43731

Farahani Bouw B.V.

€ 100.000  |  8,5% rente  |  12 maanden  Investeerders: 177
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Verhoogd risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 24-11-2022 in 2 uur volgeschreven door 177 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Farahani Bouw B.V.
Sector Vastgoed
Rechtsvorm Besloten Vennootschap
Leendoel Overbrugging
Datum van oprichting 28-09-2020
Website www.farahanibouw.nl

Leendoel

Davood Nikcheh Farahani exploiteert Farahani Vastgoed B.V. en Farahani Bouw B.V., waarvan Farahani Group B.V. bestuurder is. De ondernemer heeft een bouwbedrijf waarbij onder andere totaalrenovaties, uitbouwen en het verbouwen van badkamers mogelijk is. Naast deze onderneming heeft meneer Farahani in zijn Vastgoed B.V. op dit moment twee panden welke verbouwd, en daarna verkocht worden. Eén van deze panden wordt inmiddels klaargemaakt voor de verkoop. De financiering via Collin Crowdfund is bedoeld als overbruggingsfinanciering, totdat één van deze panden verkocht is. 

Er wordt een aflossingsvrije lening van € 100.000,- verstrekt met een looptijd van 12 maanden, een slottermijn van € 100.000,- en een vaste rente van 8,5% per jaar. De rente wordt maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Overbrugging € 100.000
Totaal € 100.000
Collin Direct € 100.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden

 • De debiteuren zijn:
  • Farahani Bouw B.V.
  • Farahani Group B.V.
  • Farahani Vastgoed B.V.
 • De heer D. Nikcheh Farahani geeft een persoonlijke borgstelling af voor € 100.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment een materiële waarde en bestaat uit de overwaarde in de privéwoning, vastgoedportefeuille en de liquide middelen in privé.
 • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 100.000,- op het appartement aan de Karel Doormanstraat 449 D, 3012 GH te Rotterdam kadastraal bekend als sectie AF complexaanduiding 1138, appartementsindex 47 en 54 te Rotterdam verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 250.000,- en een openstaande schuld van € 250.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 331.000,- op basis van de WOZ-waarde d.d. 01-01-2021.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om in de laatste zes maanden voor einddatum de lening algeheel vervoegd af te lossen zonder vergoedingsrente (i.p.v. 12 maanden conform de Algemene voorwaarden).

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De scores voor Farahani Bouw B.V., Farahani Vastgoed B.V. en Farahani Group B.V zijn Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de score Verhoogd risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de geconsolideerde historische cijfers op niveau Farahani Group B.V. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers
Vanwege het snelle aankoop/verkoop-karakter van het vastgoed binnen de ondernemingen, is het vastgoed opgenomen onder voorraad (vlottende activa) in de balans. 

De kortlopende schulden bestaan onder andere voor € 265.000,- uit een rekening-courant bij de directie en voor € 132.000,- uit een rekening-courant bij Farahani Bouw B.V. Over deze verhoudingen is 1% rente berekend.

De langlopende schulden bestaan voor € 424.000,- uit schulden aan banken.

Jaarcijfers

Geconsolideerde balans ultimo 2021

Activa

  2021
Vaste activa € 79.000
Vlottende activa € 778.000
Overige vlottende activa € 284.000
Totaal € 1.141.000

Passiva

  2021
Eigen vermogen € 112.000
Langlopende schulden € 506.000
Kortlopende schulden € 523.000
Totaal € 1.141.000

Geconsolideerde winst- en verliesrekening 2021

Omzet € 1.610.000
Bruto winst € 481.000
Kosten € 345.000
Belasting € 23.000
Resultaat € 113.000

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-7909 heeft € 1.200 geïnvesteerd.
24-11-2022 om 14:59
investeerder-238186 heeft € 100 geïnvesteerd.
24-11-2022 om 14:58
investeerder-248981 heeft € 500 geïnvesteerd.
24-11-2022 om 14:57
investeerder-194665 heeft € 100 geïnvesteerd.
24-11-2022 om 14:57
investeerder-30339 heeft € 100 geïnvesteerd.
24-11-2022 om 14:57

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.30 uur.

Investeren bij Collin

 • Aantrekkelijk rendement
 • Kredietwaardige leningen
 • Loyaliteitsprogramma
 • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders