27194

Eetcafé de Stoep

€ 100.000  |  8,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 138
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Gemiddeld risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 21-04-2017 in 1 uur volgeschreven door 138 investeerders

Samenvatting

"Eetcafé de Stoep wordt een moderne bruine kroeg. Enerzijds traditioneel, maar wel met de nieuwste automatisering en personeel dat plezier uitstraalt.”

Eetcafé de Stoep was in 1980 het eerste eetcafé van Rotterdam. De locatie betreft een van de bekendste studentengebieden van Rotterdam, namelijk Kralingen. Nick Konings neemt het eetcafé over en wil met behoud van de huidige identiteit, de uitstraling energieker en meer eigentijds maken. Sinds 2008 is hij mede-eigenaar van een succesvol mediabedrijf. Ingegeven door zijn liefde voor de horeca wil hij ook een succes maken van de Stoep in Rotterdam. Hij wordt bijgestaan door een ervaren bedrijfsleider en een ervaren chef-kok die de kwaliteit van de keuken verder zal verbeteren. Met de nieuwe uitstraling zal ook een bredere doelgroep worden bereikt.

Eetcafé de Stoep zal worden ondergebracht in de nieuw opgerichte Konings Horeca Groep B.V., waarvan Nick enig aandeelhouder is.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte voor de overname van Eetcafé de Stoep bedraagt € 120.000,-. Er wordt € 20.000,- aan eigen middelen ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 100.000,-. De looptijd is 36 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd.

Risico
De Dun & Bradstreet score noteert een Verhoogd risico voor Konings Horeca Groep B.V. De overall Collin Credit Score komt uit op Voldoende. De debiteur voor de financiering is Konings Horeca Groep B.V. Ondernemer Nick Konings en zijn Holding E-Commerce Solutions Holding B.V., geven een gezamenlijke borgstelling af ter hoogte van € 100.000,-. Tevens wordt er een 1e pandrecht afgegeven op de inventaris en de voorraden.

Leendoel

De financiering via Collin Crowdfund is benodigd voor de overname van Eetcafé de Stoep in Rotterdam. Daarnaast dienen er bouwkundige aanpassingen gedaan te worden, alsmede vernieuwing van de inventaris.

Ondernemer

Nick Konings (32) is zes jaar werkzaam geweest als Salesmanager en heeft daarnaast diverse sales- en managementtrainingen gevolgd. In 2008 heeft hij met een compagnon een succesvol media-adviesbureau in Schiedam opgericht. Nick heeft via zijn persoonlijke holding 50% van de aandelen in het bedrijf en geniet daaruit zijn salaris. Het bedrijf is “in control”, waardoor hij de ruimte heeft om een horecabedrijf te leiden. Dit is altijd een grote wens geweest. Nick heeft geen specifieke horeca-ervaring, maar wel de drive, een ongekende passie voor de horeca en hij omringt zich met ervaren mensen. Daarnaast heeft hij bewezen kwaliteiten op het gebied van marketing, leiding geven aan een bedrijf en het daarbij doorvoeren van noodzakelijke verbeteringen.

Onderneming

Eetcafé de Stoep (www.cafedestoep.nl) is al tientallen jaren een begrip aan de Oostzeedijk in Rotterdam-Kralingen. Deze straat vormt van oudsher een horecamiddelpunt voor studenten. Het gebied ligt op korte afstand van zowel de Erasmus Universiteit als het centrum. Het Student Hotel (484 kamers) is op loopafstand. Ondanks het hoge aantal studenten wordt het gebied ook bezocht door andere bezoekers.

Eetcafé de Stoep is 126 m2 groot, verdeeld over 2 ruimtes met in totaal 60 zitplaatsen en 28 terrasplaatsen. Door de scheiding van de ruimtes kunnen eten, drinken en borrelen makkelijk worden gecombineerd. De zaak is geopend van 16.00 tot 02.00 uur. Hoofdgerechten zitten in de prijsklasse van 12 tot 17 euro, met daarnaast ook goedkopere dagschotels.

De studenten vormen een belangrijke doelgroep, waarbij de Stoep zich voornamelijk richt op de beter bedeelde student. In de nabijheid wonen echter ook veel oud-studenten en andere mensen die eetcafés bezoeken. Na de overname zal de zaak geleidelijk worden opgeknapt. Er is geen sprake van een grote verbouwing die ten koste gaat van het karakter van de Stoep. De marketing, die nu beperkt is tot een Facebook-pagina, zal worden geïntensiveerd via alle social media kanalen en wordt uitgebreid met onder andere het organiseren van evenementen en het invoeren van een loyalty card. In het studentengebied zijn veel studenten tijdens vakantieperioden buiten de stad, waardoor er ook aandacht uit kan gaan naar een complementaire doelgroep.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Overname Eetcafé de Stoep € 40.000,-
Bouwkundige aanpassingen € 20.000,-
Vernieuwing van inventaris € 25.000,-
Waarborg huur € 12.750,-
Werkkapitaal en marketing € 22.250,-
Totale financieringsbehoefte € 120.000,-
Eigen inbreng € 20.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 100.000,-

Leenbedrag: € 100.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 36 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Er is geen sprake van andere financieringen.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is Konings Horeca Groep B.V.
  • Er geldt een gezamenlijke borgstelling voor het bedrag van € 100.000,- door de heer N.S. Konings (persoonlijk) en E-Commerce Solutions Holding B.V. (zakelijk). Dankzij de sterke vermogenspositie in E-Commerce Solutions Holding B.V. heeft deze borgstelling op dit moment materiële waarde. 
  • De (huidige en toekomstige) inventaris en voorraad van Konings Horeca Groep B.V. wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
De Dun & Bradstreet score noteert voor Konings Horeca Groep B.V. een Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is mede gebaseerd op de prognose voor de resterende zeven maanden van 2017 en de prognose voor 2018 van Konings Horeca Groep B.V. Tevens is er gebruik gemaakt van cijfers 2016 van Eetcafé de Stoep en een businessplan. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Rentabiliteit
Na overname wordt er op basis van zeven maanden exploitatie in 2017 een omzet geprognosticeerd van € 278.000,-, met een brutowinstmarge van 70%. Na aftrek van de operationele kosten resteert er een verwachte nettowinst van € 28.000,-. De omzetprognose 2017 sluit aan op de historische omzet van Eetcafé de Stoep in 2016 ter hoogte van € 356.000,-. De ondernemer zal deels werkzaam blijven als mede-eigenaar van zijn media-adviesbureau. Hierdoor zal er geen salaris worden genoten uit de onderneming, wat een positieve invloed heeft op de exploitatie. Het verwachte netto cashflow overschot in 2017 bedraagt 56% op een operationele cashflow van € 39.000,-. Voor 2018 wordt er een omzet verwacht van € 420.000,-. Daarmee wordt er voor 2018 een operationele cashflow verwacht van € 109.000,-, wat na aflossingsverplichtingen een netto cashflow overschot oplevert van € 71.000,-. Omdat de ondernemer een starter is in de branche, waarderen wij de score voorzichtigheidshalve af naar Ruim voldoende.

Solvabiliteit
De ondernemer brengt € 20.000,- eigen middelen in. De openingsbalans na financiering geeft de score Voldoende met een solvabiliteit van 16% op een balanstotaal van € 120.000,-. Eind 2017 zal de verwachte solvabiliteit door toevoeging van de winst stijgen naar 36% (score Goed) op een balanstotaal van € 131.000,-. Overigens is er extra comfort door de materiële borgstelling. Voor nu wordt de kwalificatie Voldoende van de openingsbalans aangehouden.

Liquiditeit
Bij overname van de onderneming is er een beperkt bedrag aan vlottende activa aanwezig. De verwachte current ratio op de openingsbalans bedraagt 0,7 en scoort hiermee Matig. De vlottende activa zullen naar verwachting stijgen, mede door de winstgevende exploitatie, waardoor de current ratio eind 2017 naar verwachting uit zal komen op 1,3 (score Ruim voldoende). Mocht er binnen de onderneming liquiditeitskrapte ontstaan is de gelieerde onderneming van Nick in staat om bij te springen. Wij beoordelen de liquiditeit voorzichtigheidshalve op Voldoende. 

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Investeerders vanaf € 500,- krijgen een loyalty card voor een korting van 10% op de rekening bij Eetcafé de Stoep, gedurende de looptijd van de lening bij Collin Crowdfund. De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-7816 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-04-2017 om 11:07
investeerder-13840 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-04-2017 om 11:07
investeerder-22685 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-04-2017 om 11:07
investeerder-3361 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-04-2017 om 11:07
investeerder-33984 heeft € 500 geïnvesteerd.
21-04-2017 om 11:07

Ondernemer
Nick Konings

Crowdfund Coach


Marc Kogels