47970

Evertz Holding B.V.

€ 250.000  |  10,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 228
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 19-04-2024 in 1 uur volgeschreven door 228 investeerders

Samenvatting

Geert en Patricia Evertz hebben al meer dan twintig jaar een kraanverhuurbedrijf. Evertz Kraanverhuur levert hijskranen met personeel voor de bouw, transport en evenementen in Nederland, Duitsland en Engeland. Evertz Kraanverhuur heeft een goed verspreid vaste klantenbestand. In de matige jaren 2020 tot en met 2022 zijn achterstanden ontstaan bij het terugbetalen van de COVID-steun aan de fiscus en enkele crediteuren. 2023 was een goed jaar en is positief afgesloten; ook de vooruitzichten zijn volgens de adviseurs van de ondernemer goed. Er wordt een werkkapitaalfinanciering gevraagd via Collin Crowdfund. Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving gevestigd op het woonhuis en bedrijfspand van de ondernemers.

Financieringsbehoefte
De totale investering bedraagt € 250.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 250.000,-. De looptijd is 48 maanden, waarvan 36 maandelijkse aflossingen van € 1.500,-, 11 maandelijkse aflossingen van € 4.181,82 en een slottermijn in de 48e maand van € 150.000,-. De rente bedraagt 10,0% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De kwalificatie van Dun & Bradstreet voor deze aanvraag is Laag risico. De overall Collin Credit Score is Voldoende. De gestelde voorwaarden en zekerheden zijn:

 • De geldnemers zijn Evertz Holding B.V., Evertz Kranen B.V., en EKV Montage B.V.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 250.000,- op het woonhuis en bedrijfsmatig onroerend goed aan de Zandschelstraat 1b en 1b 01, kadastraal bekend als sectie B, nummers 6676 en 6677 te Goirle, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Beide panden zijn elk voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 450.000,-. De openstaande schuld op het woonhuis per 31-12-2023 is € 327.000,- en op het bedrijfspand is € 195.000,-. Het onroerend goed kent een totale waarde van € 835.000,- op basis van een taxatierapport van 14 september 2022. De WOZ-waarde van het woonhuis met waarde peildatum 01-01-2023 is € 469.000,- De WOZ-waarde van het bedrijfspand met waarde peildatum 01-01-2023 is € 336.000,-.
 • De heer G. Evertz en mevrouw P. Evertz-Bruurs geven een gezamenlijke borgstelling af voor € 250.000,-. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers materieel van aard op basis van de overwaarde op het onroerend goed waarop hypotheek wordt verkregen.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van geldnemers worden in tweede verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Evertz Holding, de heer G. Evertz en mevrouw P. Evertz-Bruurs geven een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis en bedrijfsmatig onroerend goed aan de Zandschelstraat 1b en 1b 01, kadastraal bekend als sectie B, nummers 6676 en 6677 te Goirle. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op deze panden mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijvingen. Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. 
 • Geldnemers hebben de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemers hebben de mogelijkheid om eenmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Leendoel

De financiering wordt aangewend voor de aflossing van COVID-schulden de belastingdienst, enkele crediteuren en werkkapitaal.

Ondernemer

Geert Evertz (1964) is na de Lts en opleiding Autotechniek in Oirschot gaan werken bij Defensie. Hier heeft hij nog verschillende vakdiploma’s behaald. In 1986 is hij als kraanmachinist begonnen bij Wilborts. Na 12½ jaar in loondienst, waarbij hij onder andere de opleiding tot voorman en leermeester heeft gevolgd, begon Geert in 1998 als zzp’er in zijn eenmanszaak. In 2007 heeft hij, na voltooiing van zijn Middenstandsdiploma, de eenmanszaak omgezet in een BV. 

Geert is gehuwd met Patricia Evertz-Bruurs (1967) zij is na de Mavo en Meao, hoofdkassière en assistent bedrijfsleidster geweest bij een supermarkt . Daarna heeft ze bij een notariskantoor en een klooster gewerkt. Ze wonen sinds 2007 in hun woning bij het bedrijf op het bedrijventerrein Tijvoort in Goirle. Geert en Patricia hebben geen kinderen. Patricia is mede vennoot van de BV’s en doet de planning en administratie van het bedrijf, Geert zit zelf op de kraan.

