43601

Dental Bestellen

€ 30.000  |  8,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 70
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 28-10-2022 in 1 uur volgeschreven door 70 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Dental Bestellen
Sector Detailhandel
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Inkoop voorraad
Datum van oprichting 01-01-2022
Website www.dentalbestellen.com

Leendoel

Alfredo Diaz Yepes werkt als klinisch tandprothese technicus en is daarnaast een webshop gestart voor tandheelkundige producten. Met zijn webshop verkoopt hij A-merk tandheelkundige producten. Klanten zijn tandheelkundige klinieken, laboratoria, mondhygiënisten en gezondheidswerkers. 

Voor de inkoop van nieuwe voorraad wordt er een lineaire lening van € 30.000,- verstrekt met een looptijd van 48 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Inkoop voorraad € 30.000
Totaal € 30.000
Collin Direct € 30.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is de heer A.J. Diaz Yepes zowel handelend voor zich als handelend onder de naam Firma Dental Bestellen. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemer ruim ten opzichte van het leenbedrag gebaseerd op de overwaarde op de privéwoning. 
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Dental Bestellen worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 30.000,- op het woonhuis met als adres Duke Ellingtonhof 69, 1628 TC te Hoorn, kadastraal bekend als sectie K nummer 3752 te Hoorn welke is voorbelast met een 1e hypothecaire inschrijving door ING Bank N.V. ter hoogte van € 340.000,- en een openstaande schuld ter hoogte van € 211.570,-. De WOZ waarde van het woonhuis per 01-01-2021 bedraagt € 240.000,-.
  • De heer A.J. Diaz Yepes geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis met als adres Duke Ellingtonhof 69, 1628 TC Hoorn kadastraal bekend als sectie K nummer 3752 te Hoorn. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op Duke Ellingtonhof 69, 1628 TC Hoorn kadastraal bekend als sectie K nummer 3752 te Hoorn mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en). Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. Op dit moment is er sprake van een beperkte overwaarde in het onderpand.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Dental Bestellen is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de tussentijdse cijfers 2022 en de prognose voor heel 2022 van Dental Bestellen De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers:
De onderneming is gestart in 2022. Voor de balans zijn we uitgegaan van de tussentijdse cijfers en de balans na investering. Winst- en verliesrekening zoals te zien hieronder zijn de tussentijdse cijfers. Prognose 2022 & 2023. Alfredo blijft fulltime werken bij zijn huidige baan en is dus niet afhankelijk van het inkomen uit zijn bedrijf, waarbij het in de toekomst wel de bedoeling is om hier fulltime aan de slag mee te gaan. 

Jaarcijfers

Balans overzicht tussentijdse cijfers en na investering

Activa

  2022 t/m september BNI
Vaste activa
Vlottende activa € 5.000 € 35.000
Overige vlottende activa
Totaal € 5.000 € 35.000

Passiva

  2022 t/m september BNI
Eigen vermogen € 4.500 € 4.500
Langlopende schulden € 22.500
Kortlopende schulden € 500 € 8.000
Totaal € 5.000 € 5.000

Winst- en verliesrekening tussentijdse cijfers, prognose 2022 en prognose 2023

  2022 t/m september prognose 2022 prognose 2023
Omzet € 12.000 € 26.000 € 60.000
Bruto winst € 8.000 € 15.000 € 36.000
Kosten € 3.000 € 4.000 € 10.000
Resultaat € 5.000 € 11.000 € 26.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-110836 heeft € 100 geïnvesteerd.
28-10-2022 om 13:04
investeerder-110938 heeft € 100 geïnvesteerd.
28-10-2022 om 13:04
investeerder-75336 heeft € 500 geïnvesteerd.
28-10-2022 om 13:04
investeerder-37543 heeft € 300 geïnvesteerd.
28-10-2022 om 13:04
investeerder-36680 heeft € 100 geïnvesteerd.
28-10-2022 om 13:03

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders