33080

Fortune Coffee regio Gorinchem

€ 70.000  |  7,5% rente  |  60 maanden  Investeerders: 67
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 30-08-2019 in 1 uur volgeschreven door 67 investeerders

Samenvatting

Koffie op het werk is heel normaal in Nederland. De markt groeit in totaliteit vrijwel niet, maar de behoefte aan lekkere koffie met beleving des te sterker. Fortune Coffee springt al 19 jaar in op deze behoefte. Zij verzorgt koffie voor het MKB en zakelijke verenigingen en stichtingen. Fortune Coffee is een franchiseorganisatie met 30 zelfstandige regio’s. 

Ondernemer Arjan van Ballegooijen is bijna zes jaar geleden gestart met Fortune Coffee in de regio Gorinchem en krijgt de gelegenheid om een bestaande klantenportefeuille over te nemen van nabijgelegen franchisenemers. Hiervoor en voor uitbreiding van het werkkapitaal, vraagt hij een financiering via Collin Crowdfund.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering bedraagt € 70.000,-. De looptijd is 60 maanden, de rente bedraagt 7,5% gedurende de gehele looptijd. 

Risico
De Dun & Bradstreet score is Laag risico en de Collin Credit Score is Voldoende. 

  • De debiteuren zijn de heer A.W. van Ballegooijen t.h.o.d.n. Fortune Coffee regio Gorinchem. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.Op dit moment is de privé vermogenspositie van de ondernemer grotendeels materieel.
  • Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van de heer A.W. van Ballegooijen voor een bedrag van minimaal € 70.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund en wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
  • De (huidige en toekomstige) activa van Fortune Coffee regio Gorinchem wordt in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
  • De franchisegever geeft een terugkoopverklaring af tegen boekwaarde voor de activa.
  • Een zakelijke relatie geeft een borgstelling van € 35.000,- af. Deze is op dit moment materieel van aard. 

Leendoel

De financiering wordt gebruikt voor de overname van een klantenbestand en uitbreiding van het werkkapitaal (o.a. voorraden, debiteuren, voorfinanciering btw).

Ondernemer

Arjan van Ballegooijen (45 jaar) heeft na zijn MTS-werktuigbouw gewerkt bij Cartec en MFC en is eind 2013 als franchisenemer gestart bij Fortune Coffee. Hij is getrouwd met Marjo van Ballegooijen-de Jongh (44 jaar), parttime werkzaam in de thuiszorg. Samen hebben ze vier kinderen en wonen in Gorinchem. 

Onderneming

Arjan van Ballegooijen is in november 2013 gestart als franchisenemer bij Fortune Coffee regio Gorinchem. Hij is ondernemend, ambitieus, positief ingesteld en initiatiefrijk. Arjan is hoofdzakelijk actief met het werven van nieuwe klanten (o.a. via beurzen en ondernemersverenigingen), het bezorgen van ingrediënten en relatieonderhoud. Fortune Coffee regio Gorinchem is gegroeid van nul naar inmiddels 240 klanten. Sinds kort heeft hij één medewerker in dienst. Het meest onderscheidend is de persoonlijke relatie met de klant. De klant heeft één contactpersoon voor alle vragen en wensen.

Missie en visie ondernemer
De persoonlijke doelstelling van ondernemer is een succesvolle onderneming te runnen met een jaarlijkse groei van 25 nieuwe klanten, zodat over ongeveer drie jaar weer een nieuwe medewerker aangetrokken kan worden. 

Arjan van Ballegooijen, handelend onder de naam Fortune Coffee regio Gorinchem, is een franchisenemer van Fortune Coffee. Fortune Coffee levert kwalitatieve koffie en plaatst automaten en aanverwante artikelen aan MKB-bedrijven en instellingen. Het totaal ontzorgen van de eindverbruiker op het gebied van warme dranken, is waar het allemaal om draait. Dat betekent dat er niet uitsluitend naar de automaat gekeken wordt, maar naar alles er omheen. Denk aan een waterslot en filter of aan een passende onderkast en bijbehorende disposables. Om de klanten van een persoonlijke en snelle service te kunnen voorzien, is Nederland opgedeeld in verschillende regio’s. Zo is er altijd een franchiseondernemer, een koffieleverancier bij de klant in de buurt. Grotere plaatsen in de regio zijn Gorinchem, Werkendam, Zaltbommel en Tiel. 

Franchisegever
Fortune Coffee te Zoetermeer is de franchisegever. De organisatie bestaat sinds 1996 en is in 2000 overgestapt naar een franchiseformule. De formule kent een automatenlijn die door de franchisegever in eigen beheer gefabriceerd wordt. De knowhow en onderdelen van de automaten zijn hiermee gewaarborgd. Het bedrijfsspecifieke assortiment van vriesdroog, freshbrew en koffiebonen voorziet in ruime mate in de behoefte van de klanten. Naast koffie worden ook andere warme dranken zoals thee, soep en chocolade verkocht. De klanten worden op het gebied van warme drankenvoorziening geheel ontzorgd. Met 30 regionale vestigingen en in totaal 60 medewerkers wordt er door heel Nederland gewerkt.

De franchiseondernemer profiteert bij Fortune Coffee van een professionele organisatie en een goed doordacht Total Business Concept. Dat betekent dat alle onderdelen van de bedrijfsvoering zoals marketing, verkoop, administratie, integraal worden aangepakt. Ieder werkt conform de afspraken die zijn vastgelegd in de franchiseovereenkomst en formulehandboeken.

Missie en visie franchiseformule
Fortune Coffee vindt dat de klant altijd moet kunnen genieten van een lekker kopje koffie. Alles wat de klant drinkt, behoort van topkwaliteit te zijn. Daarom verzorgt Fortune graag de gehele drankvoorziening. Fortune maakt de juiste afstemming van zowel automaten als ingrediënten.
Fortune Coffee vindt duurzaamheid belangrijk. Koffieautomaten die degelijk gebouwd zijn. Ingrediënten in aluminiumvrije verpakkingen en vaste afleverdata van ingrediënten, zodat de klant altijd voldoende in huis heeft. Fortune Coffee wil ook voor de medemens het goede nastreven door bijvoorbeeld een koffieproject in Oeganda te sponsoren. Maar ook duurzaamheid van onze relatie met de klant! Eén contactpersoon voor alle vragen, zodat de klant alles met één telefoontje of afspraak kan regelen. Fortune Coffee vindt het belangrijk dat de klant uiterst tevreden is over de producten, koffieautomaten en service.

Doelgroep
De doelgroep: bedrijven in het Midden- en Kleinbedrijf met 5 tot 50 medewerkers. Deze bedrijven spreken de taal van de ondernemer en weten slagvaardig te handelen. Ook met overheidsinstanties, zakelijke verenigingen en stichtingen doet Fortune Coffee goede zaken. Denk ook aan buurtcentra en sportclubs. Overal waar meerdere mensen koffiedrinken, staat zij haar mannetje.

Concurrentie
Er is een aantal grote spelers landelijk actief zoals Douwe Egberts, Maas en Selecta. Daarnaast zijn er plaatselijke en regionale leveranciers en groothandels waar koffie gekocht wordt. Fortune Coffee is uniek, omdat zij een landelijke dekking biedt als een nationale onderneming en dat vooral combineert met de nabijheid van de regionale ondernemer. Fortune Coffee onderscheidt zich door een persoonlijke service, snelheid, fair trade koffie en is pro-actief.

Structuur 
De onderneming Arjan van Ballegooijen tevens handelend onder de naam Fortune Coffee regio Gorinchem wordt gedreven in de vorm van een eenmanszaak.
 

Financieringsbehoefte

De financiering zal aangewend worden voor de overname van een bestand met klanten in de regio Gorinchem die nu nog door andere franchisenemers worden beleverd en uitbreiding van het werkkapitaal (debiteuren, voorraden, bijbehorende btw). 

Investeringsoverzicht

Overname klantenbestand € 45.000,-
Werkkapitaal (debiteuren, voorraad, btw) € 25.000,-
Totaal € 70.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 70.000,-

Leenbedrag: € 70.000,-
Rente: 7,5%
Looptijd: 60 maanden, lineaire maandelijkse aflossing.
 

Risico

Bij de start (bijna zes jaar geleden) heeft Arjan een lening afgesloten bij ABN AMRO. Deze is inmiddels afgelost. Daarnaast heeft hij een Rekening Courant krediet lopen met een limiet van thans € 10.000. ABN AMRO heeft het eerste pandrecht op de inventaris, voorraden en vorderingen. De afgelopen jaren heeft Arjan enkele malen de kans gekregen een klantenbestand over te nemen. De financiering daarvan is verstrekt door familieleden, waarbij geen zekerheden zijn afgegeven.

Zekerheden en voorwaarden
•    De debiteuren zijn de heer A.W. van Ballegooijen t.h.o.d.n. Fortune Coffee regio Gorinchem. Vanwege de gekozen rechtsvorm is de ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag.Op dit moment is de privé vermogenspositie van de ondernemer grotendeels materieel.
•    Ten behoeve van de lening via Collin Crowdfund wordt er een overlijdensrisicoverzekering afgesloten op het leven van de heer A.W. van Ballegooijen voor een bedrag van minimaal € 70.000,-. Deze is gelijk aan de looptijd van de lening via Collin Crowdfund en wordt verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund.
•    De (huidige en toekomstige) activa van Fortune Coffee regio Gorinchem wordt in tweede verband verpand aan de investeerders van Collin Crowdfund. 
•    De franchisegever geeft een terugkoopverklaring af tegen boekwaarde voor de activa.
•    Een zakelijke relatie geeft een borgstelling van € 35.000,- af. Deze is op dit moment materieel van aard. 

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor A.W. van Ballegooijen t.h.o.d.n. Fortune Coffee regio Gorinchem is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De cijfers zijn gebaseerd op de realisatie 2018 en prognose 2019 – 2021, die in samenspraak met de externe accountant en de franchisegever zijn opgesteld. De Collin Credit Score is Voldoende. 

Rentabiliteit
De opgestelde exploitatie is mede gebaseerd op ervaringen van de franchiseformule. Er wordt voor geheel 2019 een omzet van € 539.000,- geprognosticeerd, en een resultaat voor belastingen en privé van € 64.000,-. Het cashflow overschot na aflossingen op de lening bij Collin Crowdfund bedraagt volgens prognose € 44.000. In 2020 wordt een omzet van € 719.000,- geprognosticeerd, en een resultaat voor belastingen en privé van € 98.000,- .Er is dan nog wel een netto cashflow tekort van € 59.000,-; dit wordt opgevangen uit de liquide middelen en een rekening-courantkrediet. In 2021 wordt weer een positieve cashflow geprognosticeerd. Omdat een groot deel van de omzet afkomstig is van bestaande klanten en de ervaringen van de formule, waarderen wij de score voor Rentabiliteit op dit moment op Voldoende.

Solvabiliteit
Het eigen vermogen ultimo 2018 bedroeg € 10.000,- op een balanstotaal van € 115.000,-. Aan het eind van 2019 stijgt het eigen vermogen naar verwachting naar € 14.000,- , bij een balanstotaal van € 217.000,- om vervolgens naar verwachting in 2020 door te groeien naar € 34.000,- . We hanteren de huidige score voor Solvabiliteit van Matig. 

Liquiditeit
De meeste debiteuren betalen binnen 30 dagen. De current ratio bestaat uit debiteuren, liquide middelen en voorraden, en had ultimo 2018 een score van 1,2 . Aan het eind van 2019 wordt de current ratio geprognosticeerd op 2,2 en in 2020 geprognosticeerd op 1,4. De score voor Liquiditeit is Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Matig
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-3767 heeft € 500 geïnvesteerd.
30-08-2019 om 10:04
investeerder-77119 heeft € 2.000 geïnvesteerd.
30-08-2019 om 10:03
investeerder-64151 heeft € 1.000 geïnvesteerd.
30-08-2019 om 10:03
investeerder-84431 heeft € 1.500 geïnvesteerd.
30-08-2019 om 10:03
investeerder-49417 heeft € 2.500 geïnvesteerd.
30-08-2019 om 10:03

Ondernemer

Arjan van Ballegooijen

Crowdfund Coach


Henk Beke