40131

DIRVEN urban stay, bar & foodshop B.V.

€ 200.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 339
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 11-10-2021 in 1 uur volgeschreven door 339 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam DIRVEN urban stay, bar & foodshop B.V.
Sector Horeca
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Verbouwingskosten
Datum van oprichting 15-03-2021

Leendoel

Hans en Sandra Snoeijen zijn in hart en nieren ondernemer. Zo exploiteert Hans al jaren zijn onderneming RiGOUREUS waarbij hij concepten ontwikkelt voor hospitality, retail, workspace en residentiële projecten. Sandra exploiteert al jaren succesvol de modezaak Sonar in het centrum van Eindhoven. De ondernemers hebben nu de mogelijkheid gekregen om een hotel inclusief restaurant (ookwel een hippe herberg genoemd door ondernemers) te openen in het centrum van Eindhoven. Voor de afbouw en opstartkosten zijn de ondernemers op zoek naar een aanvullende financiering.

Er wordt een lineaire lening van € 200.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Inrichting Bar & Foodshop € 210.000
Opstartkosten € 50.000
Totaal € 260.000
Eigen inbreng € 60.000
Collin Direct € 200.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren voor de financiering zijn:
  • DIRVEN urban stay, bar & foodshop B.V.
  • DIRVEN urban beheer B.V.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van DIRVEN urban stay, bar & foodshop B.V. en DIRVEN urban beheer B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 200.000,- op het woonhuis aan de Fazantlaan 4, 5595BE te Leende (kadastraal bekend als sectie F, nummer 1260 te Leende) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 900.000,- en openstaande schuld van € 900.000,-. Op basis van een recent taxatierapport met waardepeildatum 08-06-2021 heeft het onderpand een marktwaarde van € 989.000,- in verhuurde staat en een marktwaarde van € 1.100.000,- vrij van verhuur. Momenteel wordt het onderpand (voor korte periode) verhuurd, aangezien Hans en Sandra gaan wonen in het appartement in het hotel.
 • De heer J.A.A.H.M. Snoeijen en mevrouw S.M. Snoeijen – Sleutjes geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af ter hoogte van € 200.000,-. De waarde van de borgstelling beperkt zich momenteel tot de overwaarde op het woonhuis en is voor ongeveer de helft materieel.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor DIRVEN urban stay, bar & foodshop B.V. is Verhoogd risico. De score voor DIRVEN urban beheer B.V. is Laag risico. Voor deze aanvraag kwalificeren we de score Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de prognose cijfers van DIRVEN urban stay, bar & foodshop B.V. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Invloed corona
Met betrekking tot de invloed van corona geeft de ondernemer het volgende aan: "Momenteel zijn er als gevolg van corona minder zakelijke boekingen. Er wordt namelijk nog veel thuisgewerkt,  citytrips daarentegen zijn momenteel erg populair.”. 

Toelichting jaarcijfers
De financiering bij Collin Crowdfund wordt volledig aangewend voor de afbouw van het restaurant (Bar & Foodshop). De ondernemers hebben samen met de pandeigenaar al veel geïnvesteerd in het hotelgedeelte. Voorheen was het pand een kantoorgebouw en er hebben dus diverse aanpassingen plaatsgevonden om het geschikt te maken als hotel. De ondernemers hadden voorafgaand aan deze financiering dus al € 240.000,- zelf gefinancierd.

Jaarcijfers

Balans overzicht na financiering

Activa

  na financiering
Vaste activa € 500.000
Vlottende activa € 15.000
Overige vlottende activa € –
Totaal € 515.000

Passiva

  na financiering
Eigen vermogen € 300.000
Langlopende schulden € 200.000
Kortlopende schulden € 15.000
Totaal € 515.000

Winst- en verliesrekening prognose jaar 1

Omzet € 834.000  
Bruto winst € 681.000  
Kosten € 564.000  
Belasting € 13.000
Resultaat € 104.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-109724 heeft € 100 geïnvesteerd.
11-10-2021 om 13:56
investeerder-31202 heeft € 300 geïnvesteerd.
11-10-2021 om 13:55
investeerder-54829 heeft € 100 geïnvesteerd.
11-10-2021 om 13:55
investeerder-232459 heeft € 100 geïnvesteerd.
11-10-2021 om 13:54
investeerder-3011 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
11-10-2021 om 13:54

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders