 geïnvesteerd.
17-09-2020 om 13:02
investeerder-29026 heeft € 200 geïnvesteerd.
17-09-2020 om 13:02
investeerder-90588 heeft € 100 geïnvesteerd.
17-09-2020 om 13:02
investeerder-48995 heeft € 500 geïnvesteerd.
17-09-2020 om 13:02
investeerder-39032 heeft € 100 geïnvesteerd.
17-09-2020 om 13:02

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders