29330

Djonel Fashion

€ 50.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 63
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

3 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 15-02-2018 in 1 uur volgeschreven door 63 investeerders

Samenvatting

Djonel Fashion – Voor kwalitatief goede en mooie dameskleding in de grotere maten! –

Thera Dirven gaat starten met Djonel Fashion. Thera heeft de unieke kans om in hartje centrum Oosterhout (NB) een winkel te starten in het volwassenen kleding segment voor de vrouw. Thera onderscheidt zich van haar concurrenten door haar specialisatie in grote maten mode. De locatie in de Nieuwstraat is goed, omdat deze straat rechtstreeks leidt richting het overdekte winkelcentrum Het Arendshof, waar dagelijks veel mensen shoppen. Naast kleding zullen er in de winkel ook aanvullende producten worden verkocht zoals sieraden, tassen en riemen.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte van Djonel Fashion bedraagt € 50.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 50.000,-. De looptijd is 60 maanden, waarvan de eerste 3 maanden aflossingsvrij. Vanaf de vierde maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 57 maanden. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert de onderneming als Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Voldoende. De debiteur is G.J.A. Dirven t.h.o.d.n. Djonel Fashion. Vanwege de gekozen rechtsvorm van een eenmanszaak is de onderneemster hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Haar vader, J.J. Dirven geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-, gesecureerd met een derde hypothecaire inschrijving op de woning van J.J. Dirven (WOZ € 164.000,-). Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde. De huidige en toekomstige inventaris en voorraden van Djonel Fashion worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Ten slotte wordt een overlijdensrisicoverzekering op het leven van G.J.A. Dirven voor een bedrag van € 50.000,- verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

Om in het centrum van Oosterhout een kledingwinkel voor grote maten op te zetten is een startkapitaal nodig. Deze financiering is met name gericht op inventaris, marketingkosten, openingsactie, eerste voorraad en aanloopkosten. Met dit kapitaal kan Djonel Fashion opstarten en de vraag uit de markt optimaal gaan benutten.

Ondernemer

Thera Dirven (1970) is een energieke vrouw met gevoel en verstand van mode. Ze heeft jarenlange ervaring in de mode. Daar ligt haar passie. Op 16-jarige leeftijd is ze gestart in een kledingwinkel waar ze tot haar 25ste heeft gewerkt. Op 27-jarige leeftijd is ze gaan werken bij M&S-mode en daar heeft ze 18 jaar gewerkt. Vorige jaar is ze hier ontslagen wegens een reorganisatie en terecht gekomen in de WW. Deze uitkering wordt gedeeltelijk tot september 2018 uitgekeerd waardoor ze een prettige positie heeft om te starten. 

Een eigen winkel is al jaren haar droom en dit is het perfecte moment: de economie trekt aan, de kennis is er en ook de tijd om op te starten. De uitkering zal haar hierbij ondersteunen en ruimte geven in de eerste 6 maanden.

Onderneming

Thera Dirven gaat starten met Djonel Fashion (facebook). Thera heeft de unieke kans om in hartje centrum Oosterhout (NB) een winkel te starten in het volwassenen kleding segment voor de vrouw. Thera onderscheidt zich van haar concurrenten door haar specialisatie in grote maten mode. Ook hierin heb je kwalitatief mooie kleding voor een aantrekkelijke prijs. De locatie in de Nieuwstraat is goed, omdat deze rechtstreeks leidt richting het overdekte winkelcentrum Arendshof waar dagelijks veel mensen shoppen. Haar doelgroep zal dus vooral in Oosterhout en de omliggende dorpen te vinden zijn. 

Visie
Thera wil graag een modezaak opzetten in Oosterhout voor haar doelgroep. Ze wil dat de vrouw met een grotere maat naar tevredenheid kan shoppen. Over 3 jaar moet ze een begrip zijn in Oosterhout en ver daarbuiten. 

Marktinformatie
De verschillen in de moderetail worden steeds groter. Kleinere moderetailers met één of meerdere winkels zijn sterk afhankelijk van de aantrekkelijkheid van het winkelgebied waar men gevestigd is. Er is veel leegstand in de winkelgebieden, waardoor deze afhankelijkheid resulteert in een dalende omzet en een afnemende ‘zin om te ondernemen’. Grotere winkelketens pakken online retail steeds beter op. Zij hebben hard gewerkt aan het creëren van een merk met ‘online fans’ en zien dat onlinesales én aftersales winstgevender worden en een groter aandeel krijgen in de omzet. Voor zelfstandigen geldt juist dat zij meer en beter moeten samenwerken om tegenwicht te bieden aan de grote ketens. Ook moeten zij werken aan een onderscheidende formule en aan sneller wisselende collecties. 

Vestigingspunt
Het vestigingspunt is van groot belang. Circa 75% van het aantal winkels in de modebranche is gevestigd in een binnenstad, hoofdwinkelcentrum of kern verzorgend winkelcentrum van een plaats. De grote binnensteden blijven onverminderd aantrekkelijk voor dit soort aankopen. Oosterhout is actief bezig met de propositie van het winkelgebied en profileert zich als shopping stad van de regio.

Inkoop 
Er wordt ingekocht bij toonaangevende merken. Inkoop vindt plaats op basis van voororders. De onderneemster houdt deze voororders laag om gedurende het seizoen met korting extra te kunnen inkopen waardoor ze de marge op niveau houden. Veel merken hebben tegenwoordig meerdere collecties per seizoen waardoor de kleding in de winkel continu vernieuwt. Naast kleding zullen er in de winkel ook aanvullende producten worden verkocht zoals sieraden, tassen, riemen en andere snuisterijen.  

Structuur 
Djonel Fashion is in januari 2018 opgericht als eenmanszaak.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Winkelinventaris, voorraad € 21.000,-
Marketing, openingsactie € 5.500,-
Aanloopkosten € 23.500,-
Totaal en lening via Collin Crowdfund € 50.000,-

Leenbedrag: € 50.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden, waarvan de eerste 3 maanden aflossingsvrij. Vanaf de vierde maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 57 maanden.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is G.J.A. Dirven t.h.o.d.n. Djonel Fashion. Vanwege de gekozen rechtsvorm van een eenmanszaak is de onderneemster hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de onderneemster beperkt.
  • Vader J.J. Dirven geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 50.000,-, gesecureerd met een derde hypothecaire inschrijving op de woning van J.J. Dirven van € 50.000,-. De woning is voorbelast met een eerste en tweede hypotheek met een totale inschrijving van € 25.310,-. De WOZ-waarde van de woning bedraagt op dit moment € 164.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • De huidige en toekomstige inventaris en voorraden van Djonel Fashion worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van G.J.A. Dirven voor een bedrag van € 50.000,-, gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert de onderneming als Verhoogd risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de door de accountant opgestelde prognoses 2018 en 2019 van Djonel Fashion. We kwalificeren de Collin Credit Score als Voldoende.

Rentabiliteit
Voor het eerste jaar wordt een omzet verwacht van € 134.000,-. De genormaliseerde cashflow is na € 11.000,- aan privéopnames ongeveer gelijk aan de aflossingsverplichtingen. De privéonttrekking kan laag zijn, omdat onderneemster een eenvoudig leefpatroon heeft. De eerste 6 maanden krijgt de onderneemster bovendien nog een gedeeltelijke uitkering. Tevens is er in de financieringsopzet rekening gehouden met de opstartperiode. Voor het 2e jaar groeit de omzet volgens prognose door tot € 182.000,- waardoor de genormaliseerde kasstroom groeit tot € 20.000,- (score Goed). Dit is ruim toereikend voor de aflossingsverplichtingen. Aangezien het een startend bedrijf is kennen we voor de Rentabiliteit de kwalificatie Voldoende toe.

Solvabiliteit
Er is geen eigen inbreng en sprake van aanloopkosten en dus aanloopverlies. Hierdoor zal het eigen vermogen negatief zijn na jaar 1 en pas in 2019 groeien naar de geprognosticeerde 13% solvabiliteit op een balanstotaal van € 52.000,-. De met een hypothecaire inschrijving gesecureerde borgstelling van haar vader geeft hier extra comfort. Voor nu kwalificeren we de Solvabiliteit op basis van de openingsbalans en het eerste jaar op Matig.

Liquiditeit
De liquiditeit na jaar 1 is met een verwachte current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) van 1,3 Ruim voldoende. Dit komt mede doordat in de financieringsopzet rekening is gehouden met de aanloopkosten en –verliezen. Per ultimo 2019 komt de Liquiditeit volgens prognose ruim in de Excellente scores. Aangezien we met een startende onderneming te maken hebben, kwalificeren we de Liquiditeit voorzichtigheidshalve op Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Matig
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Alle investeerders krijgen eenmalig een korting van 15% op de unieke collectie van Djonel Fashion.

De waardebon zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de onderneemster.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-18288 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-02-2018 om 11:25
investeerder-47394 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-02-2018 om 11:18
investeerder-39197 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-02-2018 om 11:18
investeerder-49639 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-02-2018 om 11:14
investeerder-52127 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-02-2018 om 11:13

Ondernemer

Thera Dirven

Crowdfund Coach


Marc Kogels