35837

Frank de Boer Pensioenconsultancy

€ 50.000  |  7,0% rente  |  60 maanden  Investeerders: 122
Reeds
geïnvesteerd

100 %

Verlopen
inschrijftijd

1 %

Risicoscore
Dun & Bradstreet
Laag risico
Collin
Credit Score
Voldoende
Deze leningaanvraag is op 19-03-2020 in 6 uur volgeschreven door 122 investeerders

Bedrijfskenmerken

Handelsnaam Frank de Boer Pensioenconsultancy
Sector Zakelijke dienstverlening
Rechtsvorm Eenmanszaak
Leendoel Herfinanciering
Datum van oprichting 01-05-2008
Website www.frankdeboerpensioen.nl

Leendoel

Frank de Boer is in 2008 zijn eenmanszaak Frank de Boer Pensioenconsultancy gestart. Hij houdt zich bezig met alle facetten van pensioenadvisering. Zo helpt hij bij het beantwoorden van individuele pensioenvragen, maar is hij ook in staat om complete pensioenregelingen op te stellen en te implementeren. Frank heeft op dit moment een financiering lopen welke hij wil herfinancieren. Met deze herfinanciering neemt de aflosdruk af en dalen de rentelasten, waardoor hij ruimte krijgt in zijn liquiditeit. Dit komt ten goede voor onder andere opleidingen en daarmee groeimogelijkheden. Er wordt een lineaire lening van € 50.000,- verstrekt met een looptijd van 60 maanden en een vaste rente van 7,0% per jaar. De rente en aflossing worden maandelijks geïncasseerd en doorbetaald aan de investeerders.

Financieringsbehoefte

Herfinanciering € 50.000
Collin Direct € 50.000

Risico

Zekerheden en voorwaarden
De debiteur voor de financiering is meneer F. de Boer handelend onder de naam Frank de Boer Pensioenconsultancy. Vanwege de gekozen rechtsvorm is ondernemer hoofdelijk aansprakelijk voor het gehele leenbedrag. Er wordt een tweede hypothecaire inschrijving ter hoogte van € 50.000,- op het woonhuis aan de Van Dedemlaan te Hoevelaken verkregen ten behoeve van de investeerders van Collin Crowdfund. Het woonhuis is voorbelast met een eerste hypothecaire inschrijving van € 368.000,- en openstaande schuld van € 358.000,- . Op basis van een recent taxatierapport met waardepeildatum 9 maart 2020 heeft het onderpand een marktwaarde van € 400.000,-.

Dun & Bradstreet
Collin Crowdfund werkt samen met het onafhankelijke creditratingbureau Dun & Bradstreet. De kwalificatie van Dun & Bradstreet wordt gebruikt als voorspellende indicator om bedrijfsrisico’s te bepalen. De score voor Frank de Boer Pensioenconsultancy is Laag risico.

Collin Credit Score
De Collin Credit Score is een gewogen risico gebaseerd op een mix van rentabiliteit, liquiditeit, solvabiliteit en zekerheden. Er is bij beoordeling gebruik gemaakt van de historische cijfers van Frank de Boer Pensioenconsultancy. De overall Collin Credit Score is Voldoende.

Toelichting jaarcijfers
De positieve trend ten opzichte van het eigen vermogen heeft in 2019 doorgezet. Op basis van de interne stukken is het eigen vermogen eind 2019 zo goed als nul. Er zal naar verwachting in 2020 een positief eigen vermogen ontstaan.

Jaarcijfers

Balans overzicht ultimo 2017-2018 

Activa

  2017 2018
Vaste activa € 1.000 € –
Vlottende activa € 14.000 € 21.000
Overige vlottende activa € – € 6.000
Totaal € 15.000 € 27.000

Passiva

  2017 2018
Eigen vermogen € -26.000 € -11.000
Langlopende schulden € – € –
Kortlopende schulden € 41.000 € 37.000
Totaal € 15.000 € 26.000

Winst- en verliesrekening 2018

Omzet € 141.000  
Bruto winst € 141.000  
Kosten € 43.000  
Resultaat € 98.000  

Deel deze leningaanvraag!

Laatste investeringen

investeerder-58907 heeft € 200 geïnvesteerd.
19-03-2020 om 16:11
investeerder-46296 heeft € 100 geïnvesteerd.
19-03-2020 om 16:09
investeerder-37657 heeft € 300 geïnvesteerd.
19-03-2020 om 16:07
investeerder-24156 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-03-2020 om 16:01
investeerder-20026 heeft € 500 geïnvesteerd.
19-03-2020 om 15:52

Collin Direct

Bent u nog niet bekend met Collin Direct?
Kijk hier voor meer informatie.

Vragen over investeren?

E-mail
info@collincrowdfund.nl

Telefoon
085 401 6546

Bereikbaarheid
Werkdagen van 9.00 – 17.00 uur.

Investeren bij Collin

  • Aantrekkelijk rendement
  • Kredietwaardige leningen
  • Online portefeuille

Ervaringen van investeerders