30425

Eetcafé De Kolonist

€ 185.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 192
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 18-06-2018 in 1 uur volgeschreven door 192 investeerders

Samenvatting

Eetcafé De Kolonist te Heerhugowaard is een horecagelegenheid met toekomstmogelijkheden. Het horeca-ondernemersechtpaar Axel en Maroesja van de Ven is gemotiveerd om het bedrijf verder te laten ontwikkelen. Het gemeentelijke plan om het gebied rond de onderneming een frisse upgrade te geven, zal eveneens een positief effect hebben. De bedrijfsstructuur zal een vof worden met Axel en Maroesja als vennoten.

Financieringsbehoefte
De totale investering voor de overname van Eetcafé De Kolonist bedraagt € 212.500,-. Vanuit eigen middelen en met hulp vanuit leveranciers zal € 27.500,- worden ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 185.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Eetcafé De Kolonist als Laag risico. De Collin Credit Score is Voldoende. De debiteuren voor de gevraagde financiering zijn Axel en Maroesja Van de Ven h.o.d.n. vof Eetcafé De Kolonist. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. De huidige en toekomstige inventaris en voorraden van vof De Kolonist worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Daarnaast worden de overlijdensrisicoverzekeringen op het leven van Axel en Maroesja verpand aan de investeerders. Deze verzekeringen kennen elk een verzekerd bedrag van € 100.000,-, welk in 60 maanden lineair zal dalen. De ouders van Axel geven een borgstelling af van € 20.000,-. De moeder van Maroesja geeft eveneens een borgstelling af van € 20.000,-. Beide borgstellingen zijn op dit moment materieel van aard.

Leendoel

Axel en Maroesja van de Ven nemen de exploitatie over van Eetcafé De Kolonist. Voor de benodigde financiering van de overname van de goodwill, inventaris en voorraad, heeft men bewust gekozen voor crowdfinance. Via de toekomstige investeerders hoopt men de trouwe gastengroep verder te kunnen gaan uitbouwen.

Ondernemer

Axel van de Ven (44 jaar) en Maroesja van de Ven-Meijer (40 jaar) hebben hun sporen in de horeca verdiend. Als (chef-)kok heeft Axel in diverse restaurants gewerkt, waaronder Nero’s Place Bergen, Restaurant ’t Kombuis, Restaurant Scampi, Fabels Bergen en bij de Kersentuin in Amsterdam. Daarnaast heeft Axel drie jaar als docent vaktechniek koken op het ROCvA gewerkt en begeleidde hij studenten tijdens stages. Maroesja werkte al vele jaren als gastvrouw en leermeester bij onder andere Restaurant Scampi en Moretti’s Haarlem en heeft daardoor ook ruimschoots de benodigde ervaring. Momenteel verzorgt Maroesja de boekhouding voor een 20-tal reclamebureaus. Deze competentie komt goed van pas.

Het echtpaar Van de Ven ziet met de overname van Eetcafé De Kolonist in hun eigen woonplaats een lang gekoesterde droom in vervulling gaan. Samen zoeken zij al jaren naar een bedrijf in hun eigen gemeente waar zij beiden zijn opgegroeid. Na jaren in Haarlem met veel succes een klein intiem restaurant gerund te hebben, willen zij de Heerhugowaarders ook laten genieten van hun heerlijke gerechten en bijzondere gastvrijheid. Scampi’s is verkocht na een hevige brand in de straat. Het gemis van een eigen onderneming groeide daarna met de jaren. Eetcafé De Kolonist biedt weer voldoende uitdagingen voor Axel en Maroesja. Axel kan scherp op de inkoop en kwaliteit letten. Waar normaal in een keuken veel restproducten worden weggegooid, zal hij deze producten veelal als basis gebruiken voor andere heerlijke gerechten. Zo zal meer rendement uit de producten gerealiseerd worden. Daarnaast past dit geheel binnen de principes van duurzaamheid. 

Doordat Axel met verse producten en ingrediënten werkt, zal hij de gast echt doen verrassen. Axel is onder andere gespecialiseerd als rôtisseur en saucier. Gasten zullen vaker terugkomen door de constante en goede kwaliteit van de gerechten. Een goede prijs-kwaliteit verhouding (drie gangen à la carte voor € 35,00) is hierbij van groot belang. Maroesja zal met haar natuurlijke vriendelijkheid en ruime ervaring uitstekend de rol van gastvrouw kunnen gaan vervullen. Door de rolverdeling tussen Axel en Maroesja is de kwaliteit van zowel de keukenbrigade als de bediening geborgd.

Onderneming

Eetcafé De Kolonist (www.dekolonistheerhugowaard.nl) ligt centraal aan de Middenweg 200b te Heerhugowaard, een groeigemeente met ruim 50.000 inwoners. Het terras is qua bezonning gunstig gesitueerd en er is voldoende gratis parkeergelegenheid.

De zaak geeft bij binnenkomst direct een warm en welkom gevoel. Door de inrichting heeft het vele mogelijkheden om met kleine, maar ook grotere gezelschappen, een gezellige avond door te brengen. Doordat de ruime bar midden in de zaak staat is er een goed overzicht over het gehele restaurant. De Kolonist heeft binnen plaats voor 96 gasten. In de zomermaanden kunnen er op het terras nog 50 zitplaatsen gecreëerd worden. Uiteraard zijn de vergunningen van zowel het restaurant als het terras aanwezig.

Vanwege het uitstekende onderhoud, verkeert ook de keuken in uitstekende staat. Er zijn geen brouwerijverplichtingen. Het eetcafé heeft de mogelijkheid en de bijbehorende vergunningen om dagelijks open te gaan van ’s morgens 9.00 uur tot ’s nachts 01.00 uur. Momenteel wordt er niet veel gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Axel en Maroesja zullen ook ’s middags open te gaan, waardoor de omzet aanzienlijk verhoogd kan worden. Naast het serveren van broodjes en warme lunches, zal men tijdens deze middaguren ook high tea, high wine en high beer arrangementen gaan aanbieden.

De Middenweg zal de komende jaren een gefaseerde metamorfose ondergaan. De bedoeling is dat er een mooie boulevard wordt gecreëerd. Ook is Heerhugowaard nog steeds groeiende. Er worden binnen de gemeentegrenzen nog actief nieuwe huizen gebouwd. Deze worden veelal aangekocht door tweeverdieners. Zowel het huurcontract als de overige vergunningen zullen overgaan op de nieuwe ondernemers.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Goodwill/ overname voorraad & inventaris

€ 165.000,-

Nieuw aan te kopen inventaris & voorraad

€ 10.000,-

Huurgarantie

€ 10.000,-

Advies & financieringskosten

€ 10.000,-

Promotie

€ 10.000,-

Werkkapitaal & onvoorzien

€ 7.500,-

Totaal

€ 212.500,-

Eigen inbreng ondernemers

€ 5.000,-

Financiering groothandel

€ 5.000,-

Vooruit ontvangen bonus

€ 12.500,-

Leverancierskrediet

€ 5.000,-

Lening via Collin Crowdfund

€ 185.000,-

Leenbedrag: € 185.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, met een lineaire maandelijkse aflossing.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn de heer A.W. van de Ven, geboren te Alkmaar op 31 januari 1974 en mevrouw M.N. van de Ven-Meijer, geboren te Heerhugowaard op 19 april 1978, handelend onder de naam v.o.f. de Kater, welke naam na overdracht gewijzigd zal worden in v.o.f. Eetcafé De Kolonist te Heerhugowaard. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Gezien de huidige marktwaarde en de hypothecaire schuld van hun woning hebben de ondernemers op dit moment een privévermogenspositie van ongeveer € 50.000,- gebaseerd op de verwachte overwaarde in hun woning.
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van de heer A.W. van de Ven voor een bedrag van € 100.000,-, welk bedrag in 60 maandelijkse termijnen lineair zal dalen. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van mevrouw M.N. van de Ven-Meijer voor een bedrag van € 100.000,-, welk bedrag in 60 maandelijkse termijnen lineair zal dalen. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund. Deze wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van v.o.f. Eetcafé De Kolonist wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De heer F.W.P.M. van de Ven en mevrouw S.M. van de Ven-Narold (ouders Axel) geven een persoonlijke borgstelling af voor € 20.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • Mevrouw M. Meijer-Duchatteau (moeder Maroesja) geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 20.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert Eetcafé De Kolonist als Laag risico. Wij hanteren voor deze aanvraag de score Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score hebben wij gebaseerd op de definitieve cijfers 2017 van de huidige exploitant van De Kolonist, alsmede de onderbouwde prognose voor de jaren 2018 tot en met 2021. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Rentabiliteit
Doordat de beide ondernemers fulltime binnen het bedrijf actief zijn, zullen de personeelskosten dalen en zal op verschillende onderdelen efficiencywinst worden gerealiseerd. Volgens de jaarcijfers van 2017 was de omzet ruim € 435.000,- met een genormaliseerde cashflow van € 20.000,-. In het eerste volledige jaar na overname (2019) groeit de omzet conform verwachting naar € 500.000,-. Dat resulteert, volgens verwachting in een genormaliseerde kasstroom van € 64.000,- met een score Goed. Dit is ruim toereikend voor het voldoen van de aflossingsverplichtingen. Ultimo 2020 wordt een omzet begroot van € 550.000,- met een genormaliseerde cashflow van € 78.000,- (score Goed). Aangezien bovenstaand vooral op prognoses is gebaseerd, beoordelen wij de Rentabiliteit op Voldoende.

Solvabiliteit
Ultimo 2018 is het eigen vermogen conform de prognose € 5.000,- met een solvabiliteit van 2% (score Matig). Naar verwachting bedraagt het eigen vermogen aan het einde van 2020 € 86.000,- met een solvabiliteit van 34% (score Ruim voldoende). Vanwege het feit dat de te verwachten solvabiliteit gebaseerd is op prognoses, hanteren wij voor de Solvabiliteit de score Matig.

Liquiditeit
De current ratio is aan het einde van het boekjaar 2018 volgens de prognose 1,3 (score Ruim voldoende). Ultimo 2019 zal deze naar verwachting tijdelijk dalen naar een current ratio van 0,7 (met een score Matig). Conform prognose herstelt de current ratio aan het einde van 2020 naar 1,3 (score Ruim voldoende). Voor 2021 verwacht men een current ratio van 2,7 (score Excellent). Gedurende de eerste 18 maanden heeft men gereserveerd voor niet direct noodzakelijke vervangingsinvesteringen. Door deze vervanging over langere tijd te spreiden, kunnen eventuele tijdelijke liquiditeitstekorten worden opgevangen. Vanwege het feit dat de te verwachten ontwikkeling van de liquiditeit gebaseerd is op prognoses, hanteren wij voor de Liquiditeit voorzichtigheidshalve de score Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Matig
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Investeerders die meedoen voor minimaal € 1.000,-, worden beloond met een bon voor een driegangen diner voor twee personen ter waarde van € 65,- (excl. drankjes). De dinerbon is geldig van maandag tot en met woensdag.

De waardebon zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. Door aanspraak te maken op deze beloning zal uw anonimiteit opgeheven worden in verband met de benodigde adresgegevens voor de fysieke verzending.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-2287 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-06-2018 om 10:06
investeerder-45987 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
18-06-2018 om 10:06
investeerder-6138 heeft € 500 geïnvesteerd.
18-06-2018 om 10:06
investeerder-3113 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
18-06-2018 om 10:06
investeerder-16119 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
18-06-2018 om 10:06

Ondernemer

Maroesja en Axel van de Ven

Crowdfund Coach


Wienhar Smedeman