31860

Dovox B.V.

€ 150.000  |  9,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 100
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Ruim voldoende
Deze leningaanvraag is op 19-07-2019 in 1 uur volgeschreven door 100 investeerders

Samenvatting

Dovox produceert huishoudelijke (niet elektrische) gebruiksartikelen. Het betreffen producten die het leven van de consument in en rond het huis gemakkelijker maken en verkrijgbaar zijn voor een lage prijs, zonder in te leveren op kwaliteit en eisen van de wetgever. Jarenlange ervaring op het gebied van productie, vormgeving, distributie, logistiek en het vinden van de juiste (internationale) in- en verkoopkanalen vormen de basis voor een professionele en betrouwbare samenwerking met de partners van Dovox om de consument optimaal te voorzien van huishoudelijke gebruiksartikelen.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 700.000,- voor de groei van de onderneming (werkkapitaal en aanschaf mallen). Hiervan wordt € 400.000,- gedaan door ABC-factoring. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding bedraagt € 300.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 9% gedurende de gehele looptijd.

Risico
De Dun & Bradstreet score is Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Ruim Voldoende. De volgende zekerheden en voorwaarden zijn van toepassing:

 • De debiteuren zijn Dovox B.V. en Portet B.V.
 • De heer J. Donders en mevrouw J. Donders-Vogelenzang geven gezamenlijk een persoonlijke borgstelling af voor € 200.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment grotendeels morele waarde op basis van de huidige vermogenspositie van de heer en mevrouw Donders en de overige afgegeven borgstellingen.
 • De heer J. Donders en mevrouw J. Donders-Vogelenzang geven een negatieve hypotheekverklaring af op het huidige woonhuis. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis aan de Eikslaan 6 te Harmelen wordt afgesloten zonder toestemming van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding. Op dit moment is er sprake van een beperkte overwaarde op het onderpand. Tevens verklaren zijn dat er binnen de bestaande hypothecaire inschrijvingen geen nieuwe financieringen zullen worden opgenomen zonder toestemming van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Dit betekent dat er geen onttrekkingen aan het geconsolideerde vermogen van Dovox B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 50% of lager is. 
 • De door de aandeelhouders verstrekte leningen van in totaal € 60.000,- worden t/m 31-12-2021 achtergesteld ten behoeve van de investeerders. Gedurende deze looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente ter hoogte van 12% wordt wel betaald.
 • Ten behoeve van de leningen wordt de bestaande gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering van € 500.000,- het leven van de heer J. Donders in tweede rang verpand. Deze is minimaal gelijk aan de looptijd van de leningen. Deze verzekering wordt verpand aan de investeerders.
 • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad en intellectueel eigendom van Dovox B.V. wordt in tweede rang verpand aan de investeerders.

Gesplitste funding Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding
De financieringsaanvraag wordt voor € 150.000,- gefinancierd via Collin Crowdfund en voor € 150.000,- via zusterplatform Knab Crowdfunding, met wie Collin een samenwerkingsovereenkomst heeft. De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen. Voor beide aanvragen geldt eenzelfde rentepercentage, looptijd en zekerheidspositie. Zowel de lening via Collin Crowdfund als de lening via Knab Crowdfunding wordt rentedragend 14 dagen nadat beide leningen volledig zijn gefund. Om maximaal gebruik te maken van de samenwerking zal op beide platformen de financieringsaanvraag worden opengezet en creëren we zogenaamde communicerende vaten door de mogelijkheid open te houden de hoogte van de leenbedragen bij beide platformen te kunnen verhogen respectievelijk verlagen naar aanleiding van het verloop van de funding op beide platformen. Hiermee maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden om een succesvolle funding te realiseren.

Leendoel

De financiering zal worden aangewend voor werkkapitaal om de sterke groei te financieren en voor de aanschaf van nieuwe mallen.

Ondernemer

Jurgen Donders (52) en Joanne Donders (48) zijn beiden universitair geschoold. Joanne heeft na haar studie Bedrijfskunde diverse functies gehad in de marketing bij grote internationale bedrijven. Jurgen is na zijn studie aan de Nyenrode Business Universiteit in 1992 gestart met Zendac (voorganger van Dovox). Deze onderneming heeft hij geleid tot 2012. In dat jaar is Zendac failliet gegaan door de ondergang van Schlecker Duitsland (Schlecker Duitsland was één van de grootste klanten). In 2013 zijn Joanne en Jurgen samen Dovox B.V. gestart, waarbij Joanne zich richt op de marketing en personeelszaken en Jurgen verantwoordelijk is voor de in- en verkoop.

Onderneming

Dovox B.V. is in 2013 opgericht met de jarenlange kennis en ervaring die de ondernemers hadden opgedaan vanuit de onderneming Zendac. De loyaliteit van de leveranciers en afnemers aan de ondernemers is groot. Dit blijkt uit het feit dat veel relaties uit de Zendac periode nu ook weer samenwerken met Dovox. Bij Dovox B.V. is meer de differentiatie aangebracht in klanten en landen. De afgelopen jaren zijn zeer veel positieve ervaring opgedaan bij grote leveringen aan Action, Zeeman, Norma Duitsland, Landi Zwitserland, BIM Marokko etc. en door 99,99% leveringsperformance is er enorm veel goodwill en loyaliteit bij grote retailers opgebouwd. De onderneming is sterk volwassen geworden, hetgeen een prestatie op zich is.

Dovox produceert huishoudelijke (niet-elektrische) gebruiksartikelen. Het productenaanbod van Dovox bestaat uit vier productgroepen:

 • Humidity & Icecare: ontvochtigingsproducten voor in de auto, boot, caravan, badkamer, woonkamer, kast, verhuisdoos en in de kelder.
 • Scent Experience: producten die het huis, toilet, kledingkast, auto, boot en caravan langdurig een aangename geur geven. Dovox werkt uitsluitend met luxe geuren en parfums.
 • Laundry Care: producten die wassen & drogen gemakkelijker, frisser en veiliger maken.
 • Cleaning: schoonmaakproducten die het reinigen gemakkelijk maken.

Ook produceert Dovox op wens van de klant voor private labels. Dovox werkt vanuit een centraal kantoor in Utrecht en een productie- en distributiecentrum in Ede. Door de ervaringen met Schlecker heeft Dovox het beleid dat één afnemer niet verantwoordelijk mag zijn voor meer dan 10% van de omzet. Daarmee kan het wegvallen van een afnemer beter worden opgevangen. Om dit te optimaliseren wordt er met een schil van flexibel personeel gewerkt.

Missie
Dovox produceert en verkoopt schoonmaakproducten en huishoudelijke niet-elektrische gebruiksartikelen. Producten die het leven van de consument in en rond het huis gemakkelijker maken. Een van de speerpunten is het bieden van een goede prijs-kwaliteitverhouding. De producten moeten financieel bereikbaar zijn voor iedere consument. 

Visie 
Dovox wil dat tussen nu en tien jaar minimaal 3% van de Europese huishoudens en/of consumenten haar producten regelmatig gebruikt. Om dit te bereiken is een salesnetwerk opgebouwd van Europese verkoopagenten en retailers. Verder staat innovatie op één. Daarnaast worden jaarlijks nieuwe producten ontwikkeld binnen de vier focusgebieden: Humidity & Icecare, Laundry Care, Scent Experience en Cleaning.

Markt
De markt is op dit moment groot. Iedereen die behoefte heeft aan ontvochtigings- of schoonmaakproducten kan de artikelen van Dovox gebruiken. Momenteel is het afzetgebied de Benelux, Zwitserland, Duitsland, Oostenrijk, Slowakije, Frankrijk, Polen en Marokko. Er zijn inmiddels gesprekken om de producten ook in andere landen binnen Europa te gaan verkopen (o.a. Italië). De afnemende partijen betreffen met name grote retailketens.

Onderscheidend vermogen/concurrentiepositie
Het onderscheidend vermogen van Dovox is haar innovatiekracht. Binnen de branche is innovatie beperkt, echter probeert Dovox continu nieuwe producten en/of gebruiksmogelijkheden van bestaande producten te ontwikkelen. Zoals reeds vermeld bestaat het assortiment uit vier productgroepen: 

 • Humidity & Icecare: Dovox is de enige en sterkste producent in de Benelux met verdere groeikansen in de EU.
 • Scent Experience: door de unieke zelf ontwikkelde producten, zijn ze de enige in zijn soort en kunnen ze hierin naast marge ook sterk in omzet groeien.
 • Laundry Care: cost leading in combinatie met topkwaliteit en daardoor enorme groeikansen.
 • Cleaning: service producten, maar sterk ondersteunend aan de andere productgroepen.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aanschaf mallen € 50.000,-
Werkkapitaal/groeifinanciering € 650.000,-
Totaal € 700.000,-
ABC-factoring € 400.000,-
Lening via Knab Crowdfunding € 150.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 150.000,-

