38532

Desiree Moulen Vastgoedfinanciering (Box 3)

€ 105.000  |  7,0% rente  |  84 maanden  Investeerders: 170
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Niet van toepassing
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 18-11-2020 in 1 uur volgeschreven door 170 investeerders

Bedrijfskenmerken

Naam onderneemster Desiree Moulen
Leendoel Vastgoedfinanciering

Leendoel

Desiree Moulen heeft reeds een klein deel van het pand aan Heerlerweg 108 in bezit welke door een erfenis bij haar en haar familieleden terecht is gekomen. Het betreft een pand wat al jaren in de familie zit en voorheen diende als mineraalwaterfabriek. Later werd het pand ook gebruikt voor de productie van vruchtenlimonade onder de naam Noca Nola en later Komol.

Desiree heeft nu de kans het hele pand over te nemen van haar familie (tegen gunstige voorwaarden, gezien de familierelatie) om te gaan verhuren. Het pand bestaat uit een bedrijfsruimte, een hoofdwoning en 2 appartementen. Voor de bedrijfsruimte is reeds een huurder gevonden. Voor de overige ruimten zijn verschillende mogelijke huurders en wordt nog nagedacht over welke huurder het beste past. Desiree en haar partner willen tevens een klein museum beginnen in het hoofdgebouw vanwege de rijke geschiedenis van het pand. Voor de overname en verbouwing is een financiering nodig.

Er wordt een lineaire lening van € 105.000,- verstrekt met een looptijd van 84 maanden en een vaste rente van 7,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Overname pand € 450.000
Overige kosten overname € 10.000
Verbouwen € 50.000
Totaal € 510.000
Mogelijk Vastgoedfinancieringen € 395.000
Eigen middelen € 10.000
Collin Direct € 105.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor de financiering zijn:
  • Mevrouw D.C.A.R. Moulen
  • Meneer E. Martirosian
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 105.000,- op: 
  • De privéwoning aan Amalia van Solmsstraat 6 te Groningen verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het bedrijfspand is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 297.000,- en openstaande schuld van € 279.675,- per 31 januari 2019 . De WOZ waarde per 1 januari 2019 is € 317.000,- en;
  • Het over te nemen pand aan Heerlerweg 108 te Vloerendaal (kadastraal bekend als: sectie B nummer 625 en sectie B nummer 1973 te Voerendaal) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het pand wordt voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 395.000,-. Op basis van een recent taxatierapport (02-10-2020) heeft het onderpand een marktwaarde van € 745.000,- in verhuurde staat.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het aan te kopen pand aan Heerlerweg 108 worden in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund in rang na Mogelijk.

Dun & Bradstreet
Aangezien het een Box 3 financiering betreft is de Dun & Bradstreet score niet van toepassing.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de inkomsten en lasten volgens het taxatierapport en de verwachtte huurinkomsten van het pand. De overall Collin Credit Score is Ruim voldoende.

Invloed corona
De ondernemers verwachten geen last te hebben van de coronacrisis. De huurder voor het bedrijfsgedeelte is al gevonden en ook voor het woongedeelte zijn voldoende potentiële huurders.

Jaarcijfers

Afloscapaciteit
Op basis van de inkomsten en exploitatiekosten als genoemd taxatierapport kan worden voldaan aan de aflosverplichting (zie prognose). De ondernemers hebben reeds een huurder gevonden voor het bedrijfsgedeelte. In de prognose is rekening gehouden met huurinkomsten van € 32.400,- voor het bedrijfsgedeelte. De gevonden huurder zal echter € 60.000,- huur gaan betalen, omdat hij ook een stuk grond en de waterbron mee kan huren. Dit maakt dat hij meer huur wil betalen dan volgens de taxatie marktconform is. Het huurcontract geldt voor een periode van 5 jaar. 

De ondernemers hebben beiden een vaste baan en zijn van plan deze te behouden, ook met de exploitatie van het beleggingspand. De gezamenlijke jaarlijkse inkomsten bedragen uit de aangeleverde informatie ongeveer € 100.000,-.

De afloscapaciteit kan op basis van deze gegevens worden gekwalificeerd als Ruim Voldoende.

Solvabiliteit
Op basis van de aangeleverde informatie blijkt dat het aan te kopen pand een forse overwaarde kent. Daartoe kan de solvabiliteit worden gekwalificeerd als Voldoende.

Zekerheden
Collin Crowdfund verkrijgt een tweede hypothecaire inschrijving op het aan te kopen pand aan Heerlerweg 108 te Vloerendaal en op de privéwoning van de ondernemers aan Amalia van Solmsstraat 6 te Groningen. Zowel Desiree Moulen als haar partner Edwin Martirosian zijn privé aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De huidige en toekomstige huurpenningen van het aan te kopen pand worden verpand in tweede verband. Hiermee worden de zekerheden gekwalificeerd als Zeer goed.

Toelichting prognose
Voor de prognose is gebruik gemaakt van de huurinkomsten en exploitatiekosten zoals deze zijn begroot in het taxatierapport van 02-10-2020. De rente en aflossing zijn opgenomen voor de financiering van Mogelijk zoals deze blijken uit de door de klant aangeleverde informatie. Ook is rekening gehouden met de rente, aflossing en administratievergoeding in het eerste jaar van de lening bij Collin Crowdfund.

In de prognose is geen rekening gehouden met het feit dat uit de aangeleverde gegevens blijkt dat de ondernemers € 60.000,- huur gaan ontvangen voor het bedrijfsgedeelte. Waardoor het netto cashflow overschot naar verwachting aanzienlijk hoger is dan geprognosticeerd in het taxatierapport. Echter voorzichtigheidshalve tonen we de exploitatie op basis van het taxatierapport.

Prognose huurinkomsten op basis van het taxatierapport

Huurinkomsten bedrijfsgedeelte € 32.400  
Huurinkomsten woongedeelte € 34.500  
Totale inkomsten € 66.900  
Exploitatiekosten € 10.500  
Rente en aflossing Mogelijk € 27.900  
Rente, aflossing en administratievergoeding Collin € 23.100  
Totale lasten € 61.200  
Resultaat € 5.400  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-34014 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
18-11-2020 om 11:17
investeerder-24315 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
18-11-2020 om 11:17
investeerder-190068 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-11-2020 om 11:17
investeerder-195319 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
18-11-2020 om 11:15
investeerder-104144 heeft € 200 geïnvesteerd.
18-11-2020 om 11:14

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders