41272

DutchPlaza Groothandel

€ 35.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 65
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 8-01-2022 in 1 uur volgeschreven door 65 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam DutchPlaza Groothandel
Sector Groothandel
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Werkkapitaal / Herfinanciering
Datum van oprichting 19-07-2005
Website www.dutchplazagroothandel.nl

Leendoel

Sammy Cheung is al enkele jaren met zijn eenmanszaak actief binnen de installatie techniek. De ondernemer helpt bij het ontwerpen van werktuigkundige installaties en sanitaire installaties van projecten voor zowel nieuwbouw als renovatie van woningen tot aan utiliteitsprojecten. Naast het tekenbureau wil de ondernemer een groothandel starten op het gebied van exclusieve merken speelgoed. Het speelgoed wordt rechtstreeks ingekocht bij de fabrikant. Naast startkapitaal voor de groothandel wil de ondernemer een bestaande dure lening herfinancieren.

Er wordt een lineaire lening van € 35.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 7,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Werkkapitaal € 34.000
Herfinanciering € 5.000
Totaal € 39.000
Eigen inbreng € 4.000
Collin Direct € 35.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de heer S.C. Cheung handelend onder de naam DutchPlaza Groothandel. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De waarde van de hoofdelijke aansprakelijkheid beperkt zich op dit moment tot de overwaarde op het appartement en is materieel van aard.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van DutchPlaza Groothandel worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een derde hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 35.000,- op het appartement aan de Putselaan 116G, 3074JE te Rotterdam (kadastraal bekend als sectie G, complexaanduiding 5087, appartementsindex 36 te Charlois) verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het appartement is cumulatief voorbelast met een eerste en tweede hypothecaire inschrijving van € 191.582,- en openstaande schuld van € 143.374,- . De WOZ waarde per 1 januari 2020 is € 200.000,-.
  • De heer S.C. Cheung geeft een negatieve hypotheekverklaring af op het appartement aan de Putselaan 116 G, 3074JE Rotterdam (kadastraal bekend als sectie G complexaanduiding 5087, appartementsindex A36, te Charlois). Dit houdt in dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving wordt gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijving(en).

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor DutchPlaza Groothandel is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de concept jaarcijfers 2020 van Tekenbureau AdviesWerk & Tekenwerk SCR en de prognosecijfers van DutchPlaza Groothandel en van Tekenbureau AdviesWerk & Tekenwerk SCR. Beide activiteiten vallen onder dezelfde eenmanszaak. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Invloed corona
De coronapandemie heeft tot dusver geen negatieve invloed gehad op het tekenbureau. De ondernemer verwacht dat de coronapandemie ook geen/tot weinig invloed zal hebben op de groothandel.

Toelichting jaarcijfers
De langlopende schuld op de balans in 2020 is inmiddels vrijwel volledig afgelost. Middels deze financiering zal de laatste € 5.000,- worden ingelost. Het verwachte resultaat ligt in 2022 lager dan het resultaat van 2021 op basis van de voorlopige cijfers. Het lagere resultaat is vanwege de éénmalige hogere kosten om de groothandel te starten.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2020

Activa

  2020
Vaste activa € 18.000
Vlottende activa € 7.000
Overige vlottende activa € 10.000
Totaal € 35.000

Passiva

  2020
Eigen vermogen € –
Langlopende schulden € 29.000
Kortlopende schulden € 6.000
Totaal € 35.000

Winst- en verliesrekening voorlopige cijfers 2021
 

Omzet € 89.000
Bruto winst € 87.000
Kosten € 34.000
Resultaat € 53.000

 

Winst- en verliesrekening prognose 2022
 

Omzet € 109.000
Bruto winst € 95.000
Kosten € 52.000
Resultaat € 43.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-108095 heeft € 1.900 geïnvesteerd.
08-01-2022 om 17:32
investeerder-16619 heeft € 300 geïnvesteerd.
08-01-2022 om 17:21
investeerder-93349 heeft € 700 geïnvesteerd.
08-01-2022 om 17:20
investeerder-5713 heeft € 200 geïnvesteerd.
08-01-2022 om 17:18
investeerder-57762 heeft € 500 geïnvesteerd.
08-01-2022 om 17:17

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders