40442

Dorost

€ 25.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 68
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 25-08-2021 in 1 uur volgeschreven door 68 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Dorost
Sector IT
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Werkkapitaal/Opstartkosten
Datum van oprichting 02-03-2021

Leendoel

Dorost, opgericht door Amin Dorstanian, biedt een SaaS platform voor ondernemingen waarbij er gebruik gemaakt wordt van AI (Artificial Intelligence) om problemen aan te pakken. Er wordt een kennisbank geboden om praktische Machine Learning problemen beschikbaar te maken voor diverse bedrijven. De ondernemer is op zoek naar werkkapitaal voor de opstart van de onderneming. De financiering zal aangewend worden voor de aanschaf van hardware, marketing en de kosten die bij Google cloud services worden gevraagd.

Er wordt een lineaire lening van € 25.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 7,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Hardware € 3.000
Marketing € 10.000
Werkkapitaal € 12.000
Totaal € 25.000
Collin Direct € 25.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de heer A. Dorostanian handelend onder de naam Dorost. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijkheid beperkt zich momenteel tot de overwaarde op het appartement.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 25.000,- op het appartement aan de Osdorper Ban 785 te Amsterdam (kadastraal bekend als sectie I, complexaanduiding 4486, appartementsindex 45 te Sloten Noord-Holland) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 355.000,- en openstaande schuld van € 348.000,-. Op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 18-03-2021 heeft het appartement een marktwaarde van € 385.000,-.
  • Mevrouw S. Raghib (partner) geeft een persoonlijke borgstelling ter hoogte van € 25.000,- af ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. De waarde van de borgstelling beperkt zich momenteel tot de overwaarde op het appartement.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Dorost is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de prognose cijfers van Dorost. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Invloed corona
De ondernemer verwacht geen negatieve invloed te ervaren inzake de coronapandemie. De afgelopen jaren is de vraag naar data-analisten enkel toegenomen. 

Jaarcijfers

Openingsbalans

Activa

  Openingsbalans
Vaste activa € 3.000
Vlottende activa € –
Overige vlottende activa € 22.000
Totaal € 25.000

Passiva

  Openingsbalans
Eigen vermogen € –
Langlopende schulden € 20.000
Kortlopende schulden € 5.000
Totaal € 25.000

Winst- en verliesrekening prognose 2021

Omzet € 72.000  
Bruto winst € 72.000  
Kosten

€ 12.000

 
Resultaat € 60.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-95620 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
25-08-2021 om 14:14
investeerder-53869 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-08-2021 om 14:12
investeerder-225727 heeft € 100 geïnvesteerd.
25-08-2021 om 14:11
investeerder-238086 heeft € 100 geïnvesteerd.
25-08-2021 om 14:10
investeerder-272676 heeft € 500 geïnvesteerd.
25-08-2021 om 14:10

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders