Nextens 05-03-2019

FINANCIERING VIA CROWDFUNDING? DENK OOK AAN DE FISCALE CONSEQUENTIES

Veel mkb-bedrijven kloppen aan bij een bank als ze bedrijfsfinanciering zoeken. Als deze echter geen lening verstrekt, wordt er vaak gedacht dat er geen andere opties zijn. Ondernemers zijn echter niet zo afhankelijk van de bank als zij denken.

Sinds de financiële crisis zijn banken terughoudender geworden met het verstrekken van leningen aan kleine en middelgrote bedrijven. Deze bedrijven zouden er veel profijt van kunnen hebben om zich te verdiepen in alternatieve financieringsmogelijkheden.

Geld ophalen bij het publiek

Een van deze alternatieve financieringsmogelijkheden is crowdfunding, waarmee direct geld wordt opgehaald bij het publiek. Crowdfunding komt ook weer in verschillende vormen voor, denk aan donaties, reward, equity en leningen. Hieronder een korte uitleg van deze vormen:

Donatie: De donaties komen ten gunste van het doel wat de onderneming of stichting beoogt. Soms wordt hierbij ook een geschenkje gegeven.
Reward: Dit wordt vooral ingezet door startende ondernemers die financiële middelen nodig hebben voor de lancering van een nieuw product of een nieuwe dienst. Deze vorm is niet erg geschikt voor investeerders die geld willen verdienen, omdat het vooral draait om het mogelijk maken van de innovatie. De investeerders krijgen voor hun donatie een beloning, wat zich in allerlei vormen kan uiten.
Equity: Via deze vorm van financiering investeert het publiek direct in het bedrijf, in ruil voor aandelen. Aangezien investeerders meestal eerst resultaten willen zien voordat zij aandelen kopen, wordt deze vorm van financiering normaal gesproken gebruikt voor meer ontwikkelde projecten of voor bestaande bedrijven.
Leningen: Ondernemers kunnen leningen ontvangen via crowdlending. Via deze manier van financiering lenen zij geld van het publiek via een onderhandse lening. De individuen en/of bedrijven die het geld verstrekken, ontvangen rente op hun investering.

Leningen populairste vorm

Bedrijven die financiering zoeken en kiezen voor crowdfunding, gaan in 90 procent van de gevallen voor de leningvorm. Daarom spreken we met Jeroen ter Huurne, algemeen directeur bij Collin Crowdfund. Ter Huurne komt uit het bankwezen en trok hier de conclusie dat relatief kleinere mkb-ondernemingen voor de bank vaak minder interessant zijn om te financieren. Hier wil hij met het crowdfunding-platform een alternatief voor bieden. Collin Crowdfund verstrekt, in samenwerking met bijna 17 duizend investeerders, leningen aan het mkb.

Door investeerders en bedrijven bij elkaar te brengen en daarbij de leningaanvragen goed door te lichten, wil Ter Huurne mkb-ondernemingen meer kansen bieden tot het krijgen van een lening, en ondertussen de risico’s voor de investeerders zo laag mogelijk houden. “We raden onze investeerders aan om hun budget (en daarmee hun risico) over meerdere projecten te spreiden. Gemiddeld behalen zij zo 4 procent rendement.”

Voordelen en risico’s van crowdfunding

Voor de investeerder kan crowdfunding interessant zijn vanwege het rendement. Hier tegenover staat wel dat crowdfunding risicovol is. De kans bestaat dat de onderneming die gefinancierd wordt, het niet overleefd. Voor de onderneming is crowdfunding interessant, omdat de lening doorgaans makkelijker verstrekt wordt dan bij een bank, maar daarnaast fungeert het ook als een marketinginstrument en krijgt de ondernemer de mogelijkheid om de markt te ‘testen’. Daar staat wel tegenover dat de rente hoger ligt dan bij een banklening. Bij Collin Crowdfund ligt de rente gemiddeld op 7,75 procent.

Fiscale consequenties

Voor de ontvangende partij moet de lening opgegeven worden in box 3. Maar wat betekent crowdfunding verder nog voor de btw en voor de belastingaangifte van de investeerder?

Donatie: Voor de investeerder is deze donatie over het algemeen niet fiscaal aftrekbaar. Alleen wanneer het om een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) gaat, kan in sommige gevallen gebruik gemaakt worden van de belastingvoordelen. Let op: bij donaties kan de investeerder ook te maken krijgen met schenkbelasting.
Reward: Hierbij koopt de investeerder in feite een product. Daarmee wordt het box 3-vermogen verminderd. Voor de ondernemer betekent het dat over de hele order 21 procent btw betaald moet worden, ongeacht of het product al is geleverd.
Equity: Bij aandelen geldt dat wanneer de investeerder een aanmerkelijk belang heeft (5 procent of meer) dat de aandelen dan in box 2 vallen. Dividend en verkoopwinsten zijn dan belast met 25 procent inkomstenbelasting. Als er minder dan 5 procent geïnvesteerd is, dan vallen de aandelen in box 3. Er hoeft dan geen belasting over dividend en winst betaald te worden. Wel geldt er ieder jaar 1,2 procent vermogensrendementsheffing over de waarde van de aandelen. Een verlies op de aandelen is niet aftrekbaar.
Lening: Als u als particulier een lening verstrekt aan een ondernemer, dan moet deze in box 3 opgegeven worden bij de aangifte inkomstenbelasting. U vult in wat het saldo van de lening is per 1 januari van het jaar waarover de belastingopgave wordt gedaan. De rente hoeft niet opgegeven te worden, alleen als deze op uw bankrekening wordt gestort. Over de lening moet wel jaarlijks 1,2 procent vermogensrendementsheffing worden betaald.Voor bedrijven die in het kader van hun onderneming handelen, vormt het uitgeleende bedrag een vordering die op de balans gezet moet worden. Ontvangen rente behoort tot het resultaat. De kosten, zoals de administratiefee, zijn aftrekbaar. Voor IB-ondernemers wordt de winst belast in box 1 en voor BV’s valt dit onder de vennootschapsbelasting. Als de lening onverhoopt niet kan worden afgelost, kan dit afgetrokken worden van de winst.

Oninbaarheid openstaande leningen

Ter Huurne: “Mijn gouden tip is om bij de portefeuillewaarde rekening te houden met oninbaarheid van de openstaande leningen. Het kan namelijk zijn dat de verwachting is dat een deel van de leningen niet wordt terugbetaald. Dit hoeft dan ook niet opgegeven te worden in de belastingaangifte. Het gaat hierbij om een realistische waardering. De norm die wij onze investeerders adviseren is dat bij een achterstand van 45 tot 89 dagen een voorziening van 25 procent aangehouden kan worden. Bij 90 tot 179 dagen is dit 50 procent, bij 180 tot 364 dagen 75 procent en vanaf 365 dagen 100 procent.” 

Ervaringen van investeerders

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Loyaliteitsprogramma
  • Online portefeuille