43155

De Zwarte Ruiter Holding B.V.

€ 250.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 340
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

13 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 24-10-2022 in 4 dagen volgeschreven door 340 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam De Zwarte Ruiter Middelburg B.V.
Sector Horeca
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Onroerend goed
Datum van oprichting 14-7-2022
Website www.cafedezwarteruiter.nl

Leendoel

René Gerritsen heeft een bestaande financiering via Collin Crowdfund met zijn eenmanszaak, die hij tot op heden conform afspraak aflost. Hij heeft samen met Jeroen Timmerman en Marco Hodde een besloten vennootschap (De Zwarte Ruiter Middelburg B.V.) en holding (De Zwarte Ruiter Holding B.V.) opgericht voor de exploitatie van horeca en appartementsverhuur aan de Dam 33/ Spuistraat 1a-1b te Middelburg. De eenmanszaak van René heeft twee vestigingen: Gasterij 51 en De Zwarte Ruiter op 't Witte Paart. De laatstgenoemde zal worden ondergebracht in de Zwarte Ruiter Middelburg B.V.

De drie ondernemers hebben de kans gekregen het pand aan de Dam 33/ Spuistraat 1a-1b te Middelburg aan te kopen. Het pand wordt gesplitst in een horeca gedeelte en een gedeelte voor appartementen. De financiering via Collin Crowdfund is benodigd voor de aankoop en verbouwing van het horeca gedeelte. Het gedeelte voor de appartementen zal gefinancierd worden door Solidbriq.

Er wordt een lineaire lening van € 250.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij, een slottermijn van € 125.000,- en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoopsom € 600.000
Verbouwing € 100.000
Overige kosten € 50.000
Totaal € 750.000
Eigen inbreng € 207.000
Achtergestelde lening € 60.000
Solidbriq € 233.000
Collin Direct € 250.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn:
  • De Zwarte Ruiter Middelburg B.V.
  • De Zwarte Ruiter Holding B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 250.000,- op het aan te kopen bedrijfsmatig onroerend goed (het horeca gedeelte) aan de Dam 33 4331 GE te Middelburg, kadastraal bekend als sectie L complexaanduiding 5297 appartementsindex 1 verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het onroerend goed kent een huidige marktwaarde van € 200.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 13 juni 2022. De marktwaarde na verbouwing bedraagt € 220.000,-. 
 • De lening van Unicum Investment II B.V. ter hoogte van € 60.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente (5% per jaar) wordt wel betaald.
 • De heer R.M. Gerritsen geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 250.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • Mate Beheer B.V. geeft een zakelijke borgstelling af voor € 250.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
 • Mr. Emceha Beheer B.V. geeft een zakelijke borgstelling af voor € 250.000,-. Deze borgstelling heeft een materiële waarde gebaseerd op het groepsvermogen (€ 393.000,-) ten opzichte van het balanstotaal (€ 4.500.000,-) in 2020.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van De Zwarte Ruiter Middelburg B.V. en De Zwarte Ruiter Holding B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de ondernemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • De ondernemers hebben de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven, de extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor De Zwarte Ruiter Holding B.V. is Minimaal risico. De kwalificatie voor De Zwarte Ruiter Middelburg B.V. is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de prognose cijfers van De Zwarte Ruiter Middelburg B.V. en De Zwarte Ruiter Holding B.V. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De aankoop van het onroerend goed zal plaatsvinden in de holding.

De prognose cijfers van De Zwarte Ruiter Middelburg B.V. hebben betrekking op de exploitatie van De Zwarte Ruiter op 't Witte Paart. De prognose cijfers van De Zwarte Ruiter Holding B.V. hebben betrekking op de huuropbrengsten uit de verhuur van de appartementen aan de Spuistraat 1a-1b te Middelburg en de huuropbrensten vanuit De Zwarte Ruiter Middelburg B.V. 

De lening via Solidbriq is € 233.000,- groot en betreft een aflossingsvrije lening met een looptijd van 30 jaar en een rentepercentage van 4,9% per jaar. Solidbriq verkrijgt een eerste hypothecaire inschrijving op de appartementen. Solidbriq verkrijgt een eerste hypothecaire inschrijving van € 350.000,- op het gedeelte voor de appartementen, waarbij de ondernemers de mogelijkheid hebben om extra te lenen bij een hogere huuropbrengst.

Jaarcijfers

Balans overzicht na financiering De Zwarte Ruiter Holding B.V.

Activa

  na financiering
Vaste activa € 700.000
Vlottende activa
Overige vlottende activa
Totaal € 700.000

Passiva

  na financiering
Eigen vermogen € 160.000
Langlopende schulden € 525.000
Kortlopende schulden € 15.000
Totaal € 700.000

Winst- en verliesrekening prognose 2023 De Zwarte Ruiter Middelburg B.V.

Omzet € 300.000
Bruto winst € 200.000
Kosten € 169.000
Netto winst € 31.000
Omzet € 62.000
Bruto winst € 62.000
Kosten € 49.000
Netto winst

€ 13.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-5890 heeft € 1.100 geïnvesteerd.
24-10-2022 om 10:48
investeerder-183749 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-10-2022 om 10:44
investeerder-109918 heeft € 100 geïnvesteerd.
24-10-2022 om 10:44
investeerder-348723 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
24-10-2022 om 10:31
investeerder-345184 heeft € 100 geïnvesteerd.
24-10-2022 om 10:30

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders