38326

Delastro Design B.V.

€ 50.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 146
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 11-11-2020 in 1 uur volgeschreven door 146 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Delastro Design B.V.
Sector Logistiek
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Werkkapitaal
Datum van oprichting 27-03-2019

Leendoel

Delastro Design B.V. is een transportbedrijf dat zich voornamelijk richt op het koeltransport. De onderneemster Madelon Schulze is op zoek naar werkkapitaal om de groei van haar bedrijf te bekostigen.

Er wordt een lineaire lening van € 50.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 50.000
Collin Direct € 50.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor de financiering zijn:
  • Delastro Design B.V.
  • Delastro Holding B.V.
 • Door mevrouw M.N. Schulze wordt een garantiestelling afgegeven ter hoogte van het leenbedrag.
 • Door de heer R.J.F. Noorlander wordt een garantiestelling afgegeven ter hoogte van het leenbedrag
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Delastro Design B.V. en Delastro Holding B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er wordt een derde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 50.000,- op het woonhuis aan de Doornenburg 21 te Barneveld verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste en tweede hypothecaire inschrijving van cumulatief € 226.823,- en openstaande schuld van € 215.000,- . De WOZ waarde per 1 januari 2019 is € 254.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Delastro Design B.V. is Verhoogd risico en voor Delastro Holding is Laag risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische geconsolideerde cijfers van Delastro Design B.V. en Delastro Holding B.V. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Invloed coronavirus
De onderneemster geeft aan geen negatieve invloed van het coronavirus op de bedrijfsactiviteiten te ervaren. Mede door de aanschaf van twee nieuwe vrachtwagens is de omzet juist toegenomen.

Toelichting jaarcijfers
De prognose cijfers zijn door de boekhouder van de onderneemster opgesteld en zijn gebaseerd op de tussentijdse cijfers van 2020. 

In 2019 zijn de twee besloten vennootschappen opgericht. Hiervoor werd – vanaf 2010 – door de onderneemster middels de eenmanszaak de bedrijfsactiviteiten uitgevoerd.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2019

Activa

  2019
Vaste activa € 565.000
Vlottende activa € 160.000
Overige vlottende activa € 4.000
Totaal € 729.000

Passiva

  2019
Eigen vermogen € 78.000
Langlopende schulden € 470.000
Kortlopende schulden € 181.000
Totaal € 729.000

Winst- en verliesrekening geconsolideerd 2019

Omzet € 394.000  
Bruto winst € 387.000  
Kosten € 343.000  
Belasting € 5.000
Netto winst € 39.000  

Winst- en verliesrekening geconsolideerd 2020 prognose

Omzet € 736.000  
Bruto winst € 706.000  
Kosten € 556.000  
Belasting € 29.000
Netto winst € 121.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-110979 heeft € 500 geïnvesteerd.
11-11-2020 om 11:06
investeerder-58023 heeft € 100 geïnvesteerd.
11-11-2020 om 11:06
investeerder-110781 heeft € 100 geïnvesteerd.
11-11-2020 om 11:06
investeerder-14285 heeft € 100 geïnvesteerd.
11-11-2020 om 11:06
investeerder-95586 heeft € 100 geïnvesteerd.
11-11-2020 om 11:05

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders