31318

Framio

€ 90.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 107 | Reacties: 0
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Minimaal risico
Collin
credit score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 13-11-2018 in 1 uur volgeschreven door 107 investeerders

Samenvatting

Framio Optiek is een bestaand, laagdrempelig optiekbedrijf met high-end producten en service. Een van de kernkwaliteiten van Framio is dat men qua prijsstelling duidelijk is naar de klanten, zonder verborgen kosten en/of upselling, zo weet de klant altijd waar hij aan toe is. Naast de heldere prijsstelling is Framio Optiek een winkel waar de oogzorg op een hoog niveau staat. Vanuit de huidige winkel in Burgh-Haamstede is men aangesloten bij het oogzorgnetwerk, een netwerk waarbij samenwerking tussen opticiens en oogartsen uitgediept wordt. Nu gaat men een tweede winkel openen in het centrum van Goes.

Financieringsbehoefte
De gevraagde financiering via Collin Crowdfund voor het openen van de tweede winkel bedraagt € 90.000,-. De looptijd is 60 maanden. De rente bedraagt 7,0% gedurende de gehele looptijd.

Risico
Dun & Bradstreet kwalificeert vof Alex de Nie Optiek als Minimaal risico. De Collin Credit Score is Voldoende. De debiteuren voor de financiering zijn de heer H.W. Jonker en mevrouw T. Jonker – de Nie, handelend als vennoten van vof Alex de Nie Optiek. Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving van € 90.000,- op het woon-/winkelpand gevestigd, welke op dit moment volledig materieel is.

Leendoel

De lening via Collin Crowdfund wordt aangewend voor de verbouwing van het pand naar een optiekwinkel, de aanschaf van apparatuur, voorraden, gereedschappen en marketing voor het eerste jaar.

Ondernemer

Hans Jonker (43) is al in zijn vroegste jeugd bekend met de optiek. Als zoon van een opticien stond zijn wieg in de winkel om na het behalen van zijn diploma samen met zijn echtgenote Tamara de optiek van zijn schoonvader over te nemen. Zijn motivatie voor een tweede filiaal bestaat uit het verlangen om van Framio Optiek de grootste opticien van Zeeland te maken. Hans is te omschrijven als competitief, organisatorisch sterk, sociaal en leergierig. Hij is naast opticien en contactlensspecialist ook audiospecialist en zit zich graag in voor het algemeen maatschappelijk belang. 

Tamara Jonker – de Nie (44) is opticien sinds 1997. In 2001 heeft zij haar opleiding voor contactlenzen gehaald. In de jaren daarna heeft Tamara verschillende cursussen gevolgd met betrekking tot het aanmeten van speciale contactlenzen en de behandeling van droge ogen. Na eerst werkervaring in Den Haag opgedaan te hebben, is zij in 2000 samen met Hans eigenaar van Framio optiek geworden. Haar kwaliteiten liggen in de verkoop, oplossingsgericht werken en ze is communicatief sterk. Zij heeft de ambitie om Framio optiek tot een sterk merk te maken!

Onderneming

Framio Optiek is een bestaand met high-end producten en service. Een van de kernkwaliteiten van Framio is dat men qua prijsstelling duidelijk is naar haar klanten. Geen verborgen kosten en/of upselling zodat een klant van te voren duidelijk weet waar hij aan toe is. Men heeft een groot aantal glazen op voorraad zodat klanten binnen “een uurtje” een complete bril op sterkte kunnen hebben.

Naast de heldere prijsstelling is Framio Optiek een winkel waar de oogzorg op een hoog niveau staat. Vanuit de winkel in Burgh-Haamstede is men aangesloten bij het oogzorgnetwerk, een netwerk waarbij samenwerking tussen opticiens en oogartsen uitgediept wordt.

De website www.framio.nl geeft de mensen naast informatie over de winkel ook de mogelijkheid om online brillen te passen, lenzen te bestellen en afspraken te maken.

Tweede winkel
In de nieuw te open winkel maakt men gebruik van de nieuwste generatie oogscreening apparatuur, waarmee ze eventuele doorverwijzingen naar de oogartsen nog doelgerichter kunnen filteren. Dit komt zowel de klant als de relatie met de oogartsen ten goede wat uiteindelijk een positieve invloed dient te hebben op de omzet.

De doelgroep waar Framio zich op richt is de bril en contactlensdrager in het midden hoog segment.
Men creëert voor klanten een persoonlijke beleving, waarbij het uitzoeken van een bril meer is dan alleen een “hulpmiddel op de neus”. Door deze benadering, een warm interieur en een open winkel, gaat Framio niet op een schreeuwerige, maar op een subtiele manier, de concurrentie aan. Uiteraard zal ook de diversiteit van de collecties hier aan bijdragen.

Het filiaal in Goes zal in eerste instantie bemenst worden door Hans; Tamara zal in Burgh-Haamstede blijven en daar ook zorgen voor de administratieve handelingen en het slijpwerk. De winkel zal geopend zijn van maandag t/m vrijdag van 09.30 uur – 17.30 uur. Op donderdagavond, koopavond, is men tot 21.00 uur geopend. Op zaterdag is men in Goes geopend tot 17.00 uur. De samenwerking die Framio heeft met bril-online, zorgt ervoor dat klanten 24/7 brillen kunnen passen en contactlenzen kunnen bestellen.

Structuur

Financieringsbehoefte

Investeringsoverzicht

Winkelinrichting € 27.500,-
Werkplaats € 15.000,-
Refractieruimte € 21.500,-
Algemene kosten € 26.000,-
Totaal € 90.000,-
Lening via Collin Crowdfund € 90.000,-

Leenbedrag: € 90.000,-
Rente: 7,0%
Looptijd: 60 maanden met een lineaire maandelijkse aflossing.

Risico

Zekerheden en voorwaarden

  • De debiteuren zijn de heer H.W. Jonker en mevrouw T. Jonker – de Nie, handelend als vennoten van vof Alex de Nie Optiek. Vanwege de gekozen rechtsvorm zijn de ondernemers hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Op dit moment is de privévermogenspositie van de ondernemers ruim. Dit betreft vooral de overwaarde in het vastgoed.
  • Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving verkregen ter hoogte van € 90.000,- op het woon-/winkelpand aan de Burghse Ring 27 4328 LL, te Burgh-Haamstede ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Dit pand is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving door Rabobank ter hoogte van € 363.024,- met een openstaande hypothecaire schuld van € 188.313,-. Het onroerend goed kent een marktwaarde van ruim € 350.000,-, waardoor de tweede inschrijving volledig materieel is.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De kwalificatie voor vof Alex de Nie Optiek is Minimaal risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen score gebaseerd op een mix van rentabiliteit, solvabiliteit en liquiditeit. De score is gebaseerd op de jaarcijfers van 2017, tussentijdse cijfers van 2018 en de prognoses voor 2018 en 2019. De overall score is Voldoende.

Rentabiliteit
De omzet van Framio was de afgelopen jaren redelijk stabiel. In 2017 bedroeg de omzet € 79.000,- met een resultaat voor privé-opname van ruim € 12.000,-. De privé opnamen zijn beperkt aangezien Hans een vast contract heeft bij een optiekbedrijf, waaruit de gezamenlijke privélasten worden voldaan. In 2018 is er na drie kwartalen een omzet gerealiseerd van € 71.000,- en de verwachting is dat zowel de omzet als het resultaat hoger liggen dan in het jaar 2017. 

De markt in Goes is een stuk groter dan in Burgh-Haamstede. Het filiaal in Goes zal in eerste instantie bemenst worden door Hans; Tamara zal in Burgh-Haamstede blijven en daar ook zorgen voor de administratieve handelingen en het slijpwerk. Door de toevoeging van de nieuwe zaak in Goes, zal de gecombineerde omzet naar verwachting een stuk hoger uitkomen en kunnen er inkoopvoordelen worden behaald. In Goes verwacht men in 2019 een omzet te behalen van € 275.000,- met een geprognosticeerd resultaat van ongeveer € 35.000,-. Dit verwachte resultaat, in combinatie met de stabiele exploitatie van de huidige zaak, is ruim voldoende om aan de aflosverplichtingen te kunnen voldoen. Aangezien de prognoses deels zijn gebaseerd op de nieuw op te starten zaak in Goes, kwalificeren wij de Rentabiliteit voorzichtigheidshalve als Voldoende.

Solvabiliteit
De solvabiliteit ultimo 2017 bedroeg bijna 4% op een balanstotaal van ruim € 30.000,-. Dit is exclusief de ruime overwaarde in het onroerend goed van meer dan € 160.000,-. Door het verwachte resultaat in 2018 zal ook de eigen vermogenspositie in de toekomst verbeteren. De Solvabiliteit kwalificeren we op Voldoende. 

Liquiditeit
Binnen het bedrijf zijn er afgelopen jaren voldoende liquide middelen en voorraden aanwezig geweest om aan de kortlopende verplichtingen en de vraag te kunnen voldoen. Met de financiering is voldoende rekening gehouden met de liquide positie, zodat deze voldoende stabiliteit bieden bij de opstart van de nieuwe zaak. Wij hanteren voor de Liquiditeit de score Voldoende.

Samenvattend
Rentabiliteit: Voldoende
Solvabiliteit: Voldoende
Liquiditeit: Voldoende
Overall: Voldoende

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-9081 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-11-2018 om 12:03
investeerder-51685 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-11-2018 om 12:03
investeerder-45987 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-11-2018 om 12:03
investeerder-35056 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-11-2018 om 12:03
investeerder-9861 heeft € 500 geïnvesteerd.
13-11-2018 om 12:03

Ondernemer

Hans en Tamara Jonker

Crowdfund Coach


Diederick Horsten