35973

Dolfijn kinderopvang Buitenschoolse Opvang

€ 65.000  |  8,5% rente  |  36 maanden  Investeerders: 146
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 27-03-2020 in 1 uur volgeschreven door 146 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Dolfijn kinderopvang – Buitenschoolse Opvang
Sector Gezondheid
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Herfinanciering
Datum van oprichting 07-06-2006
Website www.dolfijn-kinderopvang.nl

Leendoel

Onderneemster Miranda Geelen exploiteert Dolfijn kinderopvang – Buitenschoolse Opvang, een kinderopvang in Urmond. Het bestaande pand (combinatie van wonen en bedrijfspand) gaat geherfinancierd worden. De totale herfinanciering bedraagt € 410.000,- waarbij ING bank een groot deel daarvan financiert in privé. Er wordt een lineaire lening van € 65.000,- verstrekt met een looptijd van 36 maanden en een vaste rente van 8,5% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Herfinanciering € 410.000
Totaal € 410.000
ING Bank € 345.000
Collin Direct € 65.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteur voor de financiering is mevrouw M.M.C. Geelen handelend onder de naam Dolfijn kinderopvang – Buitenschoolse Opvang. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Dolfijn kinderopvang – Buitenschoolse Opvang worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Dolfijn kinderopvang – Buitenschoolse Opvang is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Dolfijn kinderopvang – Buitenschoolse Opvang. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Invloed Coronavirus
De kinderdagverblijven/buitenschoolse opvang zijn momenteel “gewoon” open voor de opvang van kinderen van ouders met een vitaal beroep. Daarbij komt dat de overheid, in eerste instantie t/m 6 april, heeft aangegeven alle opvangkosten voor ouders te betalen. De opvangcentra sturen gewoon de facturen naar de ouders en de maandbedragen worden automatisch geïncasseerd. Ouders krijgen de reguliere kinderopvangtoeslag via de overheid plus een aanvulling (tot de hoogte van de daadwerkelijke factuur van het opvangcentrum/bso). Dus voor de korte termijn zijn er geen negatieve effecten te verwachten. Voor de langere termijn zou een mogelijke recessie en dientengevolge oplopende werkloosheid kunnen leiden tot een afname van de vraag naar opvang. Mocht er daadwerkelijk een recessie komen dan is een mogelijke terugval afhankelijk van meerdere factoren (o.a. mate van regionale werkloosheid en ingrijpen overheid). Ervaringen uit de kredietcrisis van ca. 10 jaar geleden wijzen uit dat de terugloop geleidelijk gaat en veelal op te vangen is met het reduceren van de personele inzet. Doordat onderneemster zelf meewerkt kan zij haar eigen inzet verruimen.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2018-2019 

Activa

  2018 2019
Vaste activa € 89.000 € 88.000
Vlottende activa € 0 € 0
Overige vlottende activa € 1.000 € 0
Totaal € 90.000 € 88.000

Passiva

  2018 2019
Eigen vermogen € 18.000 € 33.000
Langlopende schulden € 45.000 € 36.000
Kortlopende schulden € 27.000 € 19.000
Totaal € 90.000 € 88.000

Winst- en verliesrekening 2019

Omzet € 284.000  
Bruto winst € 284.000  
Kosten € 147.000  
Resultaat € 137.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-50128 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-03-2020 om 11:15
investeerder-99289 heeft € 100 geïnvesteerd.
27-03-2020 om 11:14
investeerder-109806 heeft € 200 geïnvesteerd.
27-03-2020 om 11:14
investeerder-87833 heeft € 500 geïnvesteerd.
27-03-2020 om 11:14
investeerder-108238 heeft € 100 geïnvesteerd.
27-03-2020 om 11:14

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders