29970

Fortune Coffee regio Hapert

€ 90.000  |  8,0% rente  |  48 maanden  Investeerders: 82
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 9-04-2018 in 1 uur volgeschreven door 82 investeerders

Samenvatting

Koffie op het werk is heel normaal in Nederland. De markt groeit in totaliteit vrijwel niet, maar de behoefte aan lekkere koffie met beleving des te sterker. Fortune Coffee springt al 17 jaar in op deze behoefte. Zij verzorgt koffie voor MKB-bedrijven en zakelijke verenigingen en stichtingen. Fortune Coffee is een franchiseorganisatie met 29 zelfstandige franchiseregio’s.

Het bedrijf Fortune Coffee regio Hapert groeit stevig door en daarom is er een naast inlossen van het leverancierskrediet ook een derde medewerker en bestelbus nodig. Voor de groei van Fortune Coffee regio Hapert vragen Antonie en Marloes een financiering via Collin Crowdfund. 

In 2015 is de eerdere aanvraag van Fortune Coffee regio Hapert van € 80.000,- live gegaan. Tot op heden zijn de betalingsverplichtingen naar de investeerders van Collin Crowdfund tijdig nagekomen. Op basis van de groei volgt nu een tweede campagne van € 90.000,-. Dit is de pitch waarmee het bedrag wordt gefund.

Financieringsbehoefte
De financiering dient voor uitbreidingsinvesteringen, de aanschaf van een bestelbus en de herfinanciering van een leverancierskrediet. De totale financieringsbehoefte is € 135.000,-. De bestelbus zal worden geleased voor een bedrag van € 45.000,-. De gevraagde financiering via Collin Crowdfund bedraagt € 90.000,-. De looptijd is 48 maanden. De rente bedraagt 8,0%. 

Risico
De Dun & Bradstreet score is Laag risico en de Collin Credit Score is Voldoende. De debiteur voor de financiering is v.o.f. Kempen Koffie t.h.o.d.n. Fortune Coffee regio Hapert. De vennoten zijn A.C.M. Loonen en zijn partner M. van Kemenade. Door de gekozen rechtsvorm zijn beide ondernemers hoofdelijk aansprakelijk.

Leendoel

Voor de groei van het bedrijf wordt geïnvesteerd in de aanschaf van een derde bestelbus, voorraad en inventaris en voor het herfinancieren van het leverancierskrediet. 

Ondernemer

Antonie Loonen (39), samenwonend met Marloes van Kemenade (35), hebben samen drie kinderen. Hij is inmiddels alweer ruim vijf jaar bezig als franchiseondernemer bij Fortune Coffee. Dat gaat behoorlijk goed. Voor de start bij Fortune heeft hij 13 jaar met familie in BCB gewerkt. Daar werden slushmachines en sinaasappelpersen verkocht in de Benelux. Hij is er trots op dat hij in vijf jaar een goedlopend bedrijf heeft kunnen opbouwen. De verkoop van koffie en aanverwante producten vindt plaats in de Brabantse Kempen. De ondernemer is daar geboren en getogen en kent de regio. Daardoor kan hij goed inspelen op de wensen van de klanten in dit gebied. Een goede leerschool is dat de handel in tweedehands automaten op het eerste gezicht makkelijk lijkt door de lage aanschafprijs. Echter wordt de klant snel geconfronteerd met storingen en door diversiteit in automaten is het beheer ingewikkelder. Dit vergt vervolgens een groter onderdelenassortiment. Dat is de reden dat hij zich nu hoofdzakelijk richt op nieuwe automaten en het vergroten van de brutomarge. 

Onderneming

Het bedrijf Fortune Coffee regio Hapert is in 2012 gestart. De onderscheidende factor is de persoonlijke relatie met de klant. De klant heeft één contactpersoon voor alle vragen en wensen.

Missie en visie
Van tevreden klanten kan de ondernemer geen genoeg krijgen. Vooral relaties in de Kempenregio zijn belangrijk om te onderhouden en uit te breiden. Daar ligt dan ook de kracht van het bedrijf. Mond-tot-mondreclame en herkenbaar zijn in de regio zijn groeiversnellers. Over drie jaar is volgens verwachting de omzetbegroting van € 1.300.000,- miljoen ruimschoots overtroffen door een goed samenspel van het team.

Franchisegever
Fortune Coffee te Zoetermeer is de franchisegever. Zij bestaat sinds 1996 en is in 2000 overgestapt naar een franchiseformule. De formule kent een automatenlijn die door de franchisegever in eigen beheer gefabriceerd wordt. De knowhow en onderdelen van de automaten zijn hiermee gewaarborgd. Het bedrijfsspecifieke assortiment van vriesdroog, freshbrew en koffiebonen voorziet in ruime mate in de behoefte van de klanten. Naast koffie worden ook andere warme dranken en lekkernijen zoals thee, soep en chocolade verkocht. De klanten worden op het gebied van warme drankenvoorziening geheel ontzorgd. Met 29 regionale vestigingen en in totaal 60 medewerkers wordt door heel Nederland gewerkt. De franchisenemer profiteert bij Fortune Coffee van een professionele organisatie en een goed doordacht totaal businessconcept. Dat betekent dat alle onderdelen van de bedrijfsvoering zoals marketing, verkoop en administratie integraal worden aangepakt. Iedereen werkt conform de afspraken die zijn vastgelegd in de franchiseovereenkomst en formulehandboeken.

Missie
Fortune Coffee vindt dat de klant altijd moet kunnen genieten van een lekker kopje koffie. Alles wat de klant drinkt, behoort van topkwaliteit te zijn. Daarom verzorgt Fortune graag de gehele drankvoorziening. Fortune maakt de juiste afstemming van zowel automaten als ingrediënten. Fortune Coffee vindt duurzaamheid belangrijk. Koffieautomaten moeten degelijk gebouwd zijn. Ingrediënten in aluminiumvrije verpakkingen en vaste afleverdata van ingrediënten is standaard, zodat de klant altijd voldoende in huis heeft. Fortune Coffee wil ook voor de medemens het goede nastreven door bijvoorbeeld een koffieproject in Oeganda te sponsoren. Maar ook duurzaamheid van onze relatie met de klant staat in een hoog vaandel. Eén contactpersoon voor alle vragen, zodat de klant alles met één telefoontje of afspraak kan regelen. Wij vinden het belangrijk dat de klant uiterst tevreden is over onze producten, koffieautomaten en service.

Doelgroep
De focus wordt gelegd op bedrijven in het MKB-segment met 5 tot en met 50 medewerkers. Deze bedrijven spreken de taal van de ondernemer en weten slagvaardig te handelen. Ook met overheidsinstanties, zakelijke verenigingen en stichtingen doet Fortune goede zaken. Hierbij kan worden gedacht aan onder meer buurtcentra en sportclubs. Kortom, daar waar mensen koffie drinken, kan Fortune Coffee van dienst zijn.

Concurrentie
Er zijn een aantal grote spelers landelijk actief zoals Douwe Egberts en Selecta. Daarnaast zijn er tal van plaatselijke en regionale leveranciers en groothandels waar koffie gekocht kan worden. Het onderscheidend vermogen van Fortune Coffee is de persoonlijke relatie met de klant. De klant heeft één contactpersoon voor alle vragen en wensen. Tevens wordt gebruik gemaakt van een uitgekiend productenpakket en voortdurende innovatie door de franchisegever in nauwe samenwerking met de franchisenemers. Dit is uniek, aangezien Fortune Coffee in deze structuur het enige bedrijf is met een landelijke dekking.

Structuur 
De onderneming Fortune Coffee regio Hapert is in 2017 van een eenmanszaak omgezet naar een vennootschap onder firma.

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Herfinanciering € 50.000,-
Bestelbus € 45.000,-
Voorraad € 15.000,-
Crediteuren € 25.000,-
Totaal € 135.000,-
Lease € 45.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 90.000,-

Financiering via Collin Crowdfund
Leenbedrag: € 90.000,-
Rente: 8,0%
Looptijd: 48 maanden, lineaire maandelijkse aflossing

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteur is v.o.f. Kempen Koffie t.h.o.d.n. Fortune Coffee regio Hapert. De vennoten zijn A.C.M. Loonen en zijn partner M. van Kemenade.

Dun & Bradstreet
Dun & Bradstreet kwalificeert Fortune Coffee regio Hapert met een Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De cijfers zijn gebaseerd op de voorlopige jaarcijfers 2017 en de prognoses voor 2018, 2019 en 2020. De Collin Credit Score is Voldoende. 

Rentabiliteit
De onderneming vertoont sinds de start vijf jaren geleden een fraaie omzetstijging tot € 806.000,- over 2017. De brutomarge is evenals de winstgevendheid goed te noemen. In het boekjaar 2017 is volgens de voorlopige jaarcijfers een genormaliseerde cashflow gerealiseerd van € 69.000,- met een netto cashflowoverschot van € 22.000,-. De omzet in 2018 is begroot op € 950.000,- met een genormaliseerde cashflow van € 70.000,-. 2018 is een doorgroei-jaar, aangezien de omzetgroei voornamelijk na dat jaar gerealiseerd gaat worden. Overigens ligt de groei over de januari en februari in 2018 al op schema. Over 2019 verwacht men een omzet van € 1.100.000,- te realiseren met een genormaliseerde cashflow van € 79.000,-. Dit is ruim toereikend voor het voldoen van de financiële verplichtingen. De score voor Rentabiliteit is voorzichtigheidshalve vastgesteld op Ruim voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit ultimo 2017 is nipt negatief op een balanstotaal van € 167.000,-. De oorzaak hiervan is dat de winstgevendheid de eerste jaren onvoldoende was en de privé uitgaven op een te hoog niveau lagen. Inmiddels is daar door de ondernemers fors het mes in gezet en hebben ze laten zien dat dit onder controle is. Er is een strak gemonitord budget in samenspel met de accountant en franchisegever opgezet en uitgevoerd. Dit zal naar verwachting ultimo 2018 verder zijn vruchten afwerpen met een eigen vermogen van € 27.000,- ten opzichte van een balanstotaal van € 222.000,-. Dit leidt tot een solvabiliteit van 12%. Aan het einde van 2019 is conform prognose het eigen vermogen € 77.000,- oftewel een solvabiliteit van 34%. Aangezien de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk zijn geeft de noemenswaardige overwaarde in het woonhuis extra comfort. Desondanks hanteren wij op dit moment voor de Solvabiliteit de score Matig. 

Liquiditeit
Conform de voorlopige jaarcijfers van 2017 bedraagt de current ratio 1,4 (score Ruim voldoende). Ultimo 2018 groeit de current ratio volgens begroting naar 3,8 door een afname van het korte vreemd vermogen. Aan het einde van 2019 wordt een current ratio van 4,2 verwacht. Door het jaar heen is er een seizoensinvloed zichtbaar. Omdat er in de zomermaanden vanwege de vakanties minder verkocht wordt, is de liquiditeit in augustus wat lager dan in andere maanden. Maar op elk moment kan de ondernemer aan zijn verplichtingen voldoen. Derhalve kwalificeren wij de Liquiditeit nu op Ruim voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Ruim voldoende
Solvabiliteit: Matig
Liquiditeit: Ruim voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-23659 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-04-2018 om 10:05
investeerder-52141 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-04-2018 om 10:05
investeerder-6929 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-04-2018 om 10:05
investeerder-43621 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-04-2018 om 10:04
investeerder-16382 heeft € 500 geïnvesteerd.
09-04-2018 om 10:02

Ondernemer
Antonie Loonen

Marloes van Kemenade

Crowdfund Coach


Gert-Jan van der Vegt