31581

El Khoulati Auto

€ 100.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 104
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 29-01-2019 in 1 uur volgeschreven door 104 investeerders

Samenvatting

El Khoulati Auto’s is een familiebedrijf dat zich al bijna twintig jaar heeft gespecialiseerd in de verkoop van exportauto’s. De auto’s worden fysiek aangetrokken door inruilacties en via vaste relaties. Daarnaast groeit het digitale aanbod uit dealerorganisaties en autoveilingen waar direct kan worden ingekocht. De broers El Khoulati exploiteren gezamenlijk de bedrijfsactiviteiten in Rhenen.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 100.000,-. De looptijd is 60 maanden. De rente bedraagt 7% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert V.O.F. El Khoulati Auto’s als Minimaal risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn de heren L. El Khoulati en M. El Khoulati, handelend als vennoten van El Khoulati Auto’s. De leningen van familieleden, met een totaalbedrag van ruim € 139.000,-, worden allen achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Tevens zal de (huidige en toekomstige) voorraad in eerste verband worden verpand.

Leendoel

De gevraagde financiering wordt grotendeels gebruikt om een grotere voorraad gebruikte auto’s aan te kunnen kopen. Door meer in te kopen, kan er nog meer worden voldaan aan de wensen en behoeften van de exporthandelaren.

Ondernemer

Mohand El Khoulati (1972) heeft een technische opleiding genoten en is al bijna zijn hele leven werkzaam in de autobranche. Zijn ondernemerschap werd met de paplepel ingegoten. Mohand is de oprichter van El Khoulati Auto’s en heeft het bedrijf inmiddels ontwikkeld tot een internationale en professionele autogroothandel. Zijn kernkwaliteiten zijn kennis van de automarkt, daadkracht, accuratesse, ondernemingszin en behulpzaamheid.

Lafdil El Khoulati (1976) heeft tevens een technische opleiding genoten en is sinds enkele jaren werkzaam in de autobranche. Ook zijn ondernemerschap werd van huis uit gestimuleerd.

Onderneming

El Khoulati Auto’s is al ruim 18 jaar gespecialiseerd in verkoop van exportauto’s. Deze auto’s worden verkregen door taxatie op inruilauto’s van vaste vertrouwensrelaties, die deze auto’s in moeten ruilen en deze niet zelf kunnen of willen houden. Tevens wordt het ‘digitale aanbod’ uit dealerorganisaties en autoveilingen groter, waar direct en specifiek kan worden ingekocht op basis van de vraag van afnemers. 

De gebroeders El Khoulati hebben zich vanaf de start direct gefocust op een breed aanbod van diverse merken en bouwjaren, om zo een breed klantenbestand te kunnen bedienen. De benodigde kennis van taxatiewaarden en handelsgeest is van vader op zoons overgedragen.

Als groeiend bedrijf vindt El Khoulati Auto’s haar fundament in een aantal normen en waarden die terug te vinden zijn in al haar activiteiten:

  • Discipline en loyaliteit als basis voor de bedrijfsvoering
  • Aandacht en oog voor de koopbehoefte van de klant
  • Vernieuwing en groei van het wagenpark
  • Snelheid en servicegerichtheid bij het organiseren van alle aspecten van de export

De doelgroep van El Khoulati Auto’s bestaat uit, veelal vaste, buitenlandse autohandelaren die bekend zijn met de groei en ontwikkeling van hun thuismarkt. Deze vaste afnemers zijn wekelijks bereid om naar Rhenen te komen om tijdig hun behoefte te voorzien uit de wekelijks, nieuw aangekochte voorraad.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Voorraad auto's € 100.000,-
Totaal € 100.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 100.000,-

Leenbedrag: € 100.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn de heren L. El Khoulati en M. El Khoulati, handelend als vennoten van V.O.F. El Khoulati Auto’s. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers grotendeels moreel.
  • De leningen van M. El Khoulati, B. El Khoulati, R. El Khoulati en K. El Khoulati ter hoogte van in totaal € 139.000,- worden achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. Er wordt geen rente betaald over de leningen.
  • De (huidige en toekomstige) voorraden van El Khoulati Auto’s wordt in eerste verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor V.O.F. El Khoulati Auto’s is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de jaarcijfers van 2016, 2017 en de resultaatprognoses tot en met september 2018. De overall score is Ruim voldoende.

Rentabiliteit
De omzet van El Khoulati Auto’s groeit afgelopen jaren stabiel. In 2016 bedroeg de omzet ruim € 1.800.000,- met een resultaat voor privé opnamen van ruim € 108.000,-. Na privé opnamen resteert er een nettowinst van € 78.000,-. In 2017 is er een omzet gerealiseerd ter hoogte van € 1.993.000,- met een nettowinst van € 44.000,-. De daling in het resultaat is voortgekomen uit een kleine margedaling in 2017. In 2018 prognosticeert men een omzet ter hoogte van ruim € 2.100.000,- met een resultaat voor privé van € 97.500,-, wat leidt tot een verwachte cashflow van ongeveer € 35.000,- wat toereikend is om aan de aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen. Wij kwalificeren de Rentabiliteit als Ruim voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit ultimo 2017 bedraagt inclusief de € 139.000,- aan achterstellingen 96% op een balanstotaal van ruim € 250.000,-. De Solvabiliteit kwalificeren we op Goed.

Liquiditeit
Binnen het bedrijf zijn er afgelopen jaren, met € 90.000,- aan liquide middelen ultimo 2017, voldoende vlottende activa aanwezig geweest om aan de kortlopende verplichtingen te kunnen voldoen. Door de financiering kan de omloopsnelheid van de vraag naar auto’s worden versneld. Wij kwalificeren de Liquiditeit als Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-49957 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-01-2019 om 11:03
investeerder-22899 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-01-2019 om 11:03
investeerder-61854 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
29-01-2019 om 11:03
investeerder-8199 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-01-2019 om 11:03
investeerder-66293 heeft € 500 geïnvesteerd.
29-01-2019 om 11:03

Ondernemer

Mohand en Lafdil El Khoulati

Crowdfund Coach


Diederick Horsten