27972

Fortis Health

€ 250.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 235
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Goed
Deze leningaanvraag is op 13-11-2017 in 1 uur volgeschreven door 235 investeerders

Samenvatting

Fortis Health biedt cliënten de best mogelijke zorg en behandeling bij schouder-, rug- en nekklachten. Een multidisciplinair team van specialisten werkt in het nieuwe behandelcentrum in Amsterdam (vlakbij de Arena) met de beste apparatuur en slimme protocollen voor een effectieve behandeling van de klachten. De hoge kwaliteit van de behandeling wordt onder meer ontleend uit de inzet van ervaren specialisten en hoogwaardig gecombineerde behandelmogelijkheden, welke worden vertaald in een maatwerkprogramma. Door gebruik te maken van hoge kwaliteit revalidatieapparatuur, een digitaal behandeldossier en persoonlijke aandacht van diverse specialisten wordt de beste ondersteuning geboden.

Arno Westerbeek (1972) is een ervaren ondernemer die onder andere mede-oprichter en bestuurder was van KelvinNL en LEDsEnable (2011-2015). Hij heeft dit bedrijf verkocht aan Greenchoice en Catena Ventures. Hij is recht door zee en een doener. 

Het behandelcentrum maakt onderdeel uit van Sun Generation Investment B.V., waarvan 97% in handen is van het Engelse Sun Generation Ltd. De overige 3% van de aandelen is in bezit van Arno Westerbeek. Het doel is om na de start in Amsterdam meerdere franchise locaties in het land te openen. Er zijn al vergaande gesprekken met de eerste bestaande en nieuwe vestigingen die onder dit nieuwe label willen aansluiten.

Financieringsbehoefte
De internationale aandeelhouder heeft al voor de opstart een lening van € 823.000,- verstrekt. € 401.000,- hiervan is omgezet naar aandelenkapitaal en € 422.000,- is als lening opgenomen en wordt achtergesteld aan de lening van de Collin Crowdfund investeerders. Deze investering is gebruikt om hoogwaardige apparatuur aan te schaffen, het behandelcentrum te verbouwen, het eerste personeel aan te nemen en de opstart- en marketingkosten te financieren. 

De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 250.000,- en is bedoeld voor de voorfinanciering van de betaling door de verzekeraars. De looptijd van de lening is 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing. De rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd.

Risico
De Dun & Bradstreet score is Laag risico. De Collin Credit Score is Ruim voldoende. De debiteuren zijn Sun Generation Investment B.V., Fortis Health B.V. en Fortis Health ZBC B.V.
De David apparatuur van Sun Generation Investment B.V. wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er op geconsolideerd niveau vanaf Sun Generation Investment B.V. geen onttrekkingen aan het vermogen mogen plaatsvinden en pas vanaf 1 januari 2020 is toegestaan om te onttrekken, mits de geconsolideerde solvabiliteit van Sun Generation Investments B.V. niet lager wordt dan 50%.De lening van Sun Generation Ltd. ter hoogte van € 422.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund.

Video Pitch

Leendoel

De gevraagde financiering is bedoeld voor de voorfinanciering van de betaling door verzekeraars. De verzekeraars betalen namelijk pas aan het eind van de behandeltermijn die gemiddeld 6 maanden duurt. 

Ondernemer

Arno Westerbeek (1972) is een ervaren ondernemer en manager die een breed aantal publieke en private initiatieven heeft opgestart en laten groeien. 
 
Arno is opgeleid als fysiotherapeut en bedrijfskundige en heeft van 1997 tot 2004 als fysiotherapeut gewerkt. Later heeft hij als bedijfsleider nieuwe bedrijfsconcepten opgezet binnen het concept “De Gezonde Zaak“ (OHRA en later ArboNed). Hij was in die laatste functie verantwoordelijk voor het opzetten van nieuwe locaties, het managen van de medische teams en het ontwikkelen van de business case voor de locaties. Van 2004 tot 2005 was hij salesmanager en coach voor de Adecco Health Services vestigingen in Nederland, waarin op-maat ondersteuning aan medewerkers van Adecco werd geboden.
 
Van 2005 tot 2008 was Arno projectmanager binnen de gemeente Rotterdam voor het Rotterdam Climate Initiative, waarbij hij mede verantwoordelijk was voor het binnenhalen van de startfinanciering (€ 15 miljoen) en additionele financiering (€ 50 miljoen). Hij was verantwoordelijk voor het uitwerken van nieuwe manieren voor CO2 reducties in de Rotterdamse haven en de marketing en marktacceptatie van de initiatieven. Daarnaast was hij als projectmanager in die periode verantwoordelijk voor het programma "Kansenzones Rotterdam" (€ 48 miljoen financiering), waarbinnen economische groei in Rotterdamse wijk gestimuleerd werd vanuit ondernemerschap. In die rol heeft hij 400 bedrijfsplannen geëvalueerd en gezorgd voor € 10 miljoen aan aanvullende investering in vastgoed ontwikkeling in die regio's.
 
Van 2008 tot 2011 is hij betrokken geweest bij de opstart en de groei van het adviesbureau Evolutions, waarmee innovatie en duurzame energie adviesprojecten in complexe omgevingen opgezet werden. Van 2011 tot 2015 is hij als mede-oprichter en manager/CEO gestart met de bedrijven KelvinNL en LEDsEnable. Deze bedrijven heeft hij uiteindelijk verkocht aan Greenchoice en Catena Ventures in 2015, waarna hij een jaar sabbatical heeft genomen. 
 
Sinds 2016 is hij CEO bij Sun Generation Investment, een investeringsmaatschappij in de medische markt. Na marktonderzoek is als eerste initiatief geïnvesteerd in de opstart van Fortis Health, een revalidatiecentrum gericht op nek-, rug- en schouder klachten. De eerste locatie is geopend in Amsterdam, met als doel meerdere vestigingen de komende jaren door het land te openen.

Onderneming

Fortis Health is een behandelcentrum voor schouder-, rug- en nekklachten en biedt cliënten de best mogelijke zorg en behandeling. Ons multidisciplinaire team van specialisten werkt in ons nieuwe behandelcentrum in Amsterdam (vlakbij de Arena) met de beste apparatuur en slimme protocollen voor een effectieve behandeling van uw klachten. Klik hier voor een verdere beschrijving.

De vergoeding van de zorg vindt plaats vanuit de basisverzekering en op basis van een verwijzing van een medisch specialist (pijnarts/orthopeed/huisarts). Bij niet-verzekerde zorg bedraagt de vergoeding van de verzekeraar 75% van het door het NZA vastgestelde tarief. Wij beschikken over WTZi toekenning om als ZBC (diagnose-behandelcombinatie) te mogen factureren aan zorgverzekeraars, essentieel voor het factureren van behandelingen. De voorbereidingen om ZKN (zelfstandige Kliniek Nederland) gecertificeerd te worden zijn reeds getroffen. Denk hierbij aan de inrichting van de processen en HR.

Concurrentiepositie
De markt van de 2e lijn poliklinische revalidatie is in beweging in Nederland. Het aantal zelfstandige behandelcentra (ZBC’s) neemt toe en een aantal daarvan kiezen voor snelle winst. Deze partijen worden direct door onder andere de verzekeraars, media en klanten afgestraft. 

Fortis Health (www.fortishealth.nl) doet geen concessies in kwaliteit en de klant merkt dat direct. Door hoge kwaliteit te leveren en betere resultaten te boeken dan anderen, onderscheid je je vanzelf van de rest. De huidige resultaten in behandelingen onderschrijven dat. 

De trend van slimme technologie, online, e-health en data (Artificial Intelligence) verzamelen is ons niet vreemd en daar spelen wij ook op in. Onze revalidatie apparatuur staat online verbonden, klanten hebben een op maat geschreven programma dat aan de hand van resultaten meedenkt. De leverancier is met verschillende centra een EU programma met Artificial Intelligence aan het starten en wij zijn gevraagd deel te nemen. We maken gebruik van apps en online tools om klanten ook buiten het behandelcentrum te stimuleren en verbonden te houden. 

De investeerder heeft de gehele verbouwing en inrichting van het behandelcentrum op zich genomen inclusief de opstart. Fortis Health is inmiddels open en behandeld de eerste patiënten met rug-nek en schouderklachten die met een verwijzing naar ons toe komen. Met de middelen van deze crowdfund campagne bij Collin Crowdfund zal de verdere groei gerealiseerd worden.

Structuur 

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Voorfinanciering verzekeraars € 250.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 250.000,-

Leenbedrag: € 250.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn Sun Generation Investment B.V., Fortis Health B.V. en Fortis Health ZBC B.V.
  • De David apparatuur van Sun Generation Investment B.V. wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
  • Ter handhaving van de solvabiliteit is een niet-onttrekkingsverklaring overeengekomen. Deze houdt in dat er geen onttrekkingen aan het vermogen van Sun Generation Investment B.V. en haar dochterbedrijven Fortis Health B.V. en Fortis Health ZBC B.V. mogen plaatsvinden.
  • De lening van Sun Generation Ltd. ter hoogte van € 422.000,- wordt achtergesteld ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Gedurende de looptijd van de lening zal er geen aflossing plaatsvinden op de achtergestelde lening. De rente wordt wel betaald. 

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet geeft voor Fortis Health B.V. een score Laag risico. De holding Sun Generation Investment B.V. heeft eveneens de score Laag risico, terwijl voor het mee te verbinden zusterbedrijf Fortis Health ZBC B.V. de score Verhoogd risico wordt gegeven. Voor deze aanvraag hanteren wij de score Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. Voor de beoordeling is uitgegaan van de behoudend opgestelde geconsolideerde prognoses en slotbalans 2017, 2018 en 2019 na financiering, rentebetalingen en aflossingen op de lening via Collin Crowdfund. De prognoses zijn opgesteld door Drs. Ronald Nobels van RPN Advies. Tevens is in een eerdere fase een onderzoeksrapport opgesteld door een externe accountant, waarna de omzet enigszins naar achteren is geschoven. De consistentie uit het onderzoeksrapport, zoals het verband tussen omzet en (personeels-)kosten, is hierdoor niet veranderd. De overall score bedraagt Ruim voldoende.

Rentabiliteit
De geconsolideerde rentabiliteit van de drie Nederlandse bedrijven is voor 2017 naar verwachting Matig. Vanaf 2018 en 2019 wordt dat volgens de prognose Excellent op basis van de goed onderbouwde prognoses. De geprognotiseerde omzetontwikkeling gaat van € 282.000,- over 2017 naar € 1.813.000,- over 2018 en naar € 2.986.000,- over 2019 met een cashflow overschot van respectievelijk € 57.000,- over 2017, € 590.000,- over 2018 tot € 1.056.000,- over 2019.Aangezien de beoordeling van de Rentabiliteit volledig is gebaseerd op prognoses, waarderen wij de score voor de Rentabiliteit op Voldoende.

Solvabiliteit
Door de storting van € 401.000,- in het aandelenkapitaal en van € 422.000,- als achtergestelde lening bedraagt de geconsolideerde solvabiliteit eind dit jaar 66% op een balanstotaal van € 711.000,-. Voor eind 2018 is 76% geprognosticeerd op een balanstotaal van € 1.405.000,- en voor eind 2019 81% (balanstotaal € 2.621.000,-). Op grond van deze forse kapitaalsinjecties van de aandeelhouder beoordelen wij de Solvabiliteit op Excellent.

Liquiditeit
Mede vanwege de eerdergenoemde kapitaalsinjectie is de liquiditeit bijzonder goed te noemen, met een current ratio van 8,5 ultimo 2017 en van 6,2 over 2018 en 2019. Dit zijn Excellente scores per ultimo boekjaar, echter vanwege de reeds eerder genoemde lange betaaltermijnen van de verzekeraars in combinatie met de maandelijks doorlopende kosten, is deze werkkapitaalfinanciering noodzakelijk om de liquiditeitspositie gedurende het hele jaar op peil te houden. Aangezien de beoordeling van de Liquiditeit mede op prognoses is gebaseerd, waarderen we deze voorzichtigheidshalve als Goed.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Excellent
Liquiditeit: Goed
Overall: Ruim voldoende

Extra beloning

Voor alle investeerders vanaf € 2.500,- die rug-, nek-, of schouderklachten hebben, wordt er een gratis intake geboden. Bij een monodisciplinair behandeltraject daaropvolgend wordt een korting aangeboden van 20%.

De voucher zal digitaal worden verzonden via Collin Crowdfund, aangezien de investeerders anoniem zijn ten opzichte van elkaar en de ondernemer.

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-9701 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-11-2017 om 12:05
investeerder-16433 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
13-11-2017 om 12:05
investeerder-9207 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-11-2017 om 12:05
investeerder-14014 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-11-2017 om 12:05
investeerder-35912 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-11-2017 om 12:05

Ondernemer

Arno Westerbeek

Crowdfund Coach


Fred Bouwman