29446

Energy Outsourcing Solutions

€ 160.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 143
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 23-02-2018 in 1 uur volgeschreven door 143 investeerders

Samenvatting

EOS ontwikkelt duurzaamheidsprojecten die geëxploiteerd worden door toepassing van WKO-installaties, biomassa CV installaties, zonnepanelen, CO2-warmtepompen et cetera. Door toepassing van deze gecombineerde duurzaamheidstechnieken worden projecten gerealiseerd waarbij het energieverbruik van fossiele brandstoffen zeer beperkt wordt. De initiatiefnemers zijn de aandeelhouders van Boonstoppel Vastgoed B.V. die in diverse branches en in hun overige bedrijven vele jaren ervaring hebben met de duurzaamheidsaanpak van grotere projecten.

Structuur 
Energy Outsourcing Solutions B.V. (inclusief de 100% deelneming E-OS Vlaardingen B.V.) is 100% dochterbedrijf van Boonstoppel Vastgoed B.V. Boonstoppel Vastgoed B.V. heeft vier aandeelhouders die ieder een 25% belang hebben in Boonstoppel Vastgoed B.V. Bij het onderdeel ‘Onderneming’ wordt in een organigram aangegeven hoe de organisatie eruit ziet.

Financieringsbehoefte
De totale investering (exclusief subsidie) in het project, zijnde de realisatie van twee ketelhuizen (op biomassa) voor Stichting Waterweg Wonen bedraagt circa. € 588.000,-. Het investeringsdeel voor EOS bedraagt circa € 214.000,-. Uit eigen middelen wordt € 54.000,- ingebracht. Stichting Waterweg Wonen fourneert € 374.000,- in het project. 
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 160.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
Dun & Bradstreet geeft Energy Outsourcing Solutions B.V. de kwalificatie Verhoogd risico. Dun & Bradstreet geeft Stichting Waterweg Wonen de kwalificatie Minimaal risico en is daardoor als financieel sterke partner te beschouwen. De Collin Credit Score komt uit op Ruim voldoende. De debiteuren zijn Energy Outsourcing Solutions B.V. en E-OS Vlaardingen B.V. De vier aandeelhouders geven vanuit hun holdingmaatschappij eenieder een zakelijke borgstelling af voor een bedrag van € 20.000,-. Deze borgstellingen hebben op dit moment materiële waarde. Verder is ter handhaving van de solvabiliteit een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Energy Outsourcing Solutions B.V. en E-OS Vlaardingen B.V. mogen plaatsvinden, zolang de geconsolideerde solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) minder dan 30% bedraagt. De aandeelhouder Boonstoppel Vastgoed B.V. geeft een vermogens-instandhoudingsverklaring af waarin is overeengekomen dat er altijd sprake dient te zijn van een geconsolideerde solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) van minimaal 25% in Energy Outsourcing Solutions B.V. en E-OS Vlaardingen B.V. Ten slotte worden de rechten uit de overeenkomst tussen E-OS Vlaardingen B.V. en Stichting Waterweg Wonen inzake de exploitatie van beide biomassacentrales verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Leendoel

De lening bij Collin is aangevraagd om de investering in het project voor Stichting Waterweg Wonen te realiseren. De lening wordt terugbetaald op basis van de exploitatieovereenkomst met Stichting Waterweg Wonen en op basis van de te ontvangen subsidies. 

Ondernemer

Bas van Breugel (59) heeft 23 jaar ervaring bij een woningcorporatie in onderhoud van onroerend goed, waarbij energiebesparing altijd onderdeel was van de onderhoudsprojecten. Hij is inmiddels 10 jaar actief bij EOS voor het realiseren van duurzaamheid bij onroerend goed eigenaren zoals woningcorporaties, zorginstellingen en utiliteitsbouw. Hij heeft een bouwkundige mbo opleiding en een aannemersopleiding. In zijn vrije tijd is hij bestuurder van een duurzaamheidsinitiatief voor de nieuwe gemeente Altena.
Zijn kernkwaliteiten zijn :

 • Het opbouwen van de outsourcing constructie waarbij er voor alle partijen een win-win situatie ontstaat. 
 • Het overtuigen van de opdrachtgevers van de voordelen van de outsourcing constructie.
 • Het organiseren en beheersen van de uitvoering van dergelijke grote projecten.

Arjan Boonstoppel (47) is al 30 jaar actief in de installatie branche, gestart in de montage, sinds circa 25 jaar werkzaam bij Boonstoppel Engineering B.V. en mede-eigenaar van EOS. Bij het ontwerpen van installaties is hij altijd op zoek naar de meest efficiënte wijze van energieopwekking en projecten zo duurzaam mogelijk maken. Zijn opleiding is hbo installatietechniek en hij heeft de docent bevoegdheid installatietechniek. Hij heeft een brede ervaring. Als mede-eigenaar van Boonstoppel Engineering B.V. heeft Arjan veel kennis van de branche.
Zijn kernkwaliteiten zijn:

 • Ontwikkeling van visie voor duurzame energie efficiënte installatie’s, gasloos en ‘nul op de meter’ concepten.
 • Het vinden van een oplossing in probleemgevallen (creatief).
 • Op een begrijpelijke manier projecten toelichten voor professionals en leken.
 • Overtuigingskracht om opdrachtgevers te laten kiezen voor de duurzame oplossingen, bij aanpak van gebouwinstallaties.

David van Meggelen (47) is al 30 jaar actief in de installatie branche, gestart in het onderhoud van centrale verwarming installaties, sinds 20 jaar werkzaam bij Boonstoppel Engineering B.V. en mede-eigenaar van EOS. Bij het ontwerpen van installaties en tijdens het installatieproces is hij altijd op zoek naar de meest efficiënte wijze van monteren om het energieverbruik zoveel mogelijk te beperken en daardoor projecten zo duurzaam mogelijk maken. Daarnaast is David ook actief bij het ontwikkelen van nieuwe technieken. Zijn opleiding is hbo installatietechniek. Hij heeft een brede ervaring. Als mede-eigenaar van Boonstoppel Engineering B.V. heeft David veel kennis van de branche.
Zijn kernkwaliteiten zijn:

 • Ontwikkeling van technieken voor duurzame energie efficiënte installatie’s, gasloos en ‘nul op de meter’ concepten.
 • Het oplossen van technische problemen bij installaties in onroerend goed.
 • Technische instructie verzorgen voor de eindgebruikers.

Karel Abee (59) is al 40 jaar actief in de installatiebranche, gestart als elektra monteur in de bouw, inmiddels 25 jaar werkzaam bij Boonstoppel Engineering B.V. en mede-eigenaar van EOS. Karel is verantwoordelijk voor de elektrotechnische oplossingen van gebouwen en begeleidt de uitvoering van projecten. Zijn opleiding is hbo installatietechniek. Hij heeft een brede ervaring in de techniek en specialiseert zich op de zonnepanelen branche. Als mede-eigenaar van Boonstoppel Engineering B.V. heeft Karel veel kennis van techniek.
Zijn kernkwaliteiten zijn:

 • Engineering van projecten en begeleiden van de uitvoering.
 • Het oplossen van uitvoeringsproblemen.
 • Ontwikkelen van de duurzaamheidstoepassing in de elektrotechnische installaties

Onderneming

Kernprofiel 
Energy Outsourcing Solutions B.V. is opgericht in 2007, met als activiteit de verduurzaming van de verwarmings- en koelingsinstallaties van gebouwen. Daarnaast wil zij opdrachtgevers ontzorgen door het gehele proces, van ontwikkeling tot en met de exploitatie, uit te voeren tegen vooraf overeengekomen kosten. Samen met Boonstoppel Engineering B.V. zijn diverse duurzame technieken gecombineerd toegepast. De nieuwste ontwikkeling met opslag van thermische energie met behulp van fase overgangsmaterialen zijn in de laatste projecten toegepast. De traditionele aanpak om de installatie te ontwerpen op basis van het grootste piekmoment heeft EOS kunnen veranderen naar een aanpak waarbij thermische energieopslag en een kleinere energieopwekking (warmtepomp, biomassaketel) benodigd is om aan de warmte/koude vraag te kunnen voldoen. De installaties worden in samenwerking met een opdrachtgever in een plan uitgewerkt om een duurzame warmte/koude centrale te exploiteren. Door de centrale opgewekte warmte en/of koude energie wordt verkocht aan de gebruikers van het pand. Het netto rendement van een centrale ligt tussen 15 en 20%. Door een kleiner vermogen van de energieopwekking kunnen ze de installatie ook efficiënter laten functioneren.

EOS is trots op de projecten die ze realiseren, waarbij de CO2-uitstoot beperkt wordt tot 20% of lager. De nieuwste techniek met CO2-warmtepompen zal gasloze gebouwen gaan opleveren, hetgeen een voorwaarde is, die steeds luider in de maatschappij te horen is vanwege de problemen in Groningen. Projectontwikkelaars nemen de investeringen en exploitatie van de verwarming en koelinstallaties steeds serieuzer en gaan in een aantal gevallen zelf over tot outsourcing. Ze hebben geleerd dat het ontzorgen van opdrachtgevers een win-win situatie oplevert voor het realiseren van de doelstellingen van alle betrokken partijen.

Doelgroep
De doelgroepen van EOS zijn de woningcorporaties, Vereniging van Eigenaren (VvE’s), zorginstellingen en projectontwikkelaars. Bij deze doelgroep worden duurzame energieoplossingen ontwikkeld, die desgewenst volledig inclusief financiering en exploitatie verzorgd kunnen worden. Het werkgebied is West- en Midden-Nederland. De ontwikkeling op het gebied van energieverbruik is ‘nul op de meter’-concepten waarbij het energieverbruik zoveel mogelijk beperkt wordt. De energie die nog benodigd is (meestal elektra), wordt zelf opgewekt of ingekocht bij een leverancier van groene stroom.

Missie en visie 
De missie en visie van EOS zijn het energieneutraal maken van gebouwen en de CO2-uitstoot drastisch te beperken, we streven naar een nul situatie voor wat betreft de CO2-uitstoot. 

Doelstellingen
De ondernemersdoelen zijn om jaarlijks drie tot vijf projecten te realiseren in de outsourcing oplossing. Over drie tot vijf jaar wil EOS het vooraanstaand outsourcingsbedrijf zijn, waar opdrachtgevers vanzelfsprekend terechtkomen om projecten te realiseren. EOS is pas tevreden als er minimaal drie projecten met verschillende duurzame technieken per jaar kunnen worden toegevoegd aan de portefeuille.

Positionering in markt 
De kracht van EOS is de wil om te innoveren met de nieuwste technieken op het gebied van warmte en koude opwekking en opslag van thermische energie. EOS participeert in de ontwikkeling van fase overgangsmaterialen en CO2-warmtepompen. De kansen voor EOS zijn groot, aangezien de Nederlandse overheid de ambitie heeft uitgesproken om in 2050 een gasloze economie te hebben. De oplossingen waar EOS mee werkt, bieden de mogelijkheid om deze ambitie te realiseren. In de markt is EOS, in samenwerking met Boonstoppel Engineering B.V., een specialist bij het realiseren van duurzame CO2-uitstoot beperkende innovaties. 

Concurrentiepositie en/of onderscheidend vermogen
EOS past een installatieconcept toe, dat ingaat tegen de gangbare concepten, waarbij de piekbelasting de investering voor een installatie bepaalt. ‘Peak shaving’ (het nivelleren van de elektriciteitsvraag) is het uitgangspunt om een installatie met een zo klein mogelijk vermogen te bouwen. De belangrijkste klanten zijn woningcorporaties, VvE’s, zorginstellingen en projectontwikkelaars. De belangrijkste leveranciers zijn Viessmann, Calor en Global-E-systems. Er is op dit moment nog weinig concurrentie, omdat het een nieuwe ontwikkeling is in de markt waarbij één partij, van ontwerp tot exploitatie, alles verzorgt.

Structuur 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Totale investering project € 588.000,-
Bijdrage Waterweg Wonen € 374.000,-
Eigen middelen € 54.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 160.000,-

Leenbedrag: € 160.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn Energy Outsourcing Solutions B.V. en E-OS Vlaardingen B.V.
 • Arjan Boonstoppel Beheer B.V. geeft een zakelijke borgstelling af voor € 20.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • DVM Beheer B.V. geeft een zakelijke borgstelling af voor € 20.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • ABEE Beheer B.V. geeft een zakelijke borgstelling af voor € 20.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Sabel Beheer B.V. geeft een zakelijke borgstelling af voor € 20.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Energy Outsourcing Solutions B.V. en E-OS Vlaardingen B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 30% of lager is.
 • Een vermogens-instandhoudingsverklaring van Boonstoppel Vastgoed B.V. waarin is overeengekomen dat zij er voor zorgdraagt dat er altijd sprake is van een geconsolideerde solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) van minimaal 25% in Energy Outsourcing Solutions B.V. en E-OS Vlaardingen B.V.
 • De rechten uit de overeenkomst tussen E-OS Vlaardingen B.V. en Stichting Waterweg Wonen inzake de exploitatie van beide biomassacentrales worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet geeft Energy Outsourcing Solutions B.V. de kwalificatie Verhoogd risico. Aandeelhouder Boonstoppel Vastgoed B.V. wordt door Dun & Bradstreet gekwalificeerd met een Laag risico. De recent opgerichte entiteit E-OS Vlaardingen B.V. heeft nog geen Dun & Bradstreet score. Voor deze leningsaanvraag wordt de score Verhoogd risico gehanteerd.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de gerealiseerde jaarcijfers 2016 en de prognose voor 2017 en 2018. De prognose van 2017 wordt onderbouwd door de tussentijdse cijfers tot en met het derde kwartaal van dat boekjaar. De Collin Credit Score voor deze aanvraag is Ruim voldoende.

Rentabiliteit
Ultimo 2016 is een omzet gerealiseerd van € 509.000,- met een netto cashflowoverschot van € 83.000,-. In het boekjaar 2017 zal de omzet naar verwachting uitkomen op € 815.000,-. Het netto cashflowoverschot wordt begroot op € 139.000,-waardoor de rentabiliteitsscore uitkomt op Excellent. Na investering en na verstrekking van de lening van Collin wordt de omzet geprognotiseerd op € 1.415.000,- en zal het netto cashflowoverschot stijgen naar € 205.000,- . De rentabiliteitsprognose is grotendeels gebaseerd op vaste langjarige contracten zoals een lopend contract en het nieuwe contract van 20 jaar met Stichting Waterweg Wonen. Daarnaast kan men gedurende 12 jaar rekenen op een SDE+ subsidie (Stimulering Duurzame Energie) van € 100.000,- per jaar, welke evenredig wordt verdeeld tussen EOS en Stichting Waterweg Wonen. De variabele component zijn de kosten voor de inkoop van biomassa. De score voor de rentabiliteit op basis van de prognose resulteert in een score Excellent. Voorzichtigheidshalve hanteren wij voor de Rentabiliteit de score Goed.

Solvabiliteit
Ultimo 2016 was het eigen vermogen € 59.000,- met een solvabiliteitsratio van 7% (score Matig). Op basis van het begrote resultaat van € 144.000,- zal de solvabiliteit eind 2017 uitkomen op 19% bij een balanstotaal van € 1.049.000,-. Dit correspondeert met de score Voldoende. De aandeelhouder Boonstoppel Vastgoed B.V. geeft een vermogensverklaring af voor een solvabiliteit van minimaal 25%. Dit betekent dat minimaal de score Ruim voldoende van toepassing zal zijn. Mede op basis van deze verklaring vinden wij het op dit moment acceptabel om de Solvabiliteit te waarderen op Voldoende. 

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) bedroeg per ultimo 2016 1,5 met een score Goed. Conform verwachting zal de liquiditeitsratio eind 2017 uitkomen op 1,2 (score Ruim voldoende). Aan het einde van 2018 wordt een current ratio geprognosticeerd van 3,0 door een afname van de vlottende passiva. Dit corrumpeert met een score Excellent. Doordat een deel van de vorderingen bestaat uit intercompany vorderingen die niet snel te gelde kunnen worden gemaakt, is het realistisch om de score voor de Liquiditeit voor nu vast te stellen op Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Goed
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Ruim voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-35912 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
23-02-2018 om 11:21
investeerder-16976 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-02-2018 om 11:07
investeerder-3961 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-02-2018 om 11:06
investeerder-25972 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-02-2018 om 11:06
investeerder-38255 heeft € 500 geïnvesteerd.
23-02-2018 om 11:06

Ondernemer

Bas van Breugel

Arjan Boonstoppel

David van Meggelen

Karel Abee

Crowdfund Coach


Johan Mol & Leon Westmaas