42943

Eagle Projects II

€ 800.000  |  7,5% rente  |  12 maanden  Investeerders: 148
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 15-08-2022 in 1 uur volgeschreven door 148 investeerders

Samenvatting

Eagle Real Estate heeft zich in de afgelopen 13 jaar ontwikkeld als expert binnen de zorgvastgoedsector. De focus ligt voornamelijk op vastgoedbelegging, vastgoedontwikkeling en assetmanagement. Dit kan gaan om de aankoop van een object, renovatie, herontwikkeling, nieuwbouw en transformatie. Eagle Real Estate heeft onder leiding van directeur Aart de Jong ervaring in ca. 80 (zorg)vastgoedprojecten verspreid over Nederland. 

Recent is een eerste succesvolle financiering gerealiseerd via de investeerders van Collin Crowdfund.

De gevraagde financiering wordt aangewend voor de aankoop van een bedrijvencomplex in Assen, gelegen aan de A.H.G. Fokkerstraat nummer 7. Het pand is reeds gedeeltelijk verhuurd. Het gedeelte dat niet verhuurd is, zal gereed gemaakt worden voor de verhuur. De vijftiental bestaande bedrijfsunits worden verbouwd tot volwaardige te verhuren units. De verbouwing past binnen het bestemmingsplan. De omgevingsvergunning voor de verbouwing wordt aangevraagd bij de gemeente en zal vermoedelijk binnen acht tot tien weken verstrekt. 

Het meest realistische scenario houdt de verkoop in van het project binnen 6 maanden aan een (of meerdere) eindbelegger(s), met een uitloop naar 12 maanden. De beoogde eindbelegger koopt in dit geval het project met onherroepelijke vergunning, volledig verhuurbare hallen en een (gedeeltelijk) gerealiseerde transformatie. 

Het opbject is in huidige staat getaxeerd voor € 1.900.000,-. De gevraagde financiering bedraagt in totaliteit (samen met Matching Capital) € 1.600.000,-. De totale Loan to Value (LTV) bij aankoop van het project bedraagt 84%. De Loan to Value na transformatie bedraagt 53% op basis van de taxatiewaarde ter hoogte van € 3.020.000,-.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 2.770.000,-. Vanuit eigen middelen wordt er € 1.170.000,- ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund en Matching Capital bedraagt € 1.600.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 800.000,-. De looptijd is 12 maanden volledig aflossingsvrij, met derhalve een slottermijn ter hoogte van het leenbedrag. De rente bedraagt 7,5% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico

 • De debiteuren zijn Eagle Projects B.V., Eagle Real Estate B.V. en A&S de Jong B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.600.000,- op het onroerend goed aan de A.H.G. Fokkerstraat 7, 9404 AM te Assen, kadastraal bekend als sectie U nummer 1095 te Assen, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund en de andere financier. Het onroerend goed kent een marktwaarde in huidige staat van € 1.900.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 20 april 2022. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 3.020.000,- na transformatie.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed met als adres: A.H.G. Fokkerstraat 7, 9404 AM te Assen, kadastraal bekend als sectie U nummer 1095 te Assen, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund en de andere financier.
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om de lening in delen af te lossen, minimaal gelijk aan, of meer dan 40% van de verwachte opbrengstpotentie per unit, de hal (2287 m2) valt hier niet onder. Indien een unit voor een bedrag lager dan de verwachte opbrengstpotentie wordt verkocht, dient er ook minimaal 40% van de verwachte opbrengstpotentie van de betreffende unit te worden afgelost.
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om de lening volledig vervroegd af te lossen. Er worden altijd zes termijnen doorbetaald (voorbeeld: aflossing na 5 termijnen, dan 1 termijn extra rentevergoeding).
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om na zes maanden na startdatum de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.

Leendoel

De gevraagde financiering wordt aangewend voor de aankoop van een bedrijvencomplex in Assen, gelegen aan de A.H.G. Fokkerstraat nummer 7.

Ondernemer

Aart de Jong (1985) is 100% eigenaar en directeur van Eagle Real Estate. Aart is een ervaren ondernemer in het zorgvastgoed, met een verleden van 10 jaar bij Estea. Hier was Aart verantwoordelijk voor een portefeuille van ca. € 350 miljoen. Vanaf 1 april 2022 heeft hij de activiteiten voortgezet in een eigen onderneming, Eagle Real Estate. Aart de Jong heeft hiermee ervaring in zo’n 80 (zorg)vastgoedprojecten verspreid over Nederland en heeft met Eagle Real Estate samenwerking met Vastestate en Estea.

Onderneming

Eagle Real Estate heeft zich in de afgelopen 13 jaar ontwikkeld als expert binnen de vastgoedsector, specifiek in de sectoren zorg, retail en wonen. De focus ligt voornamelijk op vastgoedbelegging, vastgoedontwikkeling en assetmanagement. Dit kan gaan om de aankoop van een object, renovatie, herontwikkeling, nieuwbouw en transformatie. Eagle Real Estate heeft onder leiding van directeur Aart de Jong ervaring in ca. 80 (zorg)vastgoedprojecten verspreid over Nederland. 

De gevraagde financiering wordt aangewend voor de aankoop van een bedrijvencomplex in Assen, gelegen aan de A.H.G. Fokkerstraat nummer 7. Het pand is gedeeltelijk verhuurd. Het gedeelte dat niet verhuurd is, zal gereed gemaakt worden voor de verhuur. De vijftiental bestaande bedrijfsunits worden verbouwd tot volwaardige te verhuren units. De verbouwing past binnen het bestemmingsplan.

Het meest realistische scenario houdt de verkoop in van het project binnen 6 maanden aan een (of meerdere) eindbelegger(s), met een uitloop naar 12 maanden. De beoogde eindbelegger koopt in dit geval het project met onherroepelijke vergunning, volledig verhuurbare hallen en een (gedeeltelijk) gerealiseerde transformatie. 

Indien het project niet vroegtijdig is verkocht zal de transformatie door Eagle Real Estate zelf worden gerealiseerd. Hiervoor zijn in A&S holding liquiditeiten aanwezig om de bouwkosten groot € 450.000,- zelf te voldoen uit de beschikbare eigen middelen. 

Het opbject is in huidige staat getaxeerd voor € 1.900.000,-. De gevraagde financiering bedraagt in totaliteit (samen met Matching Capital) € 1.600.000,-. De totale Loan to Value (LTV) bij aankoop van het project bedraagt 84%. De Loan to Value na transformatie bedraagt 53% op basis van de taxatiewaarde ter hoogte van € 3.020.000,-.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop onroerend goed, Kosten Koper en transformatiekosten € 2.770.000,-
Totaal € 2.770.000,-
Eigen inbreng € 1.170.000,-
Lening via Matching Capital € 800.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 800.000,-

 
Leenbedrag: € 800.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 12 maanden volledig aflossingsvrij met derhalve een slottermijn ter hoogte van het leenbedrag.

* Collin Crowdfund financiert gezamenlijk met het platform Matching Capital, waarbij beide partijen in beginsel zorgen voor 50% van de totale funding, onder gelijke voorwaarden. Indien nodig kan het leningbedrag via Collin Crowdfund worden verhoogd of verlaagd, waarbij de voorwaarden en zekerheden naar rato van financiering worden verdeeld.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificaties voor Eagle Projects B.V. en Eagle Real Estate B.V. zijn Laag risico. De kwalificatie voor A&S de Jong B.V. is Minimaal risico. Wij hanteren voor deze aanvraag de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze score is gebaseerd op historische jaarcijfers over 2020 en 2021 van A&S de Jong B.V., het taxatierapport, de informatie uit de eerdere financieringsaanvraag in Enschede en de projectbegroting. De overall Collin Credit Score is Goed.

Afloscapaciteit 
De geprognosticeerde opbrengst bedraagt € 3.038.000,-. Deze waarde is gebaseerd op de taxatie na transformatie. Het te verwachte projectresultaat is ruim toereikend voor de financieringsverplichtingen. Daarnaast zijn er voldoende liquiditeiten aanwezig in de groep om eventuele tegenvallers op te kunnen vangen en de eventuele bouwkosten te voldoen. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Goed.

Solvabiliteit
De gecombineerde solvabiliteit van A&S de Jong en Eagle Projects (inclusief financiering van de eerdere aanvraag in Enschede) bedraagt na investering 35% op een balanstotaal van € 8.830.000,-. Het eigen vermogen van A&S de Jong bedraagt per ultimo 2021 ca. € 2.400.000,- en heeft ca. € 1.700.000,- aan liquide middelen beschikbaar. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Ruim voldoende.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Eagle Projects B.V., Eagle Real Estate B.V. en A&S de Jong B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 1.600.000,- op het onroerend goed aan de A.H.G. Fokkerstraat 7, 9404 AM te Assen, kadastraal bekend als sectie U nummer 1095 te Assen, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund en de andere financier. Het onroerend goed kent een marktwaarde in huidige staat van € 1.900.000,- op basis van een taxatierapport met waarde peildatum 20 april 2022. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 3.020.000,- na transformatie.
 • De (huidige en toekomstige) huurpenningen van het onroerend goed met als adres: A.H.G. Fokkerstraat 7, 9404 AM te Assen, kadastraal bekend als sectie U nummer 1095 te Assen, worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund en de andere financier.
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om de lening in delen af te lossen, minimaal gelijk aan, of meer dan 40% van de verwachte opbrengstpotentie per unit, de hal (2287 m2) valt hier niet onder. Indien een unit voor een bedrag lager dan de verwachte opbrengstpotentie wordt verkocht, dient er ook minimaal 40% van de verwachte opbrengstpotentie van de betreffende unit te worden afgelost.
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om de lening volledig vervroegd af te lossen. Er worden altijd zes termijnen doorbetaald (voorbeeld: aflossing na 5 termijnen, dan 1 termijn extra rentevergoeding).
 • Naast de overeengekomen verplichte slottermijn bestaat de mogelijkheid om na zes maanden na startdatum de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente.

Door de eerste hypothecaire inschrijving en het mededebiteurschap van A&S de Jong B.V. kwalificeren wij de zekerheden als Goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Goed
Solvabiliteit: Ruim voldoende 
Zekerheden: Goed
Overall: Goed 
 

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-325257 heeft € 280.000 geïnvesteerd.
15-08-2022 om 13:01
investeerder-67387 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-08-2022 om 13:00
investeerder-50505 heeft € 10.000 geïnvesteerd.
15-08-2022 om 13:00
investeerder-35154 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-08-2022 om 13:00
investeerder-179829 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
15-08-2022 om 12:58

Ondernemer

Aart de Jong

Crowdfund Coach


Rick van Griensven