Leenbedrag: € 150.000,-
Rente 9%
Looptijd: 60 maanden

Bestaande financieringen
In maart 2018 heeft Dovox B.V. een eerste crowdfundcampagne via Knab Crowdfunding succesvol afgerond voor een leenbedrag van € 500.000,- met een rente van 8,0% en een looptijd van 60 maanden. De restantschuld per 1-7-2019 bedraagt € 375.000,05. Alle maandtermijnen zijn tot dusverre correct nagekomen. Voor deze lening is een persoonlijke borgstelling afgegeven door de heer J. Donders en mevrouw J. Donders-Volgelenzang ter hoogte van € 250.000,-. Tevens zijn de voorraad, inventaris en het intellectuele eigendom verpand ten behoeve van de investeerders.

Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van factoring via ABC Finance met de debiteurenportefeuille als zekerheid. De debiteuren worden voorgefinancierd door ABC Finance (factoring). Van het benodigde werkkapitaal wordt € 400.000,- d.m.v. een verhoging van de limiet bij ABC ingeregeld. Naast de debiteurenverpanding is er ook een borgstelling afgegeven door de ondernemers ter hoogte van € 80.000,-. Naast de achtergestelde leningen van in totaal € 60.000,- zijn er geen andere financieringen aanwezig binnen Dovox B.V. De ondernemers hebben zich in privé borg gesteld voor het bedrag te hoogte van € 60.000,-.

Risico

De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen op een totale financiering van € 300.000,-.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Dovox B.V. en Portet B.V.
 • De heer J. Donders en mevrouw J. Donders-Vogelenzang geven gezamenlijk een persoonlijke borgstelling af voor € 200.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment grotendeels morele waarde op basis van de huidige vermogenspositie van de heer en mevrouw Donders en de overige afgegeven borgstellingen.
 • De heer J. Donders en mevrouw J. Donders-Vogelenzang geven een negatieve hypotheekverklaring af op het huidige woonhuis. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op het woonhuis aan de Eikslaan 6 te Harmelen wordt afgesloten zonder toestemming van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding. Op dit moment is er sprake van een beperkte overwaarde op het onderpand. Tevens verklaren zijn dat er binnen de bestaande hypothecaire inschrijvingen geen nieuwe financieringen zullen worden opgenomen zonder toestemming van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Dit betekent dat er geen onttrekkingen aan het geconsolideerde vermogen van Dovox B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 50% of lager is. 
 • De door de aandeelhouders verstrekte leningen van in totaal € 60.000,- worden t/m 31-12-2021 achtergesteld ten behoeve van de investeerders. Gedurende deze looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente ter hoogte van 12% wordt wel betaald.
 • Ten behoeve van de leningen wordt de bestaande gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekering van € 500.000,- het leven van de heer J. Donders in tweede rang verpand. Deze is minimaal gelijk aan de looptijd van de leningen. Deze verzekering wordt verpand aan de investeerders.
 • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad en intellectueel eigendom van Dovox B.V. wordt in tweede rang verpand aan de investeerders.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert Dovox B.V. als Verhoogd risico. Portet B.V. wordt door Dun & Bradstreet gekwalificeerd met de score Laag risico. Wij hanteren voor deze aanvraag de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de conceptcijfers 2018 en de prognoses 2019 en 2020. De overall Collin Credit Score is Ruim Voldoende.
In 2013 is Jurgen Donders betrokken geweest bij het faillissement van de Zendac groep. Hiervan was hij eigenaar en bestuurder. Dit faillissement is inmiddels afgesloten. Uit de verkregen informatie blijkt dat hem geen verwijtbare handelingen verweten worden, zodat voor deze leningaanvraag er op basis van dat faillissement geen hoger risico aanwezig is dan nu ingeschat.

Rentabiliteit
De gerealiseerde omzet over 2018 was € 3.101.000,- (2017 € 2.114.000,-). Voor 2018 was een omzet van € 3.039.000,- geprognosticeerd. Door het samenvoegen van de productielocaties zijn er eenmalige kosten geweest, waardoor de winst over 2018 lager uitgevallen is dan geprognosticeerd ( € 21.000,- vs € 215.000,-). Door deze samenvoeging daalt de kostenstructuur, zodat de verwachting is dat in 2019 de nettowinst zal uitkomen op € 206.000,- (geprognosticeerde omzet € 4.000.000,-) en in 2020 verder stijgen naar € 412.000,- bij een geprognosticeerde omzet van € 5.000.000,-.
De score voor de Rentabiliteit baseren wij op de gerealiseerde cijfers van 2018 en waarderen wij op Goed.

Solvabiliteit
Het eigen vermogen bedroeg per ultimo 2018 € 250.000,- op een balanstotaal van € 1.769.000,-. Het risicodragend vermogen (inclusief achtergestelde lening ter hoogte van € 60.000,-) bedroeg € 310.000,- wat overeenkomstig is met een solvabiliteitspercentage van 17,5%. Op basis van de prognoses zal de solvabiliteit in 2019 stijgen naar 29% en in 2020 verder stijgen tot 54%.
De score voor de Solvabiliteit baseren wij op de gerealiseerde cijfers 2018 en wij kwalificeren de Solvabiliteit op Voldoende.

Liquiditeit
De liquiditeitspositie was in het boekjaar 2018 op basis van een current ratio (verhouding tussen vlottende activa en vlottende passiva) van 1,3 ruim toereikend om aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. Voor 2019 en 2020 wordt een verdere verruiming van de liquiditeit geprognosticeerd.
Op basis van de gerealiseerde liquiditeitspositie per ultimo 2018 bepalen wij de score voor Liquiditeit op Voldoende. 

Samenvattend
Rentabiliteit: Goed
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

 • Alle Collin investeerders die € 500,- investeren ontvangen een Alefia huisparfum pakket ter waarde van € 25,-.
 • Alle Collin investeerders die € 1.000,- of meer investeren ontvangen een Alefia huisparfum pakket ter waarde van € 25,- en een Lafita anti-vocht pakket ter waarde van € 25,-.

De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.
Door aanspraak te maken op deze beloning zal uw anonimiteit opgeheven worden in verband met de benodigde adresgegevens voor de fysieke verzending.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-67292 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-07-2019 om 10:08
investeerder-46327 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-07-2019 om 10:07
investeerder-27117 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-07-2019 om 10:07
investeerder-77656 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-07-2019 om 10:06
investeerder-31132 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-07-2019 om 10:06

Reacties

Investeerder – 33773
19-07-2019 13:23
Ik lees dat de heer en mevrouw Donders nog andere borgstellingen hebben afgegeven. Hoe hoog zijn deze en met betrekking tot welke activiteiten zijn deze afgegeven? Wat is de rangorde van de andere borgstellingen ten opzichte van de borgstellingen die worden afgegeven voor deze financiering?

Collin Crowdfund
19-07-2019 13:32
Beste investeerder,

Bedankt voor uw vraag.

Zoals u in de pitch kunt lezen zijn er inderdaad andere borgstellingen afgegeven. Er is een gezamenlijke persoonlijke borgstelling ter hoogte van € 250.000,- afgegeven door de heer en mevrouw Donders ten behoeve van de eerste crowdfundcampagne via Knab Crowdfunding. Daarnaast is er ook een borgstelling ter hoogte van € 80.000,- afgegeven ten behoeve van de factoring via ABC Finance en een borgstelling ter hoogte van € 60.000,- afgegeven ten behoeve van de achtergestelde leningen van in totaal € 60.000,-.

Bij borgstellingen is er nooit sprake van een rangorde.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Investeerder – 33773
19-07-2019 13:23
Zijn bij het faillissement van de Zendac-groep (de onderneming van de heer Donders die in 2013 failliet ging) alle schuldeisers volledig betaald? Zo nee, in hoeverre zijn schuldeisers betaald?

Collin Crowdfund
19-07-2019 13:33
Beste investeerder,

Bedankt voor uw vraag.

Wij vragen altijd aan de ondernemer of er sprake is geweest van een faillissement en indien hiervan sprake is geweest vragen wij om een toelichting en checken die op basis van de verslaglegging door de curator. In de pitch vermelden wij ook dat er sprake is geweest van een eerder faillissement en dat er geen sprake is geweest van verwijtbaar handelen door de bestuurder. Dit vinden wij relevant voor de beoordeling en hebben wij dus ook zo gedeeld in de pitch.

Met vriendelijke groet,

Collin Crowdfund

Ondernemer

Jurgen Donders

Joanne Donders

Crowdfund Coach


Erwin Trapman