29387

Event World

€ 50.000  |  5,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 48
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 14-02-2018 in 1 uur volgeschreven door 48 investeerders

Samenvatting

Deze hypothecair gedekte aanvraag is voor de aankoop en bouw van een bedrijfspand voor Event World. De onderneming biedt haar klanten sinds 2013 een scala aan van verschillende extreme en minder extreme activiteiten. Onder het aanbod vallen Flyboarden, Hoverboarden, Jetpacken, Bumpervoetbal, Archery Tag en vele andere activiteiten. Door het aanbieden van veel verschillende activiteiten is Event World voor vrijgezellenfeesten en bedrijfsuitjes een ideale optie, aangezien deze groepen zich een hele (mid)dag kunnen vermaken met de activiteiten. De ondernemers achter Event World willen graag de gestage groei die ze de laatste jaren hebben gerealiseerd doorzetten en groeien naar marktleider voor Flyboarden in Nederland. Het aan te kopen pand zal hierbij helpen, aangezien het de opslag van inventaris vergemakkelijkt en het bedrijf een vaste thuisbasis geeft. 

Kijk hier voor een mooie impressie video.

Financieringsbehoefte
De totale investeringsbehoefte is € 105.000,-, waarvan € 55.000,- uit eigen middelen wordt ingebracht. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 50.000,-. De looptijd is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 5,0% gedurende de gehele looptijd.
 
Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert Event World als Minimaal risico. De Collin Credit Score is Goed. De debiteur is de v.o.f. Event World, met de vennoten M.J. Freeze en F.P.J. Speets. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Er wordt een 1e hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 50.000,- op het aan te kopen onroerend goed gevestigd ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. 

Leendoel

De lening via Collin Crowdfund zal door Event World worden ingezet ten behoeve van de aankoop van grond op een bedrijventerrein en het bouwen van een bedrijfspand. In dit pand kan de onderneming gemakkelijk haar – gestaag groeiende – inventaris opslaan. 

Ondernemer

Marcel Freeze (1988) en Frank Speets (1995) zijn de vennoten van Event World.

Marcel heeft een achtergrond in de accounting. Hij is hiervoor afgestudeerd en werkt op dit moment bij het administratie- en advieskantoor HH Finance. Marcel heeft een contract voor 24 uur. In de winter werkt hij fulltime bij HH Finance en in de zomer (als Event World de hoofdmoot van haar omzet haalt) besteedt hij al zijn tijd aan Event World.

Frank Speets is afgestudeerd op Sport, Management en Ondernemen (SM&O) aan de Hogeschool van Amsterdam. Momenteel werkt Frank fulltime voor Event World. Zo nu en dan voert Frank een opdracht uit in loondienst (met name in de winter). 

Onderneming

Event World biedt haar klanten op locatie een scala aan van verschillende extreme en minder extreme activiteiten. Onder het aanbod vallen Flyboarden, Hoverboarden, Jetpacken, Bumpervoetbal, Archery Tag en vele andere activiteiten. Flyboarden is uniek binnen de extreme sporten. Een flyboard is makkelijk te gebruiken, zodat de gebruiker niet veel training of kracht nodig heeft om het board goed te kunnen bedienen. Dit betekent dat vrijwel iedereen er mee om kan gaan, ongeacht hoe oud of hoe fit je bent. De activiteiten kan men op verschillende locaties uitvoeren, mits voor de betreffende locatie een vergunning is afgegeven. De activiteiten worden met name afgenomen door (vrijgezellen)feesten, bedrijfsuitjes en andere grote groepen, maar ook individuen zijn van harte welkom bij Event World. 

Historie
Event World is in januari 2018 ontstaan vanuit een samenvoeging van FlyboardWorld en BumperballWorld. Deze beide ondernemingen waren eigendom van ondernemers Marcel Freeze en Frank Speets. FlyboardWorld is in november 2013 opgericht en heeft langzaamaan een naam opgebouwd in de evenementenwereld in Nederland. In 2015 is de tweede v.o.f. (BumperballWorld) opgestart door de ondernemers, waarin verschillende andere activiteiten zijn ondergebracht. Inmiddels zijn beide ondernemingen veel gevonden partijen op het internet.

Verdienmodel
Door het aanbieden van veel verschillende activiteiten is Event World voor vrijgezellenfeesten en bedrijfsuitjes een ideale optie, aangezien deze groepen zich een hele (mid)dag kunnen vermaken met de activiteiten. Dit zijn dan ook de grootste afnemers bij Event World. De betaling van de activiteiten geschiedt altijd volledig vooraf, zodat de onderneming geen debiteurenrisico loopt. Op dit moment is Event World voor de ondernemers voornamelijk interessant om in de zomer te exploiteren, aangezien er in de winter minder vraag is naar de diensten. In de winter wordt er hoofdzakelijk bumperballen en Archery Tag aangeboden, gemiddeld zo'n twee groepen per week. In de zomerperiode zijn er voor deze activiteiten zo'n 12 groepen per week. Met name in het weekend zit er een piek in de omzet. Tevens realiseert Event World een prima omzet vanuit het geven van Flyboardshows. 

Missie & visie
De ondernemers zouden graag de gestage groei die ze de laatste jaren hebben gerealiseerd doorzetten en groeien naar marktleider voor Flyboarden in Nederland. Het aan te kopen pand zal hierbij helpen aangezien Event World dan haar spullen gemakkelijker kan op slaan. De wens van ondernemer Marcel Freeze is om over een aantal jaar met zijn baan te kunnen stoppen, aangezien Event World dan zo goed moet draaien dat dit een fulltime bezigheid is. Er zullen dan tevens winteractiviteiten aan moeten worden geboden.

Marktanalyse
Volgens Rabo Cijfers & Trends profiteert dagrecreatie momenteel van de aantrekkende economie, stijgende consumentenbestedingen en groeiend inkomend toerisme. Naar verwachting zal de totale sector met 1 tot 2% groeien in de komende jaren. Ondanks deze vraagstijging blijft het een vechtersmarkt. De afgelopen jaren is het aanbod van vrijetijdsbesteding namelijk substantieel toegenomen. Er zijn tientallen pret- en themaparken, dierentuinen, musea, kartbanen, escape rooms, trampolineparken en nog veel meer vormen van vertier bijgekomen.

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aankoop grond € 50.000,-
Aanneemsom € 55.000,-
Totaal € 105.000,-
Eigen middelen € 55.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 50.000,-

Leenbedrag: € 50.000,-
Rente: 5,0%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

  • De debiteur is de v.o.f. Event World met de vennoten M.J. Freeze en F.P.J. Speets. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers nihil. De v.o.f. heeft als handelsnamen FlyboardWorld, Event World, BumperballWorld, Jet Fun en Archery Tag World. 
  • Er wordt een 1e hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 50.000,- verkregen op de grond met het daarop te bouwen pandgelegen te Spaarnwouderweg 1121a, unit 2 te Vijfhuizen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Dit pand staat kadastraal bekend als gemeente Haarlemmermeer, sectie AA, complexaanduiding 874-A, appartementsindex 2. 

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert Event World als Minimaal risico. 

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De Collin Credit Score is gebaseerd op de definitieve jaarcijfers van 2016 en de tussentijdse cijfers tot en met oktober 2017 van FlyboardWorld en BumperballWorld. Deze twee vennootschappen zijn in januari 2018 samengevoegd tot één v.o.f., Event World genaamd. Voor 2018 is de prognose van deze v.o.f. gebruikt in de Collin Credit Score. De overall Collin Credit Score is Goed. 

Rentabiliteit
In 2016 realiseerde FlyBoardWorld en BumperballWorld een gezamenlijke omzet van € 104.000,-, waar een resultaat na privé-onttrekkingen van € 49.000,- van overbleef. Bij afschrijvingen van € 8.000,- en geen aflossingsdruk was het genormaliseerde cashflow overschot in 2016 € 57.000,- (score Excellent). In 2017 is de omzet tot en met oktober gelijk aan € 126.000,-, waar een resultaat na privé-onttrekkingen van € 45.000,- van overbleef. Bij afschrijvingen van € 12.000,- en geen aflossingsdruk was de genormaliseerde cashflow tot en met oktober 2017 € 57.000,- (score Excellent). Voor 2018 wordt een omzet van € 180.000,- verwacht. Hier blijft naar verwachting een resultaat van € 76.000,- van over na privé-onttrekkingen. Bij een genormaliseerde cashflow van € 100.000,-, een aflossingsdruk van € 13.000,- en een eigen inbreng van ongeveer € 55.000,- bij het aan te kopen onroerend goed, resteert er een cashflow overschot van € 32.000,- (score Goed). Tot op heden is al het verdiende geld door Event World door de ondernemers geïnvesteerd in de onderneming. Er is in het verleden met name inventaris aangekocht om het aanbod van Event World uit te breiden en nu brengen ondernemers € 55.000,- in bij de aankoop van het onroerend goed. Mede doordat de ondernemers beperkt salaris hoeven te onttrekken aan de onderneming en het genormaliseerde cashflow overschot voor investeringen historisch gezien en naar verwachting ook in de toekomt als Excellent te kwalificeren zal zijn, achten wij het passend om de Rentabiliteit als Excellent te kwalificeren.

Solvabiliteit
Per ultimo 2017 was de solvabiliteit van FlyboardWorld en Bumperball World gecombineerd 98,65% op een balanstotaal van € 111.000,- (score Excellent). Op het moment van financieren daalt de solvabiliteit naar ongeveer 71% bij een balanstotaal van € 175.000,- (score Excellent). Per ultimo 2018 wordt een solvabiliteit van 83% geprognosticeerd bij een balanstotaal van € 224.000,- (score Excellent). Voorzichtigheidshalve kwalificeren wij de Solvabiliteit van Event World als Goed.

Liquiditeit
Per ultimo 2017 was de current ratio (vlottende activa / vlottende passiva) van FlyboardWorld en BumperballWorld gecombineerd gelijk aan 39,1 (score Excellent). Deze ratio is dermate hoog, aangezien er slechts in beperkte mate kortlopend vreemd vermogen aanwezig is binnen de onderneming. Per ultimo 2018 zal de current ratio naar verwachting 6,7 (score Excellent) zijn, waarbij de kortlopende passiva met name bestaat uit de aflossingsdruk richting de investeerders van Collin Crowdfund. De vlottende activa bestaat hoofdzakelijk uit liquide middelen en voor een gedeelte uit vorderingen. Er is nauwelijks voorraad aanwezig binnen Event World. Wij kwalificeren de Liquiditeit van Event World voorzichtigheidshalve als Goed. 

Samenvattend
Rentabiliteit: Excellent
Solvabiliteit: Goed
Liquiditeit: Goed
Overall: Goed

Extra beloning

Alle investeerders krijgen een voucher voor 15% korting op een Flyboardles bij Event World. Deze voucher is geldig tot en met 30 september 2018. De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-19673 heeft € 9.000 geïnvesteerd.
14-02-2018 om 9:53
investeerder-19391 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-02-2018 om 9:24
investeerder-39032 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
14-02-2018 om 9:15
investeerder-18342 heeft € 10.000 geïnvesteerd.
14-02-2018 om 8:51
investeerder-20471 heeft € 500 geïnvesteerd.
14-02-2018 om 8:44

Ondernemer
Marcel Freeze

Frank Speets

Crowdfund Coach


Guus Oerlemans