Onderneming

Evertz Kranen B.V. is in 1998 opgericht nadat Geert Evertz als zzp’er veel vraag kreeg waarom hij zelf geen hijskraan had. Twee jaar na de aanschaf van de eerste kraan, volgde een tweede kraan, waarna Geert zich is gaan specialiseren in mobiele hijskranen en er werd personeel aangenomen. 
Niet lang daarna werd een derde kraan aangeschaft en in 2007 werd het bedrijfspand en woning op bedrijventerrein Tijvoort betrokken. In 2008 kwam het bedrijf in zwaar weer door de recessie na de bankencrisis. Na een moeilijke tijd herstelde het bedrijf zich, mede door de aantrekkende economie. In 2019 is geïnvesteerd in een autolaadkraan, vanwege vragen uit de markt. 

Evertz Kraanverhuur verzorgt hijswerkzaamheden voor de bouw en evenementen in met name Nederland, Duitsland, België, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk. Ze zijn gespecialiseerd in het assisteren bij het opbouwen en afbreken van attracties zoals achtbanen, waterbanen, reuzeraden bij kermissen. Daarnaast is de bouw een belangrijke sector voor Evertz, met werkzaamheden die variëren van plaatsen van dakkapellen, staalconstructies voor hallen, verhuizingen en het transport van zware machines.

De visie van Evertz Kraanverhuur is groot zijn door klein te blijven. Evertz heeft een vast klantenbestand en levert maatwerk, met name in de evenementen branche. Hierdoor hebben ze een goede vertrouwensrelatie opgebouwd met hun klanten. Op dit moment heeft Evertz twee hijskranen en de autolaadkraan, 3 fte personeel en een breed bestand met vaste klanten. Indien een opdracht dat vereist wordt samengewerkt met andere kraanbedrijven. 

Als gevolg van de Coronamaatregelen van 2020 tot het voorjaar van 2022, werden vele evenementen geannuleerd. De markt voor kraanverhuur zakte in elkaar, waardoor enkele jaren rode cijfers werden geschreven. Hierdoor zijn in 2022 en begin 2023 achterstanden ontstaan bij het terugbetalen van de Covidsteun aan de fiscus en liepen de crediteurenposities op. In 2023 heeft de omzet zich hersteld en was 30% hoger dan in 2021. Het boekjaar is positief afgesloten; ook de vooruitzichten voor 2024 en 2025 zijn volgens de adviseurs van de onderneming goed.

Structuur
Geert en Patricia Evertz-Bruurs zijn samen de vennoten van Evertz Holding B.V. EKV Montage is een slapende BV, waar geen activiteiten meer in worden ontplooid. Evertz Kranen B.V. is de werkmaatschappij, het bedrijfsmatig vastgoed en de kranen zitten in Evertz Holding B.V. 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Aflossing Fiscus € 175.000,-
Crediteuren € 50.000,-
Werkkapitaal € 25.000,-
Totale investering € 250.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 250.000,-

Leenbedrag: € 250.000,-
Rente: 10,0%
Looptijd: 48 maanden, waarvan 36 maandelijkse aflossingen van € 1.500,-, 11 maandelijkse aflossingen van € 4.181,82 en een slottermijn in de 48e maand van € 150.000,-.

Overige financiers

 • Rabobank heeft een langlopende vastgoed financiering met eerste hypothecaire zekerheid verstrekt op het bedrijfspand. De restant schuld per 31-12-2023 was € 195.000. Hierop wordt jaarlijks € 15.000,- afgelost. 
 • Rabobank heeft een middellange lening verstrekt voor een van de bedrijfsmiddelen. De restant schuld per 31-12-2023 was € 5.000 en deze is naar verwachting eind mei 2024 volledig afgelost.
 • Daarnaast heeft Rabobank een krediet in rekening courant verstrekt, met een maximum van € 25.000,-. Hiervan was per 31-12-2023 € 20.600,- van benut. Tot zekerheid van de financieringen heeft Rabobank het eerste pandrecht gevestigd op de roerende zaken van Evertz Kranen B.V.
 • Verder zijn er bij BAS Lease twee vervoermiddelen geleased met een restant schuld per 31-12-2023 van € 89.350. Hierop wordt jaarlijks € 32.100,- afgelost. 
 • Twee hijskranen zijn geleaset bij DLL. De restant schuld per 31-12-2023 was € 559.000,-. Hierop wordt jaarlijks € 120.000,- afgelost. De financiering van eerste kraan is in februari 2027 volledig afgelost, de tweede kraan in oktober 2027. Het wordt op dit moment niet voorzien dat deze kranen vervangen gaan worden. De vrije cashflow die op dat moment ontstaat, wordt gebruikt voor de elf maanden hogere aflossing op de Collin lening.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. Dun & Bradstreet kwalificeert Evertz Holding B.V. als laag risico, Evertz Kranen B.V. als Verhoogd risico en EKV Montage B.V. als verhoogd risico. Omdat het vastgoed in de Holding zit, hanteren we voor deze aanvraag de kwalificatie Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. De score is bepaald aan de hand van de geconsolideerde Jaarcijfers over 2023, de balans na investering, en de prognoses voor 2024 en 2025. De cijfers zijn opgesteld in samenwerking tussen de ondernemers, het administratiekantoor en een externe financieel adviseur. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Afloscapaciteit
De inkomsten bestaan uit het verhuur van kraanactiviteiten, veelal aan vaste klanten. De omzet over 2023 bedroeg € 899.700,- en een nettowinst van € 72.000. Voor 2024 wordt een omzet begroot van € 910.200,- en een netto cashflowoverschot (na aflossing op de leningen) van € 63.000,-. Wij kwalificeren de afloscapaciteit als Ruim voldoende.

Solvabiliteit
Rekening houdend met de stille reserves in het bedrijfsmatig onroerend goed, is het eigen vermogen per 31 december 2023 € 66.700,-, waarmee de solvabiliteit 5,0% is van het samengestelde balanstotaal van € 1.340.000,-. In 2024 stijgt naar verwachting de solvabiliteit naar 11,8%. Door aflossingen is dan het balanstotaal gedaald naar € 1.264.000,-. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Matig.

Zekerheden

 • De geldnemers zijn Evertz Holding B.V., Evertz Kranen B.V. en EKV Montage B.V.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 250.000,- op het woonhuis en bedrijfsmatig onroerend goed aan de Zandschelstraat 1b en 1b 01, kadastraal bekend als sectie B, nummers 6676 en 6677 te Goirle, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze zijn elk voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 450.000,-. De openstaande schuld op het woonhuis per 31-12-2023 is € 327.000,- en op het bedrijfspand is € 195.000,-. Het onroerend goed kent een waarde van € 835.000,- op basis van een taxatierapport van 14 september 2022. De WOZ-waarde van het woonhuis met waarde peildatum 01-01-2023 is € 469.000,- De WOZ-waarde van het bedrijfspand met waarde peildatum 01-01-2023 is € 336.000,-.
 • De heer G. Evertz en mevrouw P. Evertz-Bruurs geven een gezamenlijke persoonlijke borgstelling af voor € 250.000,-. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers ruim door de overwaarde in het onroerend goed waarop hypotheek wordt verkregen.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van geldnemers worden in tweede verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • Evertz Holding B.V., de heer G. Evertz en mevrouw P. Evertz-Bruurs geven een negatieve hypotheekverklaring af op het woonhuis en bedrijfsmatig onroerend goed aan de Zandschelstraat 1b en 1b 01 te Goirle. Dit is een morele verklaring dat er geen aanvullende hypothecaire inschrijving op deze panden mag worden gedaan zonder toestemming van Collin Crowdfund. Ook mag de huidige hypothecaire schuld niet verhoogd worden binnen de bestaande hypothecaire inschrijvingen. Daarnaast mag het pand zonder toestemming van Collin Crowdfund niet verkocht worden. 
 • Geldnemers hebben de mogelijkheid om in de laatste zes maanden, in afwijking van de Algemene Voorwaarden, de lening volledig vervroegd af te lossen zonder vergoedingsrente, als de geldnemer zijn lening via Collin Crowdfund gaat herfinancieren. De investeerders in deze lening krijgen in dat geval een eerste investeringskans in de nieuwe lening.
 • Geldnemers hebben de mogelijkheid om eenmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven. De extra aflossing zal in mindering worden gebracht op de slottermijn.

Door zowel hypothecaire zekerheid in tweede verband, de gezamenlijke persoonlijke borgstelling als de verpanding van de roerende zaken in tweede verband, kwalificeren wij de zekerheden als Ruim voldoende. 

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Matig
Zekerheden: Ruim voldoende
Overall: Voldoende.

Bijlage(n)

 • EBI

Bekijk bijlage(n)

Bovenstaande bijlage(n) kunt u alleen inzien, indien u bent ingelogd op uw ‘Mijn Collin’ account.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
19-04-2024 om 14:10
Anonieme investeerder heeft € 2.000 geïnvesteerd.
19-04-2024 om 14:04
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
19-04-2024 om 14:04
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
19-04-2024 om 14:04
Anonieme investeerder heeft € 500 geïnvesteerd.
19-04-2024 om 14:04

Ondernemer

De heer G. Evertz en mevrouw P. Evertz-Bruurs

Crowdfund Coach


Henk Beke