41363

Finca Rotterdam

€ 375.000  |  8,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 244
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

16 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Aanzienlijk
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 19-01-2022 in 5 dagen volgeschreven door 244 investeerders

Samenvatting

FenF, handelend onder de naam Finca, betreft een restaurant in hart van Rotterdam-Kralingen. Door de mooie ligging, het bijzondere interieur en de ongedwongen sfeer, is Finca inmiddels uitgegroeid tot een zeer geliefde en bekende horecagelegenheid. Het betreft een Latino-Spaans restaurant, waar zowel jong als ouder publiek graag komt, om te genieten van het Shared Dining concept.

Met name door de aanloopverliezen en gedwongen sluitingen als gevolg van Covid-19 was er een schuldenpositie ontstaan die de continuïteit van het bedrijf in gevaar brengt. Na de heropening(en), die telkens plaatsvonden vanwege de gedwongen sluitingen, is in de zomer van 2021 aangetoond dat Finca in de kern een gezond bedrijf is, met wekelijks veel nieuwe gasten. Daarnaast is er een grote groep terugkerende gasten.

Om het WHOA-akkoord in te vullen bij de rechtbank is er een financieringsbehoefte van € 375.000,-. Homologatie kan plaatsvinden zodra de funding heeft plaatsgevonden. De rechtbank moet toetsen dat de nakoming van het akkoord is gewaarborgd, aldus de voorzitter van de rechtbank. De rechtbank houdt de beslissing aan tot 26 januari aanstaande. Na sanering van de schuldpositie is er sprake van een levensvatbaar bedrijf (aangetoond middels een turnaroundplan dat ook door de rechter is beoordeeld in het kader van het WHOA-traject). 

Invloed coronavirus
De invloed van Corona is groot door de gedwongen sluitingen. Er is NOW-subsidie en TVL ontvangen, de terugbetalingsregelingen omtrent deze subsidies zijn meegenomen in het WHOA-akkoord.

Om omzet te genereren wordt tijdens de sluitingen een Take Away concept gedraaid. De corona maatregelingen blijven een risico vormen voor een restaurant als Finca. 

Financieringsbehoefte
De financieringsbehoefte is benodigd voor het homologeren van het WHOA-akkoord bij de rechtbank.
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 375.000,-. De looptijd is 60 maanden waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij. Vanaf de zevende maand geldt een lineaire maandelijkse aflossing in 54 maanden. De rente bedraagt 8% per jaar gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet kwalificatie voor deze aanvraag is Aanzienlijk risico. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

De volgende voorwaarden en zekerheden zijn van toepassing:

 • De debiteuren zijn de besloten vennootschappen FenF B.V. en Dima Holding B.V.
 • De heer F. dos Santos geeft een persoonlijke materiële borgstelling af voor € 125.000,-. 
 • Er wordt ter securisatie van de borgstelling van de heer F.  dos Santos een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 125.000,- op het woonhuis aan De Smidse 26, 3162 WH te Rhoon, kadastraal bekend als sectie B, nummer 2809, te Rhoon, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door Postbank N.V. van € 296.800,- en openstaande schuld van € 297.000,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 385.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 28 oktober 2021. De huidige waarde van de Kapitaalverzekering Eigen Woning bedraagt € 25.000,-
 • Er wordt door een derden een persoonlijke borgstelling afgegeven voor € 150.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment ruime materiële waarde. Zodra de openstaande schuld € 250.000,- bedraagt wordt de borg verlaagd naar € 100.000. Bij een openstaande schuld van € 200.000,- gaat de borg naar € 50.000,- en zodra de schuld € 150.000,- bedraagt komt de borg te vervallen.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van FenF B.V. en Dima Holding B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven.

Leendoel

De lening is nodig voor de herstructurering van de schuldpositie. De herstructurering vindt plaats via een WHOA-traject, een wettelijk crediteurenakkoord. Na homologatie (goedkeuring) van dit akkoord door de rechtbank zijn de schulden gedeeltelijk kwijtgescholden, wat ook betekent dat er naast Collin Crowdfund geen andere financiers meer zijn. Homologatie kan plaatsvinden zodra de funding heeft plaatsgevonden. De rechtbank moet toetsen dat de nakoming van het akkoord is gewaarborgd, aldus de voorzitter van de rechtbank. De rechtbank houdt de beslissing aan tot 26 januari aanstaande.

Ondernemer

Fidel heeft in coronatijd een nieuw concept weten te introduceren. Met het nieuwe concept ‘Latino-Spaans Shared Dining’ is een menukaart ontwikkeld voor een brede doelgroep, die zowel jong als ouder publiek aanspreekt. Fidel en zijn team hebben inmiddels aangetoond dat, zodra het restaurant haar deuren opent – na de inmiddels diverse lockdowns – de reserveringen na diverse Lockdowns de reserveringen en bijbehorende wachtlijst, meteen weer een feit zijn. Deze zekerheid geeft de ondernemer en zijn team, eveneens aangetoond middels een turnaroundplan dat ook door de rechter is beoordeeld in het kader van het WHOA-traject, dan ook voldoende vertrouwen in de levensvatbaarheid van het bedrijf. Daarbij komt ook, dat de leveranciers vertrouwen hebben uitgesproken in de ondernemer en de onderneming, met als resultaat dat mede door hen het WHOA-traject positief verloopt.

Fidel heeft jarenlange horeca ervaring. Voornamelijk in het bruisende nachtleven van Rotterdam, waar hij werkzaam was in populaire horecazaken als de Sorbonne, BED, Ramblas, Hollywood, tot aan het zonnige Europese zuiden zoals in Marbella en de Algarve. Dit betrof uiteenlopende functies, van barman in discotheken tot bediening en leidinggevende in verschillende restaurants. 

Daarnaast heeft hij samen met een voormalig compagnon acht jaar een detacheringsbedrijf geëxploiteerd. Hij was hierin aandeelhouder met Santos Holding B.V. die momenteel geen activiteiten meer verricht. Sinds 2018 is hij exploitant van Finca Rotterdam.

Fidel woont samen met Romina Mazzitelli en samen hebben zij twee kinderen van 10 en 16 jaar. Romina exploiteert samen met een partner de onderneming “Elle & Moi”. Dit betreft een high-end beauty- en hairsalon. De website van dit bedrijf is www.elle-moi.nl

De relatie tussen de heer Fidel dos Santos en de borg betreft een familiare band. De borg is hart- en longchirurg (cardio-thoracaal chirurg) bij het Erasmus MC.

Onderneming

FenF, handelend onder de naam Finca, betreft een restaurant in hart van Kralingen, gelegen in Rotterdam. De website is www.fincarotterdam.nl. Op het menu staan authentieke en traditionele recepten uit de Spaanse uithoeken van de wereld, zoals Arroz Caldoso uit Spanje, Argentijnse ribeye en Peruviaanse sushi. Uniek bij Finca is het binnen terras, met vrij uitzicht over het aangrenzende park. Binnen in het restaurent zijn er 100 zitplaatsen, waarvan het binnen terras ruimte biedt aan 60 zitplaatsen en het buitenterras 20 zitplaatsen. De doelgroep is breed, maar bestaat voor een groot deel uit trendsettende 20- en 30ers.  

Juridische structuur

Financieringsbehoefte

De financiering van € 375.000 is benodigd voor het homologeren van een WHOA-akkoord bij de rechtbank. Homologatie kan plaatsvinden zodra de funding heeft plaatsgevonden. De rechtbank moet toetsen dat de nakoming van het akkoord is gewaarborgd, aldus de voorzitter van de rechtbank. De rechtbank houdt de beslissing aan tot 26 januari aanstaande.

De balans na herfinanciering ziet er als volgt uit:

Activa   Passiva  
Immaterieel vast actief € 3.000,- Eigen vermogen -/- € 144.000,-
Financieel vast actief € 16.000,-    
Materieel vast actief € 218.000,- Lang vreemd vermogen (lening Collin) € 375.000,-
Vlottende activa € 78.000,- Kort vreemd vermogen € 84.000,-
       
Totaal € 315.000,- Totaal € 315.000,-

Lening via Collin Crowdfund € 375.000,-

Leenbedrag: € 375.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 60 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij. 

Overige financiers
Met de doorgevoerde herfinanciering zijn er geen andere financiers.

Risico

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor FenF B.V. is Aanzienlijk risico. De kwalificatie voor Dima Holding B.V. is Verhoogd risico. Voor deze aanvraag hanteren we de kwalificatie Aanzienlijk risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van afloscapaciteit, solvabiliteit en zekerheden. Deze score is gebaseerd op de aangeleverde jaarrekening 2020, tussentijdse exploitatiecijfers en een aangeleverd turnaroundplan, geaccordeerd door de rechtbank voor een akkoord onder de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). De overall score is Voldoende.

Afloscapaciteit 
In 2019 is een aanloopverlies geleden. Vervolgens is het concept gewijzigd begin 2020 en traden de Corona-beperkingen in. Na de heropening medio mei 2021 heeft FenF aangetoond in de kern gezond te zijn, door maandelijks positieve bedrijfsresultaten te genereren. De verwachtingen zijn positief. Na heropening wordt een omzet begroot (turnaroundplan door de rechtbank goedgekeurd) van € 1.391.000,- en een genormaliseerde cashflow van € 227.000,-. Na aflossing van Collin bedraagt het netto cashflow overschot volgens prognose € 144.000,-. De Corona-beperkingen vormen een risico ten aanzien van bovenstaande. Aangezien het de geprognosticeerde cijfers betreft, wij kwalificeren de afloscapaciteit als Voldoende.

Solvabiliteit
Na sanering resteert er een negatief eigen vermogen van € 144.000,- op een balanstotaal van € 315.000,-. Volgens prognose zal deze in de loop van 2023 weer positief van aard zijn. Gezien het negatieve vermogen is derhalve de zekerheidspositie van de investeerders van Collin Crowdfund van groot belang. Wij kwalificeren de solvabiliteit als Matig.

Zekerheden en voorwaarden
De debiteuren zijn de besloten vennootschappen FenF B.V. en Dima Holding B.V.

 • De heer F. dos Santos geeft een materiële persoonlijke borgstelling af voor € 125.000,-. 
 • Er wordt ter securisatie van de borgstelling van de heer F.  dos Santos een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 125.000,- op het woonhuis aan De Smidse 26, 3162 WH te Rhoon, kadastraal bekend als sectie B, nummer 2809, te Rhoon, verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Deze is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door Postbank N.V. van € 296.800,- en openstaande schuld van € 296.800,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van € 385.000,- op basis van een taxatierapport met waardepeildatum 28 oktober 2021. De huidige waarde van de Kapitaalverzekering Eigen Woning bedraagt € 25.000,-
 • Er wordt door een derden een persoonlijke borgstelling afgegeven voor € 150.000,-. Deze borgstelling heeft op dit moment ruime materiële waarde. Zodra de openstaande schuld € 250.000,- bedraagt wordt de borg verlaagd naar € 100.000. Bij een openstaande schuld van € 200.000,- gaat de borg naar € 50.000,- en zodra de schuld € 150.000,- bedraagt komt de borg te vervallen.
 • De (huidige en toekomstige) roerende zaken van FenF B.V. en Dima Holding B.V. worden verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
 • De ondernemer heeft de mogelijkheid om éénmaal per kalenderjaar maximaal 10% van het oorspronkelijke leenbedrag af te lossen zonder extra vergoedingsrente. De looptijd zal hierbij gelijk blijven 

Door de borgstelling van € 125.000,- van de ondernemer in privé, gesecureerd met een 2e hypothecaire inschrijving op de privéwoning, verpanding van de vaste activa van FenF B.V. en een borg van een derde, die voldoende vermogend is om deze te kunnen voldoen, kwalificeren wij de zekerheid als Ruim voldoende.

Samenvattend 
Afloscapaciteit: Voldoende
Solvabiliteit: Matig
Zekerheden: Ruim voldoende
Overall: Voldoende

Extra beloning

Iedere investeerder vanaf € 1.000,- ontvangt een dinervoucher ter waarde van € 50,-. Deze voucher is geldig gedurende de looptijd van de lening bij Collin Crowdfund. 

De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer. Het doorgeven van uw investeerdersnummer kan van toepassing zijn indien u aanspraak maakt op deze beloning.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-302891 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-01-2022 om 10:43
investeerder-110105 heeft € 3.000 geïnvesteerd.
19-01-2022 om 10:39
investeerder-239654 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-01-2022 om 10:31
investeerder-302844 heeft € 100.000 geïnvesteerd.
19-01-2022 om 10:25
investeerder-2429 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
19-01-2022 om 10:08

Ondernemer

Fidel dos Santos

Crowdfund Coach


Lars van Meer