28307

DOET Finance

€ 340.000  |  8,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 323
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

55 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 21-02-2018 in 8 uur volgeschreven door 323 investeerders

Samenvatting

DOET Finance is in 2015 gestart als een samenwerking tussen incassospecialist Martijn Prijs en ondernemer en automatiseringsspecialist Jordi Hagedoorn. Zij richten zich op het incasseren van vorderingen in de incassofase. Jordi en Martijn hebben de filosofie dat direct contact met de debiteur het belangrijkste is, waarbij je gebruik maakt van goede automatisering bij het incasseren. De incassospecialist moet daarin leidend zijn. Hun idee is ‘incasso is mensenwerk’. Door hun persoonlijke aanpak heeft het bedrijf hoge rendementen gerealiseerd met hun incassotrajecten voor regionaal bekende bedrijven. Dit heeft de aandacht getrokken van een Nederlands postorderbedrijf en geleid tot de aankoop van de openstaande incassovorderingen van deze partij. Hierbij is bedongen dat DOET Finance het reguliere incassotraject in de toekomst uit gaat voeren.

Financieringsbehoefte
De aangevraagde lening is voor de aankoop van een debiteurenportefeuille met een totale nominale waarde van € 1.500.000,- (exclusief kosten uitwinning) in combinatie met de upgrading van de automatisering van het incassoproces. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 340.000,-. De looptijd is 36 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8% per jaar gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
De Dun & Bradstreet score noteert een Verhoogd risico voor DOET Finance B.V. en een Laag risico voor Haagmend B.V. De Collin Credit Score komt uit op Voldoende. De debiteuren zijn Haagmend B.V. en DOET Finance B.V. Als zekerheid worden de (huidige en toekomstige) debiteuren en inventaris van beide B.V.’s verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Jordi Hagedoorn en Martijn Prijs geven ieder een persoonlijke borgstelling van € 100.000,- af. Deze borgstellingen hebben op dit moment morele waarde. Ten slotte is er een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen op het geconsolideerde niveau van Haagmend B.V. inzake een minimale geconsolideerde solvabiliteit van 30%. De over te nemen debiteurenportefeuille is al opgeschoond van debiteuren waarop geen verhaalsrecht mogelijk is.

Leendoel

De financiering wordt gevraagd voor de aankoop van een debiteurenportefeuille en het upgraden van de automatisering van het incassoproces. DOET Finance gaat deze vorderingen vervolgens incasseren. 

Ondernemer

DOET Finance B.V. is in januari 2017 opgericht door Jordi Hagedoorn.

Martijn Prijs (1977) heeft na zijn studie Nederlands Recht en daarna Beslag & Executierecht op de Open Universiteit al meer dan 15 jaar ervaring opgedaan in de incassobranche. Hij heeft in diverse rollen bij de grootste gerechtsdeurwaarderskantoren van Nederland gewerkt. Naast de operationele kant van incasso heeft hij ook ervaring in de sales. Martijn heeft een goed trackrecord opgebouwd qua incassorendement en wil nu zijn incassovisie toe gaan passen op DOET Finance: ‘de incassospecialist stuurt het incassoproces en automatisering is een hulpmiddel daarbij’. Martijn is communicatief vaardig en daarnaast commercieel en analytisch bedreven. Martijn is getrouwd en heeft drie kinderen. Martijn heeft binnen DOET Finance vooral de aandacht voor sales en operations.

Jordi Hagedoorn (1987) is na zijn studie mbo Middenkaderopleiding Bouwkunde en hbo Vastgoed & Makelaardij gaan werken voor diverse bedrijven, waardoor hij een ruime ervaring heeft opgedaan in de automatisering, online development, finance en marketing. In 2011 heeft Jordi de eenmanszaak Ximology opgericht dat online platforms, websites en webshops ontwikkelt. Jordi heeft een creatief, commercieel en strategisch instinct wat van meerwaarde is voor iedere organisatie, ongeacht de branche. Naast zijn werk is Jordi ook voorzitter van de netwerkvereniging “JONG! Nuenen”. Jordi is al elf jaar samen met zijn vriendin en sinds kort zijn ze verloofd. Jordi richt zich vooral op sales en finance binnen DOET Finance.

Onderneming

DOET Finance B.V. verzorgt debiteurenbeheer, incassodiensten, deurwaardersdiensten en internationale incasso’s. Door hun persoonlijke aanpak hebben ze voor hun klanten een hoog rendement behaald met hun incasso’s. De klanten zijn vooral MKB-bedrijven.

Historie
Martijn (als incassospecialist) en Jordi (als ondernemer en automatiseringsspecialist) zijn een aantal jaren geleden in gesprek geraakt over incasso en met name hoe het anders en beter zou kunnen. Na een uitgebreide marktstudie naar de behoefte en naar het meest geschikte incassoproduct voor het MKB, heeft dit geleid tot een aantal regionaal bekende bedrijven als klant. Deze zijn tevreden over het behaalde rendement en over de aanpak van het incassotraject. Door deze rendementen zijn ze in gesprek geraakt met een Nederlands postorderbedrijf, dat DOET Finance de openstaande debiteurenportefeuille wil verkopen en ook de reguliere incasso’s wil laten doen voor de toekomstige openstaande vorderingen. 

Marktinformatie
De markt voor deurwaarders- en incassokantoren groeit ieder jaar licht. De omzet komt echter steeds meer onder druk te staan, doordat door de groei van de economie het aantal te incasseren en beschikbare geldvorderingen afneemt. Nieuwe en veilige betaalmethoden zorgen ervoor dat er steeds minder vorderingen op de markt voorhanden zijn. Hierdoor zijn strategische keuzes in de branche belangrijk. DOET Finance richt zich op de incasso en maakt er mensenwerk van door persoonlijke aandacht.

Visie & strategie
DOET Finance vindt dat alle openstaande facturen voldaan moeten worden en dat daarbij frequent contact met de debiteur een belangrijke rol speelt. Daarom biedt DOET Finance intensieve incassotrajecten aan die gericht zijn op direct contact met de debiteur. Incassospecialisten moeten leidend zijn in de uitvoering van het incassotraject en daarbij ondersteund worden door goede en functionele automatisering die tijdwinst oplevert. Over vijf jaar wil DOET Finance bekend staan als het incassokantoor met het beste incassorendement in Brabant en willen ze in Brabant, Limburg en Zuid-Holland twee kantoren hebben, die werken volgens hun incassovisie.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop debiteurenportefeuille € 330.000,-
Upgrade automatisering incassoproces € 10.000,-
Totaal € 340.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 340.000,-

Leenbedrag: € 340.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 36 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing.
 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn DOET Finance B.V. en Haagmend B.V.
  • J. Hagedoorn geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
  • M.I.N. Prijs geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het geconsolideerd vermogen van Haagmend B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 30% of lager is.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en debiteuren van Haagmend B.V. en DOET Finance B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. De verpanding van de debiteuren geschiedt op basis van een stamakte. Met deze stamakte heeft Collin Crowdfund het recht om op basis van afgesproken risico indicatoren de debiteurenlijsten op te vragen en de actuele waarde van de debiteuren vast te stellen en wanneer nodig uit te winnen. Dit betekent dat de waarde van de debiteurenverpanding pas van toepassing is als de debiteurenlijsten daadwerkelijk worden geregistreerd.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert DOET Finance B.V. als Verhoogd risico. Haagmend B.V. kwalificeert Dun & Bradstreet als Laag risico. Voor deze aanvraag wordt de score Verhoogd risico gehanteerd. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op prognoses voor 2018 tot en met 2020. Deze prognoses zijn onderbouwd door de accountant met gebruik van de interne cijfers tot en met november 2017. Daarnaast is de aangeleverde prognose behoudend ingezet, omdat er in relatie tot de financiering alleen gekeken is of deze past bij de opbrengsten uit de aan te kopen portefeuille. Hier is de verwachte verdere groei van het bedrijf bij andere klanten niet in meegenomen. De Collin Credit Score wordt gekwalificeerd als Voldoende.

Rentabiliteit
De prognosecijfers voor de jaren 2018 tot en met 2020 zijn gebaseerd op het in drie jaar tijd uitlopen van de nu gekochte debiteurenvorderingen pro rato met de inning daarvan. Er is in de voorzichtige prognoses nog geen rekening gehouden met nieuwe reguliere omzet van bestaande en nieuwe klanten. Dit betekent dat de omzet voor 2018 wordt begroot op € 418.000,- en in 2019 op € 433.000,- en na alle kosten en de reguliere aflossing van de lening blijft er in 2018 een cashflowoverschot van € 137.000,- en in 2019 van € 77.000,-. Dit correspondeert met een score Excellent. Gezien het feit dat we hier met een relatief jong bedrijf te maken hebben en uitgaan van prognoses, wordt de totaalscore voor de Rentabiliteit vastgesteld op Voldoende.

Solvabiliteit
Ultimo boekjaar 2018 wordt een solvabiliteit verwacht van 25% bij een balanstotaal van € 389.000,- en een eigen vermogen van € 101.000,- (score Voldoende). In het boekjaar 2019 stijgt de solvabiliteit naar verwachting naar 40% bij een balanstotaal van € 351.000,- (eigen vermogen is € 142.000,-). Dit correspondeert met een score Goed. Gezien het feit dat we hier met een relatief jong bedrijf te maken hebben en we uitgaan van prognoses, wordt de totaalscore voor de Solvabiliteit vastgesteld op Voldoende.

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) komt volgens de verwachting in 2018 uit op 2,1 (score Excellent) en voor 2019 volgens de verwachting op 1,5 (score Excellent). De score voor de Liquiditeit wordt derhalve vastgesteld op Voldoende, daar we uitgaan van prognoses.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-38824 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-02-2018 om 18:37
investeerder-46348 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
21-02-2018 om 18:25
investeerder-50818 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
21-02-2018 om 18:14
investeerder-29696 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-02-2018 om 18:08
investeerder-27301 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-02-2018 om 18:07

Ondernemer
Martijn Prijs
Jordi Hagedoorn

Crowdfund Coach


Jeroen Poort