32803

Entranz

€ 110.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 135
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 30-07-2019 in 2 uur volgeschreven door 135 investeerders

Samenvatting

Het bedrijf Entranz B.V. werd op 1 september 2018 opgericht en is een zelfontwikkeld online platform voor ticketverkoop, marketing en toegangscontrole voor evenementen en festivals in zowel de B2C- als de B2B-markt. Het is een bedrijf met potentie. Het aantal festivals blijft groeien, dit zorgt voor veel mogelijkheden voor Entranz. Een goed gevulde orderportefeuille voor 2019 en 2020 sterkt de casus. 

Entranz wordt gerund door vier personen, elk sterk in zijn vakgebied. De kracht zit in de combinatie. Tim Kant is de ondernemer en weet waar het bedrijf heen gaat, hij heeft een groot netwerk en weet wat het is om een bedrijf op te zetten. Samen met Dick Faas, Tom Mulder en Peter Tettero vullen zijn elkaar goed aan. 

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Knab Crowdfunding en Collin Crowdfund bedraagt € 200.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 8,0% gedurende de gehele looptijd.

Risico
De Dun & Bradstreet score voor Entranz B.V. is Verhoogd risico. De Collin Credit Score is Voldoende. 
De volgende zekerheden en voorwaarden worden gesteld:

 • De debiteur is Entranz B.V.
 • Tim Kant geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 200.000,-. Deze borgstelling is op dit moment voor ongeveer de helft materieel.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het woonhuis aan de Herikerberg 53, 2716EV te Zoetermeer verkregen ten behoeve van de investeerders. Dit pand is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door ABN AMRO ter hoogte van € 155.000,-. De openstaande schuld bedraagt € 139.000,-. Het onroerend goed kent een WOZ-waarde van € 219.000,- per peildatum 01-01-2018. Website huispedia.nl schat de marktwaarde op € 240.000,-.
 • De lening van Includes B.V. ter hoogte van € 45.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente ter hoogte van 5% wordt wel betaald.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Entranz B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Entranz B.V. worden verpand aan de investeerders.

Gesplitste funding Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding
De financieringsbehoefte wordt voor € 110.000,- gefinancierd via Collin Crowdfund en voor € 90.000,- via zusterplatform Knab Crowdfunding met wie Collin een samenwerkingsovereenkomst heeft. De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen. Voor beide aanvragen geldt eenzelfde rentepercentage, looptijd en zekerheidspositie. Zowel de lening via Collin Crowdfund als de lening via Knab Crowdfunding wordt rentedragend 14 dagen nadat beide leningen volledig zijn gefund. Om maximaal gebruik te maken van de samenwerking zal op beide platformen de financieringsaanvraag worden opengezet en creëren we zogenaamde communicerende vaten door de mogelijkheid open te houden de hoogte van de leenbedragen bij beide platformen te kunnen verhogen respectievelijk verlagen naar aanleiding van het verloop van de funding op beide platformen. Hiermee maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden om een succesvolle funding te realiseren.

Leendoel

De financiering is bestemd om de groei van Entranz te waarborgen. Het is voornamelijk bestemd voor de (door)ontwikkeling van software, marketing en de aankoop van hardware.

Ondernemer

Tim Kant is CEO van Entranz en een echte ondernemer. Hij is medeoprichter van UDOC, een online documentenopslag, gespecialiseerd in toepassingen voor on demand printing. Tim stuurde hier het ontwikkelingsteam aan en zette samen met zijn compagnon de bedrijfsstrategie uit. Dit bedrijf is in 2018 verkocht, omdat hij zich wil focussen op Entranz. De opbrengst van de verkoop van de aandelen in UDOC zijn in zijn holding Includes B.V. ingebracht. Hij is tevens districtsvoorzitter bij de Nederlandsche Tafelronde. Tim studeerde Bedrijfskundige Informatica aan de Haagse Hoogeschool. Hij omschrijft zich als een gedreven man met een missie.

Dick Faas is de COO van Entranz. Hij heeft zijn Master behaald aan de Universiteit van Leiden. Hij heeft veel ervaring opgedaan op het gebied van operationeel management bij warenhuisketens De Bijenkorf en Hudson’s Bay. Bij Hudson’s Bay is hij vorig jaar gestopt om zich volledig te richten op Entranz. Naast dit alles is hij politiek en bestuurlijk actief als penningmeester bij de VVD Zoetermeer. Hij omschrijft zich als een analyticus en een verbinder.

Tom Mulder is de CMO en verantwoordelijk voor alle marketingactiviteiten van Entranz. Hij heeft zijn Bachelor Commerciële Economie en Experience Marketing behaald aan de Saxion Hogeschool. Tom heeft ervaring opgedaan als marketingmanager bij Attractiepark Slagharen, het runnen van een eigen onderneming genaamd Led-IBC.nl (online verhuur van verlichtte IBC’s voor evenementen) en het verzorgen van de internationale marketing voor Serviceclub Round Table International. Tom is creatief en een echte teamplayer.

Peter Tettero is de lead developer van Entranz. Peter studeerde Information Technology aan de Haagse Hogeschool en is met Tim Kant meegegaan vanuit UDOC. Hij was daar senior developer. Hij is nu verantwoordelijk voor de technische projectplanning, de ontwikkeling van apps en samen met Tim Kant verantwoordelijk voor de ontwikkelingen van alle online platformen. Peter is een secuur en planmatig type.

Onderneming

Entranz biedt primair een zelfontwikkeld online platform voor ticketverkoop, marketing en toegangscontrole voor evenement in zowel de B2C- als de B2B-markt, variërend van kleinschalige (<500 bezoekers) tot grote en zeer grote evenementen (>5000 bezoekers). Daartoe ontwikkelt Entranz zowel software als de implementatie daarvan op hardware om het platform flexibel te laten zijn aan de behoeften van de gebruiker. Het platform is volledig selfservice, maar Entranz biedt persoonlijke support, van telefoon tot aan locatie.

Verdienmodel
Het voornaamste verdienmodel van Entranz is de verkoop van tickets. Bij veel evenementen is er een mogelijkheid tot upselling. Denk hierbij aan live ticket printing, het customizen van de website, e-mail en overige digitale communicatie. Daarnaast verhuren zij hardware ten behoeve van de toegangscontrole van evenementen en leveren zij in samenwerking met meerdere uitzendbureaus hosts aan evenementen, waarvoor zij een kickback fee ontvangen. 

Toekomst
Entranz is van mening dat ieder evenement en daarmee dus iedere organisator zijn bezoekers kan raken en een blijvende indruk kan meegeven. Entranz ontzorgt de organisator door het aanbieden van een flexibel en gebruiksvriendelijk online platform en andere toepassingen. Het bedrijf automatiseert en schaalt naar de behoefte van de gebruiker. Daarnaast staan zij persoonlijk klaar voor gebruikers om mee te denken over hoe Entranz kan worden toegepast op de behoefte die bestaat. 

Entranz heeft ten doel een compleet platform aan te kunnen bieden waarop zij iedere organisator kunnen helpen bij het meegeven van die blijvende indruk bij haar bezoekers. Dat doen zij door het aanbieden en uitbreiden van harde diensten zoals het huidige platform. Maar ook wil men Entranz binnen drie jaar laten bestaan uit een faciliterend platform waar organisatoren door middel van een lidmaatschap kunnen genieten van inkoopvoordelen en gestandaardiseerde sponsorcontracten. Entranz wordt tevens een kennisaanbieder met reguliere kennis- netwerksessies met variërende onderwerpen over hospitality, wetgeving bij festivals en andere relevante onderwerpen. Over drie jaar is Entranz geen product meer, maar een community.

Unique Selling Points
Entranz is flexibel en schaalbaar. Zowel het zelfontwikkelde platform als het compacte team. Daarnaast is Entranz persoonlijk en legt het de focus op relatiebeheer.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop hardware € 15.000,-
Voorfinanciering personeelskosten € 40.000,-
Werkkapitaal € 145.000,-
Totaal € 200.000,-
Lening via Knab Crowdfunding € 90.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 110.000,-

Leenbedrag: € 110.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

De afgegeven zekerheden in deze financieringsaanvraag gelden naar rato voor de investeerders bij beide platformen op een totale financiering van € 200.000,-.

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteur is Entranz B.V.
 • Tim Kant geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 200.000,-. Deze borgstelling is op dit moment voor ongeveer de helft materieel.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het woonhuis aan de Herikerberg 53, 2716EV te Zoetermeer verkregen ten behoeve van de investeerders. Dit pand is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door ABN AMRO ter hoogte van € 155.000,-. De openstaande schuld bedraagt € 139.000,-. Het onroerend goed kent een WOZ-waarde van € 219.000,- per peildatum 01-01-2018. Website huispedia.nl schat de marktwaarde op € 240.000,-.
 • De lening van Includes B.V. ter hoogte van € 45.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund en Knab Crowdfunding. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente ter hoogte van 5% wordt wel betaald.
 • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Entranz B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van Entranz B.V. worden verpand aan de investeerders.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor Entranz B.V. is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de liquiditeitsbegroting 2019 en 2020 alsmede de salesfunnel. De overall score is Voldoende.

Rentabiliteit
Het bedrijf is gestart in 2018 met een omzet van € 3.000,- en het jaar is afgesloten met een netto verlies van € 34.000,-. In het jaar 2019 is er in de eerste helft van het jaar een omzet gerealiseerd van € 91.842,50. De omzet wordt geprognosticeerd op € 377.000,-, deze prognose is gebaseerd op de tussentijdse cijfers, de sales funnel en de liquiditeitsbegroting. Deze bevatten afgesloten deals welke over het jaar 2019 en 2020 worden uitgevoerd. De totale orderportefeuille, dus ook met potentiële deals, heeft een waarde van € 536.325,-. De genormaliseerde cashflow 2019 zal op basis van deze prognose uitkomen op € 37.000,-. Ultimo 2020 komt de geprognosticeerde omzet uit op € 1.029.000,- met een genormaliseerde cashflow van € 334.000,-. Wij kwalificeren de Rentabiliteit op Voldoende, aangezien deze op prognoses is gebaseerd.

Solvabiliteit
Entranz is begonnen in 2018. Het startjaar is afgesloten met een nettoverlies van € 34.000,- wat doorwerkt in de opbouw van het eigen vermogen van het bedrijf. Dit zorgt in 2018 voor een negatief eigen vermogen van € 32.000,- op een balanstotaal van € 6.000,-. Er is door Includes B.V. een rekening courant gefaciliteerd tegen 5% per jaar. Deze RC wordt omwille van de crowdfund campagne omgezet in een achtergestelde lening van € 45.000,-. Per eind 2019 zal de solvabiliteit (eigen vermogen/ totaal vermogen) volgens prognose stijgen naar 17% op een balanstotaal van € 233.000,-. Dit komt doordat het jaar naar verwachting wordt afgesloten met een nettowinst en de achtergestelde lening wordt verhoogd naar € 45.000,-. In 2020 zal de solvabiliteit naar verwachting sterk verbeteren naar 59% op een balanstotaal van € 458.000,-. Per ultimo 2019 is de verwachting dat de solvabiliteit zal uitkomen op 17% op een balanstotaal van € 230.000,-, wat de score Voldoende impliceert. Op het moment van financiering kwalificeren wij de Solvabiliteit op Voldoende.

Liquiditeit
De current ratio (vlottende activa/vlottende passiva) bedroeg per ultimo 2018 0,6 en daarmee kwam de score voor de liquiditeit uit op Matig. Na realisatie van de prognose 2019 zal de current ratio verbeteren en uitkomen op 7,0. Omdat de prognoses nog moeten worden waargemaakt, kwalificeren wij de Liquiditeit op Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-59414 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-07-2019 om 11:06
investeerder-65378 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-07-2019 om 11:05
investeerder-74289 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
30-07-2019 om 11:00
investeerder-73317 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
30-07-2019 om 10:59
investeerder-84431 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-07-2019 om 10:59

Ondernemer

Tim Kant

Dick Faas

Tom Mulder

Peter Tettero

Crowdfund Coach


Diederick Horsten