33605

Dekkershuus B.V.

€ 770.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 640
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

52 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 18-12-2019 in 16 dagen volgeschreven door 640 investeerders

Samenvatting

Aanpassing 6-12-2019 leningaanvraag 't Dekkershuus B.V.

Deze volledig met een eerste hypothecaire inschrijving gedekte financiering wordt ingezet om de overname van de Joop Ooms vestiging te Berkel-Enschot te realiseren. Het betreft een activa/passiva overname. 

Aanpassing Pitch 
Wij brengen u op de hoogte van een tweetal belangrijke wijzigingen in deze hypothecair gedekte leningaanvraag.

•    Rente naar 7,0% per jaar (maandelijkse uitbetaling)
•    Dun & Bradstreetscore: scoreverbetering van Aanzienlijk risico naar Verhoogd risico 

Rente naar 7,0%
Ondernemer Arjan Demers, onderstreept zijn waardering voor de investeerders door een renteverhoging toe te passen naar 7,0% per jaar. 
De rente wordt maandelijks geboekt ten gunste van de investeerders

Dun & Bradstreetscore verbeterd
Zoals u weet is de score van Dun & Bradstreet een momentopname. 
Tot ons genoegen heeft deze onafhankelijke creditrater, de scores van de onderneming van de heer Demers verbeterd. 
Deze verbetering hebben wij inmiddels in de pitch verwerkt. 


Deze volledig met een eerste hypothecaire inschrijving gedekte financiering wordt ingezet om de overname van de Joop Ooms vestiging te Berkel-Enschot te realiseren. Het betreft een activa/passiva overname.

Arjan Demers is na zijn opleiding aan het CIOS in 1993 als ondernemer in de fitness branche begonnen. Momenteel vallen naast Berkel-Enschot nog drie andere sportcentra onder zijn leiding. 

De oorsprong van het bedrijf ligt bij de vader van Arjan welke in 1985 een sportschool opende. Na zijn overlijden heeft hij na het afronden van de CIOS-opleiding de zaak van zijn moeder overgenomen. Voor de toekomst wil hij met de health club formule de klant helpen zijn doelstellingen te bereiken.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 770.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire aflossing en een slottermijn van € 500.000,-. De rente bedraagt 7,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De kwalificatie van Dun & Bradstreet is Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende.
De voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De debiteuren zijn de besloten vennootschappen;
  • ’t Dekkershuus B.V. 
  • Strada Sports Beheer B.V. 
  • Sportpiazza Malden B.V. 
  • Sportpiazza Berkel-Enschot B.V. 
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Sportpiazza Berkel-Enschot B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er geldt een persoonlijke borgstelling voor het bedrag van € 100.000,- door de heer A. Demers, geboren op 17-06-1974 te Lochem. De borg heeft op dit moment volledig materiële waarde gezien de andere onderneming van A. Demers (Forty Three B.V. ) die niet in deze financiering is meegenomen.
 • Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund verkrijgt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 850.000,- op het bedrijfspand adres: Generaal Eisenhowerweg 3, 5056 CR te Berkel-Enschot kadastraal bekend als sectie A nummer 3358, te Berkel. Het onroerend goed kent een waarde van € 850.740,- conform een taxatierapport d.d. 30-01-2019. Deze taxatie is aanzienlijk hoger dan de aankoopwaarde, maar deze is goed te verklaren door de goede relatie van Arjan met de verkoper. Omdat ook de inventaris en goodwill overgenomen wordt, heeft de verkoper een gunstige verkoopprijs aan Arjan berekend.
 • Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund verkrijgt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 400.000,- op het bedrijfspand adres: Overweg 16, 7251 JS te Vorden kadastraal bekend als sectie M nummer 1513, te Vorden welke is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door Coöperatieve Rabobank U.A. ter hoogte van € 700.000,- en een restschuld van € 366.000,-. De WOZ waarde 2019 is € 722.000,-. De heer A. Demers verklaard zijn schuld bij de Rabobank niet te verhogen.
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om na drie jaar algeheel vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van drie maanden. Deze vergoedingsrente komt toe aan de investeerders. 

Video Pitch

Leendoel

De financiering is benodigd om de activa/passiva overname van de Joop Ooms vestiging Berkel-Enschot te realiseren.

Ondernemer

Arjan Demers (1974) is na zijn opleiding aan het CIOS in 1993 als ondernemer in de fitness branche begonnen. Momenteel vallen naast Berkel-Enschot nog drie andere sportcentra onder zijn leiding. Hiervan valt Sportpiazza Malden onder dezelfde holding. Door de synergie met de andere clubs is er een solide organisatie waarin taken als sales, marketing, HR en finance centraal geregeld worden en uitgevoerd door medewerkers die dit dedicated doen.

Onderneming

De feitelijk oorsprong van het bedrijf ligt bij de vader van Arjan welke in 1985 een sportschool opende. Na zijn overlijden heeft Arjan, na het afronden van de CIOS-opleiding, de zaak van zijn moeder overgenomen. Voor de toekomst wil hij met de health club formule de klant helpen zijn doelstellingen te bereiken. Dit met een professioneel team van instructeurs, fysiotherapeuten en voedingsconsulenten. De samenwerking met de zorgverzekeraar wil hij graag uitbouwen naar interventie programma’s, waardoor ze de gehele schakel van revalidatie tot aan topsport en van jong tot oud kunnen aanbieden. Dit in een organisatie met mensen die getraind zijn en passie hebben voor hun werk.

Sportpiazza Berkel-Enschot B.V. is een health club waarin bewegen, voeding en fysiotherapie centraal staan. Na een screening van de klant gaan we een traject bepalen met een fitnesstrainer eventueel gecombineerd met fysiotherapie, een personal trainer en een voedingsconsulent. Groepslessen zijn belangrijk in onze club evenals persoonlijk contact. Joop Ooms Sport bestaat inmiddels ruim 50 jaar. Enkel gebaseerd op groepslessen zonder apparatuur en personal training. Door met de Sportpiazza formule te gaan werken zullen veel sporters en/of bewegingsbehoeftige aangesproken worden die er nu niet zijn. Er is een prachtig kunstgrasveld welke verhuurd kan worden aan groepen, maar waar we zelf ook lessen als bootcamp of lessen senioren wandel voetbal kunnen gaan geven.

Juridische structuur 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop pand € 450.000,-
Kosten koper € 30.000,-
Inventaris € 90.000,-
Verbouwing € 100.000,-
Werkkapitaal € 50.000,-
Goodwill / inventaris bestaand € 150.000,-
Totaal € 870.000,-
Eigen middelen € 100.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 770.000,-

Leenbedrag: € 770.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing met een slottermijn van € 500.000,-

Overige financiers
Rabobank is de eerste hypotheekhouder inzake het onroerend goed in bezit van ‘t Dekkershuus, zijnde het pand aan de Overweg 16 te Vorden. Daarnaast heeft de Rabobank pandrecht op alle huidige en toekomstige vorderingen op derden, inventaris en voorraden van Sportpiazza Malden B.V. Waarbij Strada Sports Beheer B.V. en ’t Dekkershuus B.V. hoofdelijk mee verbonden zijn aan deze overeenkomst. Tevens heeft de heer A. Demers een persoonlijke borgtocht afgegeven van € 100.000,-.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn de besloten vennootschappen;
  • ’t Dekkershuus B.V. 
  • Strada Sports Beheer B.V. 
  • Sportpiazza Malden B.V. 
  • Sportpiazza Berkel-Enschot B.V. 
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Sportpiazza Berkel-Enschot B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er geldt een persoonlijke borgstelling voor het bedrag van € 100.000,- door de heer A. Demers, geboren op 17-06-1974 te Lochem. De borg heeft op dit moment volledig materiële waarde gezien de andere onderneming van A. Demers (Forty Three B.V. ) die niet in deze financiering is meegenomen.
 • Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund verkrijgt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 850.000,- op het bedrijfspand adres: Generaal Eisenhowerweg 3, 5056 CR te Berkel-Enschot kadastraal bekend als sectie A nummer 3358, te Berkel. Het onroerend goed kent een waarde van € 850.740,- conform een taxatierapport d.d. 30-01-2019. Deze taxatie is aanzienlijk hoger dan de aankoopwaarde, maar deze is goed te verklaren door de goede relatie van Arjan met de verkoper. Omdat ook de inventaris en goodwill overgenomen wordt, heeft de verkoper een gunstige verkoopprijs aan Arjan berekend.
 • Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund verkrijgt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 400.000,- op het bedrijfspand adres: Overweg 16, 7251 JS te Vorden kadastraal bekend als sectie M nummer 1513, te Vorden welke is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door Coöperatieve Rabobank U.A. ter hoogte van € 700.000,- en een restschuld van € 366.000,-. De WOZ waarde 2019 is € 722.000,-. De heer A. Demers verklaard zijn schuld bij de Rabobank niet te verhogen.
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om na drie jaar algeheel vervoegd af te lossen tegen een vergoedingsrente van drie maanden. Deze vergoedingsrente komt toe aan de investeerders. 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Sportpiazza Malden B.V. is Aanzienlijk risico. Dit heeft te maken met een faillissement uit 2016 waarbij de heer Demers betrokken was. Dit faillissement is afgewikkeld zonder belemmeringen en/of andere bijzonderheden. De kwalificatie voor Strada Sports Beheer B.V., ’t Dekkershuus B.V. en Sportpiazza Berkel-Enschot B.V. is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De Collin Credit Score is gebaseerd op definitieve jaarcijfers 2018 en prognose cijfers 2019 en 2020, exclusief de activiteiten van de aan te kopen vestiging, zijnde Sportpiazza Berkel-Enschot B.V. . De overall score is Ruim Voldoende.

Afloscapaciteit
In 2018 is een geconsolideerde omzet gerealiseerd van € 849.000,- met daarbij een netto cashflow overschot van € 122.000,-. De prognose voor 2019 is een verwachte omzet van € 843.000,- en een netto cashflow overschot van € 91.000,-. Tot slot is er voor 2020 een omzet van € 917.000,- geprognosticeerd met een verwacht netto cashflow overschot van € 137.000,-. Hierdoor kwalificeren wij de afloscapaciteit als Ruim voldoende.

Solvabiliteit
Eind 2018 is er een balanstotaal van € 1.183.000,- en dit geeft een solvabiliteit van 31%. Verwacht wordt eind 2019 een balanstotaal gerealiseerd te hebben van € 1.979.000,- met een bijbehorende solvabiliteit van 21%. Tot slot is er eind 2020 een balanstotaal van € 1.905.000,- geprognosticeerd met een solvabiliteit van ruim 26%.

Zekerheden

 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Sportpiazza Berkel-Enschot B.V. worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er geldt een persoonlijke borgstelling voor het bedrag van € 100.000,- door de heer A. Demers, geboren op 17-06-1974 te Lochem. Deze borg is op dit moment volledig materieel.
 • Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund verkrijgt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 850.000,- op het bedrijfspand adres: Generaal Eisenhowerweg 3, 5056 CR te Berkel-Enschot kadastraal bekend als sectie A nummer 3358, te Berkel. Het onroerend goed kent een waarde van € 850.740,- conform een taxatierapport d.d. 30-01-2019.
 • Stichting Zekerhedenagent Collin Crowdfund verkrijgt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 400.000,- op het bedrijfspand adres: Overweg 16, 7251 JS te Vorden kadastraal bekend als sectie M nummer 1513, te Vorden welke is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door Coöperatieve Rabobank U.A. ter hoogte van € 700.000,-.

Door zowel de verpanding van de roerende zaken als de persoonlijke borg, de eerste hypothecaire inschrijving op de Generaal Eisenhowerweg 3 te Berkel-enschot, de tweede hypothecaire inschrijving op de Overweg 16 te Vorden Vorden kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Ruim voldoende
Zekerheden: Goed
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Tot en met € 1.000,-

 • 1 keer een personal training sessie bij Sportpiazza

Vanaf € 1.500,- tot en met € 2.000,-

 • 3 keer een personal training sessie bij Sportpiazza

Vanaf € 2.500,- en meer

 • 5 keer een personal training sessie bij Sportpiazza

De waardebon zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-68322 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-12-2019 om 12:55
investeerder-123989 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-12-2019 om 12:37
investeerder-36536 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-12-2019 om 11:53
investeerder-108406 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-12-2019 om 11:31
investeerder-123961 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
18-12-2019 om 11:18

Ondernemer

Arjan Demers

Crowdfund Coach


Simone Denissen-Kafoe