38320

Ecosale

€ 25.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 52
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 7-10-2020 in 1 uur volgeschreven door 52 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Ecosale
Sector Zakelijke dienstverlening / Landbouw
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Aankoop landbouwgrond
Datum van oprichting 08-02-2020
Website www.ecosale.nl

Leendoel

Sinds dit jaar biedt ondernemer Jos Mannaart onafhankelijk energie-advies middels zijn eenmanszaak Ecosale. Met zijn netwerk en commerciële drive verwacht hij een mooie omzet te realiseren. De verkoop van contracten vindt voornamelijk B2B plaats.

Parallel aan de werkzaamheden heeft de ondernemer zich tot dusver voornamelijk hobbymatig bezig gehouden met de opkweek van bomen. Dit heeft een dermate omvang gekregen dat hij dit wil formaliseren en wil inbrengen in zijn eenmanszaak. Het voordeel hiervan is dat hij meerdere bronnen van inkomsten tegen lage exploitatiekosten heeft.

Er wordt een lineaire lening van € 25.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 8,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Aankoop landbouwgrond (incl. k.k.) € 44.000
Eigen inbreng € 19.000
Collin Direct € 25.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur voor de financiering is de heer J.L. Mannaart handelend onder de naam Ecosale. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.
  • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Ecosale worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 25.000,- op de aan te kopen landbouwgrond aan het Frans Baantje te Zundert (kadastraal: sectie S, nummer 209 te Zundert) ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund verkregen. Het onderpand wordt aangekocht voor € 39.500,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Ecosale is Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de prognosecijfers van Ecosale. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Invloed coronavirus
Het coronavirus heeft tot dusver een positief effect op de bedrijfsactiviteiten (lees: omzet) ten aanzien van de verkoop van energiecontracten. Veel ondernemers zijn in deze periode extra gebaat bij verlaging/zo laag mogelijke, overheadkosten en staan open voor gesprekken over energiekosten en het overstappen naar andere leveranciers.

Voor wat betreft de bomenverkoop blijkt de tuinbranche ook goed te profiteren van de huidige situatie, omdat mensen veel meer in en rond het huis verblijven en daar dus meer aan besteden. Omzet in deze branche ligt fors hoger dan voorgaande jaren.

Toelichting jaarcijfers
De balans die wordt weergegeven is de balans zoals deze eruit ziet na financiering. Daarnaast wordt de prognose winst- en verliesrekening van 2020 weergegeven. De winst- en verliesrekening is gebaseerd op zowel de verwachte omzet van het energie-advies als de verkoop van de bomen.

Jaarcijfers

Balans overzicht na financiering

Activa

  2020
Vaste activa € 44.000
Vlottende activa € 10.000
Overige vlottende activa € 6.000
Totaal € 60.000

Passiva

  2020
Eigen vermogen € 35.000
Langlopende schulden € 20.000
Kortlopende schulden € 5.000
Totaal € 60.000

Winst- en verliesrekening prognose 2020

Omzet € 63.000  
Bruto winst € 61.000  
Kosten € 13.000  
Resultaat € 48.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-3033 heeft € 300 geïnvesteerd.
07-10-2020 om 13:17
investeerder-33911 heeft € 100 geïnvesteerd.
07-10-2020 om 13:15
investeerder-183205 heeft € 100 geïnvesteerd.
07-10-2020 om 13:14
investeerder-5109 heeft € 300 geïnvesteerd.
07-10-2020 om 13:07
investeerder-15615 heeft € 200 geïnvesteerd.
07-10-2020 om 13:06

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders