38432

De Zwarte Hoeve 2

€ 50.000  |  8,0% rente  |  68 maanden  Investeerders: 99
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 27-10-2020 in 1 uur volgeschreven door 99 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Driessen Advocatuur (De Zwarte Hoeve)
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Afbouw rijhal
Datum van oprichting 01-04-2000

Leendoel

Begin dit jaar heeft de heer Driessen succesvol een lening bij Collin Crowdfund afgesloten voor de bouw van paardenboxen en een paardenstal. De ondernemer, die in zij dagelijkse werkleven een advocatenpraktijk runt en tevens docent is bij de HAN te Arnhem/Nijmegen, is op zoek naar een aanvullende financiering voor de afbouw van de paardenstal. De bouw is duurder uitgevallen omdat de ondernemer onder andere zonnepanelen laat leggen op de nieuwe stal ter verduurzaming.

Er wordt een lineaire lening van € 50.000,- verstrekt met een looptijd van 68 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar (de lening zal lineair lopen met de eerder verstrekte Collin Lening). De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Afbouw rijhal € 50.000
Collin Direct € 50.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de heer C.J. Driessen handelend onder de naam Driessen Advocatuur. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
  • Er wordt een derde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 50.000,- op het onroerend goed aan de Boskamp 52 te Vianen verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het bedrijfspand is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 450.000,- en openstaande schuld van € 309.000,- en een tweede hypothecaire inschrijving van € 250.000,- en openstaande schuld van € 250.000,- (eerste Collin lening). Op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 27-11-2019 heeft het onroerend goed een marktwaarde na verbouwing van € 800.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Driessen Advocatuur is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Driessen Advocatuur. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Invloed corona
Door het coronavirus duren rechtszaken langer en vinden afrekeningen later plaats. Het aantal rechtszaken is ongewijzigd gebleven.

Toelichting jaarcijfers
Het negatieve eigen vermogen is ontstaan, omdat de ondernemer al sinds 2016 vanuit de eenmanszaak heeft geïnvesteerd in de rijhal.

In de prognose 2021 is er rekening gehouden met de gerealiseerde omzet bij de advocatuur praktijk. Deze omzet is beperkt lager uitgevallen dan de eerder geprognosticeerde cijfers in de eerste campagne. Vandaar dat de geprognosticeerde omzet 2021 beperkt lager uitvalt dan de geprognosticeerde omzet 2020 uit de eerste campagne. Vanaf 2021 verwacht de ondernemer volledig met de manage te kunnen draaien en naast zijn advocatuur ook omzet met de rijhal te realiseren.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2019

Activa

  2019
Vaste activa € 202.000
Vlottende activa € 31.000
Overige vlottende activa € 2.000
Totaal € 235.000

Passiva

  2019
Eigen vermogen € -150.000
Langlopende schulden € 147.000
Kortlopende schulden € 238.000
Totaal € 235.000

Winst- en verliesrekening 2019

Omzet € 277.000  
Bruto winst € 261.000  
Kosten € 109.000  
Resultaat € 152.000  

Winst- en verliesrekening prognose 2021

Omzet € 367.000  
Bruto winst € 351.000  
Kosten € 157.000  
Resultaat € 194.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-74508 heeft € 200 geïnvesteerd.
27-10-2020 om 14:13
investeerder-18342 heeft € 3.000 geïnvesteerd.
27-10-2020 om 14:01
investeerder-116993 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-10-2020 om 13:35
investeerder-6746 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
27-10-2020 om 13:29
investeerder-95620 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-10-2020 om 13:24

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders