32614

Doloris

€ 130.000  |  8,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 129
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 12-07-2019 in 1 uur volgeschreven door 129 investeerders

Samenvatting

Joep van Gorp, eigenaar van Qanvas, is een cultureel ondernemer die in de afgelopen 6 jaar verschillende evenementen heeft georganiseerd, artiesten heeft begeleid en nu zijn droom realiseert: het creatieve complex Doloris, een surrealistisch doolhof met daar bovenop een gigantische rooftopbar. Dit unieke project is een crossover tussen kunst, cultuur, leisure en horeca. In aanvulling op het complex en om antwoord te geven op de vraag uit de markt ontwikkelt Doloris een multifunctionele evenementenruimte met prachtig uitzicht over de Tilburgse binnenstad. De ruimte is in te zetten voor vergaderingen, workshops, (bedrijfs)feesten en publieksprogrammering tot 175 personen. 

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 130.000,-. De looptijd is 48 maanden waarvan de eerste 3 maanden aflossingsvrij. Vanaf de vierde maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 45 maanden. De rente bedraagt 8% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Doloris B.V. als Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Ruim Voldoende. De debiteuren zijn Qanvas Holding B.V. en Doloris B.V.

Zekerheden en voorwaarden

  • Ondernemer Joep van Gorp geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 65.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment voornamelijk morele waarde, waarbij we de waarde van de deelneming in Doloris Horeca B.V. niet mee hebben gewaardeerd.
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van Joep van Gorp voor een bedrag van minimaal € 100.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De (huidige en toekomstige roerende zaken in de evenementenruimte van Doloris BV worden in eerste verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Rabobank heeft voor deze specifieke investeringen een vrijgave pandrecht afgegeven.

Video Pitch

Leendoel

De lening dient voor de investeringskosten van de evenementenruimte van Doloris. € 60.000 van de financiering wordt geïnvesteerd om de ruimte bouwklaar te maken, € 20.000 om de ruimte te decoreren en € 30.000 in technische installaties. Het resterende budget is gereserveerd voor onvoorziene kosten.

Ondernemer

Joep van Gorp (1992) ontwikkelt vanuit Qanvas sinds 2012 bijzondere belevingen, die uiteen lopen van evenementen, artiesten en nu ook een vaste locatie. Eigen concepten als Aus Berlin, Sofa Sessies en Machinekamer boekten succes. Aanvullend daarop heeft Joep van Gorp ondersteund bij zakelijke en publieksevenementen voor opdrachtgevers als Rabobank, ASN Bank, Gemeente Tilburg, Mundial en Extrema. 

Joep van Gorp staat bekend om zijn gedreven passie, vooruitstrevende visie, het maken van unieke verbindingen en hij is creatief in het bedenken van oplossingen. “Al sinds mijn start als ondernemer had ik dat gekke idee om een niet-te-omschrijven kunstdoolhof naar Nederland te brengen. Ik ben daarom bijzonder trots dat we dit met een klein, jong, maar ontzettend sterk team hebben gerealiseerd en kijk uit naar de komende jaren.”
 

Onderneming

Qanvas Holding B.V. heeft Doloris B.V. opgericht en is 100% aandeelhouder. De doelgroep van Doloris laat zich in tien verschillende profielen samenvatten, wat varieert van ‘cultuurliefhebber’, ‘ondernemer’ tot ‘attractiefanaat’. De doelstelling van Doloris was om tot en met mei 4.000 kaarten te verkopen, inmiddels zijn er meer dan 12.500 kaarten verkocht. 

“What we believe, creates the kind of world we are in. Let me show you that not everything is as it seems. Break through routine thinking and experience a new perception of the world. What I have created is the environment in which you can slow down, be in the moment and explore your own story and secret.”- Doloris 

Missie
Doloris zal de betekening van ‘totaalbeleving’ naar een hoger niveau tillen en geeft een life changing experience aan haar bezoekers door op het hoogste niveau te spelen met emoties.

Visie
Onze wereld heeft een plek nodig waar mensen op een speelse manier hun zintuigen aanscherpen en waar ze de kans hebben om nieuwe inzichten te verkrijgen. Plaatsen die impulsen creëren, om iets te leren over zichzelf en bewust te worden van de vele aspecten in het leven van zichzelf én hun omgeving. Doloris Meta Maze is zo’n plek. Een esthetische ruimte waarin je ondergedompeld wordt, van de oude bekende wereld naar een nieuwe onbekende wereld. 

Positionering in markt
De combinatie van de evenementenruimte met Doloris Meta Maze is uniek en zal voor veel traffic zorgen. Aanvullend daarop is de ruimte geschikt voor meerdere doeleinden, zoals workshops en publieksprogramma’s, waardoor de ruimte een stevige vulling kan realiseren. Tilburg is veel ruimtes rijk waarin overlegd kan worden, daarom is de USP het unieke uitzicht over het centrum en de plaatsing in één van de drie meest spraakmakende projecten van Tilburg in 2019. 

Juridische structuur

Doloris Horeca B.V. exploiteert de schitterende rooftopbar op het dak van het gebouw met een mooie binnenruimte voor lunch en diner en een schitterend zonneterras met uitzicht op de stad. De mede-ondernemers hierin zijn ervaren horeca ondernemers in Tilburg. Doloris B.V. en Doloris Horeca B.V. opereren dus afzonderlijk van elkaar, maar versterken op deze manier wel hun aantrekkingskracht.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Bouwklaar maken ruimte € 60.000,-
Decoreren ruimte € 20.000,-
Technische installaties € 30.000,-
Kosten/onvoorzien € 20.000,-
Totaal € 130.000,-
Lening via Collin Crowdfund

€ 130.000,-

Leenbedrag: € 130.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 48 maanden, waarvan de eerste 3 maanden aflossingsvrij.

Voor het project is fors geïnvesteerd (> 1 miljoen), hiervoor zijn grote subsidies (Gemeente Tilburg en Brabant C), leningen met gunstige condities en uitgestelde aflossingen (Brabant C, Rabobank en Leisure ontwikkelfonds Brabant) en sponsorbedragen verkregen.
 

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Qanvas Holding B.V. en Doloris B.V.
  • Ondernemer Joep van Gorp geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 65.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment voornamelijk morele waarde, waarbij we de waarde van de deelneming in Doloris Horeca B.V. niet mee hebben gewaardeerd.
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van Joep van Gorp voor een bedrag van minimaal € 100.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De huidige en toekomstige roerende zaken in de evenementenruimte van Doloris B.V. (alles behalve de barinstallaties) worden in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Rabobank heeft voor deze specifieke investeringen een vrijgave pandrecht afgegeven.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Qanvas Holding B.V. is Laag risico. Voor Doloris B.V. is dit Verhoogd Risico.
Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de prognoses voor de eerste drie jaren. De overall score is Ruim Voldoende

Rentabiliteit
Het verdienmodel van Doloris is onderverdeeld in een aantal delen. De belangrijkste inkomstenbron is de kaartverkoop welke de eerste vier weken na opening zeer voorspoedig is verlopen met ca. 10.000 kaarten op een target van 25.000 kaarten voor het eerste jaar. De piek van de kaartverkoop wordt vanaf november en de volgende wintermaanden verwacht. Daarnaast worden de activiteiten in de te realiseren evenementenruimte een belangrijke inkomstenbron middels business clubs, workshops, evenementen etc. (die ook de kaartverkoop weer stimuleren). Tenslotte is er nog de merchandise rondom het merk Doloris. De verwachte totaalomzet voor het eerste jaar bedraagt € 862.000,- met een fors cashflowoverschot van ca. € 180.000,-. Dit mede doordat er het eerste jaar nog maar zeer beperkte aflossingen zijn. Naar verwachting zal de omzet verder groeien tot € 1.100.000,- in het tweede jaar en € 1.200.000,- in het derde jaar waarbij het geprognosticeerde overschot in de operationele cashflow steeds ruim toereikend is voor de aflossingsverplichtingen waardoor er dus sprake is van een flinke remweg bij tegenvallende omzetten. Eventueel resultaat uit deelneming in de horeca-activiteiten van de rooftopbar zijn niet meegerekend. De Rentabiliteit kwalificeren we als Ruim voldoende.

Solvabiliteit
De ondernemer heeft zeer veel mensen en instanties enthousiast gekregen, waardoor er veel subsidies zijn ontvangen en toegezegd. Na volledige realisatie van alle details en de goedkeuringen van de verstrekkende instanties worden deze subsidies tot het eigen vermogen gerekend en zal de solvabiliteit excellent zijn. Uiteraard staan hier wel veel investeringen in een huurpand tegenover aan de activakant. Daarom kwalificeren we de Solvabiliteit als Ruim voldoende.

Liquiditeit
Op de balans per mei 2019 is de current ratio matig omdat er veel vooruit ontvangen subsidies nog onder de kortlopende schulden zijn geboekt. Uiteindelijk worden deze omgezet en zal de liquiditeitsratio fors verbeteren. Na verstrekking van deze financiering is er voor alle investeringsplannen voldoende liquiditeit. De Liquiditeit kwalificeren we als Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim Voldoende
Solvabiliteit: Ruim Voldoende
Liquiditeit: Voldoende 
Overall: Ruim Voldoende

Extra beloning

We geven geïnteresseerden graag een extra motivatie om te investeren. Hieronder staan de investeringsniveaus met extra beloningen:
Vanaf € 1.000,- een bezoek aan Doloris Meta Maze voor 2 personen
Vanaf € 2.000, – een uitnodiging voor de opening van de evenementenruimte in september 2019.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-22906 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-07-2019 om 10:18
investeerder-58659 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-07-2019 om 10:18
investeerder-75033 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
12-07-2019 om 10:17
investeerder-13522 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
12-07-2019 om 10:17
investeerder-7769 heeft € 500 geïnvesteerd.
12-07-2019 om 10:17

Reacties

Investeerder – 33773
12-07-2019 13:52
Het succesverhaal Doloris zit dus naar ik begrijp in twee BV´s, waarvan de “horeca”-BV slechts voor 33% onder “onze” debiteur hangt. Kunnen jullie bevestigen dat de cijfers die worden genoemd zijn van de BV die “onze” debiteur wordt? En tevens dat het merchandisinggebeuren wat specifiek wordt aangehaald volledig in deze BV valt?

Collin Crowdfund
12-07-2019 14:02
Beste investeerder,

Hartelijk dank voor uw vraag.

Zoals u in de pitch kunt zien onder het kopje ‘Structuur’ zijn er inderdaad twee aparte entiteiten onder Qanvas Holding B.V.: Doloris B.V. en Doloris Horeca B.V. (waarvan Qanvas Holding B.V. voor 1/3 eigenaar is). Doloris Horeca B.V. exploiteert de rooftopbar en handelt dus afzonderlijk van Doloris B.V. Wel hebben deze twee entiteiten een goede aantrekkingskracht op elkaar.

Aangezien Doloris B.V. en Qanvas Holding B.V. de debiteuren zijn van de Collin lening, zijn enkel de cijfers van deze twee entiteiten meegenomen in de pitch. Ook de evenementenruimte die ontwikkeld gaat worden zal door Doloris B.V. geëxploiteerd worden.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Ondernemer

Joep van Gorp

Crowdfund Coach


Marc Kogels