47805

Non publieke funding

€ 1.650.000  |  8,0% rente  |  36 maanden  Investeerders: 979
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

10 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 15-03-2024 in 3 dagen volgeschreven door 979 investeerders

Samenvatting

Deze lening betreft een non-publieke funding. Vandaar dat u deze pitch niet op de website van Collin kunt terugvinden. De lening wordt bij een select aantal investeerders kenbaar gemaakt. Deze pitch wordt dan ook in strikt vertrouwen met u gedeeld en het is niet toegestaan deze te delen met derden.

Gaby Broekhuijsen is al 20 jaar een succesvolle projectontwikkelaar in de recreatie. Deze activiteit onderneemt hij, samen met Wigle Sinnema, onder andere in Elfstedenhart Recreatie B.V. Op haar beurt maakt Elfstedenhart Recreatie B.V. onderdeel uit van het samenwerkingsverband Paradys Recreatie.

De gevraagde financiering heeft betrekking op Elfstedenhart Recreatie B.V. In deze onderneming zijn twee projecten inmiddels (grotendeels) succesvol gerealiseerd en is er nu een derde project onderhanden. Deze aanvraag gaat over dat derde project; Olde Kottink.

Er is een camping met woonboerderij aangekocht voor (€ 2.500.000,-) met eigen middelen, plannen zijn ontwikkeld en de toestemming is geregeld voor de bouw van 39 recreatiewoningen en een centrumvoorziening (fase I) plus 26 recreatiewoningen (fase II).

In 2022 is de verkoop gestart van Fase I (inmiddels zijn 27 van de 39 recreatiewoningen verkocht). Op enig moment is de verkoop van kavels stopgezet, omdat er een gasleiding over het terrein liep welke pas begin 2024 weggehaald zou worden door Enexis. De verkoop van de laatste 12 kavels (fase I) wordt nu weer opgestart.

Ook de bouw van de recreatiewoningen wordt nu gestart en het is voordeliger om deze 39 recreatiewoningen ineens te laten bouwen. De consequentie hiervan, is dat er dan dus 12 recreatiewoningen op voorraad gebouwd moeten worden. Omdat men ook in de centrumvoorziening investeert ontstaat er mogelijkerwijze een liquiditeitstekort wanneer de verkoop van de laatste 12 recreatiewoningen onverhoopt op zich laten wachten. 

Men vraagt daarom op voorhand en zekerheidshalve een lening van € 1.650.000,- voor drie jaar. De verkoopopbrengsten van de 12 kavels wil men graag aanwenden voor de start bouw van de tweede fase (26 kavels). Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving gevestigd op de 12 nog te verkopen kavels fase I en de 26 kavels fase II. De totale verwachte verkoopwaarde bedraagt € 6.000.000,- (exclusief de nog te bouwen recreatiewoningen op voorraad). De LTV voor deze aanvraag wordt op 28 % berekend (niet rekening houdende met de te realiseren recreatiewoningen middels deze financiering).

Financieringsbehoefte 
De totale investering bedraagt € 1.650.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 1.650.000,- met een bodem van € 1.200.000,-. De looptijd is 36 maanden volledig aflossingsvrij. Bij verkoop vanaf de 13de kavel/recreatiewoning wordt er telkens minimaal € 175.000,- afgelost op de crowdfundlening. De investeerders van Collin Crowdfund ontvangen over elke (gedeeltelijke) aflossing twee maanden vergoedingsrente, ook over de eventueel resterende slottermijn. De rente bedraagt 8% per jaar gedurende de gehele looptijd. Door de aanvullende vergoedingsrente bij aflossing ligt de effectieve rente hoger dan 8%.

Risico

 • De geldnemer is Elfstedenhart Recreatie B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving gevestigd ter hoogte van € 1.650.000,- op;
  • de 12 nog te verkopen kavels uit de eerste fase van het project Olde Kottink, kadastraal bekend als sectie A, nummers 3694, 3690, 3666, 3667, 3669, 3673, 3675, 3676, 3678, 3679, 3680 en 3681 te Losser De kavels hebben een gemiddelde verkoopprijs van € 175.000,-, deze gemiddelde prijs is ook op eerste 27 verkochte kavels gerealiseerd. Dit maakt een totale verkoopwaarde van de 12 kavels gebaseerd op de reeds verkochte kavels uit de eerste fase van € 2.100.000,-.
  • de 26 nog te verkopen kavels uit de tweede fase van het project Olde Kottink, kadastraal bekend als sectie A, nummers 3699 tot en met 3724 te Losser. Op deze kavels moeten nog infrastructurele werkzaamheden verricht worden van € 25.000,- per kavel. Dit maakt de grondwaarde op dit moment per kavel € 150.000,-. Dit maakt een totale verkoopwaarde gebaseerd op reeds verkochte kavels van € 3.900.000,-. 
   • De totale verwachte verkoopwaarde bedraagt € 6.000.000,- (exclusief de nog te bouwen recreatiewoningen op voorraad). De LTV voor deze aanvraag wordt op 28 % berekend (niet rekening houdende met de te realiseren recreatiewoningen middels deze financiering).
 • Akkermunt B.V., geeft een zakelijke borgstelling af ter hoogte van € 150.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard.;
 • Elga B.V. geef een zakelijke borgstelling af ter hoogte van € 150.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard. 
 • De lening verstrekt door Akkermunt B.V. ter hoogte van € 1.783.360,38 wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • De lening verstrekt door Elga B.V, ter hoogte van € 917.331,78 wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • Elga B.V. en Akkermunt B.V. geven een niet-onttrekkingsverklaring af.
 • Er wordt een depot ter hoogte van € 148.770,60 aangehouden voor het voldoen van de eerste twaalf betaaltermijnen van de lening. Het depot wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid gedurende de gehele looptijd om de eerste 12 kavels te verkopen waarbij deze om niet worden vrijgegeven. Er vindt dan ook geen aflossing op de lening via Collin Crowdfund plaats en er worden ook geen kosten in rekening gebracht. De verkoopopbrengsten van de 12 kavels wil men graag aanwenden voor de start bouw van de tweede fase (26 kavels).
 • Bij verkoop vanaf de 13de kavel/recreatiewoning wordt er telkens minimaal € 175.000,- afgelost op de crowdfundlening. De investeerders van Collin Crowdfund ontvangen over elke (gedeeltelijke) aflossing twee maanden vergoedingsrente. Deze vergoedingsrente is ook van toepassing bij een eventueel resterende slottermijn.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid gedurende de gehele looptijd om de lening volledig of gedeeltelijk (vervroegd) af te lossen tegen een vergoedingsrente van twee maanden.

Leendoel

Het op voorraad bouwen van een 12-tal recreatiewoningen.

Ondernemer

De directie van Elfstedenhart Recreatie B.V. bestaat uit Gaby Broekhuijsen en Wigle Sinnema. 

Gaby Broekhuijsen is afgestudeerd als econoom en heeft daarna kort gewerkt in het bankwezen. Hij heeft sinds het jaar 2000 diverse bedrijven in de zakelijke dienstverlening met succes opgezet en is al 20 jaar succesvol in projectontwikkeling binnen de recreatiemarkt.

Wigle Sinnema is ondernemer (akkerbouwer) pur sang. Tevens is hij o.a. bestuurder bij het Waterschap, voorzitter van de KNKB en was wethouder in de gemeente Súdwest-Fryslân. Tevens heeft hij een groot akkerbouw bedrijf. Sinds enige jaren is hij actief als ontwikkelaar in de recreatiebranche.

Onderneming

Elfstedenhart Recreatie B.V. maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband Paradys Recreatie.

De gevraagde financiering heeft betrekking op Elfstedenhart Recreatie B.V. In deze onderneming zijn twee projecten inmiddels (grotendeels) succesvol gerealiseerd en is er nu een derde project onderhanden. Deze aanvraag gaat over dat derde project; Olde Kottink.

Er is een camping met woonboerderij aangekocht voor ( € 2.500.000,-) met eigen middelen, plannen zijn ontwikkeld en de toestemming is geregeld voor de bouw van 39 recreatiewoningen (fase I) plus 26 recreatiewoningen en een centrumvoorziening (fase II).

In 2022 is de verkoop gestart van Fase I (inmiddels zijn 27 van de 39 recreatiewoningen verkocht). Op enig moment is de verkoop van kavels stopgezet, omdat er een gasleiding over het terrein liep welke pas begin 2024 weggehaald zou worden door Enexis. De verkoop van de laatste 12 kavels (fase I) wordt nu weer opgestart.

Ook de bouw van de recreatiewoningen wordt nu gestart en het is voordeliger om deze 39 recreatiewoningen ineens te laten bouwen. De consequentie hiervan, is dat er dan dus 12 recreatiewoningen op voorraad gebouwd moeten worden. Omdat men ook in de centrumvoorziening investeert ontstaat er mogelijkerwijze een liquiditeitstekort wanneer de verkoop van de laatste 12 recreatiewoningen onverhoopt op zich laten wachten. 

Men vraagt daarom op voorhand en zekerheidshalve een lening van € 1.650.000,- voor drie jaar. De verkoopopbrengsten van de 12 kavels wil men graag aanwenden voor de start bouw van de tweede fase (26 kavels). Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving gevestigd op de 12 nog te verkopen kavels fase I en de 26 kavels fase II. De totale verwachte verkoopwaarde bedraagt € 6.000.000,- (exclusief de nog te bouwen recreatiewoningen op voorraad). De LTV voor deze aanvraag wordt op 28 % berekend (niet rekening houdende met de te realiseren recreatiewoningen middels deze financiering).

Juridische structuur


 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Bouwen van 12-tal recreatiewoningen € 1.650.000,-
Totale investering* € 1.650.000,-
Lening via Collin Crowdfund** € 1.650.000,-

*de investering die nu voorligt wordt enkel in het investeringsoverzicht getoond. Vanuit eigen middelen is eerder het onroerende goed ter hoogte van € 2.500.000,- aangekocht, is het vergunningentraject afgerond en heeft de ontwikkeling (gedeeltelijk) plaatsgevonden. 

Leenbedrag: € 1.650.000,- met een bodem van € 1.200.000,-
Rente: 8 %
Looptijd: 36 maanden, aflossingsvrij met derhalve een slottermijn van € 1.650.000,-. Vanaf de verkoop van de dertiende kavel wordt er telkens minimaal € 175.000,- afgelost. De investeerders van Collin Crowdfund ontvangen over elke (gedeeltelijke) aflossing twee maanden vergoedingsrente, ook over de eventueel resterende slottermijn.

**Indien uitsluitend het bodembedrag wordt gehaald, wordt het verschil uit verkoop van de kavels gerealiseerd.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Elfstedenhart Recreatie B.V. is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is gebaseerd op de definitieve jaarrekening 2022, een door de accountant opgesteld voorlopig overzicht 2023 en een liquiditeitsprognose 2024. De overall Collin Credit Score is Goed.

Afloscapaciteit 
De omzet in 2022 bedroeg € 2.113.000,- met een brutomarge van € 898.000,-. Het netto cashflowoverschot bedroeg € 362.000,-. In 2023 is de verkoop van kavels Olde Kottink stopgezet, omdat er een gasleiding over het terrein liep welke pas begin 2024 weggehaald zou worden door Enexis. De omzet in 2023 bedroeg daarom € 215.000,- met een netto cashflowoverschot van € 14.000,-. Voor 2024 is rekening gehouden met de verkoop van 12 kavels. De verwachte omzet voor 2024 is € 6.932.000,- met een netto cashflow overschot van € 515.000,-. Wij kwalificeren de Afloscapaciteit als Ruim voldoende.

Solvabiliteit
In 2022 bedroeg de solvabiliteit 55% op een balanstotaal van € 7.600.000,- rekening houdende met de achtergestelde leningen. De solvabiliteit in het jaar 2023 bedraagt 57% op een balanstotaal van € 7.104.000,-. De solvabiliteit na investering en gebaseerd op de balans 2023 bedraagt 46% op een balanstotaal van € 8.754.000,-.Wij kwalificeren de Solvabiliteit als Zeer goed.

Zekerheden en voorwaarden

 • De geldnemer is Elfstedenhart Recreatie B.V.
 • Er wordt een eerste hypothecaire inschrijving gevestigd ter hoogte van € 1.650.000,- op;
  • de 12 nog te verkopen kavels uit de eerste fase van het project Olde Kottink, kadastraal bekend als sectie A, nummers 3694, 3690, 3666, 3667, 3669, 3673, 3675, 3676, 3678, 3679, 3680 en 3681 te Losser De kavels hebben een gemiddelde verkoopprijs van € 175.000,-, deze gemiddelde prijs is ook op eerste 27 verkochte kavels gerealiseerd. Dit maakt een totale verkoopwaarde van de 12 kavels gebaseerd op de reeds verkochte kavels uit de eerste fase van € 2.100.000,-.
  • de 26 nog te verkopen kavels uit de tweede fase van het project Olde Kottink, kadastraal bekend als sectie A, nummers 3699 tot en met 3724 te Losser. Op deze kavels moeten nog infrastructurele werkzaamheden verricht worden van € 25.000,- per kavel. Dit maakt de grondwaarde op dit moment per kavel € 150.000,-. Dit maakt een totale verkoopwaarde gebaseerd op reeds verkochte kavels van € 3.900.000,-. 
  • De totale verwachte verkoopwaarde bedraagt € 6.000.000,- (exclusief de nog te bouwen recreatiewoningen op voorraad).
 • Akkermunt B.V., geeft een zakelijke borgstelling af ter hoogte van € 150.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard.;
 • Elga B.V. geef een zakelijke borgstelling af ter hoogte van € 150.000,-. Deze borgstelling is op dit moment materieel van aard. 
 • De lening verstrekt door Akkermunt B.V. ter hoogte van € 1.783.360,38 wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • De lening verstrekt door Elga B.V, ter hoogte van € 917.331,78 wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald.
 • Elga B.V. en Akkermunt B.V. geven een niet-onttrekkingsverklaring af.
 • Er wordt een depot ter hoogte van € 148.770,60 aangehouden voor het voldoen van de eerste twaalf betaaltermijnen van de lening. Het depot wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid gedurende de gehele looptijd om de eerste 12 kavels te verkopen waarbij deze om niet worden vrijgegeven. Er vindt dan ook geen aflossing op de lening via Collin Crowdfund plaats en er worden ook geen kosten in rekening gebracht. De verkoopopbrengsten van de 12 kavels wil men graag aanwenden voor de start bouw van de tweede fase (26 kavels).
 • Bij verkoop vanaf de 13de kavel/recreatiewoning wordt er telkens minimaal € 175.000,- afgelost op de crowdfundlening. De investeerders van Collin Crowdfund ontvangen over elke (gedeeltelijke) aflossing twee maanden vergoedingsrente. Deze vergoedingsrente is ook van toepassing bij een eventueel resterende slottermijn.
 • Geldnemer heeft de mogelijkheid gedurende de gehele looptijd om de lening volledig of gedeeltelijk (vervroegd) af te lossen tegen een vergoedingsrente van twee maanden.

Door de eerste hypotheek met een LTV van 28% bij aanvang en de zakelijke borgstellingen van Akkermunt B.V. en Elga B.V. kwalificeren wij de zekerheden als Zeer goed. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Zeer goed
Zekerheden: Zeer goed
Overall: Goed

Bijlage(n)

 • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 5.500 geïnvesteerd.
15-03-2024 om 15:08
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
15-03-2024 om 14:52
Anonieme investeerder heeft € 4.500 geïnvesteerd.
15-03-2024 om 14:48
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
15-03-2024 om 14:32
Anonieme investeerder heeft € 1.000 geïnvesteerd.
15-03-2024 om 14:26

Ondernemer

G. Broekhuijsen

W. Sinnema

Crowdfund Coach


Ronald Seinen