24711

Euro E-Bike (JMS)

€ 275.000  |  7,5% rente  |  36 maanden  Investeerders: 309
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

33 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 15-09-2016 in 5 uur volgeschreven door 309 investeerders

Samenvatting

Euro- E-bike (JMS) B.V. uit Zwolle houdt zich sinds 2011 bezig met de import en distributie van elektrische vouw E- bikes onder de merknaam JMS vouw E-Bikes. Er is een strategische keuze gemaakt om zich hierin te specialiseren. Hierdoor wordt in deze nichemarkt een sterke identiteit opgebouwd. De elektrische vouw-bike is een relatief nieuw product en wordt gebruikt voor recreatieve doeleinden en het woon- werkverkeer. Het accent wordt gelegd op de levering van kwalitatief hoogwaardige vouw E-bikes, die in het hogere segment van de markt vallen. De JMS vouw E-bikes worden uitsluitend via dealers in Duitsland, België en Nederland aangeboden. Consumenten die de vouw E-bikes kopen verlangen een persoonlijk advies, kwaliteit en wensen een goede after-sales-service. Dat de gekozen strategie succesvol is, blijkt inmiddels uit de vele follow-up orders. Ook het feit dat de Belgische politie haar keuze heeft laten vallen op de JMS vouw E-bike (model 29-Z) en besloten heeft deze in haar buitendienstservice op te nemen, geeft hier bevestiging aan. De onderneming wordt gedreven door Zhang Ting, roepnaam Sharon; zij is 32 jaar. Sharon heeft de onderneming ruim 10 jaar geleden opgericht. Sinds 2013 wordt zij ondersteund door een ervaren Senior Manager in de persoon van Johan Overweg.

Financieringsbehoefte

Er wordt voor een nieuw model en de verdere groei van het bedrijf een lening gevraagd van € 275.000,-. De looptijd is 36 maanden met een maandelijkse lineaire aflossing. De rente bedraagt 7,5%.

Structuur

Het bedrijf is ruim 10 jaar geleden opgericht en is sinds 2011 actief in de import en distributie van JMS vouw E-bikes. Aanvankelijk had Sharon 75% van de aandelen en de heer F. Huisjes als stille vennoot 25% van de aandelen. Om ook een ervaren Senior Manager aan de onderneming te binden heeft Sharon besloten om in 2013 (tijdelijk) een 35% belang aan de heer Johan Overweg te verkopen. Afgesproken is dat dit belang eind 2019 door haar teruggekocht wordt, zodat zij weer 75% van de aandelen bezit. In verband met deze lening aanvraag zullen de aandelen in ieder geval niet eerder worden verkocht dan dat de lening via Collin is afgelost.

Risico

De Dun & Bradstreet score noteert een Verhoogd risico. De overall Collin Credit Score is Voldoende. De debiteur van de lening is Euro E-Bikes (JMS) B.V. De leningen van aandeelhouder T. Zhang, ter hoogte van € 210.000,-, zullen achtergesteld worden ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening via Collin zal er op deze leningen niet worden afgelost. Verder zal aandeelhouder T. Zhang een persoonlijke borgstelling afgeven voor € 135.000,-. Ook aandeelhouder J. Overweg zal een persoonlijke borgstelling afgeven en wel voor een bedrag van € 40.000,-. Ter handhaving van de solvabiliteit van Euro E-Bikes (JMS) B.V. een non-onttrekkingsverklaring worden opgenomen voor 35%. Verder zal elk kalenderkwartaal door de externe accountant van de onderneming een kwartaalrapportage aangeleverd worden inclusief een overzicht van het aantal verkochte fietsen. 

Video Pitch

Leendoel

Er wordt een lening van € 275.000,- gevraagd voor de toevoeging van een nieuw model E-bike aan het assortiment en groei van de onderneming.Op dit moment worden 3 modellen aangeboden. In het hoogste segment wordt nu ook gevraagd of er een vouw E- bike met de steeds populairder wordende middenmotor kan worden aangeboden. Dit model wil de dealer ook graag kunnen leveren, zodat de consument een compleet programma kan worden aangeboden. Er is op dit moment niemand anders die dit doet. Naast het op de markt brengen van een nieuw model vouw E-bike, is het belangrijk om het al bestaande dealernetwerk in Duitsland en België verder uit te breiden, waarbij vooral Nederland nu de aandacht krijgt. Om aan de dealervraag te voldoen zal de voorraad verhoogd moeten worden. Momenteel is er zelfs tijdelijk een dealerstop ingevoerd, wat niet wenselijk is. 

Ondernemer

Zhang Ting- roepnaam Sharon, is 32 jaar en ongehuwd. Sharon is geboren in China uit een geslacht van burgemeesters en ondernemers. Sharon vindt zelfstandigheid belangrijk; alvorens aan trouwen en kinderen te denken wil ze eerst al haar tijd en energie steken in de verdere uitbouw van haar onderneming. Na haar middelbare school heeft zij meerdere opleidingen gevolgd op het gebied van marketing en sales. Zij spreekt tevens vloeiend Engels. Sharon heeft ruim 8 jaar ervaring als ondernemer. De eerste 3 jaar werkte zij als zelfstandig consultant voor Chinese bedrijven die naar Europa wilden exporteren, waaronder een aan Michelin banden gelieerde onderneming. In deze functie heeft zij veel gereisd en contacten gelegd in Spanje, Portugal, Duitsland, België en Nederland. Hierna besloot zij om in 2011 in Nederland een E-bike onderneming op te zetten met als specialisatie de vouw E-bike. De reden om voor de Nederlandse markt te kiezen was omdat de infrastructuur hier uitstekend is, waaronder door de haven van Rotterdam en het goede wegennet, met snelle verbindingen voor export naar Duitsland en België. Sharon ziet Nederland als haar tweede vaderland. Haar kernkwaliteiten zijn: Strategisch kunnen denken zonder eigenzinnig te worden, doorzettingsvermogen, mensen met argumenten kunnen overtuigen en enthousiast maken voor een idee of product. Sharon is innemend in de omgang en heeft veel technische kennis en marktkennis van het product elektrische vouw E-bikes. 

Johan Overweg is 65 jaar en geeft in algemene zin managementondersteuning aan Sharon en is een klankbord voor haar. Johan heeft jarenlange ervaring als import/export salesmanager in Australië, Singapore en de U.S.A. in de mijnbouw en wegenbouwmachines. Johan geeft naast adviezen hierover, ook financiële ondersteuning wanneer dat nodig is. In zijn vrije tijd doet hij aan hardlopen (marathon) en houdt hij van wielrennen.

Onderneming

Merknaam 
De onderneming heeft gekozen om als merk JMS te gebruiken (Joint-Modified-Series) in verband met de technische samenwerking met collega’s in Zweden, Zwitserland en Duitsland. Voor meer productinformatie zie tevens de website: www.euroebike.nl.

De JMS vouw E-bikes vallen in het hogere segment van de markt en worden uitsluitend via geselecteerde dealers aangeboden. Op dit moment zijn er 3 modellen: een sportieve bike met een hogere tussenstang (28-Z), een met lage instap en met een krachtige motor in het achterwiel en derailleur versnelling (29-Z) en de 30-Z met een motor in het voorwiel en naafversnelling. Van dit model is de motor minder krachtig afgesteld. Vooral oudere mensen ervaren dit model als zeer comfortabel. Er ontbreekt nog één model: een JMS vouw E-bike met lage instap en met een middenmotor. Distributie van de bikes naar dealers in Duitsland, België en Nederland vindt rechtstreeks plaats vanuit een logistiek centrum in Hoogeveen. Onderdelen (van elk model zijn alle reserveonderdelen voorradig) worden vanuit het kantoor annex magazijn in Zwolle, direct aan dealers verzonden. 
Garantie: er wordt 2 jaar volledige garantie op de accu en 3 jaar op de motor verstrekt, na aflevering aan de consument. 

Opbouw dealernetwerk
De vouw E-bike is een nicheproduct; voor de afzet en vooral voor de groei werd het belangrijk geacht geografisch een goede spreiding van het dealernetwerk op te zetten. In Duitsland en België werd als eerste een dealernetwerk opgebouwd. Duitsland is qua afzetgebied het grootst en belangrijkst, maar was ook het moeilijkste land om de markt van te betreden. De JMS vouw E-bikes staan inmiddels bij meer dan 150 grote ZEG-dealers aangesloten (Europa’s grootste Tweewielerinkoopcoöperatie). Vervolgens werden de pijlen gericht op België met reeds 60 dealers. Dat bij de Belgische politie de JMS vouw E-bikes als beste naar voren kwam en opgenomen wordt in hun mobiliteit, zal daar wind in de zeilen geven. 
De Nederlandse markt, de thuismarkt, met haar vele caravans en boten, zal dit jaar en volgend jaar opgebouwd worden. Marketingtechnisch zal hier ter ondersteuning van dealers veel aandacht zijn voor het upgraden van de website, sociale media en beurzen. 

Concurrentie
In Nederland heeft van de A-merken alleen Sparta een vouw E-bike, maar met een hoge instap en slechts de halve actieradius van een JMS vouw E-bike. Het Zwitserse merk Flyer geeft concurrentie. Dit merk heeft slechts 1 model met middenmotor, maar is door recente aanpassing van de Zwitserse Frank naar de Euro duurder geworden. 
In het lage segment worden veel vouw E-bikes via het internet direct aan de consument aangeboden. Dit is een andere markt en wordt niet als een concurrent gezien.
 
Missie/strategie

Het is de doelstelling om in het hogere segment met de 4 modellen vouw E-bikes binnen 2 à 3 jaar marktleider te worden in Duitsland, België en Nederland. Alleen op deze landen wordt gefocust en er wordt afgezien van uitbreiding naar andere landen. Dit is nu al te zien in Duitsland, omdat bij meerdere grote Duitse dealers er alleen nog de JMS vouw E-bikes staan. Dit heeft voor een dealer het voordeel dat zowel de afdeling verkoop als de werkplaats het product goed kennen en hierdoor vertrouwen uitstralen naar de consument. Voor concurrenten wordt het heel moeilijk om dan nog bij een dealer binnen te komen c.q. te blijven staan.
 
Trends en ontwikkelingen
De algemene vraag naar E-bikes blijft sterk toenemen. In 2015 was de groei in Nederland 23%. Dit wordt veroorzaakt door de toenemende acceptatie dat E-bikes niet alleen voor oudere mensen zijn. De gebruikersleeftijd is al in zoverre gedaald dat zelfs schoolgaande kinderen de E-bike gebruiken. In totaal werden er in Nederland in 2015 circa 280.000 E-bikes verkocht. De verwachtingen zijn nu dat over enkele jaren er een verhouding ontstaat van 50% E-bikes en 50% gewone fietsen op een totaal van circa 900.000 fietsen in Nederland. Eenzelfde trend laten Duitsland en België zien. Parallel hieraan loopt de ontwikkeling van de vouw E-bikes. De E-bike is een eco-product. Veel mensen willen een bijdrage leveren aan een schoner milieu (men laat de auto vaker staan). Meer en vaker bewegen komt de gezondheid ten goede. Deze elementen hebben een positieve invloed op de acceptatie en verkoop van E-bikes. Het wordt belangrijk geacht dat op het moment dat er marktstabilisatie gaat optreden, er een stevige positie is ingenomen bij de dealers in voornoemde landen. Daarom wordt, nu het product en marktonderzoek afgerond is, vol ingezet op de uitbreiding van het dealerbestand en omzetverhoging.

Structuur
Het bedrijf is ruim 10 jaar geleden opgericht en is sinds 2011 actief in de import en distributie van JMS vouw E-bikes. Aanvankelijk had Sharon 75% van de aandelen en de heer F. Huisjes als stille vennoot 25% van de aandelen. Om ook een ervaren Senior Manager aan de onderneming te binden heeft Sharon besloten om in 2013 (tijdelijk) een 35% belang aan de heer Johan Overweg te verkopen. Afgesproken is dat dit belang eind 2019 door haar teruggekocht wordt, zodat zij weer 75% van de aandelen bezit. In verband met deze lening aanvraag zullen de aandelen in ieder geval niet eerder worden verkocht dan dat de lening via Collin is afgelost.
 

organigram

Financieringsbehoefte

De onderneming heeft de afgelopen jaren, alvorens aan groei te denken, eerst geïnvesteerd in een gedegen marktonderzoek, productontwikkeling en het opbouwen van een dealerbestand. Deze kosten zijn niet geactiveerd, maar volledig ten laste van het resultaat geboekt. Mevrouw Sharon Zhang heeft uit eigen middelen in totaal voor € 210.000,- aan achtergestelde leningen ter beschikking gesteld. De opstartperiode, waarin productontwikkeling en marktonderzoek plaatsvond, kon hierdoor uit eigen middelen gefinancierd worden. Er is geen gebruik gemaakt van bankkrediet, waardoor de activa onbezwaard zijn. Er wordt voor een nieuw model E-Bike en de groei van het dealernetwerk aanvullend kapitaal gevraagd. 

Totale investeringsbehoefte:

Mal voor middenmotor (32-Z)   € 30.000,-
Aflossen leverancierskrediet   € 30.000,-
Marketing, uitbouw dealernetwerk   € 20.000,-
Voorraden, debiteuren, werkkapitaal   € 195.000,-
Lening via Collin Crowdfund   € 275.000,-

Na deze investering zal de komende jaren de verkoopontwikkeling bekeken worden om te bezien of de ingezette verkoopkoers voldoende is of dat er aanvullende investeringen nodig zijn. 

Leenbedrag: € 275.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 36 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is Euro E-Bike (JMS) B.V.
  • Mevrouw Ting Zhang geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 135.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment morele waarde.
  • De heer J. Overweg geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 40.000,-, lineair aflopend in 36 maanden. Deze borgstelling heeft op dit moment materiële waarde.
  • De leningen van mevrouw Ting Zhang ter hoogte van € 210.000,- worden achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Dit betekent dat er geen aflossing plaatsvindt gedurende de looptijd van de lening via Collin. De rente wordt wel betaald.
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een non-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Euro E-Bike (JMS) B.V. mogen plaatsvinden, zolang de solvabiliteit (werkelijk eigen vermogen ten opzichte van het balanstotaal conform berekening Collin Crowdfund) 35% of lager is.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert Euro E-Bike (JMS) B.V. als een Verhoogd risico. Deze kwalificatie wordt veroorzaakt door het gepresenteerde eigen vermogen welke negatief is. Echter houdt Dun & Bradstreet geen rekening met de achtergestelde leningen van € 210.000,- waardoor er feitelijk sprake is van een positief garantie vermogen (voor de Collin investeerders).

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score die is gebaseerd op basis van de mix van solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit. Voor het bepalen van de Collin Credit Score hebben wij beschikking over de definitieve jaarcijfers 2015, financiële resultaten 2016 tot dusverre en een financieel onderbouwde prognose over 2016 en 2017. Deze gegevens zijn opgemaakt door accountantskantoor De Jong & Laan. De overall Collin Credit Score komt uit op Voldoende.

Rentabiliteit
De omzet in 2015 was € 382.000,- en is nog van bescheiden omvang, omdat er vooral in de vouwfietsen is geïnvesteerd en er veel tijd en geld gestoken is om een dealernetwerk in Duitsland en België op te bouwen. Deze investeringen werpen nu hun vruchten af, wat te merken is aan de vraag naar de JMS vouwfietsen. Er liggen harde toezeggingen van dealers en andere opdrachtgevers ten grondslag aan de prognose voor 2016 en 2017, waardoor de prognose o.i. realistisch en verantwoord is. De te verwachten omzet in 2016 komt uit op € 358.000,- Voor 2017 verwacht men dat de omzet oploopt tot € 926.000,- en in 2018 wordt er een omzetverhoging verwacht naar € 1.217.000,-. Een nauwkeurige prognose van de verkoop van het aantal fietsen per maand is samen met de accountant opgesteld. Het relatieonderhoud met de dealers is hier een succesfactor. De dealers krijgen een gebieds- en prijsbescherming. De kosten kunnen relatief beperkt gehouden worden, omdat het meeste van de productie uitbesteed wordt. Omdat er nog verrekenbare verliezen zijn, behoeft er de komende 2 jaar nog maar beperkt Vennootschapsbelasting betaald te worden. Over 2016 wordt naar verwachting nog net een klein verlies gemaakt van € 18.000,-. De eenmalige kosten ter voorbereiding van de financieringsaanvraag en de website spelen hierin onder andere een rol. Maar ook door de ‘on hold’ fase kunnen de dealers later dan verwacht van fietsen voorzien worden. Hierdoor zal naar verwachting de omzet 2016 uiteindelijk lager uitvallen dan in eerste instantie werd geprognosticeerd. Door de verwachte toename van de omzet in 2017, en hiermee een verbetering van de exploitatie, zal het bedrijf in 2017 winstgevend worden en zijn de vooruitzichten voor de jaren daarna erg gunstig. De management fee en salarissen worden voorlopig zeer bescheiden gehouden. Sharon kent zichzelf slechts een beloning van € 8.000,- per jaar toe. Pas indien de exploitatie het toelaat is er ruimte voor een hogere beloning. Vooralsnog is Voldoende de passende kwalificatie voor de rentabiliteit.

Solvabiliteit
Omdat de resultaten tot 2015 nog verlieslatend waren is er ultimo 2015 een eigen vermogen van € 200.000,- negatief op een balanstotaal van € 135.000,-; oftewel een negatieve solvabiliteit. Dit percentage wordt positief beïnvloed, doordat Sharon leningen heeft verstrekt ter hoogte van € 210.000,- om het vermogen aan te vullen. Deze leningen zijn achtergesteld. Hierdoor bedraagt het aansprakelijk vermogen ultimo 2015 € 8.153 positief met een uiteindelijke solvabiliteit van 6%. Dit zou een score van Matig betekenen. Hierbij merken wij wel op dat de balans “schoon” is doordat alle investeringskosten al genomen zijn. Omdat er in 2016 nog een klein verlies verwacht wordt, is de verwachting dat het aansprakelijk vermogen in 2016 daalt naar € 10.000,- negatief. Vanaf 2017 zal de exploitatie naar verwachting fors toenemen en hiermee zal ook het eigen vermogen naar verwachting verstevigd worden. De verwachting is dat het aansprakelijk vermogen zal toenemen naar 36% in 2017 en naar 75% in 2018. Vooralsnog hanteren wij de score Matig.

Liquiditeit
Tot op heden is de liquiditeit genoeg gebleken door bijstorting door de aandeelhouders. Er zijn buiten de aandeelhouders geen externe financiers. Na uitbreiding en groei van de omzet wordt de liquiditeitspositie meer ontspannen. De debiteuren zijn solide en betalen correct en vlot. Vanaf 2011 tot heden is er nog geen afboeking geweest. Door de accountant is een meerjaren liquiditeitsprognose opgesteld, waaruit blijkt dat de verplichtingen voor de investeerders van Collin Crowdfund en andere crediteuren op tijd kunnen worden voldaan. De liquiditeit kwalificeren we daarmee als Goed. 

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Matig
Liquiditeit: Goed
Overall: Voldoende

Extra beloning

Alle investeerders worden uitgenodigd voor een bijeenkomst in het voor- of najaar 2017 in het midden van het land. Tijdens deze bijeenkomst worden verschillende modellen vouw E-bikes tentoongesteld en kunnen hier tevens getest worden. Een hapje en een drankje zal niet ontbreken.

Investeerders vanaf € 1.000,- ontvangen 10% korting bij de aanschaf van een JMS Vouw E-bike.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-17554 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-09-2016 om 15:54
investeerder-2093 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
15-09-2016 om 15:52
investeerder-17256 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-09-2016 om 15:51
investeerder-12729 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-09-2016 om 15:41
investeerder-11967 heeft € 500 geïnvesteerd.
15-09-2016 om 15:31

Reacties

Investeerder – 21773
08-09-2016 11:34
Mijn vrouw en ik namen twee jaar geleden JMS vouwfietsen JMS 29Z op de caravan mee naar Frankrijk. De steile rit van Malaucene naar Suzette in de Provence (Dentelles de Montmirail), evenals de ritten naar Caromb, Bedoin, verliepen perfect. Wij zijn enthousiast over deze fietsen en wensen jullie onderneming heel veel succes in de verdere toekomst.

Investeerder – 21836
09-09-2016 11:26
Ik ben een Nederlandse dealer van de JMS vouw e-bike’s. In mijn fietsenwinkel heb ik al een aantal van jullie vouw e-bike’s verkocht aan zeer tevreden klanten. Het is een prachtig en probleemloos product, ik verwacht er nog veel van te verkopen en wens jullie daarom veel succes, mijn ondersteuning hebben jullie!

Investeerder – 21092
15-09-2016 12:36
Kunt u mij aangeven waarom de aanwezige voorraad, wagenpark etc etc niet als zekerheid is meegenomen voor de Collin investeerders?

Collin Crowdfund
15-09-2016 12:52
Beste investeerder. De voorraad op locatie zal beperkt van omvang blijven. Het leeuwendeel zal bij de dealers staan. Omdat een groot deel van de dealers zich in het buitenland bevindt, zijn de verhaalsmogelijkheden lastig. Daarnaast maakt Collin vrijwel standaard geen gebruik van verpanding van roerende zaken, gezien de beperkte opbrengst in geval van een faillissement. Dit op basis van praktijkervaringen. Onder andere risico’s met betrekking tot bodembeslag door de fiscus en eigendomsvoorbehoud vanuit leveranciers spelen hierin een rol. Enkele bij een specifieke objectfinanciering denken wij hier anders over.
Investeerder – 6980
15-09-2016 13:43
Kunt u mij aangeven op welke gronden u verwacht dat de verkopen drastisch zullen toenemen? Is een vouw-E-bike wel geschikt voor forenzen? Wat is het extra gewicht voor de opvouwbaarheid van de bike?

T Zhang
15-09-2016 14:07
Geachte investeerder,

Mijn dank voor uw goede vraag.

Het aantal back- en follow-up orders (nog uit te leveren vouw e-bikes) is dit jaar verdrievoudigd t.o.v. 2015. Onze dealers geven bovendien aan dat ze een sterke toename van de vraag verwachten. Daarnaast wordt ook het aantal dealers flink uitgebreid, met name in Nederland. De ergonomische zitpositie is zeer comfortabel, zelfs beter dan menig tour e-bike. Door de krachtige accu is de actieradius 50 tot 70 km. met sterke trapondersteuning en zelfs 100 km in de eco-stand. Het gewicht is 18 kg zonder accu (gemakkelijk te tillen in auto, caravan of boot) en 21 kg met accu.

Met vriendelijke groet,

J. Overweg

Ondernemer

Zhang Ting
Johan Overweg

Crowdfund Coach


Gert-Jan van der Vegt