16347

DROOM! Beuningen

€ 250.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 174
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

25 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 9-11-2015 in 4 uur volgeschreven door 174 investeerders

Samenvatting

DROOM! is een startup in Beuningen met een bewezen concept en missie. Een missie om iedereen te laten werken met zijn of haar talent, zodat je het beste uit jezelf haalt. DROOM! gelooft dat je een organisatie kan bouwen die midden in de samenleving staat en arbeidsparticipatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een natuurlijk onderdeel van onze samenleving kan laten zijn. DROOM! Beuningen streeft ernaar hét vergader- en flexwerkcentrum van de regio Nijmegen en Maas & Waal te worden. Dit realiseert DROOM! door het leveren van 100% gastvrijheid en de kwaliteit van dienstverlening in combinatie met streekproducten. DROOM! is niet zomaar een ontmoetingsplek, maar een innovatief centrum op het gebied van horeca en zorg op maat. Het voorbeeld van een participatiesamenleving. Men opereert op het snijvlak van flexibiliteit, efficiency, klant- en marktgerichtheid, waarbij duurzaamheid altijd het uitgangspunt blijft. Maatschappelijke betrokkenheid en MVO gaan hier hand in hand en vormen daarmee de basis van het DNA van DROOM! Beuningen. 

Financieringsbehoefte

DROOM! Beuningen wenst een financiering voor de realisatie van een vergader- en flexwerkcentrum. De totale financieringsbehoefte inclusief de bouwkundige aanpassingen, bedraagt € 850.000,-, waarvan € 600.000,- aan verbouwingskosten door de verhuurder wordt betaald. Het leenbedrag dat men wenst te realiseren via Collin Crowdfund bedraagt € 250.000. De looptijd is 5 jaar met een maandelijkse lineaire aflossing. De rentevergoeding bedraagt 7,5%.

Structuur

De structuur van de onderneming bestaat uit één werkmaatschappij genaamd DROOM! Beuningen B.V. en de personal holding van de ondernemer.

Risico

De Dun & Bradstreet-score rapporteert de kwalificatie ‘laag risico’, voor Van Kessel Beheer B.V. De Collin Credit Score is ‘voldoende’. De personal holding van de ondernemer en de werkmaatschappij DROOM! Beuningen B.V. zijn debiteur. De ondernemer Rob van Kessel staat voor de helft van het gehele bedrag persoonlijk borg gedurende de gehele looptijd van de lening.

Video Pitch

Leendoel

De formule van DROOM! heeft zich de afgelopen jaren bewezen en in het kader van de participatiegedachte is enkele jaren geleden besloten om het concept ook in Beuningen uit te rollen. Met deze financiering wil de aanvrager DROOM! Beuningen realiseren.

DROOM! richt zich voornamelijk op de zakelijke markt. Flexwerkers, ondernemers, zakelijke instellingen en ZZP’ers vinden bij DROOM! een ruime en modern ingerichte omgeving die van alle gemakken is voorzien. Denk hierbij aan WiFi en print- en kopieermogelijkheden. De locatie leent zich uitstekend voor zakelijke besprekingen. 

Op de begane grond zijn naast de flexwerkplekken ook de keuken en de bakkerij gehuisvest. Voor wie over meer privacy wil beschikken, zijn middels reservering kleinere, separate ruimtes beschikbaar op de begane grond en de 1e etage. DROOM! Beuningen beschikt op de 1e etage tevens over een compleet geoutilleerde zalenaccommodatie, variërend in grootte voor 2 tot 50 personen, voor vergaderingen, cursussen, symposia en andere (groeps)bijeenkomsten. Hiervan kan tegen betaling gebruik worden gemaakt. Alle zalen zijn voorzien van de modernste audiovisuele apparatuur en hulpmiddelen. Er is gratis en voldoende parkeergelegenheid. De ligging nabij de autosnelwegen A73 en A50 zorgt voor een uitstekende bereikbaarheid.

Van 08.00 uur tot 18.00 uur is het restaurant geopend. Alle gasten kunnen gebruikmaken van hetlunchbuffet. Daarnaast kan bij groepsbijeenkomsten ook een diner gereserveerd worden. Bovendien levert DROOM! voor de zakelijke markt catering- en broodjesservice en wordt de DROOM!-taart op bestelling aan huis of bedrijf bezorgd.

De bouwkundige aanpassingen worden door de verhuurder verricht en bekostigd. Deze investering is deels door de verhuurder en deels door de Rabobank gefinancierd. Inmiddels is de realisatie van de bouwkundige aanpassingen volop in uitvoering. De accommodatie voor DROOM! Beuningen wordt eind november casco opgeleverd. 

De investeringsbehoefte voor DROOM! Beuningen bestaat voornamelijk uit inrichting van de ruimtes en de aanschaf van keukenapparatuur, servies en dergelijke. Het werkkapitaal is ingeschat op basis van de liquiditeitsprognose vermeerderd met de aflossingen in het 1e jaar van de crowdfinancelening. De verbouwing en inrichting worden eind dit jaar afgerond. Begin 2016 is de officiële opening gepland.

Ondernemer

De ondernemer achter DROOM! Beuningen B.V. is Rob van Kessel, 2e generatie/eigenaar van de Van Kessel Groep. Rob heeft een financiële achtergrond vanuit zijn universitaire studie Accounting. In 2013 heeft hij de algehele leiding binnen de Van Kessel Groep overgenomen. Op de achtergrond is founder van de Van Kessel Groep, Frans van Kessel nog steeds nadrukkelijk aanwezig. 

DROOM! Beuningen wordt gevestigd in het bedrijfspand waar ook de Van Kessel Groep is gevestigd. Beide huren van Frans van Kessel. De Van Kessel Groep is de afgelopen jaren gegroeid naar een advies- en managementorganisatie op het gebied van bouwkunde, installaties, energie, facilitaire dienstverlening alsook stedenbouwkunde. Er zijn circa 60 mensen werkzaam, die samen zorgen voor een jaaromzet van zo’n € 6 miljoen. De ambitie van Rob is om met de Van Kessel Groep “mentaal” marktleider te worden en te blijven op het gebied van het verantwoord oplossen van huisvestingsvraagstukken ten behoeve van de gebruiker en ten gunste van het belang van de beheerder/eigenaar en de omgeving. De Van Kessel Groep hecht waarde aan haar maatschappelijke taak en in het kader daarvan past DROOM! naadloos binnen haar ambities.

Management
Het management van DROOM! Beuningen kenmerkt zich door een platte organisatie die bestaat uit een directeur, een manager DROOM!-bedrijven en een bedrijfsleider. Het managementteam is in sterke mate complementair aan elkaar, dat resulteert in een uitgebalanceerd team. 

Rob van Kessel wordt directeur en houdt zich op afstand bezig met het financieel-economisch beleid van DROOM!. 

Jacobien Den Biesen is manager van de DROOM!-bedrijven en is belast met sturende zaken en beleidszaken, waaronder kwaliteitsbewaking en conceptontwikkeling. Jacobien heeft een bewezen trackrecord en is vanaf 2010 bedrijfsleider bij DROOM! Elst om de componenten horeca en zorg met elkaar in balans te brengen. Onder haar leiding is een professionele marketingcampagne opgezet die DROOM! Elst op de kaart heeft gezet in de zakelijke markt. De booqi’s, folders en de frequente uitingen op social media leverden DROOM! Elst al snel veel naamsbekendheid en gasten op. Jacobien Den Biesen wordt verantwoordelijk voor zowel de vestiging in Elst alsook die in Beuningen.  

Gerben Dudok wordt bedrijfsleider. Gerben neemt de operationele taken voor zijn rekening, waaronder commerciële, operatieve en financiële zaken vallen. Hij werkt al 3 jaar samen met Jacobien in Elst, waardoor zij beiden goed op elkaar zijn ingespeeld. 

Onderneming

De roots van het concept DROOM! liggen midden in de stadsregio Arnhem-Nijmegen te Elst. DROOM! Elst is een initiatief uit 2008 van Stichting Driestroom (extramurale zorgorganisatie). DROOM! is een vergader- annex flexwerkcentrum. Het is een commercieel ingestelde horecaformule, gericht op de zakelijke markt en het nieuwe werken met faciliteiten voor cursussen en vergaderingen. Een DROOM!-team bestaat voor een belangrijk deel uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij zijn de identiteit van DROOM! en maken dat de naam van dit bijzondere concept niet alleen een zelfstandig naamwoord is, maar ook een werkwoord. De werkplekken worden ingevuld door cliënten van onder andere de Stichting Driestroom, het werkbedrijf Rijk van Nijmegen, die gecoached en begeleid worden door leermeesters horeca en agogisch personeel. De kwaliteit van de horeca en de zorg gaan dus hand in hand.

DROOM! kent op de eerste plaats de assistent medewerkers. Zij komen op basis van een AWBZ-indicatie, een PGB, WLZ, Wmo-trajecten of beschut werken van een gemeente bij DROOM! werken. Via verschillende regelingen kopen de assistent medewerkers zorg en ondersteuning in bij DROOM!. Hierdoor kunnen zij een horecaopleiding volgen en het beste uit zichzelf halen. Voor alle duidelijkheid: assistent medewerkers ontvangen geen salaris. Hun beloning is gelijkwaardigheid en de mogelijkheid om te participeren in de maatschappij. Middels de werkwijze van DROOM! wordt er toegewerkt naar uitstroom naar een regulier horecabedrijf, waar assistent medewerkers loonwaarde kunnen gaan ontwikkelen. 

Een minstens zo belangrijke rol zijn de zogeheten ‘medewerkers’. Zij stromen in bij DROOM! via een re-integratietraject van bijvoorbeeld het UWV, via sociale werkplaats of gemeenten. Voor deze medewerkers wordt loondispensatie toegepast, waarbij de loonwaarde wordt vastgesteld en uitgedrukt in percentages. DROOM! betaalt een deel en het UWV de rest. Medewerkers bij DROOM! worden zodanig gecoacht dat ze na verloop van tijd doorstromen naar een reguliere arbeidsplaats in de horeca.

Een speciale onmisbare rol betreffen de vrijwilligers. DROOM! kan een beroep doen op een omvangrijke en gevarieerde vrijwilligersgroep. De vrijwilligersgroep doet klusjes, zoals klein onderhoud en facilitaire zaken als wassen en strijken en vormen de bezorgdienst van DROOM! 

Vervolgens zijn er twee groepen die het team ondersteunen: de 1e medewerkers en het management. 
De 1e medewerkers (meewerkende voorlieden) zijn de professionals die de werkzaamheden zowel zorginhoudelijk als in de horeca aansturen en coördineren. Zij doen de coaching van medewerkers en assistent medewerkers, sturen de vrijwilligers aan en zorgen er vooral voor dat zorg en horeca met elkaar in balans blijven.

De formule van DROOM! heeft zich de afgelopen jaren bewezen en in het kader van de participatiegedachte past het perfect voor de consumentenmarkt in de regio groot Nijmegen. 

Structuur organigram De structuur van de onderneming bestaat uit één werkmaatschappij genaamd DROOM! Beuningen B.V. en de personal holding van de ondernemer. 

Financieringsbehoefte

Voor de realisatie van DROOM Beuningen is er een financieringsbehoefte van € 850.000. 

Specificatie financieringsbehoefte:

Investering pand   € 600.000
Inrichting vergader- en horecaruimtes € 110.000
Inrichting keuken/bakkerij/spoelkeuken   €   50.000
Keuken inventaris €   14.000
Werkkapitaal €   76.000
Totaal € 850.000
Investering door verhuurder € 600.000
Lening via Collin Crowdfund € 250.000

Leenbedrag: € 250.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire aflossing

Zekerheden
– persoonlijke borgstelling door R.J.H. van Kessel ter hoogte van € 125.000,-.
-DROOM Beuningen B.V. alsook Van Kessel Beheer B.V. zullen als debiteur optreden. 

Risico

Debiteur DROOM! Beuningen B.V. kan op basis van de prognose de lasten zelf opbrengen. Aanvullend kan, indien noodzakelijk, teruggevallen worden op Van Kessel Beheer B.V.. De ondernemer geeft een vaste borgtocht van € 125.000 af. Hij kan zo nodig aan de borgstellingsverplichting voldoen, omdat hij inkomen geniet uit de Van Kessel Groep. 

Dun & Bradstreet
De Dun & Bradstreet-score rapporteert de kwalificatie ‘laag risico’ voor Van Kessel Beheer B.V. Voor DROOM! Beuningen B.V. rapporteert Dun & Bradstreet ‘verhoogd risico’, gezien de recentelijke oprichting. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score (CCS) is een gewogen score die is gebaseerd op basis van de mix van solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is ‘voldoende’.

Rentabiliteit
De exploitatiebegroting is door de ondernemer opgesteld in samenwerking met de controller en de participatiemanager van Stichting Driestroom. De omzet bestaat uit drie pijlers: de verhuur van vergaderruimte en de hieruit voortvloeiende horeca. De exploitatie in de eerste drie jaren van DROOM! Beuningen is gebaseerd op de werkelijke bezettingsgraden van DROOM! Elst in de periode 2011-2013. Bij de verhuur van de vergaderruimte gaat men de eerste drie jaar conservatief uit van een bezettingsgraad van respectievelijk 18%, 22% en 26%. 

De belangrijkste kosten binnen de exploitatie zijn de personeels- en huurkosten. Om de dienstverlening en de zorg te kunnen realiseren, zijn er diverse verschillende medewerkers nodig. De medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen begeleiding, die voornamelijk gedekt worden door zorggelden. De medewerkers met een zorgachtergrond en ervaring in de horeca worden via Stichting Driestroom ingehuurd. Om de opstart van DROOM! mogelijk te maken, is met Driestroom overeengekomen dat zij een tweetal medewerkers twee jaar lang “om niet” beschikbaar stellen. Met de verhuurder is overeengekomen dat er geen aanspraak wordt gemaakt op de variabele huurvergoeding boven op de vaste huur, wanneer er geen winst wordt gemaakt. De jaarlijkse franchise fee is eveneens variabel gemaakt en afhankelijk van de winst. Hiermee zijn de belangrijkste kostenposten in de opstartfase van de onderneming variabel gemaakt.

De behoudend geprognosticeerde omzet in 2016 is laag, waardoor het eerste exploitatiejaar cashflow neutraal wordt afgesloten. De aflossingsverplichtingen in het eerste jaar worden opgevangen door de werkkapitaalfinanciering. Vanaf het tweede jaar schrijft DROOM! zwarte cijfers en kan men de lasten makkelijk opbrengen. Mocht onverhoopt de exploitatie tegenvallen, dan kan DROOM! Beuningen leunen op de exploitatie van medekredietnemer Van Kessel Beheer.

Overall kan gesteld worden dat de toegepaste percentages gekoppeld aan de ervaringscijfers aantonen dat de prognoses daadwerkelijk conservatief zijn ingestoken. Elke toename in de bezettingsgraad levert direct ook inkomsten op voor de horeca. Daarnaast vormt met name de overheveling van de ondercapaciteit van de bakkerij in Elst naar DROOM! Beuningen al direct voor een mooie basis voor de opstart van de bakkerij. Gezien het feit dat we te maken hebben met een start-up, waarbij de rentabiliteit puur gebaseerd is op prognoses, wordt de rentabiliteitscore door Collin conservatief ingedeeld op ‘voldoende’.

Solvabiliteit
In de openingsbalans van DROOM! komt de solvabiliteit uit op nihil. Indien rekening wordt gehouden met het meetekenen van Van Kessel Beheer B.V., met een Dun & Bradstreet rating ‘laag risico’, waarderen we de solvabiliteit op ‘voldoende’. Daarnaast geeft de ondernemer gedurende de looptijd van de lening een persoonlijke borgtocht af van € 125.000,-.

Liquiditeit
De liquiditeitspositie is na financiering ‘ruim voldoende’. Er wordt niet geleund op crediteuren.
Debiteuren zijn er beperkt, omdat veelal direct bij het verlaten van het pand wordt afgerekend.
Het werkkapitaal is bij aanvang zeer ruim. Dit heeft een positief effect op de liquiditeitsscore binnen de Collin Creditscore. Voorzichtigheidshalve wordt de score van excellent naar ‘ruim voldoende’ aangepast.

Samenvattend
Rentabiliteit:voldoende
Solvabiliteit: voldoende
Liquiditeit: ruim voldoende
Overall: voldoende 

Extra beloning

Alle investeerders krijgen via Collin een voucher per mail toegestuurd, welke recht geeft op een gratis DROOM! appeltaart. Deze appeltaart kan afgehaald worden op locatie DROOM! Beuningen. Daarnaast krijgen investeerders op basis van een minimum inlegbedrag nog een extra beloning. 

Vanaf € 1.500,-  
Voor deze investeerders zal een investeerdersborrel worden georganiseerd, waarin de voortgang persoonlijk wordt toegelicht. Daarnaast worden zij uitgenodigd voor de openingsborrel van DROOM! Beuningen, welke naar verwachting medio januari 2016 zal plaatsvinden. Ook zal deze groep investeerders een kortingspas krijgen, waarmee gedurende de looptijd van de lening een korting van 7,5% verkregen wordt in DROOM! Beuningen. 

Vanaf € 5.000,- 
Investeerders die minimaal € 5.000,- inleggen, krijgen de mogelijkheid om naast bovengenoemde extra’s ook een naamsvermelding in het werkcafé van DROOM! Beuningen te krijgen als medefounder.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
09-11-2015 om 14:29
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
09-11-2015 om 14:25
Anonieme investeerder heeft € 5.000 geïnvesteerd.
09-11-2015 om 14:23
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
09-11-2015 om 14:20
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
09-11-2015 om 14:18

Ondernemer
Rob van Kessel
Frans van Kessel
Jacobien den Biesen
Gerben Dudok

Crowdfund Coach


Servicedesk